Gestiunea riscurilor în contabilitate, din perspectiva unei structuri financiare optime

Cuprins disertație Cum descarc?

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1. ÎNTREPRINDEREA - MEDIUL DE MANIFESTARE A FLUXURILOR ECONOMICE 6
1.1.Conceptul de structură financiară 8
1.2. Funcția financiară a întreprinderii 12
1.3. Teorii privind optimizarea structurii financiare a întreprinderii 15
CAPITOLUL 2-GESTIUNEA RISCURILOR ÎN CONTABILITATE ÎN FIRMA S.C. PAN GROUP S.A. 21
2.1.Procesul gestionării riscurilor 22
2.2. Impactul riscului financiar asupra structurii financiare 30
Strategii de gestionare a riscurilor întreprinderii 35
2.3. Auditul intern în gestiunea riscurilor 39
CONCLUZII 44
BIBLIOGRAFIE 46
ANEXE 47


Extras din disertație Cum descarc?

INTRODUCERE
Motivarea alegerii temei
Principalul motiv pentru care am ales tema denumită „Gestiunea riscurilor în contabilitate, din perspectiva unei structuri financiare optime”în vederea susținerii examenului de disertație este determinat de provocarea de a aborda noțiunea de risc în domeniul financiar. 
Așadar, pe parcursul prezentei lucrări mi-am propus să analizez modalitățile prin care specialiștii contabili pot gestiona riscurile astfel încât să asigure buna funcționare a entității financiare respective.
Modalitățile de gestionare a riscului financiar acoperă o gamă foarte intinsă de aplicabilitate și este în același timp un concept foarte studiat de specialiștii în domeniu, care au ajuns la concluzia că riscul poate fi manageriat în sens pozitiv în cadrul unei entități financiare doar prin adoptarea unor decizii financiare potrivite.
Din aceste considerente am ales această tematică pentru a o studia în mod temeinic și continuu, tocmai pentru a expune noțiuni din sfera deciziilor financiare optime astfel încât riscurile contabile să poată fi gestionate în mod corespunzător.
Problematica abordată 
Tema de cercetare aleasă de mine este structurată pe două capitole, astfel, mi-am propus ca primul capitol să fie destinat exclusiv cercetării teoretice, întrucât consider că este foarte important să dedic timp și informații studiului teoretic, în timp ce în al doilea capitol voi întrepătrunde aspectele teoretice cu noțiuni din practica contabilă, astfel încât să creez o imagine completă și complexă a modalității de gestionare a riscurilor din perspectivă contabilă.
Astfel, primul capitol al lucrării mele este reprezentat de „Întreprinderea, mediul de manifestare a fluxurilor economice”, concept prin intermediul căruia urmează să prezint noțiunea de structură financiară dar și funcțiile financiare ale întreprinderii, iar în final voi aborda problematica teoriilor cu privire la optimizarea structurii financiare a unei entități.
Considerând că am epuizat expunerea celor mai esențiale informații cu privire la existența entității financiare, în ansamblul său, urmează să supun abordării cel de al doilea capitol al lucrării mele, care, așa cum am precizat anterior este determinată de un flux de informații teoretice și practice.
Așadar, în partea de incipit a acestui capitol voi prezenta modalitățile de gestiune a riscurilor în domeniul contabilității, motiv pentru care voi aborda întreg procesul de gestionare a riscurilor cu analizarea tuturor dificultăților la care este supus acest proces. 
Finalul acestei lucrări va fi reprezentat de expunerea de informații cu privire la impactul riscului financiar asupra unei organizații financiare, întrucât consider că este foarte important să cunoaștem cu exactitate ce presupune riscul financiar și ce consecințe generează.
De asemenea, voi supune prezentării și o propunere de strategie de gestionare a riscurilor unei anume organizații, astfel încât împactul produs să nu determine consecințe negative ireversibile.
Ultima parte a acestei lucrări va avea imaginea auditului intern în gestiunea riscurilor cu tot ce presupune această instituție a auditului intern și ce măsuri pot fi luate astfel încât riscurile să fie gestionate într-un mod cât mai avantajos pentru o entitate.
Importanța și actualitatea cercetării
Modalitatea de gestionare a riscurilor în domeniul contabilității este foarte importantă și de o actualitate aparte din prisma problemelor economice actuale, determinate de instabilitate financiară și de insecuritate cu privire la maniera în care viața economică și piața, în sens larg, se dezvoltă.
Privind din perspectiva unei entități financiare optime, gestionarea în mod eficient a acestor riscuri poate determina evoluția calităților unei anume entități, scăderea cheltuielilor privind finanțarea și automat înregistrarea profitului dorit.
Importanța și actualitatea temei mele de cercetare derivă și din necesitatea de a realiza o expunere detaliată a riscurilor la care este supusă o entitate financiară privind din perspectiva punctului de activitate a acesteia, creditul, ori acțiunile operaționale.
Așadar, am considerat că este foarte important să elaborez o tematică prin intermediul căreia să analizez procesul de gestionare a riscurilor care se pliază pe o anumită entitate financiară și să elaborez un set de măsuri ce pot fi implementate astfel încât aceste riscuri să fie gestionate în mod adecvat ca să nu producă rezultate negative asupra afacerii.
Obiectivul urmărit
Prin elaborarea acestei lucrări mi-am propus să evidențiez în ce măsură gestionarea în mod corespunzător a riscurilor determină scăderea costurilor cu finanțarea. În acest sens mi-am propus să subliniez importanța pe care o are asumarea riscurilor aliniate cu diverse modalități de finanțare, prin stabilirea și cooptarea celor mai productive resurse de finanțare pentru entitatea financiară.
De asemenea, prin intermediul acestei lucrări mi-am propus să evidențiez cât este de importantă gestionarea riscurilor în ceea ce privește amplificarea rentabilității cu privire la găsirea unor idei profitabile de investiții, precum și pentru împiedicarea înregistrării unor pierderi ca urmare a problemelor de nefinanțare. 
Totodată, obiectivul acestei teme de cercetare constă în evidențierea importanței pe care o are gestionarea corespunzătoare a riscurilor în ceea ce privește buna funcționare a entității financiare, astfel încât să producă rezultatele urmărite și dorite.


