Lucrări de Disertație pentru domeniul Management

doc

Managementul calității la Danone

I N T R O D U C E R E În prezent foarte mulţi conducători de întreprinderi asimilează asigurarea calităţii cu o regulă impusă din exterior şi cu un act administrativ, ceea ce este o eroare. Cel mai mare impediment în implementarea sistemelor de asigurare a calităţii este faptul că producătorii nu conştientizează avantajele ei economice. Calitatea este privită ca un obiectiv social dorit dar contribuţiile sale la profitabilitatea întreprinderii sunt considerate marginale. 1.ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII 1.1 Principiile managementului calităţii Conducerea unei organiz... vezi detalii

doc

Motivația în Muncă și Performanțele Individuale

Comportamentul uman trebuie considerat o activitate dirijată și nu o reacţie oarecare, scopul fiind cel care, în mare parte reglează această dirijare. În acord cu această afirmaţie motivaţia trebuie înţeleasă ca o structură cognitiv-dinamică, care dirijează acţiunea spre scopuri concrete. Astăzi există un mare interes în a studia motivaţia, cu scopul de a sporii eficienţa activităţilor profesionale şi de a investiga categoriile motivaţionale capabile să potenţeze scopurile. Este logic să acceptăm ideea că pe asemenea rute motivaţionale, angajatul va fi profund implicat în sarcinile de munc... vezi detalii

doc

Aptitudinea Pedagogică a Profesorului Văzută prin Prisma Stilului de Management

INTRODUCERE Considerate insuşiri fizice sau psihice care asigură reuşita într-o anume activitate, aptitudinile constituie componente ale personalităţii. Orice activitate umană, pentru a fi eficientă trebuie susţinută de aptitudini, capacităţi, motivaţii. Aptitudinea pedagogică este un ansamblu de calităţi necesare unei persoane care exercită profesiunea de educator, o serie de insuşiri psiho-fizice ale cadrului didactic ce facilitează succesul, performanţa în munca cu elevii. Un bun invăţător, ca să-şi cunoască cât mai bine elevii, să le transmită noile cunostinţe corect prin metode cât ... vezi detalii

docx

Analiza cost-beneficiu în evaluarea proiectelor de dezvoltare locală

Capitolul 1. Introducere “Cu privire la Afacerea care are atât de multă Importanţă pentru tine, deşi tu îmi ceri Sfatul, nu pot, din lipsă de Premise suficiente, să îţi spun ce să hotărăşti, dar, dacă vrei, îţi pot spune cum. Când apar acele Cazuri dificile, ele sunt dificile, în primul rând, deoarece atunci când le Judecăm nu avem în Minte în acelaşi timp toate Argumentele pro şi contra, ci uneori ni se prezintă un Set dintre ele, iar altădată un altul, primul scăpându-ne din Vedere. De aici diferitele Scopuri sau Înclinaţii care prevalează alternativ, precum şi Incertitudinea care ne pun... vezi detalii

doc

Managementul Securității și Sănătății în Muncă

CAP I STRUCTURA SI ATRIBUTIILE INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA AL JUDETULUI SIBIU 1.1. Scurt istoric Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu este organizat şi funcţionează în baza Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. I/0621 din 01.12.2004 care a intrat în vigoare la data de 15.12.2004. Instituţia este o unitate specializată din structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, organizat pe principii militare, destinat să execute misiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, să participe cu ... vezi detalii

doc

Eficiență managerială în ameliorarea conflictelor la nivelul organizațiilor școlare

ARGUMENT "Visul de aur" al multor manageri este ca organizaţiile pe care le conduc să funcţioneze lin, fără asperităţi, iar între angajaţi să domnească "pacea" şi "armonia"; toate obiectivele organizaţionale sunt atinse la nivel maximal şi toată lumea este mulţumită. Acest "ideal" îşi are originea într-o concepţie de tip "ideologic", care ia în considerare un singur tip de "raţionalitate" ce guvernează (sau, mai bine spus, ar trebui să guverneze) funcţionarea unei societăţi. Cel mai la îndemână exemplu este cel al societăţilor totalitare , care considerau ca acceptabilă doar singura concep... vezi detalii

doc

Contractul de management - premizq performanței în cadrul firmei SC Post-Com SA

Argument : The premise of performance management within the company “In a way, organizations are like fingerprints. Each has its own structure…But, as in the case of fingerprints, no structure is truly unique. All fingerprints have common properties that allow their classification on the basis of common elements.” Stephan Robbins Taking the idea expressed by Robbins, with the much lighter and most pragmatically, on the organizations listed as valid in the Romanian microeconomic context. How much differentiation may exist, structurally speaking, between American and German firms, for insta... vezi detalii

docx

Optimizarea aprovizionării cu materie primă și energie pentru reducerea prețului produsului finit

