Lucrări de Disertație pentru domeniul Management

doc

Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani

INTRODUCERE, ,,Impozitele înseamnă ceea ce plătim pentru o Societate civilizată.” (Justice Oliver Wendell Holmes) Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei - haine, îmbrăcăminte, adăpost, cât şi a nevoilor sociale care sunt furnizate de autorităţile publice pe seama unor activităţi vizând asigurarea apărării naţionale, ordinea publică, protecţie socială, menţinerea echilibrului ecologic, asistenta sanitară şi educaţie. Finanţele publice constituie o componentă de mare importanţă a vieţii social-economice a fiecărei ţăr... vezi detalii

doc

Studiu Privind Potentialul Turistic al Stațiunii Balneoclimaterice Băile Felix

2 INTRODUCERE Exstă o sumedenie de staţiuni balneoclimatice existente pe teritoruiul României. Acest lucru se datorează faptului că, pe teritoriul ţării noastre, datorită mai ales aşezării geografice şi structurii geologice a scoarţei pământului. Astfel se găsesc numeroase elemente care reprezintă factori naturali de cură cum ar fi: ape minerale, mofete, nămoluri, lacuri terapeutice. Pe teritoriul României, sunt prezente ape termale de aproape toate felurile: cu caracter oligomineral, alcaline, alcalino-teroase, iodurate, radioactive clorurate-sodice, carbogazoase, arsenicale, sulfuroase, ... vezi detalii

doc

Planul Campaniei de Informare Publică pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului National

INTRODUCERE A devenit aproape un truism faptul că omenirea intră, începând cu sfârşitul acestui secol, într-o nouă eră – era informaţională. Deocamdată, era informaţională se profilează mai degrabă ca o promisiune a viitorului decât ca o realitate matură. Până şi cele mai dezvoltate societăţi se găsesc încă în tranziţie către o nouă formă de organizare, cumulând elemente ale vechii rânduieli si ale celei emergente. Dar tendinţa de înnoire este evidentă. Consecinţele implicite ale trecerii la societatea informaţională au fost şi sunt discutate de numeroşi gânditori. Astfel, în 1983, Luigi... vezi detalii

doc

Managementul și Conducerea

Introducere Abordările teoretice privind activitatea de conducere s-au dezvoltat de-a lungul timpului foarte mult. Activitatea de conducere este foarte importantă atât pentru organizaţiile private cât şi pentru instituţiile publice de stat. De-a lungul timpului s-au format multe teorii cu privire la stilul de conducere pe care ar trebui să-l adopte un conducător pentru a putea duce la îndeplinire obiectivele stabilite ale organizaţiei pe care o conduce. Lucrarea de faţă cuprinde patru capitole. În primul capitol am analizat o posibilă diferenţă între caracteristicile personale ale unui ma... vezi detalii

doc

Evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor din cadrul SC Ro Xi Wood Sistems SRL Orăștie

Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem îl constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv. Indiferent că este vorba de un loc de muncă, un atelier sau o întreprindere, o asemenea analiză permite ierarhizarea riscurilor în funcţie de dimensiunea lor şi alocarea eficientă a resurselor pentru măsurile prioritare. Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat şi cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: gravitatea şi fre... vezi detalii

doc

Managamentul calității

Introducere Calitatea poate fi definita ca un ansamblu de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu, care ii confera acestuia aptitudinea de a satisface necesitati explicite sau implicite. In optica managerilor firmelor prestatoare de servicii, definitia de mai sus necesita o readaptare la obiectivele strategice urmarite si exprima nivelul de perfectiune (nivelul de excelenta) pe care o firma si-a propus sa ii atinga si sa ii mentina pentru a satisface preferintele clientelei-tinta. In acest fel, calitatea devine masura in care firmele reusesc sa se conformeze acestui obi... vezi detalii

docx

Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene

Am ales tema cu titlul"Responsabilitatea sociala a organizatiilor la nivelul Uniunii Europene" deoarece, desi termenul a aparut dupa cel de-al doilea Razboi Mondial, in Romania este considerat un domeniu nou, care in ultimii ani a cunoscut o dezvoltare semnificativa. Avand contact cu domeniul social, am putut observa beneficiile aduse de dezvoltarea economiei sociale si contributia acesteia la dezvoltarea economiei nationale in general. Acest concept defineste capacitatea intreprinderilor de a face, in mod voluntar, mai mult decat prevede cadrul legal, pentru a indeplini obiective sociale s... vezi detalii

doc

Managementul Industriei Hoteliere în Zona Brașovului

Pentru a putea analiza Mangamentul Industriei Hoteliere din zona Brasovului, trebuie sa localizam orasul, atat din punct de vedere istoric cat si geografic, astfel conform istoriei:Brasov (germana: Kronstadt, maghiara: Brassó) a fost si este resedinta si totodata cel mai mare oras al judetului Brasov, Transilvania, între 8 septembrie 1950 si 24 decembrie 1960 s-a numit Orasul Stalin, dupa Iosif Stalin, si a fost capitala Regiunii Stalin. A fost declarat municipiu la 17 februarie 1968. Atestat pentru prima data în anul 1234 în asa zisul "Catalogus Ninivensis" orasul îsi întinde existenta ist... vezi detalii

