Lucrări de Disertație pentru domeniul Management

doc

Motivarea Personalului

INTRODUCERE Problemei motivării personalului i se atribuie o mare importanţă atât în sectorul privat cât şi în cel bugetar. Toţi managerii sunt de acord că atingerea obiectivelor organizaţionale depinde foarte mult de comportamentul şi atitudinea subordonaţilor lor faţă de sarcinile ce le revin. Dar când se încearcă să se răspundă la întrebări de genul: “Cum poţi să-i determini pe oameni să facă ceea ce doreşti tu?” sau “de ce A lucrează mai mult şi mai bine decât B în aceleaşi condiţii de muncă?” se ajunge la concluzia că problema este destul de complexă şi dificilă. De asemenea, trebui... vezi detalii

doc

Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice

INTRODUCERE Studierea mecanismelor şi a politicilor de reglare a cererii şi ofertei de forţa de muncă în perioada de tranziţie la economia de piaţa în România necesita ca unt de plecare elucidarea unor probleme generale, de ordin conceptual, privind piaţa muncii. În contextul lucrării mele, demersul legat de poziţia pe care o deţine piaţa muncii în sistemul de pieţe se justifica prin faptul ca dreptul la munca, libera alegere a profesiei, sunt drepturi fundamentale ale omului intr-o societate democratica. Din aceasta perspectiva, asigurarea locului de muncă este nu numai un act economic ... vezi detalii

doc

Negocierea și Medierea în Gestionarea Conflictelor în Organizații

INTRODUCERE Problematica conflictelor organizaţionale în special si problematica comunicării si a comportamentului organizaţional, în general, stârnesc un vast interes în orice sistem managerial. Acest demers ştiinţific şi-a propus o dureroasă privire comparativă între managementul anglo-saxon, tipologia, cauzele şi modalităţile de soluţionare a conflictelor pentru aceştia, şi încă rudimentarul management autohton (cu referire aproape exclusiv la managementul public), unde funcţia managerială a comunicării nu este încă recunoscută la nivel doctrinar, iar aplicabilitatea este restrânsă. În ... vezi detalii

doc

Auditul calității - efecte benefice asupra organizațiilor

INTRODUCERE Calitatea este un element deosebit de important în activitatea oricărei întreprinderi ce activează în condiţiile economiei de piaţă. Ea contribuie în mod direct la mărimea cifrei de afaceri a întreprinderii, la menţinerea poziţiilor sale pe pieţele istorice şi la cucerirea altora noi. Pentru a facilita schimbul internaţional de bunuri şi servicii, în anul 1987 a apărut seria de standarde ISO 9000. În linii generale, standardele internaţionale ISO 9000 au fost concepute pentru a garanta clienţilor faptul că întreprinderea certificată funcţionează în baza unui sistem de manageme... vezi detalii

doc

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

INTRODUCERE Noţiunea de accident, în general, desemnează un eveniment neaşteptat, care apare brusc, este imprevizibil şi întrerupe desfăşurarea normală a unei activităţi. Noţiunea de „accident de muncă" trebuie circumscrisă unui proces de muncă şi implică obligatoriu factorul uman. Accidentele de muncă constau în lezarea componentei biologice a factorului uman, în mod neaşteptat, brusc şi violent, în cursul desfăşurării unui proces de muncă. În conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996 a protecţiei muncii, în ţara noastră se înţelege prin accident de muncă „ vătămarea violentă a org... vezi detalii

doc

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a inregistrat in ultima vreme o importanta foarte mare deoarece resursa umana a capatat valente tot mai insemnate. Practic modul dezvoltare al resurselor umane influenteaza succesul companiei Boromir. Este adevarat ca rezultatele unui proiect de imbunatatire organizationala care priveste oamenii se vad mult mai greu decat cele ale unui proiect care vizeaza retehnologizarea sau reducerea costurilor interne. Dar fiecare dintre aceste ultime doua procese au in comun oamenii care le creeaza si care le transpun in realitate. Pilonul principal al calitatii produselor si teh... vezi detalii

doc

Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș

INTRODUCERE „În timp ce particularitatea unui individ transpare în personalitatea sa, individualitatea unei organizaţii se manifestă în cultura sa.” (Eldrige şi Crombie, 1974) Cultura organizaţională, în ultimul deceniu, a constituit obiectul de studiu al multor cercetători din Europa Centrală şi de Est. Au apărut lucrări în care sunt supuse analizei cercetările autorilor occidentali, în continuare s-au efectuat investigaţii care atestă începutul unor căutari profunde în domeniul respectiv. În România, o contribuţie deosebită la studiul culturii organizationale au adus Gh. Ionescu, O. N... vezi detalii

doc

Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere

Introducere Dacă în trecut, conducerea la nivelurile cele mai înalte ale organizaţiilor era asigurată de indivizii ce aparţineau unui anumit grup social sau familial, iar în organizaţiile mici conducerea se transmitea din tată în fiu, în prezent importanţa conducerii la orice nivel a devenit fapt recunoscut atât de teoreticieni, cât şi de practicieni. Evoluţia societăţii a adus cu sine o multitudine de transformări- sociale, economice, politice, culturale, organizatorice- care au dus inevitabil la modificarea perspectivei de interpretare a selecţiei personalului. M-am oprit în elaborarea... vezi detalii

