Implicațiile aderării României la Uniunea Europeană asupra traficului de persoane și a politicilor referitoare la acest fenomen

Cuprins disertație

Lista de abrevieri 4
Introducere 5
Capitolul I-Revista literaturii domeniului 10
I.1. Cauzele si evolutia fenomenului traficului de fiinte umane 10
a. Definirea traficului de fiinte umane 10
b. Aparitia si evolutia fenomenului traficului de fiinte umane 24
c. Teorii explicative ale traficului de fiinte umane 27
d. Cauzele aparitiei si proliferarii traficului de fiinte umane 31
e. Cauzele aparitiei si proliferarii traficului de fiinte umane in Romania 36
I.2. Efectele fenomenului traficului de fiinte umane 38
a. Efectele traficului de fiinte umane asupra victimelor 38
b. Efectele traficului de fiinte umane asupra statului si a societatii 39
c. Efectele traficului de fiinte umane asupra sistemului international 41
Capitolul al-II- lea-Cadrul juridic si institutional al Uniunii Europene dedicat politicilor impotriva traficul de fiinte umane 43
II.1. Cadrul general 43
II.2. Interpretarea analizei politicilor privind traficul de fiinte umane ale Uniunii Europene 46
II.2.1. Politicile privind traficului de fiinte umane in secolul al XX-lea 46
Concluzii privind politica Uniunii Europene referitoare la traficul de persoane in secolul al XX-lea 53
II.2.2. Politicile privind traficul de persoane in secolul al XXI-lea 56
Concluzii privind politica Uniunii Europene referitoare la traficul de persoane in secolul al XXI-lea 65
Analiza comparativa a politicii Uniunii Europene privind traficul de persoane in secolul al XX-lea si al XXI-lea 68
Capitolul al III-lea-Combaterea traficului de fiinte umane in Romania 70
III.1. Cadrul juridic si institutional al Romaniei dedicat politicilor impotriva traficului de fiinte umane 70
III.1.2. Intereptarea analizei politicilor privind traficul de fiinte umane in Romania 71
Concluziile privind politica Romaniei referitoare la traficul de persoane 81
Implicatiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asupra politicilor referitoare la traficul de fiinte umane, observate in urma analizarii cadrului legislativ 84
III.2. Interviuri cu reprezentanti ai actorilor statali si non-statali implicati in lupta impotriva traficului de fiinte umane 87
III.2.1. Implicatiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asupra politicilor referitoare la traficul de fiinte umane, observate in urma analizarii interviurilor 96
III.3. Situatia traficului de fiinte umane in Romania in perioada 2001-2015 99
III.4. Concluziile cercetarii empirice 103
Concluzii generale 105
Bibliografie 110
Anexa numarul 1 120
Cadrul legislativ al politicilor Uniunii Europene dedicate luptei impotriva traficului de fiinte umane 120
Anexa numarul 2 124
Analiza documentelor pe care se sprijina politicile privind traficul de fiinte umane ale Uniunii Europene 124
Analiza documentelor pe care se sprijina politicile privind traficului de fiinte umane ale Uniunii Europene in secolul al XX-lea 124
Analiza politicilor privind traficului de fiinte umane ale Uniunii Europene in secolul al XXI-lea 134
Anexa numarul 3 143
Cadrul legislativ al politiclor Romaniei dedicate luptei impotriva traficului de persoane 143
Anexa numarul 4 146
Analiza documentelor pe care se sprijina politicile privind traficul de fiinte umane ale Romaniei 146
Anexa numarul 5 161
Statistici privind traficul de fiinte umane in Romania 161
Anexa numarul 6 164
Ghidul de interviu 164
Anexa numarul 7 166
Interviuri 166
Interviul cu reprezentantul Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane 166
Interviul cu reprezentantul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera 172
Interviul cu reprezentantul Organizatiei Internationale pentru Migratie 176
Interviul cu reprezentantul Asociatiei Eliberare 184
Anexa numarul 8 191
Date generale privind persoanele intervievate 191