ORGANIZAREA TEHNICA SI ADMINISTRATIVA A UNEI COMPANII 1.1. Planul general de organizare al interprinderii Cresterea tot mai accentuata a dimensiunilor sistemelor industriale moderne, cresterea complexitatii tehnice si tehnologice a acestora impun ca organizarea si amenajarea tehnica a intreprinderilor industriale sa fie concepute inca de la proiectare in maniera sistemica. In acest context, procesul de proiectare a unui sistem industrial trebuie inteles ca fiind ansamblul activitatilor rationale efectuate pentru conceperea si elaborarea documentatiei necesare realizarii lui astfel incat sa ... vezi detalii

pdf

Recrutarea și Selecția Resurselor Umane

INTRODUCERE În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje autovehicule sau bani sunt doar de importanţă secundară. Fără oameni nu se pot face afaceri. Afacerile nu au alt scop decât să servească nevoile oamenilor. Desigur, oamenii au roluri diferite încadrul unei afaceri şi au multe legături cu alte afaceri. Oamenii sunt angajaţii unei afaceri. Uneori ei sunt managerii acesteia, alteori sunt furnizori, clienţi, creditori, debitori, şi deseori sunt acţionari ai unei iniţiative. În mod frecvent însă, ei pot avea toate aceste atri... vezi detalii

doc

Creșa între serviciu public și serviciu social

ARGUMENT Copilul reprezintă adevărata bogaţie a unei naţii El insumează trecutul nostru – prin moştenirea genetică , este expresie vie a prezentului si sperantă pentru viitor Există teorii care afirmă că în momentul naşterii suntem egali ; ceea ce urmează să ne diferenţieze ca indivizi sunt mediul de viată şi educaţia primită Din păcate, societatea noastră este încă una conservatoare ; în cultura noastră este împamântenit obiceiul de a ţine copilul în familie cât mai mult cu putinţă , chiar cu preţul unor sacrificii de ordin financiar sau social Românii văd creşa ca pe ultima alternati... vezi detalii

doc

Managementul operațiunilor de creditare în sistemul bancar românesc

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE ALE SISTEMULUI BANCAR ROMĂNESC ŞI TIPURI DE SISTEME BANCARE Prin sistem bancar se înţelege totalitatea instituţiilor cu funcţii de bancă, care acţionează pe teritoriul unui stat, tehnicile şi operaţiunile bancare dezvoltate de acestea precum şi ansamblul reglementărilor privitoare la comerţul de bancă. Din punct de vedere istoric deosebim două categorii de sisteme bancare: a) sisteme de tip monobancă; b) sisteme bancare duale. a) Sistemele de tip monobancă sunt specifice economiilorcentralizate, planificate. Se caracterizează prin faptul că în economie e... vezi detalii

doc

Management prin Kaizen

Strategia îmbunătăţirii continue cunoscută sub denumirea japoneză “KAIZEN”** reprezintă o strategie integratoare, transfuncţională prin care se desemnează îmbunătăţirea treptată, continuă a managementului şi a activităţilor firmei, precum şi a parametrilor de calitate, productivitate şi competitivitate, cu implicarea directă a întregului personal. Este apreciat de o serie de autori drept cel mai important concept al managementului japonez. Rod al eforturilor sale de investigare a cauzelor competitivităţii nipone, Masaaki Imai a elaborat o lucrare extrem de originală şi valoroasă în acelaşi ... vezi detalii

doc

Managementul carierei în cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Introducere Serviciile ocupa un loc important in ansamblul economiei, actiunea lor manifestandu-se pe multiple planuri. Acest fapt se datoreaza mutatiilor inregistrate in viata economica si sociala, dezvoltarii si diversificarii structurilor economiilor lumii, amplorii cuceririlor stiintifice si patrunderii lor in realitatea de zi cu zi. Tendinta cresterii rolului serviciilor in viata economica si sociala s-a manifestat in special in economiile tarilor dezvoltate unde alaturi de ramurile traditionale ale economiei au aparut unele activitati distincte, renumite in sfera serviciilor, infiinta... vezi detalii

doc

Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava

INTRODUCERE Problemele legate de mediul înconjurător au ajuns din inconştienţa unora să afecteze întreaga umanitate. De aceea una din provocările majore ale vremurilor de astăzi este legată de contracararea eficace a efectelor nocive produse până acum, dar mai ales de prevenirea posibilităţii ca natura să fie afectată pe viitor. Gestionarea/managementul eficace al aspectelor de mediu are loc într-un cadru din ce în ce mai complex (legislativ, economic, uman), unde aşteptările clienţilor şi ale publicului larg sunt numeroase şi diverse: produse/servicii ecologice, cu risc de contaminare scă... vezi detalii

doc

Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu

1. Introducere Se poate spune, astăzi, că resursele umane sunt primele resurse strategice ale oricărui tip de organizaţie, întrucât sunt cele mai valoroase, rare, relativ de neînlocuit. Succesul organizaţiei, îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor specifice, depind tot mai mult de calitatea resurselor umane, de nivelul de creativitate al acestora, oamenii constituind „bunul cel mai de preţ” . Resursele umane constituie un potenţial deosebit, care trebuie înţeles, motivat şi antrenat în vederea implicării cât mai depline sau mai profunde în realizarea atribuţiilor unităţii. Din acest ... vezi detalii

Hopa sus!