Lucrări de Disertație pentru domeniul Management

doc

Particularitați Manageriale în IMM

INTRODUCERE În ţara noastră dupa anul 1990, s-a produs o adevărată explozie în domeniul creării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, situaţie care a determinat afirmarea lor puternică în ansamblul economiei naţionale si nu numai, creşterea spectaculoasă la a contribuţiei lor la formarea produsului intern brut, la intensificarea exporturilor şi implicit la creşterea încasărilor în valută şi la crearea de noi locuri de muncă, pentru a nu face referire decât la cele mai relevante unităţi de măsură ale aportului acestor întreprinderi la stabilizarea şi la creşterea economică. În ... vezi detalii

doc

Performanța și Munca în Echipă

INTRODUCERE Aceasta lucrare are ca scop formarea unor echipe performante, care se caracterizeazâ printr-o coeziune ridicatâ, performanţă, încredere, o mai buna capacitate de rezolvare a sarcinilor şi a problemelor, de a-şi asuma riscuri, de a acţiona intr-un mod creativ, de a rezolva conflicte, de a avea o mai buna comunicare între membrii echipei. Indivizii vor deveni intr-un scurt timp o echipă foarte eficientă. Studierea grupurilor este importantă pentru manageri întrucat elementul cel mai obişnuit al tuturor organizaţiilor este reprezentat de oameni, iar tehnica cea mai obisnuită pent... vezi detalii

docx

Avantajele inovării tehnologice - Studiu de caz - Avantajele inovării tehnologiei Microsoft

CAnd vorbim despre impactul pe care il are tehnologia in viata noastra, ne gandim in primul rand la modul benefic in care ne influenteaza viata. Raportandu-ne la faptul ca secolul XXI este un secol al evolutiei tehnologice, putem afirma cu tarie ca ne este imposibil sa traim fara a ne folosi de ea, atat in viata noastra personal cat si in mediul afacerilor. Procesele tehnologice au facut un mare salt al afacerilor de succes. Fiecare reforma tehnologica este un mic pas spre o dezvoltare, astfel incat fiecare inventie tehnologica ne conduce spre un progres al omenirii considerabil. Motivul p... vezi detalii

doc

Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf Pe baza experienţei dobândite prin realizarea cercetării privind stadiul de aplicare al managementului proiectelor în firmele de construcţii din România suntem în măsură să propunem o metodologie de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor pentru această categorie de firme, produs pe care l-am numit MProPerf. În esenţă metoda constă în identificarea stadiului de aplicare al managementului proiectelor şi a principalelor puncte slabe şi forte în domeniu din cadrul firmei analizat... vezi detalii

doc

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate deosebit de important al managementului resurselor umane, prin recompensare influenţându-se atât comportamentul angajaţilor, cât şi eficienţa organizaţională. Interesul tot mai mare pentru o politică eficientă în domeniul recompensării resurselor umane izvorăşte din convingerea tot mai evidentă a specialiştilor în domeniul resurselor umane că recompensa este nu numai o consecinţă, ci şi o premisă a unei activităţi economico-sociale eficiente. Prin ... vezi detalii

doc, docx

Argumentele Publicității

Argument Lucrarea de Disertaţie are titlul ”ARGUMENTELE PUBLICITǍŢII”. Ţinând cont de faptul că publicitatea a apărut încă din Antichitate, domeniul este unul destul de amplu. Mi-am propus ca să cuprind etapele importante din procesul de formare al publicităţii, de la apariţie la ceea ce este ea astăzi. În primul capitol am încercat să trec în revistă ce anume reprezinta pulicitatea şi cum s-a format, atât pe plan international, cât şi în România, ca apoi să continui în capitolul al II-lea să descopăr mai multe despre aceasta: ce funcţii are, cu urmareste, cât de importantă este. În ca... vezi detalii

docx

Rolul Cursurilor de Training și Teambuilding în Motivarea Resurselor Umane la SC Zumzi SRL

INTRODUCERE Organizaţiile acestor timpuri sunt caracterizate de schimbări ireversibile, de priorităţi adesea conflictuale, de presiuni pentru obţinerea rezultatelor. Nici un domeniu de activitate nu rămâne imun. Managerul modern trebuie să micşoreze costurile, să fie permanent informat asupra progreselor tehnologice şi să înţeleagă dinamica rapidelor schimbări ale pieţei şi ale cererii clienţilor. Activitatea de conducere nu a fost niciodată mai solicitantă. Succesul sau eşecul unei organizaţii sunt intrinsec legate de modul în care acţionează angajaţii acesteia. Managerii pot fi tentaţi ... vezi detalii

doc

Strategii de Internaționalizare

CAPITOLUL I STRATEGIA DE INTERNATIONALIZARE A FIRMEI Internaţionalizarea este un proces obiectiv. Realitatea istorică arată faptul că, pe măsura dezvoltării sale, firma tinde să depăşească limitele locale, naţionale şi regionale ale mediului de afaceri, să-şi extindă activitatea în spaţiul economic global, a cărei formare este posibilă prin chiar mişcarea înspre exterior a firmei. La baza acestui proces stă expansionismul imanent al forţelor pieţei, tendinţa acestora de a invada mediul înconjurător, „nemarketizat”, şi a-l include într-un sistem economic bazat pe mecanismul pieţei. 1.1. N... vezi detalii

