Încadrarea Personalului Didactic în Învățământul Liceal și Tehnic Profesional

Cuprins disertație

Cuprins
CUPRINS 2
ARGUMENTARE 4
1.ORACLE XE. OPERAŢII ELEMENTARE 5
1.1.GENERALITĂŢI 5
1.2.INSTALAREA SERVERULUI ORACLE XE PE CALCULATOR MEU FUNCŢIONÂND SUB WINDOWS XP 7
1.3.PORNIREA SERVERULUI ORACLE XE 9
1.4.CREAREA UTILIZATORULUI LEVI 10
1.5.CREAREA UNUI ANSAMBLU DE TABELE 11
1.6.CREAREA TABELELOR 13
1.6.1.Crearea tabelului CLASA 13
1.6.2.Crearea tabelului BAZADATE 16
1.7.ADĂUGAREA DATELOR ÎN TABELELE 19
2.LIMBAJUL SQL 21
2.1.CREAREA TABELELOR ÎN ORACLE XE 23
2.1.1.Comanda CREATE TABLE 23
2.1.2.Comanda DROP TABLE 24
2.1.3.Comanda SELECT 24
2.1.4.Comanda INSERT 27
2.1.5.Comanda DELETE 27
2.1.6.Comanda UPDATE 27
3.ORACLE JDBC. GENERALITĂŢI 28
3.1.PRINCIPALELE CLASE DIN JDBC 29
3.1.1.Clasa Connection 29
3.1.2.Clasa Statement 29
3.1.3.Clasa ResultSet 31
4.MEDIUL DE PROGRAMARE NETBEANS 33
4.1.TRATAREA PROGRAMELOR SCRISE ÎN JAVA 33
4.2.NETBEANS SI JDK - INSTALARE SI CONFIGURARE 34
5.REALIZAREA INTERFEŢEI APLICAŢIEI MELE ÎN NETBEANS 35
5.1.PASI NECESARI REALIZĂRII UNUI PROIECT : 35
5.2.CREAREA FERESTREI PRINCIPALE 37
5.3.INTERFAŢA APLICAŢIEI. MENIU, SUBMENIURI, CONTROALE. 43
5.3.1.Controale Windows 43
5.3.2.JMenuBar 44
5.4.PARCURGEREA TABELELOR APLICAŢIEI 48
5.4.1.Tabelul Clasa 48
5.4.2.Tabelul Disciplina 51
5.4.3.Tabelul Profesor 52
5.4.4.Tabelul Specializarea: 52
5.4.5.Tabelul Profspec: 53
5.4.6.Tabelul Bazadate 54
5.5.ADĂUGAREA DATELOR ÎN BAZA DE DATE 55
5.5.1.Tabelul Disciplina 55
5.5.2.Tabelul Clasa 58
5.5.3.Tabelul Profesor 59
5.5.4.Tabelul Specializarea 60
5.5.5.Tabelul Bazadate 60
5.6.CREAREA OPERAŢIILOR ÎN BAZA DE DATE.CONTROLUL JTABLE 64
5.6.1.Formular pentru vizualizarea disciplinelor unei clase. JTable 64
5.6.2.Formular pentru vizualizarea profesorilor dupa disciplina predata 72
5.6.3.Formular pentru vizualizarea incadrarii profesorilor 73
6.REALIZAREA RAPOARTELOR APLICAŢIEI 74
6.1.ELEMENTELE UNUI RAPORT 74
6.2.JASPER REPORTS 76
6.3.REALIZAREA DESCRIERII RAPORTULUI CU IREPORT 77
6.3.1.Indicarea căii spre biblioteca ojdbc14_g.jar 77
6.3.2.Realizarea unei conexiuni cu serverul Oracle XE 78
6.4.REALIZAREA RAPORTULUI PROFESORI 80
6.4.1.Integrarea raportului profesori în aplicaţie 84
6.5.REALIZAREA RAPOARTELOR CONŢINÂND GRUPURI DE ARTICOLE 86
6.5.1.Realizarea raportului bazaclasa.jrxml 86
6.5.2.Realizarea raportului disciplina.jrxml 90
6.5.3.Realizarea raportului clasa.jrxml 91
6.5.4.Realizarea raportului rapspec.jrxml 92
6.5.5.Realizarea raportului bazaprofesor.jrxml 92
7.BIBLIOGRAFIE: 93


