Liturghie și Slujire Socială

Cuprins disertație Cum descarc?

Cuprins
Preliminarii 3
Capitolul I: Sfanta Liturghie, centrul cultului divin public ortodox 5
1.1. Euharistia ca Taină a Bisericii. Perspectiva euharistică asupra Bisericii 5
1.2. Taina Euharistiei în viaţa credincioşilor 9
1.3. Liturghie/Euharistie şi eshatologie 13
1.4. Rolul catehetic al Sfintei Liturghii 16
Capitolul II: Temeiurile teologice ale slujirii sociale 27
2.1. Temeiurile teologice ale misiunii sociale ale Bisericii 27
2.2. Forme şi modele de misiune creştină 32
2.3. Slujirea socială sau diakonia Bisericii 34
Capitolul III: Slujirea socială ca şi componentă a slujirii Bisericii 41
3.1. Cele două dimensiuni ale slujirii: sacramentală şi socială 41
3.2. Nivelul parohial. Parohia ca „spital duhovnicesc” 43
3.3. Gândirea socială a Bisericii Ortodoxe. Cazul Bisericii Ortodoxe Ruse şi al Bisericii Ortodoxe Române 47
3.4. Gândirea socială a Bisericii Ortodoxe. Primatul persoanei 54
Capitolul IV: Liturghie şi filantropie 60
4.1. Euharistia – izvor al slujirii sociale şi taină a unităţii cu Hristos şi între oameni 60
4.2. Filantropia divină şi filantropia umană 66
4.3. „Liturghia după Sfânta Liturghie” sau unitatea dintre eclezial şi social 71
Capitolul V: Slujirea socială a Bisericii Ortodoxe Române în vremea noastră. Scopuri şi obeictive. 75
5.1. Slujirea socială a Bisericii Ortodoxe Române. Către o doctrină socială asumată 75
5.2. Parteneriatul Bisericii Ortodoxe Române cu Instituţiile Statului 78
Concluzii 82
Bibliografie 87
I. Surse patristice 87
II. Cărţi liturgice 87
III. Manuale şi dicţionare 87
IV. Cărţi de specialitate 88
V. Studii şi articole 91


Extras din disertație Cum descarc?

Preliminarii
Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur – nu se poate ridica spre Dumnezeu decât împreună cu alţii. Aceasta pentru că omul nu este creat de Dumnezeu în izolare, ci după chipul Sfintei Treimi , adică cu deschidere spre comunitate şi spre comuniune în iubire, având în vedere că „Dumnezeu este iubire”.
Sub acest aspect, antropologia creştin îl plasează întotdeauna pe om numai în sfera comunităţii şi a comuniunii. De altfel, „nu este bine să fie omul singur”. Ajutorul pe potriva lui vizează nu atât satisfacerea unor nevoi de ordin temporal ori temporar, cât sprijinirea sa în demersul de a ajunge la starea de sfinţenie, adică la mântuire. În acord cu această accepţiune, viaţa trebuie înţeleasă ca fiind timpul mântuirii omului.
„În afara Bisericii nu există mântuire” permite înţelegerea faptului că mântuirea îşi găseşte spaţiu de manifestare şi de împropriere Biserica, Trupul lui Hristos în extensie . Dar istoria Bisericii este istoria creştinismului. În această istorie există mai multe etape, dintre care se evidenţiază – prin trăire şi prin asumare şi exprimare a credinţei în Hristos cel răstignit şi înviat – prima perioadă majoră, cunoscută în general ca Biserica primară.
Biserica devine, prin prisma aceasta, nu doar locul şi timpul unirii cu Dumnezeu, ci şi cel al mărturisirii lui Dumnezeu. Iar, potrivit descrierii pe care Mântuitorul o face Judecăţii de apoi (Mt. 25, 31 – 46), pe Dumnezeu îl mărturisim de fiecare dată când ne raportăm la semenii noştri care sunt şi ei, ca şi noi, purtători ai Duhului Sfânt şi ai chipului lui Dumnezeu.
Plecând de la acest fapt, încă de la început membrii Bisericii au manifestat grijă faţă de cei aflaţi în dificultate, înţelegând că răspunzând unor nevoi imperioase, chiar şi de ordin material sau trupesc, ea sprijină de fapt viaţa, adică drumul spre asemănarea cu Dumnezeu al celor aflaţi temporar în nevoi, indiferent de felul acestora.
Noțiunea de diaconie sau de slujire reprezintă una din ideile fundamentale ale „Sfintei Scripturi. în Sfânta Scriptura şi mai ales în Noul Testament se descoperă întreaga semnificație şi sensul deplin al diaconiei sau slujirii. Diaconia sau slujirea constituie noțiunea-cheie a acțiunii Bisericilor creștine de pretutindeni în raportul lor cu omul şi cu lumea, reprezintă o tema deosebita a învăţăturii neotestamentare şi patristice de totdeauna.
Diaconia sau teologia slujirii radiază din însăşi învăţătura trinitară despre Dumnezeu, deoarece Sfânta Treime constituie structura supremei iubiri şi slujiri. Dumnezeu-Tatăl prin actul creator şi purtarea Sa de grija fata de om şi fata de lume, Domnul Iisus Hristos, prin învăţătura şi activitatea Sa soteriologica, Duhul Sfânt, prin puterea Sa sfințitoare şi conducătoare spre adevăr şi mântuire, slujesc personal şi treimic, fără contenire, de la început. Teologia diaconiei se întemeiază astfel pe concepția trinitară despre Dumnezeu şi ocupa un loc central în revelația Noului Testament.
Capitolul I
Sfanta Liturghie, centrul cultului divin public ortodox
1.1. Euharistia ca Taină a Bisericii. Perspectiva euharistică asupra Bisericii
În studiul său “Euharistie şi sobornicitate” preotul profesor Georges Florovsky scrie:“În Euharistie se revelează nevăzut, dar real, plinătatea Bisericii. Orice Liturghie e săvârşită în legătură cu întreaga Biserică şi oarecum în numele ei, nu numai în numele poporului care stă de faţă… Fiindcă orice “Biserică mică” este nu doar o parte, ci imaginea concentrată a întregii Biserici, inseparabilă de unitatea şi plenitudinea ei. De aceea, în orice Liturghie e prezentă şi ia parte în chip mistic, dar real, întreaga Biserică. În rugăciunea euharistică Biserica se vede şi cunoaşte pe sine ca Trupul unic şi întreg al lui Hristos.”


Fisiere în arhivă (1):

  • Liturghie si Slujire Sociala.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!