Gestionarea conflictelor în școală

Cuprins disertație

Rezumat 4
Abstract 5
PARTEA I. Fundamentarea teoretica a temei 
CAPITOLUL I.1. Managementul la nivelul institutiei scolare si managementul clasei de elevi
1.1. Competentele generale ale managerului scolar 
1.2. Clasa de elevi - grup educational
1.2.1. Grupurile scolare
1.2.1.1. Natura si caracteristicile grupului scolar
1.2.1.2. Tipuri de grupuri scolare
1.2.1.3. Clasa de elevi ca grup socio -  educativ
1.2.1.4. Relatii interpersonale in clasa de elevi
1.2.1.5. Factorii de grup
1.2.1.6. Metode si tehnici de studiere si caracterizare a grupurilor
1.2.1.7. Rolul profesorului in cadrul grupului
1.2.2. Grupul restrans si problemele sale
1.2.3. Probleme specifice clasei de elevi 
CAPITOLUL I.2. Managementul starilor tensionate 
2.1. Structura si gestionarea situatiilor de criza educationala la nivel institutional
2.2. Cauze ale conflictelor: factori; tipuri de conflicte
2.3. Prevenirea, rezolvarea, solutionarea conflictelor; tehnici de rezolvare si factori
sociali care le influenteaza
2.4. Rezolvarea conflictelor
2.5. Strategii de solutionare a conflictelor, tactici de negociere 24
PARTEA a II-a. Metodologia cercetarii 
1.1 Scopul si ipotezele cercetarii
1.2 Prevenirea si combaterea violentei scolare
1.3. Comunicarea didactica in situatii de conflict
1.4 Medierea conflictelor intre elevi 
CAPITOLUL II.2.Prelucrarea si interpretarea chestionarelor aplicate elevilor 52
PARTEA a III-a: Concluzii 
Bibliografie


