Lucrări de Disertație pentru domeniul Management

doc

Abordarea sistemică a firmei

INTRODUCERE Noţiunea de sistem este considerată una dintre cele mai cuprinzătoare realizări ideatice a gândirii umane. Sistemul poate fi definit, în cea mai sintetică expresie, precum un grup de elemente între care se stabileşte un ansamblu de relaţii şi interconectări. Ca orice sistem, firma funcţionează atunci când are loc transformarea elementelor sale componente. Lucrarea de licenţă cu titlul ABORDAREA SISTEMICĂ A FIRMEI a fost elaborată pe trei capitole, primele doua fiind de cercetare fundamentală, iar ultimul de cercetare aplicativă. În primul capitol - FIRMA CA SISTEM. ELEMENTE... vezi detalii

doc

Managementul asigurării creșterii calității serviciului public

1. ROLUL SI IMPORTANTA INVESTITIILOR PUBLICE Activitatea socio-economica se plaseaza in centrul preocuparilor individului si a structurilor de organizare ale acestuia. Pe parcursul evolutiei sale omul a acordat atentie activitatii economice, considerand-o factorul principal de dezvoltare. Dezvoltarea economica si inregistrarea performantelor In acest sector au determinat perfectionarea si evolu'tia societatii in ansamblu. Pornind de la simplu la complex, putem spune ca exista doua forme de utilizare a rezultatului muncii - consumul si investitiile. Diferenta celor doua forme de utilizar... vezi detalii

doc

Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA

Introducere Motivaţia esenţială a alegerii acestei teme de cercetare decurge din convingerea asupra necesităţii recunoaşterii rolului determinant al recompensării. Aceasta constituie o problemă de actualitate cu care se confruntă multe organizații din Romȃnia, iar potrivit studiilor de specialitate, recompensarea este unul din cei mai importanţi factori care condiţionează nivelul performanţelor individuale şi, implicit, al performanţelor organizaţiei. “Recompensarea angajaţilor este un instrument deosebit de important al managementului resurselor umane prin care se influenţează eficienţa ... vezi detalii

doc

Funcția publică în administrația publică

CAPITOLUL 1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 1.1. CADRUL LEGAL ŞI PRINCIPIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Administraţia publică în unităţile administrativ- teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit (Art. 2 alin 1 din Legea administraţiei locale nr. 215/2001 ). Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţ... vezi detalii

doc

Rolul Instituțiilor de Învățământ Superior în Inserția Tinerilor pe Piața Muncii

INTRODUCERE Lucrarea ”Rolul instituţiilor de învăţământ superior în integrarea tinerilor pe piaţa muncii” a fost concepută plecând de la interesul actual pentru educaţia şi formarea profesională a studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior, interes ce rezidă în proiectarea unor programe naţionale şi internaţionale şi implementarea politicilor educaţionale, al căror scop este de a pregăti tinerii pentru o piaţă a muncii în continuă transformare, preocupată nu atât de cantitatea forţei de muncă, cât mai ales de calitatea acesteia. Orice societate are la bază activităţi ce implică ... vezi detalii

doc

Extinderea spre est a Uniunii Europene - Cazul României

INTRODUCERE Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea europeană, de a menţine pacea pe continent şi de a avea un rol mai activ în lume, scopul Uniunii este acela de a aduna la un loc toate popoarele Europei. Uniunea Europeană are la bază democraţia şi drepturile omului. Pentru a putea transpune visul unei Europe puternice ca factor de stabilitate printr-o abordare comunitară transparentă, eficientă, si democratică Uniunea a trebuit să parcurgă o serie de etape instituţionale. La ora actuală Uniunea r... vezi detalii

doc

Campanie de Informare

INTRODUCERE Trăim într-o societate în permanentă schimbare şi odată cu evoluţia acesteia asistăm la o schimbare de percepţie asupra traficului şi consumului de droguri. Recuperarea medicală, socială, familială a consumatorilor de droguri trebuie să reprezinte o prioritate a statului român, ale organizaţiilor neguvernamentale dar şi a comunităţii în ansamblu. Flagelul drogurilor îmbracă două forme principale şi anume: traficul şi consumul de substanţe halucinogene. După cum se poate observa, este vorba de faptul că în aceste situaţii putem spune că răul a fost deja făcut, nemairămânându-n... vezi detalii

doc

Managementul Resurselor Umane și Metodele de Aplicare a Acestuia

Introducere Este cunoscută tuturor concepţia tradiţională care înţelegea resursa umană ca pe un cost și un izvor de ameninţări, care considera că dezvoltarea tehnologică este singura modalitate de a avea succes într-un mediu competitiv. Acest concept a fost însă reînnoit deoarece se observă cum factorul uman este considerat o sursă de oportunităţi, un factor strategic esenţial în dezvoltarea pe termen lung a organizaţiei. Iar pentru că din ce în ce mai mulţi întreprinzători și manageri au înţeles importanţa factorului uman, managementul resurselor umane a început să se dezvolte și să devin... vezi detalii

