Legitimitatea proceasuală activă a Curții de Conturi Europene

Cuprins disertație

CUVANT INAINTE 3
Capitolul I
CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND APARITIA SI EVOLUTIA CURTII EUROPENE DE CONTURI
Sectiunea I
Premisele aparitiei Curtii Europene de Conturi 6
Sectiunea a II-a
Dezvoltarea Curtii Europene de Conturi 7
Sectiunea a III-a
Curtea Europeana de Conturi din perspectiva Tratatului de la Lisabona 8
Sectiunea a IV-a
Menirea Curtii de Conturi a Uniunii Europene 9
Capitolul II
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CURTII DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE
Sectiunea I
Caracterul colegial 12
Sectiunea a II-a
Componenta Curtii de Conturi
1. Membrii Curtii de Conturi (Colegiul de Auditori) 12
2. Presedintele -  primus inter pares (cel dintai dintre egali) 15
3. Camere si comitete 16
4. Secretarul general 17
5. Personalul Curtii 17
Sectiunea a II-a
Modul de organizare a Curtii de Conturi 18
Sectiunea a III-a
Modul de functionare a Curtii de Conturi 20
Capitolul III
COMPETENTELE CURTII DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE
Sectiunea I
1. Activitatea de audit a Curtii de Conturi 22
2. Principiile care guverneaza activitatea Curtii de Conturi 25
Sectiunea a II-a
Raportul anual privind exercitiul financiar 26
Sectiunea a III-a
Declaratia de asigurare 27
Sectiunea a IV-a
Asistarea celorlalte institutii ale Uniunii Europene 27
Sectiunea a V-a
Legitimitatea procesuala activa a Curtii de Conturi 29
Capitolul IV
STUDIU DE CAZ PRIVIND CALITATEA APEI SI ACCESUL LA APA IN ROMANIA DIN PERSPECTIVA RAPORTULUI SPECIAL AL CURTII DE CONTURI CU NR. 12/2017
Sectiunea I
Concluziile si recomandarile Curtii de Conturi 34
Sectiunea a II-a
Obiectivele politicii nationale 39
CONCLUZII 41
REFERINTE BIBLIOGRAFICE 45


Extras din disertație

CUVANT INAINTE
Uniunea Europeana constituie, prin cadrul sau institutional unic pe scena relatiilor internationale si prin intrepatrunderea dintre drept si politica, un obiect de studiu deosebit de interesant, fiind rezultatul cel mai convingator si complex al procesului de unificare europeana inceput la finele celui de-Al Doilea Razboi Mondial.
Sistemul institutional al Uniunii Europene, asemenea intregului proces de integrare europeana, a cunoscut o permanenta transformare, determinata de nevoile de adaptare la realitatile concrete marcate de reorganizarea si perfectionarea unor institutii si organisme devenite clasice si de aparitia unora noi. In prezent acesta desemneaza unul dintre cele mai complexe sisteme institutionale din lume, urmarind integrarea intereselor politice ale statelor membre, prin administrarea diverselor politici si strategii comune initiate de acestea. 
Institutiile Uniunii Europene formeaza structura de baza a Uniunii, asigurand promovarea valorilor, urmarirea obiectivelor si sustinerea intereselor sale, ale cetatenilor sai si ale statelor membre, precum si asigurarea coerentei, a eficacitatii si a continuitatii politicilor si actiunilor sale. Fiecare dintre ele ocupa un loc distinct in organizarea Uniunii Europene raspunzand unor nevoi fundamentale, astfel ca, in functie de sfera de competente pe care o au, exista: institutii cu putere de decizie, autoritati cu rol de control, organisme cu functii de natura financiara, organisme cu rol consultativ, organisme interinstitutionale si autoritati descentralizate. De asemenea, fiecare institutie reprezinta un principiu determinat, are un fundament politic si sociologic distinct si isi exercita atributiile, respectiv competentele, in temeiul Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (abr. TFUE) , la care se adauga cele prevazute in Tratatul privind Uniunea Europeana (abr. TUE) . 
Desi la nivel institutional se poate vorbi despre existenta unui sistem unic al Uniunii Europene, lucrarea nu isi propune sa intre in detalii cu privire la toate aceste institutii, ci isi doreste o prezentare exhaustiva a uneia dintre principalele institutii europene, creata pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, si anume Curtea de Conturi a Uniunii Europene, cunoscuta si drept Curtea Europeana de Conturi.
Ratiunea alegerii temei de fata este data, in primul rand, de evolutia integrarii europene, un domeniu vast si fascinant, mai ales datorita complexitatii raporturilor juridice stabilite intre statele membre si institutiile Uniunii Europene.
Prin tematica prezentata, lucrarea ofera posibilitatea aprofundarii problematicii referitoare la Curtea de Conturi, in general ca institutie care a functionat in temeiul tratatelor institutive , si cu trimitere directa la modul sau de functionare, la sfera de atributii si la scopul urmarit, dupa crearea Uniunii Europene, in special.
Cu privire la necesitatea si importanta cercetarii temei de fata pot fi aduse, ca argumente, locul pe care Curtea Europeana de Conturi il ocupa in cadrul sistemului institutional al Uniunii, relatia dintre aceasta institutie si statele beneficiare de fonduri europene, precum si utilitatea domeniului dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, la 1 ianuarie 2007.
Lucrarea prezinta un caracter teoretic si, totodata, aplicativ si de cercetare, fiind structurata in patru capitole, impartite pe mai multe sectiuni. 
Primul capitol al lucrarii debuteaza cu o prezentare cronologica a evolutiei istorice a Curtii Europene de Conturi, cu evidentierea tratatelor ce au marcat aceasta institutie. Pornind de la traseul evolutiv al acestei institutii a fost subliniata menirea principala a Curtii de Conturi ca institutie autonoma, independenta, dar fara personalitate juridica, deoarece aceasta nu actioneaza in nume propriu, ci in interesul Uniunii Europene, ducand la indeplinire acele atributii care ii sunt stabilite in mod expres, respectiv verificarea conturilor si a executiei bugetului general al Uniunii.
Al doilea capitol al lucrarii priveste organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Uniunii Europene, tinand seama de principiile fundamentale care guverneaza activitatea oricarei institutii la nivel unional, si anume: autonomia de vointa, atribuirea de competente, echilibrul institutional, cooperarea institutionala si transparenta institutionala. Independenta Curtii de Conturi, in raport cu alte institutii unionale si cu statele membre, libertatea deplina in organizarea, planificarea activitatii de audit si publicarea rapoartelor sale constituie garantia obiectivitatii in desfasurarea activitatii sale de control.


