Lucrări de Disertație pentru domeniul Management

doc

Implicații manageriale ale dezvoltării afacerii SC Trend SRL Alba-Iulia

INTRODUCERE În mediul dinamic şi puternic concurenţial al economiei globale contemporane, indiferent de specific şi anvergură, dezvoltarea oricărei afaceri este în cele din urmă condiţionată de modul în care ea reuşeşte să satisfacă cerinţele din ce în ce mai exigente ale unui număr sporit de clienţi. Fiecare nou client înseamnă realizarea unui volum suplimentar de produse/servicii, noi necesităţi de resurse, de capacităţi de producţie/servire. Astfel de modificări ale coordonatelor curente ale afacerii nu pot fi făcute într-un mod necontrolat, iar controlul dezvoltării presupune analiză ş... vezi detalii

doc

Aspecte ale Analizei Managementului

INTRODUCERE Creşterea continuă a eficienţei analizei manageriale, reprezintă o lege obiectivă generală care acţionează în formaţiunile social – economice, reflectă relaţii esenţiale, cauzal – efectuale, în orice tip de reproducţie şi este determinată de dezvoltarea şi perfecţionarea forţelor de producţie. În aceste condiţii, creşterea continuă a eficienţei activităţii economice se constituie într-o categorie economică generală, care intră însă, în incidenţa relaţiilor de producţie care generează societatea. Analiza managerială, ca expresie a legii economice, atribuie dezvoltării producţie... vezi detalii

doc

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si furnizeaza linii directoare pentru planificarea, efectuarea si documentarea auditului sistemelor calitatii. De asemenea, prevede criteriile minime cerute pentru calificarea auditorilor si liniile directoare pentru managementui programelor de audit. Acest standard a fost adoptat si de tara noastra ca standard national. Potrivit prevederilor sale, efectuarea unui audit al sistemului calitatii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: declansarea, p... vezi detalii

doc

Cheltuielile publice locale - Municipiul Focșani

1. Noţiuni generale despre buget 1.1. Definiţie buget Termenul de buget îşi are originea în limba latină unde - bulgo - înseamnă o pungă sau un sac cu bani. Anticul bulga se folosea la români cu sensul de sac din piele pe care patricienii îl purtau la braţ. În franceză cuvântul - budget - provine din vechiul bougette sau petite bouge care avea în Evul Mediu semnificaţia de sac sau cufăr, ladă în care călătorul îşi transporta mărfurile sau efectele personale. Cuvântul este prezent şi în limba engleză unde - budget - a primit sensul de pungă, apoi de mapă din piele, în care erau introduse... vezi detalii

doc

Evaluarea performanțelor la SC Dacia Comercial

CAPITOLUL I ELEMENTE TEORETICE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR IN ORGANIZATIE 1.1. Repere organizationale in aprecierea profesionala Un aspect important al managementului resurselor umane este reprezentat de evaluarea performantelor in organizatie, deoarece prin evaluare putem sa intelegem mai bine natura dinamica a dezvoltarii profesionale . Evaluarea ne ajuta sa vedem dezvoltarea profesionala ca pe un proces continuu, si nu ca pe un simplu « eveniment » produs in viata angajatului . Pe langa aceasta caracteristica a continuitatii insa,procesul de evaluare poseda si atributul complexi... vezi detalii

doc

Analiza strategică și modalități de dezvoltare în cadrul Zara

Introducere Industria textilă este un element fundamental al economiei mondiale. Comerţul internaţional în acest sector a crescut de 60 de ori în ultimii 40 de ani, o perioadă marcată de o creştere a intensitătii globalizării în afaceri, dereglementări şi eliminarea treptată a cotelor. Totuşi, dincolo de valoara intrinsecă şi practică ce poate fi atribuită acestei industrii, latura hedonisă, estetică a acesteia comportă o mult mai mare notorietate: prêt à porter-ul. Intrând în secolul XX, observăm că moda îşi pune tot mai puternic amprenta asupra societăţii, facându-şi loc în viaţa de zi ... vezi detalii

doc

Rolul culturii în mediul internațional de afaceri

Introducere Prin lucrarea de faţă “Rolul culturii in mediul international de afaceri” s-a urmărit stabilirea influenţei culturii în globalizarea şi internaţionalizarea afacerilor. Fenomenul globalizării dă lumii o nouă formă şi deschide noi perspective în arena relaţiilor internaţionale. Acest fenomen, deşi economic în sine, prezintă implicaţii şi generează efecte în toate domeniile vieţii oamenilor. Astfel, fenomenul globalizării are un impact major la nivel social, cultural şi politic. Într-un asemenea context, firmele private sunt delegate cu puterea legitimării propriilor reguli şi ... vezi detalii

