Lucrări de Disertație pentru domeniul Industria Alimentară

doc

Influența Procesului Tehnologic Asupra Calității Semiconservelor

CAPITOLUL I Noţiuni introductive Preparatele din carne tip semiconservă sunt produse obţinute prin ambalarea cărnurilor care au suferit în prealabil anumite tratamente fizico-chimice, în diferite recipiente care, după închiderea ermetică, se supun unui tratament termic moderat (pasteurizare), realizându-se o temperatură de 68-70oC în centrul recipientului, pentru a păstra mai bine proprietăţile organoleptice şi valoarea alimentară. Produsul finit trebuie să aibă gust şi miros plăcut, să poată fi uşor tăiat în felii, cu un grad de conservare limitat, timp de 9 luni, fără modificarea calit... vezi detalii

doc

Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol

INTRODUCERE Republica Moldova este o ţară vinicolă cu un marketing bine ordonat care la momentul actual este orientată spre îmbunătăţirea calităţii vinurilor şi cucerirea noilor pieţe externe. Aceasta se datorează competivităţii vinurilor fabricate în Republica Moldova care a crescut în ultimii ani datorită acţiunilor realizate în ţară şi în primul rând, a reutilării a circa 25 de întreprinderi de procesare a strugurilor cu utilaj nou şi performant, produs la cele mai cunoscute concerne din Uniunea Europeană: „Velo”, Italia, „Pera”, „Vasiin Boucher” şi „Gaquet”, Franţa, „Euro press”, Germa... vezi detalii

doc, docx

Studiu de caz legislație europeană, siguranța alimentară - studiu de caz sucul biologic de mere

INTRODUCERE Intr-o lume in care traim intr-un ritm ametitor, oamenii au inceput sa fie din ce in ce mai preocupati de sanatatea lor si prin urmare de alimentatia lor, de produsele pe care acestea le consuma, vor sa afle cat mai multe informati despre produsele bio. Suntem constienti ca sanatatea este in stransa legatura cu ceea ce mancam, corpul si mintea depind in totalitate de ceea ce noi le oferim prin alimentatie. Putem sa spunem caci calitatea hranei consumata de un om este in concordanta directa cu calitatea vietii pe care acesta o are. O mare parte din populatia globului isi pierde v... vezi detalii

doc

Maceratul din coacăz negru

Intrоduϲеrе Ϲоaϲăzul nеɡru еѕtе о tufă, un arbuѕt, ϲarе ϲrеştе ѕроntan la marɡini dе рădurе, aϲоlо undе arе ѕufiϲiеntă lumină. Εl еѕtе ϲultivat şi în ɡrădini, având lоϲul lui рrivilеɡiat în рrеajma ɡardurilоr, undе alϲătuiеştе aѕоϲiaţii dеnѕе, ϲa un fеl dе hоtar natural. Arе fruϲtеlе miϲi, nеɡrе şi рarfumatе, dar ɡuѕtul lоr nu еѕtе рrеa îmbiеtоr. În ѕϲhimb, ϲalităţilе tеraреutiϲе faϲ din ϲоaϲăzul nеɡru о minunе a naturii. Εl dеzintохiϲă оrɡaniѕmul, rеɡlеază aϲtivităţilе hоrmоnalе, еlimină anеmia, ѕtimulеază ϲrеştеrеa şi ϲоnѕоlidarеa оaѕеlоr, ajută la rеɡеnеrarеa оrɡaniѕmului şi рrеlunɡеşt... vezi detalii

docx

Utilizarea vaselor metalice în unitățile de alimentație publică

Introducere Alimentatia publica reprezinta un ansamblu de inteprinderi cu statut organizatoric divers care se ocupa de comercializare, de producere si organizarea consumatorului produselor culinare. Functiile principale a alimentatiei publice este de a servi consumatorii cu produse de inalta calitate, cu specific deosebite diferitor tipuride bucatarii, fiecare tip de preparat se caracterizeaza pin modul de preparare a bucatelor, prin specificul de prezentare a preparatului. De aceea se opteaza mereu pentru imbunatatire si perfectionare masurilor folosite la ornarea a preparatelor care urme... vezi detalii