Extras din disertație

Cadrul introductiv este dedicat descrierii temei de cercetare, obiectivelor si ipotezelor prezentei lucrari. In acest sens, mai inainte de toate, trebuie specificat faptul ca tema de cercetare este reprezentata de implicatiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asupra traficului de persoane si a politicilor referitoare la acest fenomen.
Traficul de persoane este o problema a carei actualitate este valabila intotdeauna. Traficul de persoane este un fenomen, care in pofida numeroaselor masuri luate in scopul combaterii sale, ramane la fel de prezent in toate statele lumii si poate fi sustinut ca la fel de periculos in special pentru siguranta victimelor, dar si pentru securitatea statelor. Dimensiunea acestei probleme poate fi tradusa prin faptul ca nicio cercetare nu a reusit sa afle cu exactitate numarul victimelor traficate, numarul traficantilor sau al retelelor care se ocupa cu aceasta activitate. In acest sens, dimensiunile generale ale traficului de persoane sunt doar estimative. Spre exemplu, potrivit raportului organizatiei Human Rights First in anul 2015 au existat 21 de milioane de victime ale sclaviei moderne , iar potrivit organizatiei Global Slavery Index numarul persoanelor supuse unei forme de sclavie moderna ar fi chiar mai mare, ajungand la 35, 8 milioane. Cu toate acestea au existat la nivel global doar 44.758 de victime identificate si ajutate, fiind efectuate doar 9460 de procese si 5776 de condamnari. Prin urmare, tinand cont de gravitatea acestei probleme, precum si de actualitatea sa, dar mai ales de impactul pe care traficul de persoane il are asupra victimelor din punctul de vedere al incalcarii drepturilor si libertatilor omului si asupra statului din punctul de vedere al securitatii acestuia, se impune necesitatea unei analize mai detaliate a acestui fenomen si cu precadere a luptei impotriva sa.
Prezenta cercetare se axeaza pe analizarea luptei impotriva traficului de persoane in Romania dupa aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana. In acest sens aceasta cercetare are mai multe obiective. Obiectivul general este reprezentat de observarea implicatiilor aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asupra traficului de persoane si a politicilor referitoare la acest fenomen. Operationalizarea conceptului de ,,implicatii" poate fi realizata pe doua dimensiuni. Prima dimensiune are in vedere evolutia fenomenului: amploarea (numarul victimelor identificate, numarul traficantilor identificati, numarul traficantilor condamnati, numarul estimativ general al victimelor traficului de persoane, influentele traficului de persoane asupra victimelor asupra statului si societatii), structura (trasaturile victimelor: genul, varsta, zona de origine, educatia, statusul socio-economic, tip de familie de origine/status material; caracteristicile traficantilor; tipul de trafic de persoane: de origine sau de tranzit, organizat/dezorganizat, etc..), iar a doua dimensiune se refera la evolutia politicilor: paradigma, legislatie, institutii, actori implicati, instrumente. In acest sens scopul este de a vedea influenta Uniunii Europene asupra fenomenului traficului de persoane in sensul numarului victimelor identificate in Romania dupa aderarea tarii noastre la aceasta organizatie, dar si al traficantilor, dar si influenta asupra politicilor in sensul existentei unor schimbari, unor noutati, unor imbunatatiri aduse de aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana politicilor referitoare la traficul de persoane.
In acest sens se doreste a se vedea daca Uniunea Europeana prin promovarea libertatii de circulatie a avut vreo implicatie asupra traficului de persoane. Astfel acest obiectiv este dat de a vedea daca in urma aderarii Romaniei la Uniunea Europeana au fost identificate mai multe victime decat in perioada anterioara aderarii. 
Al doilea obiectiv al acestei cercetari este reprezentat de observarea daca la nivelul legislativ al Uniunii Europene au existat schimbari de paradigma in domeniul traficului de persoane si daca acest lucru s-a reflectat si in politicile din Romania. Cu alte cuvinte scopul este de a vedea daca la nivelul Uniunii Europene acest fenomen este privit doar ca o activitate criminala cu consecinte asupra securitatii statelor si a Uniunii Europene, asupra climatului macrosocial si asupra victimelor sau daca legislatia europeana si politicile se vor indrepta, dincolo de aspectul coercitiv/punitiv/corectiv si asupra serviciilor dedicate victimelor si pentru prevenire. O alta directie ce este luata in considerare in cadrul acestei cercetari este de a vedea daca politicile europene impotriva traficului de persoane abordeaza acest fenomen ca pe o problema a politiei, afacerilor interne si justitiei sau ca pe o problema in care actorii institutionali, statali si nonstatali, precum si comunitatile locale trebuie sa coopereze. Un alt scop este de a vedea daca la nivelul Uniunii Europene este avuta in vedere incriminarea victimelor sau daca se pune accentul pe sprijinirea lor, pe reintegrarea lor sociala si pe participarea lor la combaterea acestui fenomen. Totodata se doreste a se vedea daca la nivelul studiilor din Uniunea Europeana traficul de persoane este privit ca o problema a politistilor si juristilor sau daca se pune mai mult accentul pe abordari sociologice, psihologice si de asistenta sociala.
Al treilea obiectiv este de a vedea modul in care legislatia Romaniei a fost acordata la legislatia europeana in privinta traficului de persoane. Al patrulea obiectiv este de a vedea cum sunt aplicate politicile impotriva traficului de persoane in Romania si in acest sens care sunt principalele obstacole, lacune, ineficiente intampinate in acest proces, dar si principalele puncte forte.
In ceea ce priveste ipotezele prezentei cercetari acestea sunt urmatoarele:
-  Prima ipoteza: Daca Romania a aderat la Uniunea Europeana, atunci a crescut numarul victimelor traficului de persoane identificate. Aceasta ipoteza pleaca de la premisa ca odata cu aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana s-a intensificat colaborarea tarii noastre cu celelalte state membre ale Uniunii Europene in privinta traficului de persoane, a fost adoptat cadrul legislativ al Uniunii Europene si prin urmare practicile afirmate in acest cadru dedicate luptei impotriva traficului de persoane. In acest sens ar putea fi dedusa intensificarea luptei impotriva traficului de persoane si identificarea unui numar mai mare al victimelor.
-  A doua ipoteza: Daca Romania a aderat la Uniunea Europeana, atunci au fost imbunatatite politicile acesteia impotriva traficului de persoane. Adaptarea cadrului legislativ romanesc la cel european ar trebui sa duca la o imbunatatire a politicilor impotriva traficului de persoane din tara noastra. Aici trebuie operationalizat conceptul de ,,politici". Politicile pot fi definite drept: un set de activitati, un set de documente, la acestea adaugandu-se efectele masurabile la nivelul cetateanului. Prin urmare, imbunatatirea politicilor in domeniul traficului de persoane poate fi privita prin: revizuirea cadrului legislativ, diversificarea masurilor de prevenire, combatere, asistenta, intampinarea a mai putine probleme in implementarea masurilor de prevenire, combatere, asistenta in domeniul traficului de persoane.
Din punctul de vedere al intrebarilor de cercetare acestea sunt urmatoarele:
-  Exista o schimbare de paradigma la nivelul Uniunii Europene in politicile referitoare la traficul de persoane in secolul al XXI-lea comparativ cu secolul al XX-lea?
-  In ce mod politicile Romaniei referitoare la traficul de persoane au fost adaptate la acquis-ul Uniunii Europene?
-  Exista probleme in implementarea politicilor privind traficul de persoane in Romania?
-  Au fost identificate mai multe victime ale traficului de persoane dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana?
-  Au fost identificati mai multi traficanti de fiinte umane dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana?


