Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL

Cuprins disertație

INTRODUCERE.4
CAPITOLUL 1:PREZENTAREA GENERALA A SC STAR VELUX SRL.6
1.1.Scurt istoric.6
1.2.Obiect de activitate.6
1.2.1. Produse si servicii.7
1.2.3.Sistemul de valori SC STAR VELUX S.A.8
1.3. .Principalii furnizori.9
1.4. Principalii clienti.9
1.5 Principalii concurenti.9
CAPITOLUL 2:MANAGEMENTUL ECHILIBRULUI FINANCIAR LA 
S.C SC STAR VELUX S.R.L.10
2.1. Aspecte generale privind notiunea de echilibru financiar.10
2.2. Analiza activulului net contabil.11
2.3.Analiza fondului de rulment.13
2.4. Analiza Necesarului De Fond De Rulment.15
2.5. Analiza trezoreriei nete.17
2.6. Analiza ratelor de finantare.20
2.7. Analiza lichiditatii si solvabilitatii.24
2.7.1. Analiza lichiditatii.24
2.7.2.Analiza solvabilitatii.27
CONCLUZII.30
BIBLIOGRAFIE.33


Extras din disertație

INTRODUCERE
Cresterea gradului de complexitate a activitatii economice a intreprinderilor , in contextul mecanismelor pietei,are implicatii profunde in procesul de conducere, care nu se poate realiza pe baza de rutina,ci pe o studiere atenta a realitatii, pe o analiza stiintifica care sa faciliteze adoptarea deciziilor corespunzatoare.
Integrata in activitatea de conducere a firmei-indiferent de forma de proprietate-analiza economico-financiara constituie un instrument a carui utilitate este validata pe deplin de teoria ,dar in special de practica economica. 
Prin esenta ei, activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercita si de domeniul pe care il vizeaza,implica cunoasterea temeinica a situatiei date, a intregului complex de cauze si factori care o determina,fapt care se realizeaza prin intermediul analizei economico-financiare.
Conducerea oricarei intreprinderi, indiferent de forma proprietatii sau forma de organizare juridica, implica drept componenta esentiala analiza economico-financiara; prin intermediul ei se supravegheaza si evalueaza functionarea intreprinderii ca sistem, miscarea pe coordonatele eficientei economice, asigurarea performantelor in campul competitiv, concurential. Analiza economico-financiara este un instrument la indemana managerilor, care permite formularea unor judecati de valoare calitative si/sau cantiative privind starea, dinamica si perspectivele unui agent economic, evidentierea fortelor si slabiciunilor acestuia, a capacitatii de a se dezvolta intr-o maniera profitabila. 
Analiza economico-financiara, ca disciplina de specialitate, contribuie in mod hotarator la formarea gandirii economice, a capacitatii de intelegere a complexitatii fenomenelor si proceselor economice, ajuta la elaborarea programelor de masuri pentru cresterea eficientei economice. Perfectionarea continua a metodelor si tehnicilor de analiza in contextul economiei de piata, a multitudinii de fenomene si procese economice constituie problematica majora pentru utilizarea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare ale intreprinderii. 
Abordarea problemelor ce vizeaza activitatea financiara a intreprinderii prin prisma relatiei cauza-efect impune studiul interdisciplinar al activitatii economice si financiare consumatoare de resurse care se reflecta direct in performantele financiare ale intreprinderii.
Telul intreprinderilor in perioada actuala nu este numai acela de a supravietui,ci de a desfasura o activitate rentabila,o activitate care sa le aduca profit,adica un castig mai mare decat consuma.Deci se poate spune ca in economia de piata rationalitatea activitatii economice este finalizarea prin profit.
Pe baza cunostintelor acumulate la disciplinele de specialitate, a metodologiei stiintifice in abordarea fenomenelor economico-financiare, analiza financiara contribuie la perfectionarea gandirii economice, a capacitatii de sinteza si esentializare a relatiilor de interdependenta intre fenomenul economic si reflectarea lui in decizia financiara.
Analiza financiara, ca disciplina stiintifica sau activitate practica, explica realitatea economico-financiara pornind de la limbajul contabil. Prin tratarea, prelucrarea si interpretarea informatiilor contabile (si de alta natura), in cadrul trasat de teoria economica, analiza financiara permite evaluarea starii de fapt si identificarea pistelor de progres ale itreprinderii in coerenta cu conditiile mediului economic, social, politic in care isi desfasoara activitatea. 