doc

Analize Fizico-Chimice ale Laptelui de Consum

1. INTRODUCERE Până la sfârşitul secolului al XIX-lea laptele a constituit circa 50% din hrana zilnică a poporului român. Date privind primele încercări de prelucrare a laptelui în ţara noastră sunt puţine. În ultimii ani, ca urmare a unor cercetări arheologice, s-a descoperit la sud-est de Sarmisegetuza tipul de aşezare “stână dacică” unde apar elemente privind prelucrarea laptelui în acea perioadă. Cele mai vechi informaţii despre producţia de lapte şi prelucrarea laptelui se referă la laptele de vacă. Ele ar proveni de la sumerieni, un popor indogermanic, care prin anii 5000-4000 î.Hr.... vezi detalii

doc

Rolul Vitaminei A în Organism și Influența Procesării asupra Conținutului de Caroten și Vitamina A din Alimente

Introducere Generalitaţi despre vitamine şi clasificarea lor Vitaminele sunt un grup de compuşi organici esenţiali pentru funcţionarea normala a organismului uman , sunt strict necesare pentru menţinerea vieţii şi reproducerii , aduse din exterior odata cu alimentele. Ele au variate funcţii chimice şi fiziologice şi sunt larg distribuite în surse de hrana naturala. Vitaminele sunt active în cantitaţi foarte mici , neputînd înlocui sursele energetice , hormonii şi enzimele. În general vitaminele provin din surse exogene , de aceea sunt absolut esenţiale în dieta omului. Deoarece tesuturil... vezi detalii

doc

Aplicații ale reologiei în domeniul ungerii echipamentelor de ancoră și manevră navale

Capitolul 1 Lubrifianţii 1.1. Introducere Se numeşte lubrifiant orice substanţă interpusă între două suprafeţe cu scopul de a reduce frecarea şi/sau uzura dintre ele. Comportarea lubrifiantului într-un tribosistem este foarte importantă şi de aceea se acordă o atenţie deosebită studiului şi testării acestuia în diverse condiţii. Funcţiile unui lubrifiant sunt: - reducerea frecării şi, implicit, creşterea randamentului sistemului tehnic; - prevenirea sau limitarea uzurii, aspect care are repercursiuni importante asupra durabilităţii şi mentenabilităţii sistemului; - protecţia împot... vezi detalii

doc

Calitatea laptelui de capră și a derivatelor

Introducere Lucrarea de faţă, este o cercetare axată pe calitatea laptelui de capră şi a produselor derivate, precum şi beneficiul acestora adus organismului. Prin maturarea brânzei, ca o consecinţă a mai multor procese biochimice şi microbiologice, are loc o modificarea a componentelor laptelui. Printre acestea, cele mai importante sunt: fermentarea lactozei, proteoliza lipidelor, transformarea aminoacizilor care generează compuşi volatili. Prin urmare, ca rezultat al acestor procese, aroma brânzei şi unele procese senzoriale şi reologice pot fi deteriorate. Laptele de capră şi produsele... vezi detalii

docx

Trasabilitatea pe filiera cărnii de cal

INTRODUCERE Trasabilitatea s-a dezvoltat ca si concept, in cadrul sistemului calitatii. Desi este o notiune aparuta anterior anilor 1990, importanta acordata trasabilitatii a crescut considerabil mai ales in domeniul alimentar, in ultimul deceniu. Aceasta a fost definita in 1987 conform standardului cu privire la calitate ISO 8402 si ISO 9000/2000 ca fiind "aptitudinea de a gasi istoricul, utilizarea sau localizarea unei entitati cu ajutorul identificarilor inregistrate." Scopul dezvoltarii trasabilitatii in acest caz, a fost acela de a creste securitatea si siguranta in lantul alimentar si... vezi detalii

doc

Sistem de management al siguranței alimentare în cofetărie

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Produsele de patiserie dulci, semidulci sau sărate sunt produse obţinute cu preponderenţă din făină şi ouă, grăsimi animale sau vegetale, produse lactate etc., prin aplicarea de procedee tehnologice diferite, destinate consumului uman direct sau indirect, în stare proaspătă sau în diferite forme de conservare şi care pot afecta sănătatea consumatorilor în cazul unor contaminării biologice, chimice sau fizice, imediat sau în timp, prin acumulări nocive în organism. Produsele de cofetărie sunt produse pentru desert caracterizate printr-o foarte mare varietate de sortime... vezi detalii

Hopa sus!