Lucrări de Disertație pentru domeniul Istoria Românilor

docx

Importanța războiului de iarnă pentru România. Reflecții în presa românească

Introducere Situate la mare depărtare geografică, România şi Finlanda au avut destule contacte de-a lungul timpului. Însă, începând cu secolul al XIX – lea, acestea au devenit mai strânse, unul dintre canalele de cunoaştere reciprocă fiind reprezentat de ofiţerii finlandezi din armata rusă, participanţi la războaiele dintre Imperiul Otoman şi Imperiul Rus. În perioada dintre cele două războaie mondiale, raportuile bilaterale au cunoscut o anumită evoluţie, cele două state confruntându-se cu o serie de probleme comune, ce porneau de la poziţia geopolitică şi geostrategică relativ comună. ... vezi detalii

doc

Aliniere și Alianță în Relațiile Româno-italiene între Anii 1914-1916

Introducere Lucrarea de dizertaţie intitulată „Aliniere şi alianţă în relaţiile româno-italiene între anii 1914- 1916” este o lucrare de sinteză ce face o scurtă analiză a situaţiei existente între două state cu rădăcini latine comune, România şi Italia, în perioada neutralităţii din primul război mondial al celor două state. Având în vedere tema pe care această lucrare o propune, se poate spune că este o lucrare diplomatică pe baza relaţiilor care au caracterizat România şi Italia într-o perioadă determinată de timp. Pentru a face o prezentare a lucrării „Aliniere şi alianţă în relaţiile... vezi detalii

doc

Perceperea reformelor lui Constantin Mavrocordat în epocă

Introducere Perspectivele deschise de cercetarea interdisciplinară au făcut posibile noi investigaţii ale istoricului în demersul său pentru a contura o imagine contextuală a unui eveniment, ce până atunci fusese cercetat numai din anumite unghiuri. Pornind de la acest considerent, credem că nu este de prisos a ne angaja, dintr-o nouă perspectivă, în tratarea unui eveniment care a lăsat, până acum, urme adânci în istoriografie. Considerăm că încercarea de a cerceta un eveniment, din această privinţă, ar oferi conotaţii, în mai multe nuanţe, asupra reformelor lui Constantin Mavrocordat, d... vezi detalii

doc

Nicolae Iorga și Neutralitatea României

INTRODUCERE Anii Primului Război Mondial s-au dovedit de o importanţă crucială, pentru destinul modern al României. Deciziile luate atunci, de către oamenii politici români, ne marchează şi astăzi. Numai că, spre deosebire de alte decizii, care ne marchează în chip negativ, cele luate atunci ne marchează în chip pozitiv. Nu este lipsit de interes, prin urmare, să cunoaştem mai îndeaproape contextul în care s-au luat astfel de decizii. Un rol determinant, în desfăşurarea evenimentelor, l-a avut istoricul, savantul de renume mondial Nicolae Iorga. Personalitate complexă, aparţinând în egală... vezi detalii

Hopa sus!