doc

Rolul relațiilor publice la DGFP Gorj

1.ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA RELATIILOR PUBLICE LA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GORJ 1.1 Organizarea generala a Generala a Finantelor Publice Gorj Directia generala a finantelor publice îsi desfasoara activitatea la nivelul fiecarui judet în baza legilor, ordonantelor guvernului, ordinelor si instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice având în componenta Activitatea de metodologie si administrarea veniturilor statului, Directia trezorerie si contabilitate publica, Activitatea de controlului fiscal, Garda financiara, Serviciile interne, Serviciile independente s... vezi detalii

doc

Evoluția Oficiului European de Poliție

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Rezumat: Lucrarea de disertaţie este alcătuită din cinci capitole în baza unui aparat bibliografic reprezentativ şi actual. În primul capitol am argumentat dezbaterile despre construcţia europeană care se înscriu într-un spectru larg de problematici, de la politica socială până la competenţele majore rămase statelor naţionale. „Cealaltă Europă”, ieşită de după cortina de fier, bate la porţile Occidentului, exprimându-şi voinţa de aderare la structurile europene şi euro-atlantice. Argumentele ei sunt variate, de la cele de natură istorică (Yalta), până la „vidul d... vezi detalii

doc

Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului

Introducere După 1990, se vorbeşte tot mai mult despre turism ca fiind acea ramură a economiei care alături de agricultură ar reuşi să readucă România pe piaţa europeană la nivelul statelor dezvoltate aşa cum era cotată înainte de al doilea război mondial. România, datorită aşezării ei în zona central sud – estică a Europei a constituit întotdeauna un loc de pelerinaj al străinilor din zona Asiei către vestul Europei, al celor din zonele nordice ale continentului către Asia Mică şi în special către Ierusalim. Faptul că pe teritoriul României se află toate tipurile de relief care împart ţ... vezi detalii

doc

Cultura organizațională - instrument al schimbării

CAPITOLUL I 1.1 INTRODUCERE Cultura organizaţională reprezintă ansamblul de valori, modalităţi de gândire şi comportamente ale membrilor unei organizaţii; personalitatea flecarei organizaţii este creată in primul rând din oamenii care o compun. Orice companie printr-un anumit tip de cultură organizaţională s-ar putea impune pieţei şi clienţilor săi, rămânând cap de afiş, daca satisface în acelaşi timp atât interesele clienţilor externi cât şi ale clienţilor interni: angajaţii. In cadrul unei companii pot exista două niveluri ale culturii organizaţionale: -nivelul vizibil, concretizat pr... vezi detalii

doc

Analiza economico-financiară a unui proiect de investiții

CAP. 1 PROIECTUL DE INVESTITII 1.1 Investitiile si rolul acestora in economie Investitiile sunt operatiuni ce trebuie abordate in stransa legatura cu procesul cresterii economice, al dezvoltarii. Cum aceste procese depind in mare masura de factorii decizionali, acestia pot formula optiuni de investitii in functie de obiectivele si scopurile stabilite, pot elebora strategii si politici de dezvoltare pe baza efectelor produse de investitii, pot selecta proiecte de investitii ce permit valorificarea eficienta a resurselor materiale si financiare. In economia unei tari investitiile sunt marc... vezi detalii

doc

Structura Organizatorică a Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Teleorman

INTRODUCERE Am ales tema” Structura Organizatorică a Direcţiei Agricole pentru Dezvoltare Rurală “ deoarece aceasta activitate are importanţa deosebită pentru judeţul Teleorman care este caracterizat in primul rand ,prin potenţialul funciar agricol deosebit de valoros ,aceasta este si principala bogaţie a judeţului, 30% din populatia activa din mediul rural fiind ocupata cu agricultura Suprafaţa agricolă a judeţului Teleorman este de 495.8 mii hectare ,ceea ce reprezintă 3.4% din totalul suprafeţei arabile a Romaniei, judeţul ocupand locul 4 pe ţară Circa 86% terenuri cu destinaţie agri... vezi detalii

docx

Căi de creștere a motivației și satisfacției angajaților într-o organizație

Introducere Societatea din zilele noastre se confruntă cu schimbări ce succed cu o mare rapiditate și în care, pentru lumea afacerilor, provocările, adaptarea și obligativitatea schimbării aparțin de domeniul normalității. Managerii au devenit tot mai preocupați de motivare în muncă, pe de-o parte angajații doresc recunoaștere, pe de altă parte instrumentele trecutului, autoritatea și controlul nu mai oferă rezultatele dorite. Una din variabilele esențiale în contextul organizațional este motivația resurselor umane, fiind bine știut că efortul comun al acestora contribuie decisiv la atinge... vezi detalii

Hopa sus!