Fisiere în arhivă (1):

  • Legitimitatea proceasuala activa a Curtii de Conturi Europene.docx

Imagini din acest disertație

Bibliografie

Cursuri, tratate, monografii
- Cairns, Walter, "Introducere in legislatia Uniunii Europene", Editura Universal Dalsi, 2001;
- Cotea, Felician, ,,Drept comunitar european", Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2009;
- Dacian, Cosmin Dragos, ,,Uniunea Europeana. Institutii. Mecanisme", editia 3, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007;
- Dumitrescu, Sterian, Nita, Ion, Ciochina, Iuliana, ,,Constructia europeana. Uniunea Europeana", Editura ,,Independenta Economica" Pitesti, 2005;
- Filipescu, Ion P., Fuerea, Augustin, ,,Drept institutional comunitar european", editia a IV-a, Editura Actami, Bucuresti, 1999;
- Fuerea, Augustin, ,,Manualul Uniunii Europene", editia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006;
- Fuerea, Augustin, ,,Manualul Uniunii Europene", editia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011;
- Ghica, Luciana-Alexandra, "Romania si Uniunea Europeana. O istorie cronologica", Editura Meronia, Bucuresti, 2006;
- Ghica, Luciana-Alexandra (coord.), Burada, Valentin, Canovici, Iuliana, Stancu, Eugen, ,,Enciclopedia Uniunii Europene", Editura Meronia, Bucuresti, 2006;
- Popescu, Roxana-Mariana, ,,Dreptul Uniunii Europene. Teste grila si sinteze legislative", Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2013,
- Rusu, Eleonora Ioana, Gornig, Gilbert, ,,Dreptul Uniunii Europene", editia 3, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009;
- Scaunas, Stelian, ,,Uniunea Europeana. Constructie. Reforma. Institutii. Drept", Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008;
- Stefan, Tudorel, Andresan-Grigoriu, Beatrice, "Drept comunitar", Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007;
- Tescasiu, Bianca, "Institutii europene. Schimbari si adaptari din perspectiva extinderii UE", Edit. C.H. Beck, Bucuresti, 2009;
- Valcu, Elise Nicoleta, "Drept comunitar institutional", editia a III-a -  revizuita si adaugita, Editura Sitech, Craiova, 2013.
Articole de specialitate
- Anghel, Ion M., ,,Scurte consideratiuni asupra modului de stabilire a competentelor Uniunii Europene in regimul Tratatului de la Lisabona", articol publicat in Revista Romana de Drept Comunitar cu numarul 1 din data de 27 februarie 2009;
- Badoi, Maria, Savescu, Andrei Eusebiu, ,,Adoptarea Standardelor Internationale de Audit la nivelul UE", articol publicat in Revista Romana de Drept Comunitar cu numarul 5 din data de 30 septembrie 2009;
- Barlog, Dragos-Marian, ,,Consideratii privind unele actiuni judiciare in dreptul comunitar", articol publicat in Revista Romana de Drept Comunitar cu numarul 1 din data de 31 martie 2006;
- Ciochina, Gheorghe, Ciochina, Iuliana, "Curtea de Conturi Europeana -  Institutia de audit extern a Uniunii Europene", articol publicat pe site-ul: http://www.oeconomica.uab.ro;
- Costea, Ioana Maria, ,,Europenizarea dreptului penal sau protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene", articol publicat in Revista Romana de Drept Comunitar cu numarul 5 din data de 28 octombrie 2008;
- Georgescu, Mihaela, ,,Procedura bugetara a Uniunii Europene", articol publicat in Revista Romana de Drept Comunitar cu numarul 3 din data de 30 septembrie 2005;
- Gheta, Ciprian, "Curtea de Conturi a Uniunii Europene", 2010, articol publicat pe site-ul https://www.scribd.com;
- Militaru, Ioana Nely, "Actele susceptibile de trimitere prejudiciara in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene", articol publicat in Revista Romana de Drept Comunitar cu numarul 2 din data de 30 iunie 2004.
Legislatie
- Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeana -  1992 (intrat in vigoare in 1993);
- Tratatul de la Amsterdam privind Uniunea Europeana -  1997 (intrat in vigoare in 1999);
- Tratatul de la Nisa, semnat in februarie 2001 (intrat in vigoare in februarie 2003);
- Tratatul de la Lisabona, semnat in 2007 (intrat in vigoare in 2009);
- Regulamentul de procedura al Curtii de Conturi a Uniunii Europene;
- Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman;
- Directiva 1787/2015 a Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexelor II si III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman;
- Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile, cu completarile si modificarile ulterioare.
Adrese de Internet
- https://www.eca.europa.eu/ro;
- http://eur-lex.europa.eu;
- http://www.intosai.org;
- https://www1.agerpres.ro;
- https://www.ccina.ro;
- http://www.fonduri-structurale.ro;
- http://www.ms.ro.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!