Analiza financiara furnizeaza un ansamblu de concepte, tehnici si metode care permit tratarea informatiilor interne si externe, interpretarea acestora, emiterea unor judecati de valoare si aprecieri asupra activitatii itreprinderii, in vederea formularii unor recomandari pertinente privind evolutia acesteia, nivelul si calitatea performantelor, gradul de risc intr-un mediu concurential extrem de dinamic.
Am optat pentru abordarea acestei teme deoarece, in cadrul analizei economice,un rol important il are analiza echilibrului financiar al firmei. Analiza diagnostic a echilibrului financiar este conceputa ca o etapa de restructurare a intreprinderii in vederea imbunatatirii, consolidarii sau salvarii situatiei financiare. Asigurarea echilibrului financiar necesita o sincronizare intre ritmul cheltuielilor de aprovizionare si productie pe de o parte si cel al incasarii si vanzarii productiei pe de alta parte. Nerespectarea acestei cerinte se reflecta in lipsa capacitatii de plata a intreprinderii, respectiv aparitia creditelor nerambursate la scadenta si a datoriilor neachitate la termen fata de furnizori, fata de stat.
De asemenea pentru analiza echilibrului financiar se utilizeaza o serie de instrumente precum: bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, balanta de verificare pentru fundamentarea deciziilor in vederea imbunatatirii situatiei financiare a intreprinderii.
In situatia in care incasarile prevazute nu asigura plata obligatiilor curente se contracteaza imprumuturi, se reduce volumul aprovizionarilor, se decaleaza termenele, se renunta la unele materiale aflate in stoc peste necesar, se impulsioneaza desfacerile, se accelereaza lichiditatea unor imobilizari.
Este cunoscut faptul ca, flexibilitatea financiara exprima capacitatea unei intreprinderi de a lua masurile necesare pentru cresterea valorilor de trezorerie pentru a face fata necesitatilor si situatiilor imprevizibile. Cu cat flexibilitatea este mai ridicata, cu atat se expune unui risc de faliment mai scazut.
O intreprindere ale carei lichiditati sunt insuficiente pentru a acoperi datoriile contractate de catre aceasta sau pentru a finanta cresterea sa economica este o intreprindere careia ii lipseste flexibilitatea. In schimb, atunci cand are capacitatea sa depaseasca situatiile dificile cu care se confrunta si care sesizeaza cu usurinta oportunitatile de investitii ce i se ofera este o intreprindere cu un grad ridicat de flexibilitate financiara.
CAPITOLUL 1:PREZENTAREA GENERALA A SC STAR VELUX SRL
1.1.Scurt istoric
S.C. STAR VELUX S.R.L. a fost infiintata in data de 20.02.1993 prin aportul a 2 asociati de cetatenie romana, a fost inmatriculata la Registrul Comertului la nr. J25/157/1993, are codul unic de inregistrare(C.U.I) RO 3438146 si are sediul principal in orasul Drobeta Turnu Severin , judetul Mehedinti, str. Str. LOCOTENENT EUGEN MARES Nr.12. 
Societatea infiintata prin actul constitutiv este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu propriul statut. Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data la care a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului, de pe langa Camera de Comert si Industrie. Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 200 RON.Acesta este divizat in 100 parti, fiecare avand o valoare nominala de 10 lei/parte sociala.
S.C. STAR VELUX S.R.L. fiind o firma privata prezinta anumite trasaturi economice esentiale: initiativa constituirii si functionarii apartine intreprinzatorilor, independenta deplina in cea ce priveste directionarea, dimensionarea si desfasurarea activitatilor intreprinderilor, asumarea integrala a riscurilor economice si sociale implicate de operatiunile firmei. 
Societatea este o intreprindere de grup deoarece dreptul de posesiune asupra patrimoniul societatii apartine celor doi asociati, , fiecare avand cate 50% din numarul partilor sociale.
Conform legii, obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, asociatii fiind obligati numai la plata partilor sociale. 
Pentru a exprima marimea firmei se pot utiliza numerosi parametri, cel mai frecvent folosit este numarul de salariati. Avantajele sale rezida in usurinta obtinerii informatiilor necesare si comparabilitatea sa indiferent de tara sau ramura implicata. In functie de acest criteriu in Romania, ca si in Uniunea Europeana firmele se clasifica in 4 categorii: microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii, intreprinderi mari. S.C. STAR VELUX S.R.L. este din acest punct de vedere o intreprindere mica.


