Investiții

Cuprins disertație

INTRODUCERE . 5
CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALA A ACTIVITATII DE INVESTITII ... 6
1.1 SCURT ISTORIC DESPRE INVESTITII . 6
1.2. DEFINITII SI CLASIFICARI ALE INVESTITIILOR DE CAPITAL... ... 6
1.2.1. Clasificarea investitiilor ... 7
1.2.2. Criterii de clasificare a investitiilor . 8
1.3. DIRECTII DE ACTIUNE A INVESTITIILOR IN SCOPUL CRESTERII ECONOMICE .. 9
1.3.1. Rolul investitiilor in economia de piata ... 9
1.3.2 Conditii necesare in elaborarea documentatiei activitatii de investitii ... 10
1.3.2.1 Privatizarea intreprinderilor ... 11
1.4 CONTRIBUTIA ADUSA DE INVESTITII LA MODERNIZAREA ECONOMIEI NATIONALE 11
1.4.1 Modernizarea economiei . 12
1.4.2. Scopul activitatii de modernizare ...13
CAPITOLUL 2. ESALONAREA LUCRARILOR DE INVESTITII PRIN INTERMEDIUL METODEI DRUMULUI CRITIC ... 14
2.1. ESALONAREA EXECUTIEI LUCRARILOR DE INVESTITII PRIN METODA CPM ... 14
2.2. TRASAREA RETELEI. REGULI 15
2.3 FORMULE APLICATE PENTRU CALCULAREA DRUMULUI CRITIC 15
2.3.1. Calculul rezervelor de timp .16
2.3.2. Reprezentarea grafica a rezervelor de timp 18
2.4. REGULI DE REPREZENTARE .. 19
2.5. MODALITATI DE REPREZENTARE A RELATIILOR DINTRE ACTIVITATI .. 21
2.5.1. Reprezentarea relatiilor dintre acitivitati prin tabel ..22
2.5.2. Reprezentarea relatiilor dintre activitati prin matrice 22
2.5.3. Reprezentarea relatiilor dintre activitati prin retele ...23
2.6. REGULI DE CONTRUIRE A GRAFULUI UNEI ACTIVITATI 24
2.6.1. Reprezentarea grafica a operatiilor intr-o retea de activitati 24
2.7. PARAMETRII RETELEI DE ACTIVITATI ...25
2.7.1. Algoritmul lui Bellman 27
2.8. UTILITATEA METODEI DRUMULUI CRITIC .27
2.8.1. Conceptele metodei drumului critic 28
CAPITOLUL III. ANALIZA METODEI DRUMULUI CRITIC 30
3.1. SCURT ISTORIC 30
4
3.1.1. Avantajele utilizarii metodei drumului critic ...30
3.1.2. Dezavantajele utilizarii metodei drumului critic .31
3.1.3. Etapele aplicarii metodei drumului critic 31
3.2. PREZENTAREA METODEI DRUMULUI CRITIC (C.P.M.) 32
3.3. FORMULE DE CALCUL UTILIZATE IN CADRUL CPM 33
CAPITOLUL IV. APLICATIE A METODEI DRUMULUI CRITIC ..35
4.1. SE ADUNA INFORMATIILE DESPRE ACTIVITATE 35
4.2. INFORMATIILE SE TRANSPUN INTR-UN GRAF 37
4.3. SE DETERMINA TERMENUL MINIM (TIJ) SI TERMENUL MAXIM (TIJ) DE INCEPUT, PRECUM SI LUNGIMEA DRUMULUI CRITIC (LCR) . 38
4.4. SE CONSTRUIESTE UN TABEL PENTRU A DETERMINA TERMENUL MINIM (TIJ) SI TERMENUL MAXIM (T'IJ) DE INCHEIERE, PRECUM SI REZERVELE DE TIMP ..39
4.5. SE DETERMINA REZERVELE DE TIMP ... 40
4.5.1. Rezerva de timp totala 40
4.5.2. Rezerva de timp libera ... 41
4.5.3. Rezerva intermediara de timp . 42
4.5.4. Rezerva sigura de timp ... 43
CONCLUZII 45
BIBLIOGRAFIE . 47


