Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

Cuprins disertație

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 2
1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT 2
1.2. TIPOLOGIA ŞI CARACTERISTICILE FRAUDELOR ŞI ERORILOR DIN AUDITUL FINANCIAR 7
2. FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE 10
2.1. ETAPELE DE ANALIZĂ ALE FRAUDELOR ŞI ERORILOR ÎN AUDIT 10
2.1.1. PREVENIREA SITUAŢIILOR DE FRAUDĂ ŞI EROARE 11
2.1.2. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA FRAUDELOR ŞI ERORILOR DIN AUDIT 12
2.1.3. CONSECINŢELE ŞI CORECTAREA ERORILOR SI FRAUDELOR FINANCIARE 16
2.2.LIMITE ŞI RESPONSABILITĂŢI PRIVIND EROAREA ŞI FRAUDA ÎN AUDITUL BANCAR 19
2.3. RELAŢIA RISC – FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDITUL FINANCIAR 21
2.3.1. FACTORI DE RISC ASOCIAŢI APARIŢIEI FRAUDELOR ÎN AUDITUL FINANCIAR 21
2.3.2. RISCUL APARIŢIEI ERORILOR ÎN ACTIVITATEA DE AUDIT. PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE 26
2.4. PERSPECTIVE PRIVIND RAPORTAREA LA FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDITUL FINANCIAR 30
3. ANALIZA FRAUDELOR / ERORILOR ÎN AUDIT. STUDIU DE CAZ 32
3.1. ANALIZA GENERALĂ A SITUAŢIILOR DE FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 32
3.2. EROARE SI FRAUDĂ ÎN AUDITUL BANCAR. STUDIU DE CAZ 41
CONCLUZII 47
BIBLIOGRAFIE 50


Extras din disertație

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR
1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT
În contextul economic actual, se ştie că o entitate patrimonială care-şi realizează evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile Standardelor Internaţionale de Contabilitate, are o activitate credibilă şi corectă. Faptul că se efectuează verificarea activităţii de către un bun profesionist, cu calităţi profesionale şi morale deosebite, duce la obţinerea uneia dintre calităţile importante ale informaţiei financiare, şi anume, credibilitatea ei. În acest context, importanţa auditului financiar constă în sporirea credibilităţii informaţiei din situaţiile financiare, necesară pentru deciziile viitoare ale utilizatorilor acestora; iar faptul că informaţia a fost obţinută şi prezentată în conformitate cu standardele şi principiile contabile general acceptate îi conferă un plus de credibilitate (Anexa nr. 1).
Cuvântul „audit” îşi are originea în latinescul „audiere” care înseamnă „a asculta, a audia”. În literatura de specialitate din ţara noastră şi din străinătate, specialiștii au definit activitatea de audit ca fiind exprimarea profesională a unei informaţii cu scopul de a exprima o opinie responsabilă şi independentă în raport cu un criteriu de calitate. Auditul poate fi definit ca fiind „un proces sistematic de obţinere şi evaluare obiectivă a unor afirmaţii privind acţiunile şi evenimentele cu caracter economic în vederea aprecierii gradului de conformitate a acestor afirmaţii cu criteriile prestabilite precum şi de comunicare a rezultatelor către utilizatorii interesaţi”. 
Pe de altă parte, auditul constă într-un ansamblu de activităţi legate între ele (un proces) desfăşurate de către auditori sau de către alţi experţi, care pe baza cunoştinţelor lor teoretice şi practice şi în urma însărcinărilor primite de la anumite organe analizează informaţiile şi operaţiunile unei entităţi sau referitoare la o anumită activitate în vederea oferirii unei asigurări prin intermediul unei opinii sau în vederea formulării unor recomandări În ţările anglo – saxone de azi, acest termen are semnificaţia unei revizii a informaţiilor contabile şi de altă natură, realizată de către un profesionist independent în vederea exprimării unei opinii asupra regularităţii şi sincerităţii informaţiilor auditate 
Obiectivul primordial al auditului a evoluat în timp de la detectarea fraudelor şi erorilor la certificarea situaţiilor financiare, la verificarea conformităţii acestora cu anumite criterii prestabilite.
Evoluţia auditului şi a modului de percepţie a obiectivelor auditului (Anexa nr. 2) este reflectată de R.G. Brown astfel: 
Tabelul nr. 1.1. Periodizarea istoriei auditului
Perioada Obictivele auditului Mod de verificare Importanţa controlului intern
Antica-1500 Detectarea fraudelor Detaliat Nerecunoscut
500-1850 Detectarea fraudelor Detaliat Nerecunoscut
1850-1905 Detectarea fraudelor şi a erorilor funcţionale Câteva testări; în princiapal detaliat Nerecunoscut
1905-1933 Determinarea gradului de sinceritate în raportarea situaţiilor financiare; detectarea fraudelor şi erorilor Detaliat, dar şi pe bază de testare Uşoară recunoaştere
1933-1940 Determinarea gradului de sinceritate în raportarea situaţiilor financiare; detectarea fraudelor şi erorilor Pe bază de testare Trezirea interesului
1940-1960 Determinarea gradului de sinceritate în raportarea situaţiilor financiare; detectarea fraudelor şi erorilor Pe bază de testare Accent puternic
Sursa: Manual de Audit Financiar Şi Regularitate, p. 102, http://www.curteadeconturi.ro /sitesccr/RO/Control% 20si%20Audit/Documente/Manual%20audit%20financiar.pdf
Așa cum se poate observa din tabel, de-a lungul timpului, sensul cuvântului de audit a fost diferit, însemnând : 
- Detectarea fraudelor şi a erorilor - din antichitate până în perioada 1905;
- Detectarea fraudelor şi erorilor; exprimarea unei opinii cu privire la corectitudinea situaţiilor financiare – perioada 1905-1940;
- Determinarea gradului de sinceritate în raportarea situaţiilor financiare; detectarea fraudelor şi erorilor – după 1940.


