Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană

Cuprins disertație

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1 - CARACTERISTICI ALE AGRICULTURII ROMANESTI 6
1.1. Locul agriculturii in economia Romaniei 6
1.2. Resursele in agricultura Romaniei 9
1.3. Evolutia formelor si tipurilor de organizare a agriculturii 16
CAPITOLUL 2 - POLITICI AGRICOLE COMUNE 20
2.1. Piata Comuna a produselor agroalimentare 20
2.2. Obiectivele si principiile de organizare a Pietei Comune 25
2.3. Politicile de interventie 27
2.4. Politicile structurale 31
CAPITOLUL 3 - STUDIU DE CAZ: POLITICI SI STRATEGII DE INTEGRARE A AGRICULTURII ROMANESTI IN COMUNITATEA EUROPEANA 33
3.1. Ajustarea strategiei dezvoltarii sectorului agroalimentar la politicile agricole comune 33
3.2. Masuri de sprijin guvernamental prin subventionare a agriculturii sau prin legea creditului agricol 46
SINTEZA REZULTATELOR OBTINUTE 51
CONCLUZII: 54
BIBLIOGRAFIE: 57


Extras din disertație

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Trecerea de la economia centralizata la economia de piata se face greoi, datorita vidului de idei in gasirea de solutiilor oportune, si conflictului politic, adesea determinat de interesul de grup in dauna interesului general, de legislatia imperfecta, in special in ceea ce priveste repunerea in proprietate a terenurilor agricole si a padurilor, de managementul mostenit din sistemul centralizat de comanda. Toate acestea ingreuneaza dezvoltarea normala a economiei nationale, cat si a sectorului agroalimentar.
Managementul in economia nationala a devenit ineficient. Situatia actuala in care se afla agricultura Romaniei este consecinta si a managementului defectuos care a influentat intr-un mod negativ performantele in sectorul agricol, relevat si de incapacitatea conducatorilor in domeniu de a gestiona multiplele probleme aparute cu prilejul acestor transformari.
Procesele de globalizare care se manifestata din ce in ce mai mult provoaca formarea aliantelor noi si puternice intre tari in diferite regiuni ale lumii. Cea mai complexa integrare este caracteristica pentru Uniunea Europeana. 
In acest context asigurarea securitatii alimentare pentru fiecare tara precum si dezvoltarea sectorului rural unde isi desfasoara activitatea o insemnata parte a populatiei este un deziderat major care trebuie sa se regaseasca prioritar in deciziile manageriale luate la nivel micro si macro economic.
Acceptarea Romaniei in componenta Uniunii Europene din ianuarie 2007, incontestabil, ne obliga sa ajustam economia nationala, inclusiv si sectorul agroalimentar, la normele si standardele Pietii Comune. Procesele de integrare a tarii noastre in Comunitatea Europeana trebuie sa fie dirijate, ceea ce impune formarea unui management adecvat, unui nou model de planificare, organizare, motivare, coordonare si control pentru toate sistemele nationale, inclusiv cel agricol, care sa raspunda exigentelor emise de catre structurile europene catre care dorim sa aderam ca membru cu drepturi depline.
Reformele economice, integrarea Romaniei in Comunitatea Europeana determina incontestabil actualitatea acestei teme si motiveaza determinarea alegerii in calitate de teza de doctorat.
Gradul de cercetare a managementului in agricultura este puternic dezvoltat in special in tarile vest europene. In Romania elaborarea de studii si lucrari destinate acestei importante ramuri a economiei nationale a reprezentat o preocupare prea mica fata de importanta ei. Prin cercetarile prezentate noi, dorim sa ne aducem aportul la schimbarile spre bine in managementul agriculturii romanesti prin elaborarea strategiilor si politicilor manageriale atat la nivel national, regional cat si la nivel de exploatatii agricole.
Scopul si obiectivele cercetarii. Scopul lucrarii este acela de a determina impactul pe care il are managementul in agricultura si elaborarea unor propuneri de reorientare a agriculturii pe baza criteriilor actuale europene, reiesite din studiul realizat, adaptate la realitatile perioadei de tranzitie din Romania si a noilor orientari de integrare in structurile U.E.
Pentru realizarea scopului propus am vizat realizarea urmatoarelor obiective:
- analiza structurii agriculturii in Romania;
- efectuarea unui studiu privind agricultura in unele tari din U.E.;
- analiza modelelor de integrare existente in lume;
- evidentierea resurselor umane din agricultura Romaniei si din unele tari membre ale U.E.;
- elaborarea unor recomandari practice, indreptate spre perfectionarea structurii agroalimentare in Romania.
Subiectul cercetarii si obiectul de studiu. Subiectul cercetarii impune analiza sistemului de management in domeniul integrarii agroalimentare a Romaniei in Comunitatea Europeana.
Obiectul de studiu include tratarea problemelor teoretice ale sistemului managementului in domeniul agriculturii precum si trasaturile fenomenelor studiate, dirijate si coordonate de managementul contemporan.
Importanta, semnificatia si valoarea aplicativa a lucrarii. Lucrarea este importanta pentru ca ofera o serie de elemente de armonizare si apropiere de sistemul de organizare si management al structurilor agroalimentare din tarile U.E. considerand ca experienta dobandita de tarile din spatiul european permite crearea unui orizont mai larg de organizare prin diversitatea problematicii integrarii agroalimentare.
Lucrarea se remarca printr-un mod modern de elaborare a tematicii care tine seama de progresele realizate in domeniu si care evidentiaza cunoasterea de catre autor a unei bogate bibliografii nationale si internationale din domeniu managementului integrarii agroalimentare.