Fisiere în arhivă (1):

  • Implicatiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asupra traficului de persoane si a politicilor referitoare la acest fenomen.rtf

Bibliografie

1. Commision communication of 20 November 1996 to the Council and the European Parliament on trafficking in women for the purpose of sexual exploitation, disponibila online la 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l33095&from=PL, consultat la 25.03.2016;
2. Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic si Social, Comitetul Regiunilor, Strategia UE pentru perioada 2012-2016 in vederea eradicarii traficului de persoane / COM/2012/0286 final/ , disponibila online la http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0286, consutat la 27.03.2016;
3. Decizia Consiliului din 29 mai 2000 privind combaterea pornografiei infantile pe Internet ''(2000/375/JAI) in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 138/1, disponibil online la
4. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0375, consultat la 26.03.2016;
5. ,,Decizia-cadru a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane "(2002/629/JAI), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 203/1, disponibila online la 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32002F0629, consultat la 2.04.2016;
6. Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru, disponibila online la 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=URISERV:c10418&from=RO, consultat la 08.03.2016 ;
7. Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de sedere eliberat resortisantilor tarilor terte care sunt victime ale traficului de persoane sau care au facut obiectul unei facilitari a imigratiei ilegale si care coopereaza cu autoritatile competente disponibila online la 
http://www.justice.gov.md/file/Centrul%20de%20armonizare%20a%20legislatiei/Baza%20de%20date/Materiale%202011/Legislatie/32004L0081.pdf, consultat la 26.03.2016;
8. ,,Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind prevenirea si combaterea traficului de persoane si protejarea victimelor acestuia, precum si de inlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului ''in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 101/1, disponibila online la 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32011L0036, 
consultat la 27.03.2016 ; 
9. ,,Joint Action of 24 February 1997 adopted by the Council on the basis of Article K3 of the Treaty on European Union concerning action to combat trafficking in human beings and sexual exploitation of children (97/154/JHA)", in Official Journal L 063, 04/03/1997, P. 0002-0006,disponibil online la 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31997F0154, consultat la 25.03.2016 ;
10. Planul UE privind cele mai bune practici, standarde si proceduri pentru combaterea si prevenirea traficului de fiinte umane (2005/ C 311/01), disponibil online la http://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/legislatie/plan_ue_ro.pdf, consultat la 26.03.2016;
11. ,,Resolution on the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on trafficking in women for the purpose of sexual exploitation ''(COM(96)0567 C4-0638/ 96) , in Official Jorunal, C 014, 19/01/1998, P. 0039, 
disponibil online la 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A51997IP0372, consultat la 25.03.2016;
12. ,,Resolution on trafficking in human beings", in Official Journal, C 032, 05/02/1996 P0088, disponibil online la 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995IP0326:EN:HTML, consultat la 25.03.2016
13. Rezolutiei Parlamentului European din 13 ianuarie 2010 referitoare la traficul de persoane, disponibila online la 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0029+0+DOC+XML+V0//RO, consultat la 27.03.2016 ;
14. Rezolutiei Parlamentului European din 26 februarie 2014 referitoare la exploatarea sexuala si prostitutia - impactul acestora asupra egalitatii de gen (2013/2103(INI)), disponibila online la 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0162+0+DOC+XML+V0//RO, consultat la 27.03.2016;
15. The Hague Ministerial Declaration of European Guidelines for Effective Measures to Prevent and Combat Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploitation, The Hague, 24-26 Aprilie 1997, disponibila online la 
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_153.html,
consultat la 25.03.2016.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!