Extras din disertație

INTRODUCERE INTRODUCERE INTRODUCEREINTRODUCERE
Prezenta lucrare este alcatuita din 4 capitole care cuprind aspecte legate de activitatea de investitii la modul general, prezentand apoi in detaliu metoda drumului critic, o metoda extrem de importanta pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de investitii si particularizand aceasta metoda prin rezolvarea unei aplicatii ce pune in evidenta utilitatea acestei metode.
Investitiile pot fi tratate in sens larg si in sens restrans. Investitiile privite in sens larg reprezinta acele cheltuieli facute in prezent cu scopul de obtine profit in viitor. Astfel, posesorul unor sume de bani renunta pentru moment la anumite nevoi prezente, utilizand acele sume de bani sperand ca din activitatea economica ce o va desfasura isi va recupera investitia si va obtine si un profit. Altfel spus, sensul larg al investitiilor poate fi privit prin cumpararea de hartii de valoare( actiuni sau obligatiuni) in scopul obtinerii de dividende, prin depunerea unor sume de bani la banca pentru obtinerea de dobanda sau prin initierea unor activitati menite sa aduca profit.
In sens restrans, investitiile le putem defini ca fiind sume de bani ce pot fi cheltuite cu scopul construirii unor noi obiective. In cadrul sferei restranse sunt incluse investitiile de capital.
Prin notiunea de investitii de capital intelegem acele cheltuieli efectuate cu scopul de achizitiona sau crea noi capitaluri fixe de naturp productiva sau de tipul serviciilor. Investitiile de capital sunt cele care creeaza noi valori economice, contribuind in mod decisiv la dezvoltarea durabila a unei economii nationale.
In aceasta lucrare, primul capitol prezinta un scurt istoric legat de activitatea de investitii, definitii si clasificari ale investitiilor, contributia adusa de activitatea de investitii pentru modernizarea societatii, modul in care activitatea de investitii isi pune amprenta asupra evolutiei economiei.
Capitolul al doilea pune accent pe esalonarea activitatilor de investitii cu ajutorul metodei drumului critic, evidentiaza cateva reguli importante in punerea in aplicare a acestei metode, formule de calcul utilizate in cadrul acestei metode, prezentand modalitati de reprezentare a relatiilor dintre activitati, reguli de construire a unui graf, precum si utilitatea aplicarii metodei drumului critic.
In capitolul al treilea se prezinta pe larg metoda drumului critic, cu specificatii in ceea ce priveste avantajele si dezavantajele utilizarii acestei metode, etapele de realizare a metodei drumului critic, precum si cateva dintre restrictiile pe care aceasta metoda le prezinta.
Cel de-al patrulea capitol este reprezentat de studiu de caz, ce consta intr-o aplicatie ce pune in practica datele prezentate in capitolele anterioare. Astfel, pe baza unor date si a unor informatii date voi face transpunerea acestora intr-un graf. Voi determina pe baza datelor din aplicatie termenul minim e incepere a activitatii (tij), termenul maxim (Tij ), precum si lungimea drumului critic( Lcr ). De asemenea, in cadrul studiului de caz voi determina cele patru tipuri de rezerve de timp, si anume: rezerva de timp totala, rezerva de timp libera, rezerva de timp intermediara si rezerva de timp sigura.
Capitolu Capitolu l I. Prezentare generala a activitatii Prezentare generala a activitatii Prezentare generala a activitatii Prezentare generala a activitatii Prezentare generala a activitatii Prezentare generala a activitatii Prezentare generala a activitatii Prezentare generala a activitatii Prezentare generala a activitatii Prezentare generala a activitatii de investitii de investitii de investitii de investitii
1.1 SCURT ISTORIC DESPRE INVESTITII
Notiunea de investitii are doua sfere de cuprindere1:
-sfera largita reprezentata de investitiile financiare, care constituie orice plasament de capital realizat pentru a obtine un profit. Investitiile financiare sunt legate de cumparari de actiuni, plasarea unor fonduri la diferite banci, investitii realizate in scopul obtinerii unor beneficii cum ar fii: dividende, dobanzi, profit.
-sfera restransa este reprezentata de investitiile de capital si se refera la achizitia de noi mijloace fixe.
Prin investitiile de capital nu ne putem referi doar la constuctia de noi obiective, ci trebuie avuta in vedere si modernizarea obiectivelor deja existente. Investitiile au un caracter novator, ele aducand intotdeauna lucruri noi, aducand schimbari fata de situatiile existente anterior.
In procesul investitional apare intotdeauna viitorul, de aici decurgand si aparitia unor factori de risc, ce pot priva orice societate de obtinerea unui profit, de realizarea unui consum cert.
Investitiile realizate de un agent economic pot fi plasate atat in propria tara, cat si in tari straine. In mod concret, in tara noastra, investitiile le putem grupa pe trei categorii:
-investitii proprii (autohtone);
-investitii mixte, realizate atat cu capital romanesc, cat si cu capital strain;
-investitii straine, bazate strict pe capital extern.
Raportul dintre capitalul strain si cel autohton a constituit de-a lungul timpului un important subiect de discutie in cadrul investitiilor realizate. In prezent, in tara noastra, atentia este canalizata asupra investitiilor straine, lucru generat de lipsa unor fonduri din partea agentilor economici autohtoni.
O principala problema, in conditiile actuale ale lipsei de fonduri, o constituie creditul. In practica, se constata ca in tarile cu o economie dezvoltata se acorda un volum insemnat de credite, pe cand in economiile aflate in recesiune, volumul creditelor este unul foarte redus. De asemenea, costul capitalului reprezentat de dobanda aferenta creditului este unul enorm in tara noastra. O solutie pentru a diminua efectul acestor costuri ridicate ar fii acordarea unor credite cu dobanzi bonificate, credite acordate mai ales pentru firmele ce produc marfuri destinate exportului.
Practicarea unei politici de dobanzi inalte are efecte negative atat asupra finantarii investitiilor, cat si asupra cresterii economice. Intre investitii si cresterea economica exista o legatura dubla: investitiile, prin volumul lor, influenteaza cresterea economica, iar pe de alta parte, cresterea economica este influentata de calitatea investitiilor realizate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Investitii.pdf