doc

Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale

1. DEFINIREA ŞI ROLUL CONCEPTULUI DE LOGISTICĂ ÎN MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. Conceptul de logistică. Definire şi evoluţie 1.1.1. Evoluţia conceptului de logistică Dezvoltarea şi aplicarea modernă a termenului de logistică s-a realizat într-o perioadă evolutivă destul de lungă. Este necesar să se facă o distincţie între următorii doi termeni: • logica, al cărei obiect este stabilirea unor raţionamente bazate pe deducţie sau analogie cu organizarea logică a realităţii obiective şi care operează, în general, cu cuvinte şi cu fraze; • logistica, al cărei obiect este st... vezi detalii

doc

Sistemul Bugetului Public

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE 1.1. Sistemul bugetului public Originea cuvântului “buget” se găseşte în vechea limbă franceză şi anume în expresiile “bouge”, “bougette”, înţelesul cărora desemnau o pungă de piele sau o pungă cu bani. Anglo-saxonii au împrumutat noţiunea de la francezi în perioada cuceririlor normande, iar de acolo s-a răspândit în toată lumea cu semnificaţia ei financiară. Deşi bugetul ca instrument financiar este cunoscut şi folosit în toată lumea, existau state europene care au folosit alte noţiuni, ca de exemplu: ”presupuesto” sau “presupuestos generales del esta... vezi detalii

doc

Managementul educației rutiere

Despre lucrare Lucrarea de disertatie a fost realizata printr-o stransa conlucrare intre student si profesorul coordonator. Aceasta este o lucrare finala pentru absolvirea cursurilor postuniversitare de masterat in managementul educational. Lucrarea este redactata conform tematicii pentru examenul de masterat si reprezinta o sintetizare a cunostintelor insusite in decursul anilor de studii. Elaborarea prezentei lucrari consta in consideratii referitoare la managementul predarii si invatarii legislatiei rutiere si practicii conducerii autovehiculelor. In cadrul lucrarii s-a inceput cu o i... vezi detalii

doc

Sănătatea și Securitatea în Muncă

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 1.1 Scurt istoric al sănătăţii şi securităţii în muncă Din momentul în care omul a început să muncească, deci să desfăşoare o activitate de transformare a elementelor de mediu pentru a-şi asigura existenţa dateaza şi primele preocupări de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă. În secolele pre-industriale, cercetările şi măsurile pentru ameliorarea condiţiilor de muncă, diminuarea eforturilor şi mărirea randamentelor, au avut un caracter sporadic şi local. Scrierile antice relatează despre astfel de acţiuni şi despre ... vezi detalii

doc

Valorificarea potențialului turistic al Bazinului Dornelor

Abstract Recreation is a basic component of tourism services, besides transportation, accommodation, food and beverage, because the recreation provides rest for tourists, contributing directly to the creation of a new life quality, and moreover responds to some specific needs and interests of the tourists and of organizers in this domain. For these reasons, I have chose to discuss about the tourism field in general, and about one resort in particular, in order to highlight some specific features that we have as country, or better said, as a region. To begin with, in the heart of Bucovina... vezi detalii

docx

Managementul Calității Totale în Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lucrarea de fată mi-am propus să analizez conceptul de Management al Calității Totale ( TQM), în instituțiile publice, deoarece în zilele noastre a devenit nu doar o norma, nu doar o filosofie, care garantează supraviețuirea, performanța și profitul unei organizații, dar și un imperativ. Asigurarea calităţii superioare într-o organizație implică o succesiune de măsuri detaliate care trebuie luate într-un interval de timp. În realitate acesta este un proces nesfârşit de îmbunătăţire continuă. Prima cerinţă este de a se defini standardele calităţii şi apoi de a se introduce p... vezi detalii

doc

Contribuții cu privire la îmbunătățirea managementului activității sportive

Managementul ca proces stiintific de organizare si conducere a unitatii sportive, indiferent de importanta, marimea sau nivelul la care se situeaza aceasta, de competentele si raspunderile ce revin persoanei aflata in functie, presupune existenta unor specialisti capabili sa raspunda cerintelor activitatii de manager. In acceptiunea actuala, managerul este persoana sau personalitatea care intruneste calitati de tehnician, jurist, ecomonist, sociolog, psiholog, insotite de o serie de aptitudini umane, care au darul sa favorizeze relatiile cu subalternii sau partenerii externi, in vederea asi... vezi detalii

Hopa sus!