Impactul Asupra Mediului al Statiilor de Epurare a Apei - Studiu de Caz pentru Comuna Vinga

Cuprins disertatie Cum descarc?

INTRODUCERE.5
CAPITOLUL 1. Modelul calitatii mediului .6
1.1. Calitatea aerului .6
1.2. Calitatea apei.8
1.3. Calitatea solului .17
CAPITOLUL 2. Amplasarea in mediu a localitatii Vinga.23
2.1. Asezare geografica.23
2.2. Geologie.24
2.3. Apele de suprafata.25
2.4. Apele subterane.25
2.5. Resursele subsolului.25
2.6. Relieful.25
2.7. Procese morfologice actuale si degradarea terenurilor.26
2.8. Clima si calitatea aerului.26
2.9. Solul.27
2.10. Vegetatia.27
2.11. Fauna.27
2.12. Rezervatii naturale.27
2.13. Asezari umane si alte obiective de interes public.28
CAPITOLUL 3. Date despre statia de epurare.29
3.1. Scopul si necesitatea activitatii.29
3.2. Profilul activitatii.30
3.3. Amplasament .30
3.4. Descrierea investitiei.31
3.4.1. Descrierea retelei de canalizare.31
3.4.2. Descrierea statiei de epurare.31
3.5. Unitatile statiei de epurare.43
CAPITOLUL 4. Calcule hidraulice pentru dimensionarea tehnologica
a statiei de epurare Vinga.46
4.1. Date de baza.46
4.1.1. Debite de calcul.46
4.1.2. Incarcarea apelor uzate.46
4.1.3. Modificarea conditiilor de deversare in emisar.46
4.2. Stabilirea tehnologiei de epurare.47
4.2.1. Eficientele de epurare necesare.47
4.2.2. Schema tehnologica propusa.47
4.3. Calcule de dimensionare pe obiectele statiei de epurare.48
4.3.1 Treapta de epurare mecanica.48
4.3.2. Treapta de epurare biologica.49
4.3.3. Gospodaria de namol.52
4.3.4. Dezinfectia apei epurate.52
CAPITOLUL 5. Sursele de poluanti si protectia factorilor de mediu.53
5.1. Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor.53
5.2. Gospodarirea deseurilor si reziduurilor.54
5.3. Emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului.54
5.4. Sursele si protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.55
5.4.1. Zgomotul.55
5.4.2. Vibratii.56
5.5. Sursele si protectia impotriva radiatiilor.56
CAPITOLUL 6. Impactul asupra mediului si posibilitati de diminuare.57
6.1. Impactul produs asupra apelor.57
6.1.1. Impurificare cu materii organice si efectele acestora asupra apei de suprafata.57
6.1.2. Impurificarea cu suspensii.58
6.1.3. Dispersia principalilor poluanti in apele emisarului.58
6.2. Impactul produs asupra aerului.60
6.2.1. Comportarea in atmosfera a poluantilor.60
6.2.2. Metodologie folosita pentru evaluarea impactului poluantilor evacuati in atmosfera de statia de epurare.61
6.2.3. Evaluarea impactului poluantilor emisi de Statia de epurare Vinga.64
6.3. Impactul produs asupra solului si subsolului.64
6.4. Impactul produs asupra asezarilor umane si a altor obiective.69
6.4.1. Efectele poluantilor atmosferici asupra omului.69
6.4.2. Efectul reziduurilor solide rezultate din statiile de epurare asupra omului.69
6.4.3. Efectele poluantilor atmosferici asupra constructiilor si instalatiilor.69
6.5. Impactul zgomotului.70
6.6. Impactul asupra vegetatiei si faunei terestre.70
6.7. Evaluarea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major asupra mediului inconjurator si sanatatii populatiei.71
6.8. Posibilitati de diminuare a impactelor.71
CAPITOLUL 7. Evaluarea globala a impactului asupra mediului.72
7.1. Evaluarea impactului produs in perioada de executie.72
7.2. Evaluarea impactului produs dupa inceperea activitatii.73
CAPITOLUL 8. Calculul indicilor tehnico-economici.76
8.1. Evaluare.76
8.1.1. Retele de canalizare.76
8.1.2. Statie de epurare.76
8.2. Calculul indicilor.77
8.2.1. Amortismente.77
8.2.2. Cheltuieli cu energia electrica.78
8.2.3. Cheltuieli cu intretinerea.78
8.2.4. Retributii.78
8.2.5. Cantitatea de apa epurata pe an.78
8.2.6. Pret de cost.78
8.2.7. Pret de vanzare.78
8.2.8. Profit net anual.79
8.2.9. Rata profitului net.79
8.2.10. Durata de recuperare a investitiei.79
CONCLUZII .80
BIBLIOGRAFIE .82


Extras din disertatie Cum descarc?

