Infracțiunile de evaziune fiscală

Cuprins disertație

CAPITOLUL I NOTIUNE SI REGLEMENTARE .2
Sectiunea 1 Notiunea de evaziune fiscala .2
Sectiunea 2 Delimitari conceptuale ..3
Sectiunea 3 Cadrul legal ..4
CAPITOLUL II INFRACTIUNILE DE EVAZIUNE FISCALA ...5
Sectiunea 1 Prezentarea generala a infractiunilor de evaziune fiscala prevazute de Legea nr. 241/2005 5
Sectiunea 2 Structura si elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. c .6
Sectiunea 3 Principiile fundamentale ale procesului penal .8 
3.1. Principiul ne bis in idem .9
CAPITOLUL III Institutii generatoare de jurisprudenta la nivel european . 11 
Sectiunea 1 Prezentare generala .11
Sectiunea 2 Jurisprudenta C.E.D.O. 13
Sectiunea 3 Jurisprudenta C.J.U.E. ..17
Sectiunea 4 Jurisprudenta nationala .18
CONCLUZII 24


Extras din disertație

CAPITOLUL I
NOTIUNE SI REGLEMENTARE
Sectiunea 1 Notiunea de evaziune fiscala
Aderarea tarii noaste la structurile economice comunitare a impus o serie de modificari la nivelul legislatiei fiscale nationale, in scopul armonizarii acesteia cu reglementarile europene din domeniu.
Modificarea continutului normativ al unor reglementari deja existente sau introducerea altora noi a vizat, in special legislatia privind taxa pe valoare adaugata, deoarece aceasta avea mai mult caracterul unei legislatii nationale. Din aceste considerente, prin modificarile aduse Codului fiscal incepand cu data de 01.01.2007, s-a urmarit preluarea aquis-ului comunitar privind taxa pe valoare adaugata in cuprinsul prevederilor fiscale romanesti.
Noutatea unor concepte sau mecanisme introduse in acest sens, la nivelul acestui impozit indirect, are rolul de a accelera transpunerea in practica a directivelor comunitare. Transpunerea in legislatia nationala a directivelor europene din domeniul TVA a presupus, in mod prioritar , definirea conceptuala a termenilor: ,,achizitie intracomunitara" si ,,livrare intracomunitara" 
Fraudele vamale si intracomunitare sunt printre cele mai active modalitati de alimentare a economiei subterane si continua sa isi diversifice formele de manifestare: subevaluarea marfurilor, importurile/achizitiile intracomunitare prin ,,firme fantoma", folosirea de documente false, ascunderea sau nedeclararea produselor.
Criminalitatea economico-financiara reprezinta un fenomen actual pentru majoritatea statelor, un flagel ajuns la cote ridicate. In egala masura este si un fenomen aflat intr-o continua evolutie. Este un fenomen actual, intrucat continua sa fie o problema pentru toate statele, implicit pentru Romania, autoritatile judiciare confruntandu-se cu forme tot mai evoluate ale acestui tip de criminalitate. Este, de asemenea, un fenomen aflat intr-o evolutie continua, intrucat infractorii gasesc mijloace din ce in ce mai sofisticate si complexe prin care sa infranga sau sa eludeze dispozitiile legale cu incidenta in domeniu, prin care sa isi acopere urmele infractionale si sa dea o aparenta legala activitatilor desfasurate, dar si sa-si asigure produsul infractiunii. Consecintele evaziunii si fraudelor fiscale sunt reflectate atat la nivelul de colectare al taxelor si impozitelor la bugetul de stat cat si la efectele negative in privinta climatului concurential pe piata nationala si europeana.
Sectiunea 2 Delimitari conceptuale
In literatura juridica de specialitate se disting doua tipuri de evaziune fiscala: cea licita sau legala respectiv cea ilicita, nelegala, incriminata de legislatia penala. Criteriul dupa care se face aceasta delimitare conceptuala il reprezinta modalitatea de savarsire a faptei in sensul raportului dintre aceasta si legislatia in vigoare.
- evaziunea fiscala licita sau legala reprezinta actiunea contribuabililor de a se sustrage in total sau in parte de la plata impozitelor si taxelor prin exploatarea insuficientelor legislatiei, reusind eludarea acestora in mod "legal". Procedand astfel contribuabilii raman in limita stricta a drepturilor lor si statul nu se poate apara decat printr-o legislatie bine studiata, clara, precisa, stiintifica. 
- evaziunea fiscala ilicita sau frauduloasa, reprezinta ,,actiunea contribuabilului ce incalca prescriptia legala cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor, taxelor si contributiilor cuvenite statului" . Aceasta presupune in fapt incalcarea cu stiinta a legii fiscale in scopul sustragerii de la plata obligatiilor datorate statului. 
In opinia noastra aceasta reprezinta singura forma de evaziune fiscala propriu-zisa, deoarece este forma reglementata de legiuitor, prin care sunt prevazute pedepse pentru incalcarea legislatiei fiscale, atat prin fapte comisive (ascunderea bunului sau a sursei, intocmirea de declaratii false, intocmirea de documente de plati fictive, alcatuirea de registre contabile nereale, executarea de registre de evidente duble, un exemplar real si altul fictiv, evidentierea in contabilitate a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, declararea de venituri impozabile inferioare celor reale etc.) cat si prin fapte omisive (omisiunea evidentierii operatiunilor comerciale efectuate ori a veniturilor realizate).


Fisiere în arhivă (1):

  • Infractiunile de evaziune fiscala.docx

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Eugen Crisan s.a.,Ghid de bune practici in domeniul combaterii infractiunilor de evaziune fiscala, Ed. Patru Ace, 2015;
2. Grigore Theodoru, T. Plaesu, Drept procesual penal, Partea generala, Tipografia Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, 1986, pag. 38;
3. M. Udroiu, O. Predescu, Conventia europeana a drepturilor omului si dreptul procesual penal roman, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2007;
4. M. Udroiu, Procedura penala. Partea Generala; Sinteze si grile, Editura Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2015, p.26;
5. Minea M.St., Costas C.F., Ionescu C. M., Legea Evaziunii Fiscale. Comentarii. Explicatii, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2006;
6. Saguna Dan Drosu, Tutungiu Mihaela Eugenia.,Evaziunea Fiscala, Ed. Oscar Print, Bucuresti, 1995;
7. Virjan B., Infractiunile de evaziune fiscala, Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2016;
8. Voicu C., Boroi A., Drept penal al afacerilor, ed. 3, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2006;
9. http://www.mfinante.ro -  Proiect Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii 241/2005;
10. http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2017_ENG.pdf;
11. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ro/ ;
12. http://jurisprudentacedo.com ;


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!