Fisiere în arhivă (2):

  • Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL.doc
  • Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL.ppt

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Birsan M- Curs Analiza economico-financiara, Editura Universitatii Suceava 2007
2. Buglea Al., Lala Popa I. - Analiza economico-financiara, Editura Mirton, Timisoara, 2009
3. Buse L., - Analiza economico-financiara, Editura Economica, Bucuresti, 2005
4. Buse L., Siminica M., Carciumaru D., Marcu, N. - Analiza economico-financiara, Editura Sitech, Craiova, 2009
5. Gheorghiu, A. - Analiza economico-financiara la nivel microeconomic, Editura Economica, Bucuresti, 2003
6. Hoanta, N. - Finantele firmei, Editura Economica, Bucuresti, 2003
7. Isfanescu A. - Analiza economico-financiara, Editura Economica, Bucuresti 2002
8. Lala Popa I., Miculeac M.E. - Analiza financiara a intreprinderii, Editura Mirton, Timisoara,2006
9. Lorant Eros Stark, Ioan Marius Pantea - Analiza situatiei financiare a firmei, Editura Economica, Bucuresti, 2001
10. Margulescu D, coordonator- Analiza economico-financiara a intreprinderii, Editura Tribuna Economica, Bucuresti,1994
11. Niculescu M, - Diagnostic global strategic, Editura .Economica, 2003 
12. Niculescu M., Lavalette G. - Strategii de crestere, Ed. Economica, Bucuresti, 1999
13. Petcu M. - Analiza economico-financiara a intreprinderii, Editura Economica, Bucuresti, 2009
14. Petrescu, S. - Analiza economico-financiara. Concepte. Metode-Studii de caz, Editura Universitatii A.I.Cuza, Iasi, 2003
15. Robu, V., Georgescu, N. - Analiza economico-financiara, Editura Omnia Uni, S.A.S.T.SRL, Brasov, 2000
16. Radu, F.,Buse, L., Siminica, M. - Analiza economico-financiara a firmei, Editura Scrisul Romanesc, Craiova, 2001
17. Siminica, M., - Diagnosticul financiar al firmei, Editura Universitaria, Craiova, 2008
18. Simion Dalia - Ananiza economico-financiara, Editura Universitaria, Craiova, 2008
19. Simion, D., Toba, D. - Teorie micoeconomica. Modelarea matematica a fenomenelor microeconomice, Editura Sitech, Craiova, 2005
20. Siminica M. - Analiza economico-financiara. Manual universitar, Editura Universitaria, Craiova, 2009
21. Spataru, L. - Analiza economico-financiara. Instrument al managementului intreprinderilor, Editura Economica, Bucuresti, 2004
22. Valceanu Gh., Robu V, Georgescu N. - Analiza economico-financiara, Editura Economica, Bucuresti, 2006
23. Vintila, G. - Diagnostic financiar si evaluarea intreprinderilor, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1998.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!