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Acu Dumitru, Acu Mugur, Acu Ana Maria, Dicu Petrica, Note de curs, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 2007.
2. Bondoc Nicolae, Investitii, Editura Universitatea din Pitesti, Pitesti, 2009.
3. Cistelecan Lazar M., Economia, eficienta si finantarea investitiilor, Editura Economica, Bucuresti, 2002.
4. Damban Creta Ovidiu, Decizia de investitii , Editura Tehnica, Bucuresti, 2000.
5. Huru Dragos, Investitiile-Capital si dezvoltare, Editura Teora, Bucuresti, 2007.
6. Popa Ana, Nicolae Anghel, Cristea Mirela, Eficienta investitiilor, Editura Universitaria, Craiova, 2000.
7. Romanu Ion, Econometrie cu aplicatii la eficienta investitiilor, Edituarea Stiintifica si Enciclopedica Bucuresti, 1973.
8. Sesiunea de Comunicari ale Cercurilor Stiintifice Studentesti, mai 2011, Universitatea "Dunarea de Jos", Galati, Facultatea de Inginerie din Braila.
9. Stancu Ion, Investitiile directe si finantarea lor, Editura Economica, Bucuresti, 2003.
10. Stoian Marian, Gestiunea investitiilor, Editura ASE Bucuresti, 2003.
11. Stoica Maricica, Investitiile si dezvoltarea durabila, Editura Universitara, Bucuresti, 2005.
12. Tamasoiu Ion, Investitiile si factorul timp, Editura Politica, Bucuresti, 1987.
13. Vasilescu Ion, Romanu Ion, Cicea Claudiu, Investitii, Editura Economica, Bucuresti, 2000.
14. Vasilescu Ion, Botezatu Mihai, Investitii. Studii de caz. Teste grila, Editura Economica, Bucuresti, 1999.
15. Vaduva Cecilia-Elena, Managementul investitiilor, Academia Brancusi, Targu-Jiu, 2008.
16. Zait Dumitru, Evaluarea si gestiunea investitiilor, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2008.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!