Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz

Cuprins disertație

INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1. REPUBLICA MOLDOVA -  DESTINATIE A INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE 3
1.1 Profil de tara 3
1.2 Fluxurile de investitii straine directe catre economia Republicii Moldova 5
1.2.1 Evolutia investitiilor straine directe 7
1.2.2 Sursele investitiilor straine directe 10
1.2.3 Principalii investitori straini in Republica Moldova 11
1.3 Factorii care influenteaza climatul investitional 16
1.3.1 Calitatea guvernarii 16
1.3.2 Ease of doing business 20
1.3.3 Infrastructura 23
1.3.4 Sanatatea fiscala 25
1.3.5 Piata muncii 26
CAPITOLUL 2. SECTOARELE PRIORITARE IN ATRAGEREA INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE 28
2.1 Rolul integrarii regionale a Republicii Moldova in atragerea investitiilor straine directe in sectoarele prioritare 28
2.2 Industria auto 33
2.3 Sectorul tehnologiei informationale si comunicatiilor 36
2.4 Sectorul afacerilor 40
2.5 Industria usoara 42
CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ -  IMPACTUL ZONEI ECONOMICE LIBERE BALTI ASUPRA ATARGERII ISD SI EFECTELE PRODUSE ASUPRA CRESTERII ECONOMICE 46
3.1 Prezentarea Zonei Economice Libere Balti 46
3.2 Analiza comparativa a zonelor economice libere din Republica Moldova 49
3.3 Factorii care influenteaza atragerea ISD in Zona Economica Libera Balti 54
3.4 Rezultatele crearii Zonei Economice Libere Balti 60
CONCLUZII 64
BIBLIOGRAFIE 66


Extras din disertație

INTRODUCERE
Lucrarea ,,Investitii straine directe in Republica Moldova -  Studiu de caz" are rolul de a identifica evolutia si sursele investitiilor straine directe in Republica Moldova, factorii care au determinat atragerea lor, cat impactul crearii zonei economice libere Balti asupra atragerii investitiilor straine directe.
Scopul lucrarii este de a demonstra importanta atragerii investitiilor straine directe in economia Republicii Moldova, fiind o tara in tranzitie cu un potential foarte mare.
Este oportun de studiat aceasta tema deoarece exista foarte putine studii facute in domeniul atragerii investitiilor straine directe in Republica Moldova, ori studiile realizate de anumiti autori demonstreaza faptul ca au operat cu date aproximate sau date eronate din surse nesigure. In plus, studiul realizat asupra acestei teme imi permite o mai buna cunoastere a situatiei in acest domeniu si posibilitatea de a identifica care sunt oportunitatile Republicii Moldova in atragerea investitiilor straine directe.
In primul capitol "Republica Moldova -  destinatie a investitiilor straine directe" am analizat profilul tarii ca destinatie a investitiilor straine directe. In primul subcapitol am prezentat indicatorii cheie care caracterizeaza economia Republicii Moldova. In continuare am prezentat care au fost fluxuruile de investitii straine directe orientate catre economia Republicii Moldova in ultimii 5 ani si mi-am propus sa analizez evolutia lor. Ulterior, mi-am propus sa analizez principalele surse de provenienta a ISD, care sunt principalii investitori straini si in ce domenii se specializeaza. Acest lucru m-a ajutat sa identific care este profilul de activitate a companiilor investitoare si de ce investitiile vin din anumite zone. In continuare, mi-am propus sa analizeze factorii care influenteaza climatul investitional al Republicii Moldova si i-am impartit in cateva categorii: calitatea guvernparii, usurinsa de a face afaceri, sanatatea fiscala, stimulentele fiscale, piata muncii si infrastructura.
In al doilea capitol "Sectoarele prioritare in atragerea investitiilor straine directe" mi-am propus sa identific care sunt sectoarele economice in care se investeste cel mai mult in Republica Moldova si care este motivul. Astfel, in primul subcapitol am analizat rolul integrarii regionale a Republicii Moldova in atragerea investitiilor straine directe in sectoarele prioritare. Ulterior, mi-am propus sa analizez primul sector prioritar de atragere a ISD si anume industria auto. Aici am prezentat care sunt principalele domenii in care investesc companiile europene cel mai mult, care sunt motivatiile care stau la baza investitiei si ce efect produc acestea asupra economiei Republicii Moldova. In continuare, am analizat urmatorul sector prioritar si anume tehnologia informatiei si comunicatiilor. In acest subcapitol am prezentat principalele avantaje pe care le are Republica Moldova in comparatie cu tarile din zona Europei de Est, motivatiile care stau la baza investitorilor straini si efectul pe care il are acest sector in economia Republicii Moldova. Apoi, mi-am propus sa analizez sectorul afacerilor, care sunt avantajele pe care le are Republica Moldova in acest sector, de ce investitorii straini se orienteaza catre acest sector s ice efect produce sectorul afacerilor asupra economiei Republicii Moldova. Am incheiat al doilea capitol cu studiul ultimului sector prioritar si anume industria usoara, care sunt ramurile industriei usoare in care se investeste cel mai mult, ce efecte produce acest sector asupra economiei Republicii Moldova si ce avantaje comparative ofera acest sector investitorilor straini.
In al treilea capitol am realizat un studiu de caz pe urmatoarea tema: "Impactul zonei economice libere Balti asupra atragerii ISD si efectele produse asupra cresterii economice". In primul subcapitol, mi-am propus sa prezint activitatea zonei economice libere Balti si principalii investitori straini din aceasta zona. In continuare, am facut o analiza comparativa a zonelor economice libere si administrative din tara si zona economica libera Balti, efectele pe care le creaza acestea asupra economiei Republicii Moldova si importanta zonelor economice si administrative. Ulterior, mi-am propus sa analizez factorii care influenteaza atragerea ISD in zona economica libera Balti, de ce investitorii straini sunt motivati sa se implanteze anume in aceasta zona si avantajele ZEL Balti in comparatie cu celelalte zone economice li administrative libere din tara. In continuare, am considerat oportun sa analizez care au fost efectele pe care li-a produs activitatea zonei economice libere Balti asupra economiei Republicii Moldova in ultimii ani si importanta crearii unei astfel de zone pentru economia Republicii Moldova ca tara de tranzitie din Europa de Est.