docx

Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs

CAPITOLUL I Programul de marketing Secţiunea 1. Elementele componente ale programului de marketing Fiecare plan de marketing trebuie să se potrivească cu nevoile şi cu situaţia dvs. Chiar şi aşa, există componente standard fără de care nu se poate. Un plan de marketing ar trebui să aibă mereu o analiză a situaţiei, o strategie de marketing şi un buget de cheltuieli. Analiza Situaţiei: în mod normal aceasta ar include o analiză a pieţei, o analiză SWOT şi o analiză a concurenţei. Analiza de piaţă va include şi previziuni ale evoluţiei pieţei segmentare, informarea clienţilor, şi o analiz... vezi detalii

doc

Sistemul informațional al organizației

Capitolul 1 . SISTEMUL INFORMATIONAL AL ORGANIZATIEI 1.1. Definirea sistemului informtional al organizatiei Sistemul informational-managerial poate fi definit ca ansamblul datelor, informatiilor, fluxurilor si circuitelor informationale, procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor organizatiei. Tendinta actuala, care se manifestă cu o intensitate progresiva, este de a amplifica utilizarea mijloacelor automatizate de tratare a informatiilor, concomitent cu restrangerea celor manuale si mecanizate. Caracteristicile te... vezi detalii

doc

Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare

1. ANALIZA PRESTĂRII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MORENI Potrivit legislaţiei actuale, infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare aparţine domeniului public al cărui proprietar este autoritatea publică locală. Responsabilitatea asupra funcţionării serviciului public, precum şi asupra efectuării de investiţii revine autorităţii publice locale. Funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se face în baza unei legislaţii specifice sub monitorizarea: Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor P... vezi detalii

docx

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila creştere a volumului legăturilor economice - schimburilor comerciale - între aceste ţări au condus la o dezvoltare corespunzătoare a transporturilor, în general, şi a transporturilor auto, în special. Funcţionarea normală a vastului şi complexului mecanism al economiei naţionale - asigurarea bunei aprovizionări tehnico-materiale a fiecărei ramuri, subramuri, întreprinderi sau unităţi administrativ-teritoriale, realizarea ritmică şi integrală a sarcin... vezi detalii

doc

Lucrare de disertație - managementul motivării

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care îi fascineaza si în acelasi timp da batai de cap psihologilor, dar si managerilor din organizatii este data de întrebarea „de ce sunt oamenii motivati sa faca ceva?”. A încerca construirea unei liste de motive pentru care oamenii se angajeaza în diferite actiuni este dificila, dar putem încerca sa enumeram câteva: dorinta intrinseca de a obtine ceva, comparatia sociala, presiunea sociala, aspiratiile personale, probabilitatea de a obtine succese,... vezi detalii

docx

Considerații privind motivarea resurselor umane în mediul militar românesc

Introducere Sfârșitul secolului XX și acest început de secol XXI au marcat o dezvoltare explozivă a tuturor domeniilor de activitate pe glob. Această dezvoltare a impregnat, în medii ca cel economic, social, psihoafectiv, noi cerințe și așteptări atât producătorilor cât și consumatorilor. Evoluția sinuoasă a cererii și ofertei a condus din partea companiilor la o politică de eficientizare a proceselor de producție. În primă instanță această mutație a produs efecte la nivelul tehnologiilor dar în timp s-a observat că și mutațiile la cel de-al treilea factor principal de producție și anume p... vezi detalii

doc

Evaluarea arealului Munților Apuseni în vederea proiectării unei pensiuni turistice rurale

INTRODUCERE Proiectul meu se numeşte EVALUAREA TURISTICĂ A AREALULUI MUNŢILOR APUSENI ÎN VEDEREA PROIECTĂRII UNEI PENSIUNII TURISTICE RURALE şi vă pune la dispoziţie un conţinut redactat în 92 de pagini unde vă voi prezenta elementele naturale, antropice, zone turistice, principalele trasee turistice, precum şi elementele necesare amenajării unei pensiuni rurale. Toate acestea vă pot ajuta să vizitaţi cea mai frumoasă zonă din Carpaţii României ce vă pune la dispoziţie cele mai interesante forme carstice şi alte forme de relief din munţii Apuseni. Elementele naturale prezentate sunt reli... vezi detalii

doc

Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL

INTRODUCERE Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător dinamic şi în continuă schimbare şi acţionarea cu măsuri eficiente pentru a asigura şi creşte competitivitatea întreprinderii, sunt cerinţe de bază la care trebuie să răspundă un conducător prin activitatea desfăşurată pentru a asigura creşterea întreprinderii. Pentru a răspunde cât mai bine acestor cerinţe, prezenta lucrare îşi propune să trateze unele aspecte de bază privind riscurile care pun în pericol funcţionarea normală şi sănătoasă a unei soc... vezi detalii

Hopa sus!