Fisiere în arhivă (1):

 • Managementul integrarii agriculturii romanesti in comunitatea europeana.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1.	Ariton D., "Strategii financiare ale firmei", (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galati, 2007
2.	Bold I., Craciun A., Structuri agrare in lume, Editura Mirton Timisoara 2006
3.	Cojanu V., Comertul exterior si dezvoltarea economica in Romania, Editura IRLI, Bucuresti 2007
4.	Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta", Editura Fundatiei Academice "Danubius", Galati, 2005
5.	Cristescu M., Integrare economica vest-europeana si implicatiile ei pentru tarile est europene INID, Bucuresti 2002
6.	Dumitru S., Spatiul social al tranzitiei, Polirom, Iasi, 2006
7.	Gavrilescu D., Economii rurale locale, Editura Agris Bucuresti 2006
8.	Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundatiei Academice Danubius, Galati, 2008
9.	Lapusan A., Structuri agrare, Editura Banea Press, Bucuresti 2002
10.	Musca D., Formele asociative-viitorul agriculturii romanesti, Editura Mirton Timisoara 2006
11.	Manole V., Stoian M., Agromarketing, Editura ASE Bucuresti 2001
12.	Miron D., Economia integrarii europene, Editura ASE Bucuresti 1998
13.	Niculescu  N.,  Adumitracesei  D.,  Romania  pe  calea  integrarii  economice  europene,  Editura Economica Bucuresti 2007
14.	Olaru D., Integrare vest europeana. Realitati si controverse, Editura politica Bucuresti 1988
15.	Popescu G., Politici agricole Editura Economica Bucuresti 1999
16.	Puscas V., Negociind cu Uniunea Europeana, Editura Economica Bucuresti 2003
17.	Voicu R., Economia si strategia exploatatiilor agricole. Editura Tribuna economica Bucuresti 2000
18.	Toderoiu F., Agricultura resurse si eficienta, Editura expert Bucuresti 2002
19.	Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;
20.	Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;
21.	Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galati, Editura Fundatiei Academice Danubius, 2007
22.	Zahiu L., Toncea V., Lapusean A., Toderoiu F., Dumitru M., Structurile agrare si viitorul politicilor agricole Editura Economica Bucuresti 2003


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!