Extras din disertație

Argumentare 
În activitatea mea de profesor inginer, însărcinat cu realizarea orarului unităţii, m-a preocupat intens crearea unei baze de date privind încadrarea personalului didactic din învăţământul liceal şi tehnic profesional în unităţile şcolare, repartizarea orelor de studiu în fiecare clasă, la toate disciplinele realizând astfel catedra profesorilor şi distribuirea orelor suplimentare.
Prin această aplicaţie, realizată în Oracle, se poate crea schema proiectului, ansamblul de tabele cu legăturile lor, tabele de date cu câmpurile potrivite, interfaţa ei cu mediul de programare NetBeans şi rapoartele aplicaţiei realizate cu mediul de programare iReport se pot parcurge tabele, se pot adăuga date şi se pot realiza diferite operaţii de selectări de date, se pot vizualiza şi lista diferite rapoarte privind baza de date.
Se va vizualiza aplicaţia prin mediul de programare NetBeans şi cu ajutorul rapoartelor iReport toate variantele de selectări posibile privind încadrarea personalului didactic din învăţământul liceal şi tehnic profesional în unităţile şcolare.
1.Oracle XE. Operaţii elementare
1.1.Generalităţi
Calculatoarele au fost folosite încă din anii '50 pentru stocarea si
procesarea cantităţilor mari de date. Pentru gestionarea informaţiilor specifice unei activităţi se face de regulă apel la sisteme informatice. Produsele software din componenţa acestora localizează si prelucrează datele conţinute într-un ansamblu de fisiere aflate pe diferite suporturi fizice.
O bază de date este constituită dintr-un ansamblu structurat de date
evolutive, organizate pentru a fi exploatate de diferite programe (aplicaţii).
Desi orice întreprindere face apel la baze de date pentru păstrarea si
gestionarea informaţiilor, câteva dintre aplicaţiile acestora sunt deosebit de spectaculoase:
a) bazele de date ale liniilor aeriene care sunt accesate simultan din sute de agenţii pentru a realiza rezervări si vânzări de locuri pentru date si zboruri diferite;
b) bazele de date ale băncilor care permit realizarea a mii de tranzacţii zilnic;
c) bazele de date ale supermagazinelor care sunt accesate atât de la casele de marcaj cât si de la echipamentele de inventariere;
d) bazele de date ale bibliotecilor care păstrază milioane de titluri si permit localizarea unei lucrări folosind diferite criterii (cuvinte cheie, titlu, autori, domeniu).
Pentru realizarea unei aplicaţii care foloseste baze de date se poate proceda în două moduri:
a) Se crează baza de date cu ajutorul unei aplicaţii de tip server de baze de date si se scriu apoi aplicaţiile care accesează baza de date într-un
limbaj care posedă funcţiile necesare accesării serverului (frecvent se
folosesc limbajele C++, Java, C# sau Visual Basic);
b) Se foloseste o aplicaţie de tip sistem de gestiune de baze de date
(S.G.B.D. sau D.B.M.S. - database management system). Un astfel de
sistem oferă un ansamblu de instrumente software cu ajutorul cărora
se crează atât baza de date cât si aplicaţiile prin care aceasta este
exploatată. Pentru utilizatorii sistemului de operare Windows cele mai cunoscute sisteme de acest fel sunt Access si Visual FoxPro.
Oracle Database Express Edition (prescurtat Oracle XE) este în esenţă o aplicaţie din familia serverelor de baze de date.
Sesizând însă dificultăţile realizării interfeţei utilizator-server dintr-o aplicaţie, firma Oracle Co. furnizează împreună cu serverul şi aplicaţia destinată dezvoltării unei interfeţe sub forma unui ansamblu de pagini .html denumit Oracle Application Express.
De altfel la fel procedează si alte companii care dezvoltă servere pentru baze de date.
În cele ce urmează voi folosi ca server de baze de date Oracle XE,
soluţie gratuită oferită de Oracle Co., iar pentru realizarea interfeţei voi face apel la limbajul Java şi iReport pentru realizarea diferitelor rapoarte. 
Aplicaţiile astfel construite prezintă trei avantaje majore:
a) software-ul necesar este gratuit.
b) aplicaţia astfel realizată poate fi folosită pe diferite platforme: Windows,Linux, Unix, Solaris etc.
c) decuplează partea aplicaţiei destinată stocării datelor (server de b.d.) de partea care le accesează (interfaţa).
Oracle Database Express Edition este un server de baze de date
relaţionale. Într-o bază de date relaţională datele sunt păstrate în fişiere de
date. Un fişier conţine articole având fiecare aceeaşi structură, definită la crearea sa. Figura 1
Structura articolelor unui fişier de date este definită la crearea sa, prin precizarea câmpurilor pe care le va conţine.
Un câmp se caracterizează prin nume, tipul informaţiei conţinute,
lungime si numărul de zecimale (pentru câmpuri numerice).
Datorită faptului că formatul articolului este fix, frecvent se foloseste pentru fisier o reprezentare tabelară si chiar se foloseste pentru fisierele de date denumirea de "tabele".


Fisiere în arhivă (1):

  • Incadrarea Personalului Didactic in Invatamantul Liceal si Tehnic Profesional.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

Crearea si exploatarea bazelor de date relationale. Suport de curs. 
2 Day DBA. Oracle Co. 
2 Day Developer Guide. Oracle Co. 
Programarea interfeţelor grafice (Java Swing) 
JasperReports for Java Developers 
iReport - User manual
Crearea interfeţelor utilizator. Suport de curs. 
Programarea interfeţelor grafice (Java Swing). O'Reilly. 
1001 Java Tips 
Introduction to Programming Using Java, Third Edition 
Complemente de programare. Suport de curs.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!