INTRODUCERE
Protectia mediului este una din marile provocari actuale ale Europei, data fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de catre poluare.
Nivelul de calitate foarte buna a apelor ridica standarde de calitate si de viata al unei natiuni, pentru o apa de foarte buna calitate dovedeste modul in care aceasta natiune s-a comportat fata de apa de-a lungul istoriei sale si in acelasi timp, o responsabilizeaza in prezent si in viitor sa conserve si sa protejeze calitatea apelor, prin aplicarea unor politici durabile de gospodarire a apelor.
Nivelul poluarii apelor a crescut mult in ultimele decenii, in special in acele regiuni de pe glob in care populatia si industria s-au dezvoltat puternic si rapid, fara luarea unor masuri pentru protectia calitatii apelor.
In conditiile, actuale, activitatea unei statii de epurare este de nesubstituit, avand un rol esential in reducerea poluarii si protectiei mediului.
Epurarea apelor uzate este un proces deosebit de complicat si costisitor, presupunand echipamente de inalta performanta, exploatate de specialisti cu experienta.
Prezentul studiu are drept scop evaluarea globala a impactului asupra mediului datorat investitiei in statia de epurare amplasata in comuna Vinga judetul Arad in scopul obtinerii acordului de mediu.
In capitolul 1 se prezinta modelul calitatii mediului legat de aer, apa, sol si cadrul legislativ national si european de protejare a mediului.
In capitolul 2, amplasarea in mediu a localitatii Vinga - asezare geografica, geologie, apele de suprafata si subterane, relieful si resursele solului, clima si calitatea aerului, solul vegetatia, fauna si asezarile umane si alte obiective de interes public.
In capitolul 3 se prezinta date despre statia de epurare - profil, amplasament, descrierea retelelor de canalizare si a statiei de epurare.
In capitolul 4 se prezinta calcule hidraulice pentru dimensionarea tehnologica a statiei de epurare. In capitolul 5 sunt prezentate sursele de poluanti si protectia factorilor de mediu, iar in capitolul 6 se prezinta impactul asupra mediului si masurile luate pentru diminuarea poluarii.
In capitolele 7 si 8 se prezinta evaluarea globala a impactului asupra mediului si calculul indicilor tehnico-economici.
In incheiere as dori sa adresez multumirile mele specialistilor de la Agentia Nationala de Protectia Mediului, Agentia Judeteana de Protectia Mediului Arad, care, pe tot parcursul elaborarii lucrarii, mi-au acordat sprijinul lor competent in documentarea lucrarii si in lamurirea unor aspecte tehnice mai dificile.
Tin sa multumesc, de asemenea D-lui Dr. Florin Caldararu, indrumator stiintific al acestui proiect de diploma, pentru observatiile constructive pe care le-a facut pe tot parcursul elaborarii lucrarii.
CAPITOLUL 1
MODELUL CALITATII MEDIULUI
Modelul de calitate asociat mediului inconjurator are ca scop masurarea si caracterizarea structurii fizico - chimice a componentelor mediului, limitarile referindu-se numai la cerintele ce decurg din conditiile de homeostazie ale biosferei, in general, si ale speciei umane, in special. Prin homeostazie se intelege mentinerea starii de sanatate a unui organism viu intre anumite limite care pot fi masurate. Reglementarile in vigoare prevad masurarea si monitorizarea calitatii mediului pe urmatoarele componente de mediu: aer, apa, sol, biodiversitate, sanatate umana si schimbari climatice globale.
1.1. Calitatea aerului - definitie, cerinte, obiective (cadrul legislativ national si european)
Pentru ca metodele standardizate de masurare exacta si criteriile comune de amplasare ale statiilor de masurare reprezinta un element important pentru evaluarea calitatii aerului inconjurator in scopul obtinerii unor informatii comparabile in intreaga Comunitate Europeana si intrucat informatiile la zi despre concentratiile de poluanti in aerul inconjurator trebuie puse la dispozitia publicului cu promptitudine, s-au elaborat mai multe directive care se refera la:
Poluanti orice substanta introdusa direct sau indirect de om in aerul inconjurator si care poate avea efecte daunatoare asupra sanatatii umane si/sau mediului ca intreg;
Nivelele poluantilor concentratia momentana a unui poluant in aerul inconjurator sau depunerea acestuia pe suprafete intr-o anumita perioada de timp;
Evaluarea poluantilor orice metoda utilizata pentru a masura, calcula, prognoza sau estima nivelul unui poluant in aerul inconjurator;
Valoarea limita un nivel fixat pe baza cunoasterii stiintifice, in scopul evitarii, prevenirii sau reducerii efectelor daunatoare asupra sanatatii umane si/sau mediului ca intreg, si care nu trebuie depasita odata ce a fost atinsa;
Pragul de alerta un nivel a carui depasire prezinta un risc pentru sanatatea umana in urma unei expuneri de scurta durata si la atingerea caruia trebuie luate de indata masuri de catre statele membre, dupa cum prevede Directiva 96/62/CE;
Marja de toleranta procentul din valoarea-limita cu care aceasta valoare poate fi depasita in conditiile stabilite de directiva 96/62/CE;
Pragul superior un nivel sub care se poate utiliza o combinare de masurari si de evaluare tehnici de modelare pentru evaluarea calitatii aerului inconjurator;
Pragul inferior un nivel sub care se pot folosi doar tehnicile de modelare sau de evaluare estimare obiectiva pentru a evalua calitatea aerului inconjurator.
Au fost emise urmatoarele norme ce reglementeaza valorile marimilor de mai sus pentru poluantii atmosferici (Reteaua Nationala de monitorizare a Calitatii Aerului, Ordine emise de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Directive CE):
- Directiva de monitorizare a aerului din aprilie 1989, cu modificarile aduse de directiva AMD 2006 (Directiva de monitorizarea a aerului);
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.243/28.11.2000 privind protectia atmosferei;
- Ordinul nr. 592 din 25 iunie 2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator;
- Hotararea Guvernului nr.543/07.04.2004 privind elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului;
- Hotararea Guvernului nr.586/15.04.2004 privind infiintarea si organizarea Sistemului national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului;
- Ordinul Nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;
- Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EC si respectiv prin Directiva 2003/35/EC;
- Directiva Consiliului nr.96/62/CE privind evaluarea si gestionarea calitatii aerului inconjurator (Directiva-cadru);
- Directiva Consiliului nr.1999/30/EC privind valorile limita pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot si oxizii de azot, pulberile in suspensie si plumbul din aerul inconjurator (Directiva fiica 1);
- Directiva 2000/69/EC privind valorile limita pentru benzen si monoxidul de carbon din aerul inconjurator (Directiva fiica 2);
- Directiva 2002/3/EC privind ozonul din aerul inconjurator (Directiva fiica 3);
- Directiva 2004/107/EC privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul si hidrocarburile aromatice policiclice in aerul inconjurator (Directiva fiica 4);
- Directiva Consiliului si Parlamentului European 2004/35/CE privind raspunderea de mediu cu referire la masurile preventive si de reparare;
- Directiva 2008/50/CE A Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa.