Fisiere în arhivă (1):

  • Gestiunea riscurilor in contabilitate, din perspectiva unei structuri financiare optime.docx

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

1. Aglietta Michel Structura financiară după originea fondurilor (în % din total) - Macroeconomie financiară; Editura Coresi S.A.;Vol. I; București; (2001); 
2. A. Lup , Management financiar, Editura Uranus, București, 2011;
3. Bârgăoanu Alina Managementul riscului în afaceri, Editura Universitară, (2015);
4. Caraiani Petre Auditul intern și riscul de fraudă, Editura Hamangiu, (2014);
5. Cișmașu Irina Daniela Riscul - elementul fundamental al deciziei, Editura Economică, (2003);
6. Court, A ș.a. Structura financiară comparată a întreprinderilor din Europa de Vest- Haut de Bilan. Trésorerie. Relations banques - entreprises;Editura Lamy S.A.;Paris; (1993); 
7. D.Popescu, M. Matei , Hedgingul financiar. Strategii de gestionare a riscului, Editura Uranus, București, 2013;
8. Druică Elena, Riscul în Afaceri, Editura C.H. Beck, București, (2006).
9. Dura Codruța - Managementul riscurilor și auditul intern, Editura Universitară, (2013)
10. G. Popescu, G. Oprea , Managementul riscului de afaceri - ERM - Enterprise Risk Management, Editura Universitară, București, 2011
11. Paul Halpern, J. Fred Weston, F. Brigham Schema fluxurilor monetar-financiare ale întreprinderii -; Finanțe manageriale, Editura Economică, (1998);.
12. Horobeț Alexandra, Managementul riscului în afacerile internaționale, Editura All Beck, București, (2005);
13. Dr.Măzăreanu Valentin Petru - O Privire De Ansamblu Asupra Proceselor Managementului Riscului In Noua Economie, Iași;
14. Petrescu, Silvia, Diagnostic economic-financiar. Metodologie. Studii de caz, Editura Sedcom Libris, Iași, (2004);
15. R.A. Dumitrașcu, Gestiunea financiara a intreprinderii. Lucrari practice Editura Universitară (2019);
16. R.A. Dumitrașcu Gestiunea financiara a intreprinderii. Repere conceptuale, Editura Universitară (2016);
17. Priscop Mihai, Managementul întreprinderii. Ed. Tribuna Economică; (2003)
18. Sichigea N.- Scenarii de fundamentare a structurii financiare a întreprinderii, Rev. Finanțe Provocările viitorului nr. 7/2008, 
19. LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)privind societățileEmitent Parlamentul, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1066 din 17 noiembrie 2004


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!