Funcția și funcționarul public

Cuprins disertație Cum descarc?

CAPITOLUL I: FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC 3
1.1. Notiunea si trasaturile functiei publice 3
1.2. Notiunea si trasaturile functionarului public 9
1.3. Functia publica si functionarul public 15
1.4. Raporturile juridice de serviciu ale functionarilor publici 17
CAPITOLUL II: INCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU CONFORM LEGII NR. 188/1999 20
2.1. Cadrul legal 20
2.2. Cazurile de incetare a raporturilor de serviciu 21
2.2.1. Incetarea de drept a raportului de serviciu 21
2.2.2. Incetarea raportului de serviciu prin acordul partilor, consemnat in scris 23
2.2.3. Incetarea raportului de serviciu prin eliberare din functia publica. 24
2.2.4. Incetare prin destituire din functia publica 26
2.2.5. Incetarea prin demisie 28
2.3. Elemente procedurale 31
CAPITOLUL III: MODALITATEA DE INCETARE A RAPORTURILOR DE SERVICIU PENTRU FUNCTIILE PREVAZUTE IN STATUTE SPECIALE 35
3.1. Incetarea raportului de serviciu a functionarului public parlamentar 35
3.2. Incetarea raporturilor de serviciu a functionarului public din sistemul Administratiei Penitenciarelor 38
3.3. Incetarea raportului de serviciu al politistului 39
3.4. Incetarea raporturilor de serviciu a judecatorilor si procurorilor 40
CAPITOLUL IV: COMPARATIE INTRE INCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU SI INCETAREA RAPORTURILOR JURIDICE DE MUNCA 42
4.1. Cadrul legal 42
4.2. Cazurile de incetare 42
4.3. Procedura de incetare 45
CONCLUZII 49
B I B L I O G R A F I E 53


Extras din disertație Cum descarc?

CAPITOLUL I: FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC
1.1. Notiunea si trasaturile functiei publice
Problematica functiei publice si a functionarilor publici constituie o tema de mare actualitate pentru dreptul administrativ si stiintele administrative.
In vederea definirii intr-o maniera cat mai completa functia publica este necesar sa punem in evidenta legaturile acestei institutii juridice cu altele, cu care se intersecteaza, dar si scopurile si trasaturile specifice care o caracterizeaza.
Referitor la primul aspect, unii autori subliniaza faptul ca in literatura juridica se defineste doar functia publica de stat, nu si functiile publice de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale autonome.
Asa cum reiese din literatura de specialitate, functia publica a fost definita de nenumarati autori, fiecare incercand sa reliefeze anumite trasaturi generale sau specifice unor functii publice.
Functia publica reprezinta ,,complexul de puteri si competente organizat de lege pentru satisfacerea unui interes general, in vederea de a fi ocupata, in chip temporar, de un titular, persoana fizica care, executand puterile in limitele competentei, urmareste realizarea scopului pentru care a fost creata functiunea" .
Tot in conceptia sa, functia publica are trei scopuri: efectuarea de acte juridice, prepararea emiterii actelor juridice si executarea actelor juridice sau a deciziilor administrative ori judecatoresti.
Cat priveste trasaturile functiei publice, autorul considera ca acestea sunt urmatoarele:
- este titulara de putere sau de atributii conferite de legiuitor;
- este creata prin lege;
- are caracter continuu;
- are drept scop realizarea intereselor generale, nu a intereselor individuale;
- are o sfera de competenta, adica anumite atributii si puteri conferite prin le-ge;
- are o anumita specializare, adica o competenta determinanta.
Functia publica reprezinta "ansamblul de atributii stabilite prin lege sau prin actele juridice, emise pe baza si in executarea legii, atributii pe care le in-deplineste o persoana fizica angajata intr-un organ al administratiei publice si care are abilitatea legala de a indeplinii aceste atributii ale administratiei publice" .
Un alt autor apreciaza ca functia publica reprezinta "situatia juridica a persoanei fizice investita legal cu atributii in realizarea competentei unei autoritati publice, ce consta in ansamblul drepturilor si obligatiilor care formeaza continutul juridic complex dintre persoana fizica respectiva si organul care l-a investit" .
Toate aceste definitii au valoarea lor stiintifica de netagaduit, dar si anumite minusuri.
Potrivit prevederilor art.2 alin. 1 din Legea nr. 188/1999 , functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala si locala.
Functia publica reprezinta, asadar, un complex de atributii specifice, prestabilite legal, cu care sunt dotate serviciile publice, atributiile exercitate in mod continuu de catre persoanele fizice legal investite, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala si locala.
Sintetizand toate aceste definitii existente in doctrina mai veche sau mai noua, precum si reglementarile de profil, sunt de retinut urmatoarele trasaturi ale functiei publice:
a) functia publica reprezinta o totalitate de atributii din cele care formeaza competenta cu care este dotat un serviciu public, in vederea infaptuirii prerogativelor acestuia de organizare a executarii si de executare a legii, in regim de putere publica.
Functia publica nu se confunda cu serviciul public, intre ele existand un raport de "specie - gen", respectiv "parte - intreg". Un serviciu public cuprinde de regula, mai multe functii publice, avand un grad de "omogenitate" dimensionat la o scara mai larga, fata de fiecare dintre functiile publice care il compun.