Extras din disertație

Scoala romaneasca a traversat o perioada de reforme menite sa consolideze sistemul de invatamant, iar acum se afla in faza in care ar trebui sa se produca o anumita asezare, mai ales in invatamantul preuniversitar.
Gestionarea conflictelor in organizatia scolara reprezinta punctul cheie pentru buna desfasurare a procesului didactic.
Aceasta lucrare isi propune sa identifice, sa sintetizeze, completeze si explice conflictele in organizatia scolara.
S-a observant ca de cele mai multe ori, oamenii scolii incearca evitarea conflictelor, desi acestea nu au intotdeauna un impact negativ. Pentru a face fata provocarilor, cadrele didactice trebuie sa dea nastere unor noi idei, sa construiasca relatii prin valorificarea constructiva a conflictului.
Conceptiile diferite asupra conflictului indica si viziuni diametral opuse asupra surselor conflictului. Solutionarea eficienta a situatiilor conflictuale necesita identificarea cauzelor declansatoare, deoarece natura conflictului, dar si modalitatile de ameliorare sunt dependente de cauze.
Permanenta conflictului in orgnizatia scolara obliga managerul, dar si profesorii sa recunoasca, stapaneasca si solutioneze conflictele astfel incat sa duca la cresterea performantei organizationale. Gestionarea conflictului implica in primul rand acceptarea lui si utilizarea unor mijloace pentru a putea fi controlat.
In ceea ce priveste solutionarea conflictelor o importanta deosebita o are analiza tipului de conflict si adoptarea unei strategii eficiente de solutionare.
O buna gestionare a a conflictelor in cadrul institutiilor de invatamant va duce la maximizarea potentialului inovator al conflictelor cu ajutorul cooperarii si colaborarii.
ABSTRACT
The Romanian school has gone through some reform periods intended to enhance the educational system and now, in its current phase, a certain settlement should occur, especially in the pre-university educational system.
Managing conflicts represents the key point to be considered when expecting the teaching process to run smoothly.
This study aims to identify, synthesize, enclose and explain these conflicts within the school organization.
It's been noted that most of the times teachers try to avoid conflicts, although these do not always have a negative impact. In order to face the challenges, the teachers should develop new ideas, build relationships based on revaluating the conflict in a constructive way.
Different conceptions about a conflict also point out different visions about its source. Resolving conflicts requires an efficient identification of their causes, as both their nature and ways of amelioration depend on these.
A conflict, permanently existing within a school organization, forces its manager as well the teachers, to admit it, control it and solve it in order to increase the organizational performance. Managing a conflict implies, first of all, its acceptance but also using some resources to control it.
Analyzing its type and choosing an efficient strategy to settle it have a huge importance as well.
Within school institutions, a good conflict management will maximize the innovative conflict potential, along with cooperation and collaboration.
PARTEA I. FUNDAMENTAREA TEORETICA A TEMEI
CAPITOLUL 1. Managementul la nivelul institutiei scolare si managementul clasei de elevi
Mangementul este o stiinta relativ recenta, care a capatat importanta dupa cel de-al 
II-lea razboi mondial, initial in domeniul industrial, extinzandu-se apoi in toate domeniile de activitate. Managementul indeplineste conditiile unei profesiuni pentru ca (Mihuleac, 1994, p.18): necesita o pregatire, urmareste obtinerea unor rezultate prin eforturi comune, solicita participarea continua, un complex de cunostinte teoretice si practice, de capacitati si competente. Prin urmare, profesia de manager, ca orice alta profesie, trebuie invatata.
Se spune ca profesia de manager are doua sensuri: unul restrans - pentru a defini pregatirea personalului de specialitate si unul larg - activitate prin care se castiga existenta, ocupatia.
Managementul poate fi asociat cu maniera, tehnica, abilitatea de a conduce, activitatea cu indivizi sau grupuri, arta si stiinta conducerii.
Cateva aspecte specifice managementului sunt: fixarea obiectivelor pe termen scurt, analiza lor la intervale scurte, considerarea managerului ca protagonist al organizatiei, folosirea celor mai buni membri in exploatarea ocaziilor, specularea oportunitatilor in cautarea succesului, atentie la factorul timp, analiza rezultatelor.
Studierea sistematica a organizarii si conducerii manufacturilor din Anglia, Franta, Germania, Italia si SUA a constituit punctul de plecare in elaborarea si publicarea unor lucrari de referinta in domeniu, simultan cu introducerea disciplinei respective ca obiect de studiu in invatamantul universitar, in special pentru pregatirea inginerilor si a economistilor. In mod necesar, stiinta conducerii sau managementul incorporeaza multiple contributii, insa fondatorii incontestabili raman F.W.Taylor, H.Fayol si Max Weber, care, la inceputul secolului trecut, au publicat lucrari de baza, multe dintre concluziile la care ajunsesera pastrandu-si valabilitatea si astazi, fiind utilizate cu succes in diferite domenii. Evolutia tehnica si economica a societatii a ridicat problemele oboselii si ale organizarii rationale a muncii. Asa au aparut cercetarile lui F.W.Taylor, de descompunere a operatiilor de munca in unitati simple, de cronometrare a lor, pentru a elimina miscarile inutile si a reduce timpul de executie a miscarilor.
Managementul clasei de elevi este un domeniu de cercetare in stiintele educatiei care studiaza perspectivele de abordare a clasei de elevi si structurile dimensionale ale acesteia, in scopul asigurarii conduitelor corespunzatoare pentru desfasurarea procesului de predare-invatare-evaluare (Romita Iucu -  ,,Managementul clasei de elevi", ed. Polirom, 2006).
Gilbert Leroy apreciaza ca mediul in care se dezvolta copilul influenteaza evolutia acestuia, iar comportamentul sau depinde in mare masura de natura relatiilor cu partenerii (G. Leroy -  ,,Dialogul in educatie", EDP, Bucuresti, 1974). 
Managerul clasei are mai multe roluri de indeplinit. Influenta educativa pe care acesta o exercita asupra copiilor este determinata de felul in care isi exercita rolurile manageriale.
Clasa de elevi este un ansamblu dinamic, in cadrul caruia au loc procese formative subordonate scopului fundamental, predarea si invatarea unor seturi de informatii, atitudini si comportamente si care este supus in mod constant influentelor educative exercitate de scoala. 
Perspectivele de abordare a clasei de elevi, inregistrate in urma generalizarii datelor unor investigatii psihopedagogice, sunt:
Perspectiva didactica Clasa de elevi reprezinta spatiul destinat procesului instrutiv-educativ si are ca finalitate dezvoltarea proceselor intelectuale si a motivatiei pentru studiu in conditiile unei omogenitati relative a compozitiei interne a colectivului.
Perspectiva psihosociala Defineste mai bine domeniul de studiu al clasei de elevi, din puctul de vedere al managementului clasei.
Tabel 1. Perspectivele didactice
Clasa de elevi constituie cadrul psihosocial al desfasurarii activitatii de instruire si educare si un mediu de comunicare si socializare. Ca grup social, are structura si caracteristici proprii, iar membrii acesteia ocupa pozitii diferite, au roluri variate si stabilesc relatii. Ca urmare a relatiilor dezvoltate intre membrii clasei de elevi se constituie o realitate sociala cu consecinte multiple asupra desfasurarii procesului instructiv-educativ, in ansamblul sau. 
Fig.1 Caracteristicile clasei de elevi
Atributele care caracterizeaza clasa de elevi sunt:
o marimea clasei a provocat multe discutii deoarece s-a constatat ca, cu cat clasa este mai numeroasa, cu atat este mai mare tendinta de subdiviziune, in timp ce, cu cat este mai mica clasa, cu atat sporeste tendinta de subiectivitate a membrilor acesteia;
o interactiunea membrilor este o conditie privind existenta clasei de elevi, insa de interes pentru managementul clasei nu este orice tip de interactiune, ci mai ales interactiunea directa, nemijlocita (prezenta fata in fata a membrilor grupului si cunoasterea reciproca);
o scopurile pot fi multiple: din perspectiva managementului clasei de elevi, cele mai reprezenative sunt scopurile comune, acceptate de toti membrii sai. In interiorul clasei pot aparea si situatii dese de diviziune a grupului in subgrupuri, ceea ce conduce la aparitia scopurilor de subgrup;
o structura clasei defineste doua aspecte puternic corelate intre ele: modalitatea concreta de interactiune a membrilor grupului si ierarhia interna a grupului pe baza jocului de statute si roluri;