Fisiere în arhivă (1):

  • Investitii straine directe in Republica Moldova - Studiu de caz.docx

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Driffield, N. si Love, J. H. (2007) Linking FDI motivation and host economy productivity effects: conceptual and empirical analysis, pag. 9, accesat la data de 09.04.2018
2. Dunning, J.H. (1977) Trade, Location of Economic Activity and the Multinational Enterprise: a search for an eclectic approach (London, Macmillan) , accesat la data de 10.04.2018
3. Dunning, J.H. (1993) Multinational enterprises and the global economy (Reading, MA) , accesat la data de 10.04.2018
4. Dunning, J.H. (1998) Location and the Multinational Enteprise: A Neglected Factor? (Reading, MA) , accesat la data de 11.04.2018
5. Giuci, R. si Radeke, J. Atragerea ISD in Moldova: Fapte, potential si recomandari, GET Moldova, Echipa Economica Germana, ciclul de studii de politici, Berlin, Chisinau, aprilie 2012, pag. 1, accesat la data de 10.03.2018
6. Goldberg, L. si Kolstadt, C. (1995) Foreign Direct Investments, exchange rate variability and demand uncertainty, page 855, accesat la data de 09.04.2018
7. Horobet, A. si Popovici, O. Investitiile straine directe: evolutia si importanta lor in Romania, Academia de Studii Economice din Bucuresti si Consiliul Investitorilor Straini, mai 2017, pag. 2, accesat la data de 10.03.2018
8. Murafa, C. Impactul parteneriatului cu UE asupra fluxurilor de ISD catre Republica Moldova, Fluxurile ISD in perioada 2009-2016, articol stiintific, Scrie despre Europa 2018, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, pag. 2, accesat la data de 15.04.2018
9. Odainai, D. Rolul Zonelor Economice Libere in Asigurarea Dezvoltarii Regionale in Republica Moldova, Teza de doctor, Universitatea Tehnica a Moldovei, Chisinau, 2017, accesat la data de 02.05.2018
10. Porter, M. E. (1985), Competitive Advantage: Creating and sustaining Superior Performance, Free Press, New York, accesat la data de 11.04.2018
11. Riciu, G. Zona Economica Libera Balti isi extinde activitatea, Bizlaw, 28 martie 2018, 14:39, accesat la data de 02.05.2018
12. Realitatea.md, (2014), 17:47, Moldova ocupa locul SASE in lume dupa viteza de acces la internet, disponibil la: http://www.realitatea.md/moldova-ocupa-locul-sase-in-lume-dupa-viteza-de-acces-la-internet_10748.html, accesat la data de 20.04.2018
13. *** Banca Nationala a Moldovei, Raport anual 2016, disponibil la: https://www.bnm.md/ro/content/raport-anual-2016, accesat la data de 20.04.2018
14. *** Biroul National de Statistica Republica Moldova, Castigul salarial mediu lunar pe raioane/regiuni, disponibil la: http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__03%20FM__SAL010__serii%20anuale/SAL010400reg.px/table/tableViewLayout1/?rxid=e2e04677-11f6-48e1-b909-90012422ad38, accesat la data de 03.06.2018
15. *** Biroul National de Statistica, (2018), Republica Moldova, statistica salarizarii, disponibil la: http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=452&, accesat la data de 21.03.2018 
16. *** Biroul National de Statistica, castigul salarial mediu lunar, disponibil la: http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__03%20FM__SAL010__serii%20anuale/SAL010400reg.px/table/tableViewLayout1/?rxid=e2e04677-11f6-48e1-b909-90012422ad38, accesat la data de 08.06.2018
17. *** Biroul National de Statistica, Forta de munca, Populatia activa, trimestrul I, 2018, disponibil la: http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=107&=, accesat la data de 15.03.2018 
18. *** Biroul National de Statistica, rata somajului, disponibil la: http://www.statistica.md/search.php?go=1&l=ro&q=rata+%C8%99omajului, accesat la data de 07.06.2018
19. *** Eurostat, EU foreign direct investment flows, 2015, disponibil la: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170718-1, accesat la data de 23.03.2018 
20. *** EUROSTAT, ISD europene, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_direct_investment_-_stocks#cite_note-1, accesat la data de 11.05.2018
...


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!