Fisiere in arhiva (1):

  • Impactul Asupra Mediului al Statiilor de Epurare a Apei - Studiu de Caz pentru Comuna Vinga.pdf

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

1. Rojanschi, V., Grigore, F., Duduman, St. - Sisteme de management integrat- curs universitar, Universitatea Ecologica Bucuresti, Ed. Pamantul, 2006
2. Rojanschi, V. - Ingineria mediului, U.E. Bucuresti, 1996.
3. Rojanschi, Vladimir, Bran, F., Diaconu, G. - Protectia si ingineria mediului, Ed. Economica, Bucuresti, 1997.
4. Rojanschi, Vladimir, Bran, F., Diaconu, G., Iosif, G., Teodoriu, F. - Economia si protectia mediului, Ed. Tribuna Economica, Bucuresti, 1997.
5. C. Coroian Stoicescu - Management-Teorii si tehnici, Ed. Elapis,Ploiesti, 1998.
6. Asistenta tehnica pentru elaborarea proiectelor din sectorul deseurilor - Romania - Ministerul Mediului
7. * * * - Cartea Anuala de Statistica a Romaniei
8. Chivereanu D., Carabet A. - ,,Exemple de calcul in canalizari"
9. Proiectul de ,,Canalizare menajera si Statie de epurare Vinga - judetul Arad"
10. F. Caldararu, M. Caldararu - Metode de masurare si monitorizare a parametrilor de calitate a mediului, Editura Cavaliotti, Bucuresti 2010
Legislatie :
1. OUG nr. 195 din 30.12.2005 - legea protectiei mediului
2. Legea 265/2006 pentru modificarea si aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, M.Of., Partea I nr 88 din 31.01.2006
Surse internet:
1. Site-ul ANPM Bucuresti: http://www.anpm.ro
2. Site-ul APM Arad : http://www.apmar.ro/


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!