Fisiere în arhivă (1):

  • Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

BATRÂNCEA Ioan, Controlul şi auditul financiar al entităţii economice, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007;
BĂRBULESCU Sevastian, Auditul intern şi gestionarea riscurilor în instituţiile publice : de la teorie la practică, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2007;
BĂTRÂNCEA Maria, Audit financiar, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006;
BOULESCU Mircea, Audit financiar : entităţi economice, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2007;
BOULESCU Mircea, Auditarea situaţiilor financiare, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2008;
BURCEA Magdalena, Auditul financiar, Editura Valahia, University Press, Târgovişte, 2008;
CĂRUNTU Constantin, Audit şi control bancar, Editura Focus, Petroşani, 2002;
CĂRUNTU Constantin, Auditul instituţiilor bancare, Editura Focus, Petroşani, 2002;
DĂNESCU Tatiana, Proceduri şi tehnici de audit financiar, Editura Irecson, Bucureşti, 2007; 
DRĂGAN Cristian, Auditul financiar-contabil în contextul european, Editura Universitaria, Craiova, 2005;
FLOREA-IANC Zaharică, Auditul financiar contabil, Editura Mirton, Timişoara, 2008;
GHIȚĂ Marcel, Auditul Intern, Editura Economică, Bucureşti, 2004;
GHIŢĂ Emil, Control intern şi audit public intern, Editura Sitech, Craiova, 2009;
I. GRAY, S. Manson, The audit process: principles, practice and cases, Ed. a II-a, 2000 ; 
LENGHEL Radu-Dorin, Control şi audit financiar-contabil, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008;
MARE Emil, Control financiar, audit şi expertize contabile, Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2007;
MARIN Dumitru, Auditul financiar-contabil, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2002;
MARINESCU Radu Titus, Elemente privind auditul bancar, Editura Artifex, Bucureşti, 2007;


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!