Leadership și responsabilitate socială

Cuprins disertație

INTRODUCERE 1
CAP.1 LEADERSHIP-UL: CONCEPT DINAMIC SI MULTIFUNC.IONAL 2
1.1 Abordari actuale privind leadership-ul ... 3
1.2 Stilurile eficace de leadership .i rolurile leaderilor 6
CAP.2 RESPONSABILITATEA SOCIALA CA FORMA DE MANIFESTARE A LEADERSHIP-ULUI 16
2.1 Definirea conceptului de "Responsabilitate Sociala" 16
2.2 Rolurile liderilor in dezvoltarea proiectelor de CSR . 21
2.3 CSR ca proiecte de tip "win-win" (ca.tig-ca.tig) .. 26
CAP.3 LIDERI AI RESPONSABILITA.II SOCIALE PE PIA.A DIN ROMANIA 32
3.1 Trenduri in domeniul CSR . 32
3.2 Campanii CSR de notorietate si analiza comparativa a acestora: OMV-Petrom .i KMG-Rompetrol .. 40
CONCLUZII . 59
BIBLIOGRAFIE ... 61


Extras din disertație

Introducere
Obiectivele urmarite prin realizarea acestei lucrari sunt indicarea importantei leadership-ului si implementarea campaniilor de responsabilitate sociala la nivelul acestora, subliniind importanta acestora atat la nivelul companiei cat si la nivel de societate.
Alegerea acestei teme este motivata de dorinta de a oferi o viziune clara asupra conceptului de leadership, acesta neavand o definitie standard de-a lungul scurtei sale istorii si de a sublinia importanta responsabilitatii sociale a companiilor pentru societate precum si contributia acesteia in domenii precum: sanatate, educatie, mediul inconjurator, implicarea angajatilor, dezvoltare comunitara si sustinerea ONG-urilor.
Lucrarea este compusa din doua parti, prima parte fiind rezervata bazei teoretice ce tine de conceptele de leadership din cadrul companiilor si modul in care este implementata responsabilitatea sociala (CSR) la nivelul acestora, iar a doua parte este rezervata sectiunii aplicative a lucrarii, mai exact studiul de caz. Structura este formata din trei capitole, primele doua fiind destinate partii teoretice iar ultimul reprezentand studiul de caz. Primul capitol, denumit ,,Leadership: concept dinamic si multidimensional", este destinat clarificarii conceptului de leadership, prezentand o serie de definitii din punctul de vedere al mai multor cercetatori in domeniu, diferite teorii ce stau la baza definirii acestui concept, precum si identificarea stilurilor eficace de leadership, a adaptarii liderului in functie de situatiile prevazute si rolurile multiple ale acestuia. Al doilea capitol este denumit ,,Responsabilitatea sociala ca forma de manifestare a leadership-ului" si cuprinde definitii multiple ale conceptului de responsabilitate sociala, aceasta fiind interpretabila in functie de scopurile deciziei de a initia o astfel de campanie, precum si rolurile pe care liderii le au in dezvoltarea unor astfel de campanii, fiind elemente-cheie in ceea ce priveste motivarea angajatilor si implicarea din cadrul comunitatii, iar in final am evidentiat cum o campanie de CSR este/poate deveni un proiect de tip ,,win-win" in care au de castigat atat compania prin notorietate, imbunatatirea imaginii sau bunastarea angajatilor, cat si societatea in sine, la nivelul careia se dezvolta ramurile care au nevoie de restructurari precum sanatate, mediu, educatie, etc. Ultimul capitol, ,,Lideri ai CSR pe piata din Romania", reprezinta partea aplicativa a acestei lucrari de disertatie si este rezervat identificarii trendurilor din domeniul CSR, a proiectelor de notorietate, precum si analizei comparative a modului in care cele doua companii alese (OMV-Petrom si KMG-Rompetrol) practica CSR in tara noastra.
2
CAPITOLUL I -  Leadership-ul: concept dinamic si multidimensional
Definitii ale leadership-ului au fost o sursa de controverse atunci cand studiile de leadership realizate au fost recunoscute ca un domeniu legitim de cercetare. Studii din ultimii ani ai secolului XX au definit leadership-ul ca fiind cumularea activitatilor practicate de catre un lider. Pe la mijlocul secolului, oamenii de stiinta au vazut leadership ca fiind ,,o influenta a procesului de orientare in atingerea de scopuri comune" (Rost, 1991, p.53).
James MacGregor Burns a introdus ideea de scopuri comune ca standardul de baza pentru leadership si a impus o cerinta morala in cadrul leadership-ului de transformare unde "una sau mai multe persoane se influenteaza unii pe altii intr-un mod in care liderii si adeptii lor ajung la standarde mai ridicate de motivare si moralitate" (Burns, 1978, p.20).
Leadership-ul este ,,procesul de mobilizare reciproca, de catre persoane cu anumite motive si valori, diverse resurse economice, politice intr-un context de concurenta si conflict, cu scopul de a realiza obiectivele in mod independent sau la comun atat de catre lideri cat si de catre adepti" (1978, p.425).
La sfarsitul secolului XX, John Gardner a definit leadership-ul ca fiind "procesul de convingere sau de a da exemplu prin care un individ (sau o echipa de leadership) induce un grup sa urmareasca obiectivele urmarite de lider sau impartasite de catre acesta adeptilor lui" (Gardner, 1990, p.1). Joseph Rost (1991) a format o definitie postindustriala a leadership-ului bazat pe valorile in curs de dezvoltare ale secolului XXI. El a sustinut ideea construirii unei definitii a leadership-ului, cu scopul de a distinge leadership-ul de management si alte modalitati de control a oamenilor intr-un cadru social. In lucrarile mai tarziu publicate, el a modificat definitia si a denumit-o ,,leadership de colaborare" (in locul celui post-industrial). "Leadership-ul este o influenta a relatiei dintre lideri si colaboratori care au intentii de schimbare ce reflecta scopurile lor comune" (Rost, 1991, p.102). Aceasta definitie are patru elemente esentiale, toate etichetand o serie de activitati de leadership. Acestea sunt: relatia de influenta, implicarea liderilor si colaboratorilor, intentia schimbarii semnificative si scopuri comune. Richard Barker (2002) a scris 139 de pagini in cartea ,,The Nature of Leadership", el definind leadership-ul ca fiind "un proces de schimbare si transformare unde etica indivizilor este integrata in moravurile unei comunitati ca un mijloc de evolutie a dezvoltarii sociale" (Barker, 2002, p.106).
Acest sondaj al definitiilor de leadership poate da o senzatie falsa ca majoritaterea cercetatorilor de leadership se indeparteaza de paradigma traditionala a leadership-ului. Acest lucru nu este adevarat. Majoritatea autorilor leadership-ului, atat academici cat si practicanti, s-au axat pe paradigma leadership-ului industrial, in care Rost a realizat definitia "barbati sau femei, cu unele trasaturi preferentiale care influenteaza adeptii sa faca ceea ce doresc liderii pentru a realiza obiectivele organizationale" (Rost, 1991, p. 95). Pe scurt, leadership-ul este un management bun.