Fisiere în arhivă (1):

 • Functia si functionarul public.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

I. Acte normative
A. Legii
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
2. Legea nr. 49 din 19 martie 2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale
3. Legea nr. 330 din 5 noiembrie 2009 (actualizata) privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
4. Legea nr. 7 din 11 ianuarie 2006 republicata privind statutul functionarului public parlamentar
5. Legea nr. 293 din 28 iunie 2004 (republicata) privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
6. Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 (actualizata) privind Statutul politistului;
7. Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 (republicata)(actualizata) privind statutul judecatorilor si procurorilor; 
8. Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 (actualizata) contenciosului administrative (aplicabila incepand cu data de 25 noiembrie 2010)
II. Ordonante de Urgenta
1. ORDONANTA DE URGENTA nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local;
2. ORDONANTA DE URGENTA nr. 90 din 30 iunie 2009 (actualizata) privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice;
3. ORDONANTA DE URGENTA nr. 229 din 30 decembrie 2008 privind masuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administratiei publice;
III. Tratate
1. Alexandru Ticlea - Tratat de dreptul muncii, editia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, iunie - 2010;
2. Alexandru Ticlea - Dreptul muncii - Curs universitar, editia a II-a, actualizata, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2008;
3. Alexandru Ticlea - Dreptul muncii, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004;
4. Alexandru Negoita, Drept administrativ si stiinta administratiei, Editura Atlas L., Bucuresti, 1993
5. Antonie Iorgovan - Tratat de drept administrativ Volumul I, Editura All Beck, Bucuresti, 2007;
6. Alexandru Ioan - Drept administrativ comparat, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007;
7. Constanta Calinoiu, Verginia Vedinas - Teoria functiei publice comunitare - Editura Lumina Lex , Bucuresti 1999;
8. Ilie Iovanas - Drept administrativ, Editura Sernobat, Arad, 1997;
9. Ion Traian Stefanescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Wolterskluwer, 2007;
10. I. Santai, Drept administrativ si stiinta administratiei, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2002;
11. MARIOARA TICHINDELEAN ,,Incetarea contractului individual de munca", Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003;
12. Mircea Preda - Drept administrativ. Partea generala. Editia a IV-a, Editura Lumina Lex , Bucuresti 2006;
13. Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ roman, Editura "Tipografiile Romane Unite, Bucuresti, 1924;
14. R. Ionescu - Drept administrativ, Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1970;
15. Serban Beligradeanu, Studii de drept roman al muncii, Editura: C. H. Beck, 2007;
16. Valentin I.Prisacaru - Functionarii publici - Editura All Beck - Bucuresti 2004;
17. Verginia Vedinas, ,,Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici", cu modificarile ulterioare, republicata. Comentata, editia a III-a, revazuta si adaugita, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2004;
IV. Articole
1. Ion Traian Stefanescu, ,,Noi modificari si completari (concretizari) ale Codului muncii" in Revista Romana de Dreptul muncii, nr. 1/2004;
2. Serban Beligradeanu, Ion Traian Stefanescu, ,,Discutii privind incetarea de drept a contractului individual de munca", (II), in Revista Dreptul nr. 1/2004;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!