Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Extras din disertație Cum descarc?

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat. Pentru UE, ca un conglomerat de state şi ca exponent al globalizării economice, fiscalitatea are o puternică influenţă asupra multiplelor procese economice ce au loc în cadrul acestei structuri, precum şi în cadrul fiecărui stat-membru. Indiscutabil, din perspectiva posibilei asocieri la Uniunea Europeană, pentru Republica Moldova, modificările fiscale cu impact ulterior asupra dezvoltării socio-economice au o deosebită importanţă.
Politica fiscală comunitară se impune însă cu dificultate în spaţiul european, mai ales datorită obstacolelor pe care le întâmpină, mai ales a celor provocate chiar de către statele membre, reticente cu privire la aplicarea unor reguli comune privind mai ales eliminarea diferitelor forme de discriminare fiscală, dubla impunere sau evaziunea fiscală.
Principalele instrumente pe care Uniunea Europeană înţelege să le folosească în vederea apropierii fiscalităţii ţărilor membre sunt armonizarea fiscală şi cooperarea fiscală dintre statele membre.
Armonizarea fiscală presupune un proces de compatibilizare între normelor juridice naţionale ale statelor membre, precum şi între normele juridice naţionale şi reglementările comunitare, ceea ce se traduce de fapt prin obligaţia sistemelor fiscale naţionale de a respecta regulile comunitare, obligaţia fundamentată pe principiul prevalenţei normelor comunitare în raport cu cele naţionale.
Armonizarea fiscală se bazează pe o armonizare legislativă, care trebuie să vizeze toate tipurile şi formele de impozite practicate în statele comunitare.
Realizarea unui asemenea obiectiv întâmpină o serie de dificultăţi:
- la nivelul Uniunii Europene nu există încă clar conturată o idee privind adoptarea sistematică a normelor comunitare consacrate armonizării şi unificării legislaţiei fiscale a statelor membre;
- nu a fost considerat până acum îngrijorător faptul că există diferenţe foarte mari între reglementările unor impozite (cum de altfel, între alte impozite nu există diferenţe de tratament sesizabile);
- legislaţiile naţionale privind în special impozitele directe rezistă mai bine schimbării decât legislaţia privind impozitele indirecte (de exemplu, TVA).
Dificultăţile întâmpinate de efortul de armonizare legislativă, a determinat Uniunea Europeană să încerce utilizarea unor mijloace mai eficiente şi mai uşor de acceptat de către state, respectiv prin utilizarea altor mijloace de cooperare fiscală între statele membre. Astfel că s-au avut în vedere:
- coordonarea politicilor fiscale ale statelor membre;
- schimbul de informaţii şi cooperarea între administraţiile fiscale;
- cooperarea în cadrul organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;
- cooperarea sub forma acordurilor politice.
Vectorul european al Republicii Moldova direcţionează eforturile reformatoare, aferente întregului sistem economic, precum şi celui fiscal, în vederea racordării la standardele europene, conturând noi abordări ale fiscalităţii contemporane.
Aceste aspecte conferă temei de cercetare alese un context actual, care urmează a fi valorificat ulterior sub aspect practic, dar şi teoretic, prin noi investigaţii ştiinţifice, consecinţă a complexităţii problematicii fiscale, abordate în cadrul tezei date.
Scopul şi sarcinile lucrării. Scopul cercetării date constă în cercetarea armonizării şi cooperării fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi posibilităţilor de perfecţionare a sistemului fiscal naţional al Republicii Moldova din perspectiva proceselor de integrare şi realizare a unor estimări privind efectele contributive ale sistemelor fiscale în formarea veniturilor statului, ca urmare a reformelor fiscale survenite.
Scopul respectiv a impus, pentru cercetarea în cauză, următoarele sarcini:
- concretizarea abordărilor teoretice cu privire la rolul sistemelor fiscale în dezvoltarea economiilor naţionale;
- cercetarea armonizării fiscale şi cooperării fiscale – piloni ai politicii fiscale comunitare;
- studierea şi generalizarea tendinţelor de modificare a sistemelor de impozitare în Europa, în vederea interpretării actualului model social european, bazat pe taxe înalte;
- relevarea problemei concurenţei fiscale în contextul schimbărilor structurale semnificative produse în sistemele fiscale ale statelor-membre ale UE;
- cercetarea, în vederea reaşezării sistemelor fiscale în contextul alinierii la standardele europene, a premiselor convergenţei reale pentru economia Republicii Moldova.
Structura şi conţinutul tezei. Teza a fost structurată în trei capitole, incluzând, cu titlul obligatoriu, şi alte elemente structurale, cum ar fi: introducerea; concluzii generale şi recomandări; referințe bibliografice; anexele utilizate.
În ,,Introducere’’ este argumentată actualitatea, semnificaţia, necesitatea temei alese, sunt formulate scopul şi sarcinile lucrării.


Fisiere în arhivă (1):

  • Importanta Fiscalitatii si Reformelor din Acest Domeniu pentru Dezvoltarea Economica.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!