docx

Caltatea Automobilelor Dacia

I N T R O D U C E R E Calitatea produselor Dacia este recunoscută la nivel internaţional. În cadrul sondajelor realizate de institute şi publicaţii de specialitate, clienţii Dacia se declară foarte satisfăcuţi în legătură cu calitatea maşinilor Dacia . Principalele valori care guvernează activitatea companiei sunt munca, disciplina, respectul, responsabilitatea, grija faţă de mediu înconjurător. Munca este “legea lumii moderne, care nu are loc pentru leneşi ". Efortul depus de angajaţii Dacia, profesionalismul de care dau dovadă, disciplina la locul de muncă, toate aceste valori conferă ... vezi detalii

doc

Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene

Introducere Uniunea Europeană reprezintă marele proiect politic pe care politicienii celor mai dezvoltate state ale bătrânului continent l-au propus pentru a nu se mai repeta ororile unor conflicte generalizate, precum cele două mari conflagraţii mondiale care au zguduit pacea secolului XX. Forma iniţială a proiectului, aceea de “Comunităţi Europene” a reprezentat, la momentul înfiinţării, cea mai bună soluţie politică de menţinere a păcii în Europa, dovedindu-se şi un un liant pentru o dezvoltare economică durabilă comună. Astfel a luat naştere Comunitatea Economică Europeană, sau “Piaţa ... vezi detalii

doc

Analiza comparativă a stilurilor de management ale birourilor de resurse umane și control măsuri active din cadrul AJOFM Dâmbovița

CAPITOLUL I: Prezentarea generală a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa 1.1. Scurt istoric al serviciilor publice de ocupare din România Problemele de muncă şi de asigurări sociale erau reglementate, în ţara noastră, sub diverse forme, încă din secolele XII – XIV, când existau bresle şi coorporaţii. În jurul anului 1890, apar modificări esenţiale în domeniul muncii, prin apariţia industriei în România; de aici şi apariţia unor acte normative cu caracter general, care aveau funcţia de a reglementa noile peobleme (Regulamentul industriilor insalubre, Legea repaosul... vezi detalii

doc

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul migrează către noi oportunităţi, către noi zone de profitabilitate, iar transferul tehnologic a devenit o simplă problemă de resurse financiare. Cu toate acestea, între firme care funcţionează practic în acelaşi ambient, pe coordonate asemănătoare din punct de vedere tehnic şi dimensional, regăsim diferenţe notabile în ceea ce priveşte parametrii de performanţă, unele dintre ele situându-se în ... vezi detalii

doc

Stilul managerial în IMM

INTRODUCERE Lucrarea de licenta cu titlul STILUL MANAGERIAL IN IMM, a fost elaborata cu scopul de a evidentia importanta stilului managerial in IMM-uri si factorii de influenta. Primul capitol, denumit, Cultura organizationala si cultura manageriala, am realizat abordari conceptuale prezentand notiunile teoretice privind conceptul de "cultura organizationala" si "cultura manageriala", forme de manifestare ale culturii organizationale, determinantii culturii organizationale si adaptarea culturii manageriale la cerintele organizatiei. Cel de-al doilea capitol, intitulat, Studiul conducerii i... vezi detalii

doc

Managementul performanței în administrarea fiscală modernă

INTRODUCERE La începutul unui nou mileniu, Administraţiile Fiscale din toată lumea sunt confruntate, mai mult sau mai puţin, cu aceleaşi progrese şi speranţe în continuă schimbare. Să menţionam doar câteva: - globalizare în creştere; - posibilităţi de automatizare sporite; - contribuabili care devin mai pretenţioşi; - cerere crescută pentru serviciu eficient şi pentru orientarea clientului; - nevoia de a mări eficienţa; - expertiza mărită şi specializare a consultanţilor pe venituri; - nevoia de management transparent( răspundere şi responsabilitate); - acces liber la infor... vezi detalii

doc

Performanțele Managementului Firmei

CAPITOLUL I. ELEMENTE FUNDAMENTALE ÎN MANAGEMENT 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul reprezintă ştiinţa de a conduce munca altora. Ca ştiinţă s-a cristalizat relativ recent ca răspuns la stringentele necesităţi ale practicii sociale Ca obiect de studiu, managementul firmelor studiază procesele şi relaţiile de management în vederea descoperirii legilor, a principiilor care le guvernează, a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere de natură să asigure obţinerea şi creşterea competitivităţii. Managementul - este acţ... vezi detalii

Hopa sus!