Fisiere în arhivă (1):

  • Gestionarea conflictelor in scoala.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Andronic, R. , Elemente de dinamica grupurilor, Editura Psihomedia, Bucuresti, 2007
2. Armstrong M., Cum sa fii un manager si mai bun, Editia a VI-a, Editura Meteor Press, 
Bucuresti (2004).
3. Buzarnescu St., (1995). Introducere in sociologia organizationala si a conducerii, E.D.P., Bucuresti.
4. Cornelius, Helena, Faire, Shoshana, Stiinta rezolvarii conflictelor, Editura Stiinta si Tehnica, Bucuresti, 1996
5. Cornescu V., Marinescu P., Curteanu D., Toma S., (2004). Dezvoltarea managementului modern, Comunicarea si Managementul resurselor umane in Management- de la teorie la practica, din
http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu.htm
6. Cojocaru V.Gh., (2004). Schimbarea in educatie si schimbarea manageriala, Editura Lumina, Chisinau.
7. Iosifescu S., (2000). Manual de management educational pentru directorii de unitati scolare, Editura ProGnosis, Bucuresti. 
8. Joita E.,Management educational.Profesorul manager: roluri si metodologie,Editura Polirom,Iasi,2000
9. Mitrofan N.,Aptitudinea pedagogica,Editura Academiei,Bucuresti,1988
10. Neculau A.,Calitatile profesorului vazute de elevi,Revista de pedagogie,1/1978
11. Negura I., Plamadeala V., (2002). Problema formarii tolerantei la stres // Probleme ale stiintelor socio-umane si modernizarii invatamantului, Editura Universitatii de Stat ,,Ion Creanga", Chisinau.
12. Petelean A., (2006). Managementul conflictelor, E.D.P., Bucuresti
13. Stoica-Constantin A.,Neculau A.,Psihologia rezolvarii conflictului,Editura Polirom, Iasi,1998
14. Zlate M.,Leadership si management,Editura Polirom,Iasi,2004
15. Peer mediation - Manualul studentului - Curs de formare pentru incepatori http://www.scribd.com/doc/34052178/Peer-Mediation-student-Manual


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!