Fisiere în arhivă (1):

  • Leadership si responsabilitate sociala.pdf

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Andersen, J.A., Leadership and Leadership Research, D.F. Dahiya (ed.), New Delhi, 2000
2. Avolio, B. J; Walumbwa, F. O; Weber, T. J., Leadership: Current theories, research, and future directions, Annual Review of Psychology, 2009
3. Avolio, B.J., Full Leadership Development, Sage, Thousand Oaks, Los Angeles, 1999
4. Barker, R. () On the Nature of Leadership, University Press of America, New York, 2002.
5. Baron, D., Business and its environment, Upper Saddle River, New Jersey, 2003
6. Bass, B.M., Bass and Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications, The Free Press, New York, 1974
7. Bass, B.M., Leadership and Performance Beyond Expectations, Free Press, New York, 1985
8. Bass, B.M; Avolio, B.J., Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership, Sage Publications, Los Angeles 1994
9. Bass, B.M., Transformational Leadership: Industrial, Military, and Educational Impact, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, 1998.
10. Bass, B.M; Steidlmeier, P., Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership Behavior, Leadership Quarterly, Mahwah, 1999
11. Bass, B.M., The Future of Leadership in Learning Organizations , Journal of Leadership Studies, Los Angeles, 2000
12. Bennis, W., The challenges of leadership in the modern world, American Psychologist, 2007
13. Bichta, C., Corporate socially responsible industry (CSR) practices in the context of Greek. Social Responsibility and Environmental Management, 2003
14. Blake, R.R; McCanse, A.A., Leadership Dilemmas -  Grid Solutions, Gulf, Houston, 1991
15. Blake, R.R.; Mouton, J.S., The Managerial Grid III, Gulf, Houston, 1985
16. Boccalandro, B., Mapping Success in Employee Volunteering, Boston College Center for Corporate Citizenship, Boston, 2009.
17. Blomgren, A,. Does Corporate Social Responsibility Influence Profit Margins?. A Case of Executive Perceptions, NewYork, 2010
18. Brammer, S; Millington, A; Rayton, B., The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organizational Commitment, International Journal of Human Resource Management, Michigan, 2007
19. Burns, J.M., Leadership, Harper & Row, New York, 1978
20. Carey, M.R., Transformational Leadership and the Fundamental Option for Self-Transcendence, Leadership Quarterly, New York, 1992
21. Carlyle, T., Thomas Carlyle on Heroes and Hero-Worship and the Heroic in History, AMS Press, New York. 1969
22. Carroll, A.B., A three-dimensional conceptual model of corporate performance, Academy of Management Journal, New York, 1979
23. Daboub, A. J; Rasheed, A; Priem, R.L; Gray, D. A., Top management team characteristics and corporate illegal activity, Academy of Management Review, 1995
24. Devinney, T. M., Is the socially responsible corporation a myth? The good, the bad, and the ugly of corporate social responsibility, Academy of Management Perspectives, Boston, 2009
25. Edmans, A., Does the Stock Market Fully Value Intangibles? Employee Satisfaction and Equity Prices, Journal of Financial Economics, 2011
26. Farling, M; Stone, A; Winston, B., Servant Leadership: Setting the Stage for Empirical Research, Journal of Leadership Studies, New York, 1999
27. Fiedler, F.E., A Theory of Leadership Effectiveness, McGraw-Hill, New York, 1974
28. Friedman, M., The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, Times Magazine, New York, 1970.
29. Gardner, J., On Leadership, Free Press, New York, 1990
30. Hater, J.J; Bass, B.M., Superiors, Evaluations and Subordinates, Perceptions of Transformational and Transactional Leadership, Journal of Applied Psychology, New York, 1988
...


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!