Importanța eficienței activității în turism

Cuprins disertație

Introducere . 4
Lista notaţiilor . 5
Lista tabelelor . 6
Capitolul 1. Importanţa eficienţei activităţii în turism . 7
1.1. Aspecte generale privind eficiența activității în turism . 7
1.2. Indicatori de măsurare a eficienţei economice în turism . 12
1.3. Indicatorii generali utilizați în administrarea activităților turistice. 21
1.4. Indicatori ai eficienţei activităţii de cazare, alimentație și transpor în turism . 26
Capitolul 2. Organizarea şi funcţionarea structurii de cazare turistică S.C. Bega Turism S.A. din Timişoara . 31
2.1. Prezentarea generală a structurii de cazare turistică S.C. Bega Turism S.A. din Timişoara . 31
2.2. Misiune, scop, obiective, managementul și personalul structurii de cazare turistică S.C. Bega Turism S.A. din Timişoara . 33
Capitolul 3. Importanţa eficienţei activităţii în structura de cazare turistică S.C. Bega Turism S.A. din Timişoara . 39
3.1. Analiza SWOT a structurii de cazare turistică S.C. Bega Turism S.A. din Timişoara . 39
3.2. Eficiența activității structurii de cazare turistică S.C. Bega Turism S.A. din Timişoara . 40
Concluzii . 47
Bibliografie . 50


Extras din disertație

INTRODUCERE
Specificul activităţii turistice raportat de eficacitatea totală determinate de: sigura de aplicare a factorilor de producţie, definite de rezultatele efectuate cu cel mai scăzut cost de oportunitate, eficacitate de alocare a resurselor, prezentată de combinaţia optimă a factorilor de producţie destinaţi optinerii de bunuri şi servicii produse sunt repartizate în corelaţie cu dorinţele şi intenţiile folositorilor de a-şi cheltui veniturile disponibile. 
Lucrarea de disertație cu titlul Importanţa eficienţei activităţii în turism a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa eficientei activităţii în comerţ al unui produs. Lucrarea este structurată pe trei capitole, primul fiind de cercetare fundamentală, iar ultimile două de cercetare aplicativă.
În primul capitol - Importanța eficienței activității în turism, am realizat abordări conceptuale definind eficienta economică, anumiţi factori şi indicatori de creştere a eficienţei activităţii, dar şi contribuţia principalilor participanţi la creşterea eficienţei activităţii.
Al doilea capitol - Organizarea şi funcţionarea structurii de cazare turistică S.C. Bega Turism S.A. din Timişoara, abordează prezentarea generală a structurii de cazare turistică, precum şi misiunea, scopul, obiectivele, managementul și personalul structurii de cazare turistică S.C. BEGA TURISM SA din Timişoara.
La capitolul al treilea – Importanţa eficienţei activităţii în structura de cazare turistică S.C. Bega Turism SA din Timişoara, prezintă analiza SWOT a structurii de cazare turistică, tot aici am prezentat analiza structurii financiare a pasivului şi structura patrimonială a activului asupra Hotelului Timişoara.
CAPITOLUL 1
IMPORTANŢA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII ÎN TURISM
1.1. Aspecte generale privind eficiența activității în turism
Turismul precum orice altă elementă a mediului socio-economic global, spre a funcţiona şi a-şi îndeplini misiunea, este un folositor de produse şi producător de efecte, de rezultate. eficacitatea ei prezintă caracteristiciile definitorii comune tuturor ramurilor şi activităţilor economice. 
Concomitent, specific acestui domeniu, este reflectat în natura şi varietatea resurselor aplicate, complexitatea numărul mare de procese desfăşurate, diversitatea felurilor de manifestare a rezultatelor imprima eficacitatea unei determinări proprii şi particulare.
Conform informațiilor existente în cursul eficacitatea şi evaluarea investiţiilor, elaborat de A.Gheorghe, I.Vasilescu, Claudiu Ocea, şi Cătălin Dobrea, ”eficienţa, ca expresie a economiei timpului, atribuite dezvoltării procesului de producţiei, în accepţiunea cea mai vastă, determinarea cantitativă, iar în forma socială a producţiei şi utilizării resurselor în sens larg, determinarea calitativă. Unitatea simetrică a cantităţii şi calităţii activităţii este o măsură a dezvoltării socio-economice.” 
Eficienta depinde de eforturi şi de efecte însă nu în ultimul rând de felul de evaluare a lor, de faptul că redarea valorică, obţinută prin intermediul preţurilor, înglobează inflaţia şi “alte influenţe, denaturând rezultatul real al activităţii desfăşurate” . În aceste condiţii, o analiză complexă şi corectă presupune luarea în calcul şi a altor elemente, cum sunt forma resurselor şi eficacitatea, timpul, calitatea efectelor şi impactul acestora.


Fisiere în arhivă (1):

  • Importanta eficientei activitatii in turism.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

Materiale tipărite
1. Asalos Nicoleta, Popescu Constantin, cond. şt., 2005, Rentabilitatea firmei de turism: studiu de caz: teza de doctorat, Bucureşti, Editura A.S.E.
2. Ioncică, M. (coord.), 2006, Economia serviciilor. Probleme utilizative, București, Editura Uranus.
3. Ioncică, M., 2006, Economia serviciilor. Abordări teoretice şi implicaţii practice, Bucureşti, Editura Uranus.
4. Minciu, Rodica, 2005, Economia turismului, Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Uranus.
5. Negucioiu A., 2009, eficacitatea activităţii economice (dezbatere), în Probleme economice, Bucureşti, Tribuna Economică, nr. 7.
6. Nicolai, Maria. 2004, Managementul unităţilor de comerţ şi de turism, Galaţi , Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos.
7. Snak Oscar, 2001, Economia turismului. Bucureşti, Editura Expert.
8. Spătaru Liviu, 2008, Analiza Financiră Aprofundată, Bucureşti, Editura V.I.S. Print S.R.L.
9. Spătaru Liviu, 2014, Analiză Financiară, Reşiţa, Editura Eftimie Murgu.
10. Vasilescu I., Gheorghe, A., Ocea Claudiu, Dobrea C., 2005, Eficiența și evaluarea investițiilor, Bucureşti, Editura Eficon Press.
Surse electronice
11. Ministerul Finanţelor Publice, informaţii disponibile la data de 13 iunie 2015 pe - http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html
12. http://www.hoteltimisoara.ro
13. https://www. www.univ-st-lupascu.ro/resurse/Tematica_licenta_2010/Analiza_economico-financiara.pdf
14. http://file.ucdc.ro/cursuri/T_2_n21_Economia_turismului.pdf
15. http://xa.yimg.com/kq/groups/31568825/848367412/name/Unitatea_ de_invatare_7.doc


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!