doc

Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service

CAPITOLUL I 1. Rolul şi importanţa mangementului în societatea modernă Managementul, ca ştiintă, s-a definit relativ recent (primele lucrări de specialitate au apărut la începutul secolului XX), ca răspuns la necesitatile practicii sociale. Managementul intreprinderii, datorita numarului mare de specialisti implicati, este abordat din multiple puncte de vedere, care cel mai adesea se deosebesc substanţial între ele. Privit prin prisma evoluţiei sale în timp, managementul a început ca o artă, iar pe măsura acumulării experienţei, a formulării unor principii şi legilaţii, a dezvoltării u... vezi detalii

doc

Analiza și Îmbunătățirea Sistemului de Management al Organizației prin Aplicarea Metodelor Moderne

Analiza şi îmbunătăţirea sistemului de management al organizaţiei prin aplicarea metodelor moderne în cadrul SC XYZ SRL INTRODUCERE Deschiderea pietei romanesti catre Uniunea Europeana a dus la o maturizare rapida în multe domenii şi prin aceasta la cresterea nivelului concurentei. Intr-o confruntare din ce în ce mai disputata, companiile cauta resurse şi mijloace noi pentru a reafirma pozitia proprie pe piata. Se constata astfel o receptivitate din ce în ce mai mare pentru instrumente de management noi, iar metoda de obtinere a profitului devine la fel de importanta ca profitul în sine. ... vezi detalii

doc

Relațiile diplomatice în contextul negocierii internaționale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Relaţiile diplomatice în contextul negocierilor internaţionale” s-a urmărit stabilirea rolul diplomaţiei economice în economia externă, în cadrul negocierilor internaţionale. Orice societate, orice organism social, pentru a evolua, trebuie să se supună unor reguli, fie şi numai din dorinţa de a evita dezordinea. O formă de ierarhie există, după cum se ştie, în orice societate organizată. Într-o societate evoluată, ordinea devine o necesitate inevitabilă şi imperioasă, întrucât complexitatea infinită a raporturilor umane impune respectarea unor reguli i... vezi detalii

doc

Disfuncționalitățile și Managementul Conflictului Școlar

Găsirea modalităţilor prin care performanţa oamenilor poate fi amplificată constituie una din problemele cu care se confruntă, printre multe altele, şi unitaţile şcolare in societatea actuala. Stabilirea unor repere teoretice si practice care sa favorizeze dezvoltarea spiritului de echipă este piatra unghiulara in rezolvarea diverselor probleme cu care se confrunta echipa manageriala a unei scoli in toate situatiile şi activitaţile întreprinse. Am ales aceasta temă, referitoare la managementul prevenirii conflictelor determinate de anumite disfuncţionalităţi şcolare, bazandu-mă în primul ... vezi detalii

doc

Studiu privind Implementarea Managementului prin Bugete

INTRODUCERE Perioada de tranziţie înseamnă revenire, după aproape o jumătate de secol , de la o economie în exclusivitate centralizată, la o economie liberă, concurenţială, în care piaţa se reglează după cerere şi ofertă. Este o perioadă de schimbare în toate planurile vieţii sociale, economice, culturale şi politice, în care persista incertitudinile. În aceste condiţii, factorul economic este cel mai afectat de aceste schimbări. Atât la nivel macro cât şi microeconomic, rolul managerului performant este esenţial în dezvoltarea firmelor pe toate planurile. El poate răspunde multor întreb... vezi detalii

doc

Aspecte Privind Informatizarea Administrației Publice

1. Administraţia publică Activitatea executivă constă în organizarea executării şi executarea în concret a legii şi a actelor normative. Aceasta este realizată de un sistem de organe ce portă denumirea de organe executive. Totalitatea acestor organe ce exercită atribuţii executive formează puterea executivă, alături de celelalte două puteri organizate în stat : legiuitoare şi judecătorească. După criteriul competenţei materiale, organele executive se clasifică în organe cu competenţă generală şi organe de specialitate, iar din punctul de vedere al competenţei teritoriale distingem între o... vezi detalii

doc

Analiza economico-financiare a Rompetrol Rafinare

CUVANT INAINTE Petrolul sau titeiul - in mod justificat numit si "aurul negru", pentru calitatile sale ca si pentru avantajele ce rezulta din prelucrarea lui - s-a numarat printr-o "continuitate remarcabila" in ce priveste utilizarea lui in cursul istoriei, "aparand pretutindeni, universal si multiplu, etern si misterios". Neindoielnic, petrolul nu a fost dintotdeauna la fel de ravnit si apreciat, ci de-abia in ultimii 100 de ani, s-a impus ca un produs extrem de cautat, ca un element al solului indispensabil bunei desfasurari a vietii economice moderne si ca un important factor al politi... vezi detalii

Hopa sus!