Managementul Recompenselor în Administrația Publică Locală

Cuprins disertație Cum descarc?

INTRODUCERE 4
Capitolul I - Direcţii principale ale MRU şi ale Managementului Recompenselor 5
1.1. Aspecte preliminare privind MRU 5
1.2.Concepte privind Managementul Recompenselor 7
1.2.1. Generalităţi şi opinii 7
1.2.2. Obiectivele sistemelor de remunerare 9
1.2.3.Realizarea sistemului de remunerare 10
1.2.4. Managementul recompenselor în sistemul public 12 
Capitolul II – Analiza sistemului de recompense din cadrul CJP Teleorman 16 
2.1. Prezentarea CJP Teleorman 16
2.1.1. Denumirea instituţiei publice. Baza legală de înfiinţare şi legile 
pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea 16
2.1.2. Misiunea, strategia şi obiectivele instituţiei publice 17 
2.1.3. Serviciile şi prestaţiile furnizate de CJP Teleorman 17
2.1.4.Structura organizatorică şi principalele tipuri de relaţii
funcţionale în cadrul CJP Teleorman 18 
2.1.5.Atribuţiile Serviciului Resurse Umane 20
2.2. Analiza sistemului de recompense urmărind opiniile corpului de 
funcţionari publici din CJP Teleorman 20 
2.2.1. Scopul analizei 20 
2.2.2.Metodele de realizare ale analizei 23 
2.2.3. Analiza modalităţilor de recompensare din CJP Teleorman 
utilizând răspunsurile funcţionarilor publici chestionaţi 32
2.2.4. Rezultatele analizei SWOT pentru ancheta desfăşurată în CJP Teleorman 35
Capitolul III – Modalităţi de perfecţionare a sistemelor de recompense practicate
in cadrul CJP Teleorman 35
3.1. Necesitatea stabilirii unor modalităţi de perfecţionare 35
3.2.Determinarea şi enumerarea modalităţilor de perfecţionare 35
3.3.Detalierea şi explicarea modalităţilor de perfecţionare 36
Concluzii si recomandări cu privire la sistemul de recompense practicat in CJP Teleorman 42
1.Concluzii şi recomandări pentru analiza întreprinsă 42
2.Concluzii şi recomandări pentru CJP Teleorman în ansamblu 44
Bibliografie 48


Extras din disertație Cum descarc?

Introducere 
Subiectul lucrăii il constituie sistemul recompenselor in administraţia publică locală, cu parte practică la Casa Judeţeană de Pensii Teleorman.
Scopul lucrării il reprezintă recunoaşterea importanţei managementului recompenselor in cadrul managementului resurselor umane.
Resursele umane sunt motorul unei instituţii sau intreprideri fără de care nu poate funcţiona,mai mult putem spune ca sunt cele mai importante resurse ale economiei in general ,iar dacă acestea nu sunt apreciate la justa lor valoare nu vor da randament maxim,deci nici roadele nu vor fi la nivel maxim.
Lucrarea este structurată in trei capitole insoţite de Introducere,Concluzii şi Recomandări , Bibliografie şi Anexe.
Primul capitol prezintă principalele direcţii ale managementului resurselor umane şi ale managementului recompenselor,dar şi concepte,generalitaţi şi opinii despre managementul recompenselor.
Cel de-al II-lea capitol analizează sistemul de recompense din cadrul CJP Teleorman , incepând cu prezentarea instituţiei in prima parte şi continuând cu sistemul de recompense folosit in instituţie.In acest capitol am inserat un chestionar oferit angajaţilor CJP Teleorman ,referitor la sistemul de recompense din instituţia mai sus menţionată.
In capitolul III sunt propuse modalităţi de perfecţionare a sistemelor de recompense practicate in cadrul CJP Teleorman in urma analizei răspunsurilor la chestionarul din capitolul precedent.
Ultima parte a lucrării cuprinde concluzii şi recomandări cu privire la sistemul de recompense practicat in CJP Teleorman bazându-se strict pe analiza efectuată cât şi recomandări pentru CJP Teleorman in ansamblu.
CAPITOLUL I
DIRECŢII PRINCIPALE ALE MRU ŞI ALE MANAGEMENTULUI RECOMPENSELOR
1.1.Aspecte preliminare privind managementul resurselor umane
Oamenii reprezintă principala resursă strategică a unei organizaţii. Înaintea celui de-al II – lea Război Mondial, salariaţii erau priviţi ca “forţă de muncă” sau ca “mână de lucru”. Caracteristica predominanta menţionata în aplicaţiile de gen era capacitatea acestora de transformare a resursele materiale şi financiare de care dispunea organizaţia În ultima jumătate de secol cu precădere în societatea informaţională, într-o lume aflată în plin proces de globalizare, resursele umane deţin rolul primordial în dezvoltarea acesteia. Capitalul uman a înlocuit, ca importanţă strategică, capitalul financiar. Mâna de lucru era considerată “productivă” şi “neproductivă”, stabilindu-se astfel o clasificare voit discriminatorie 
Individul, prin structura sa, şi anume prin mentalitate, percepţie, sentimente, cultură, nevoi, motivaţie şi în special prin conştiinţa de sine, reprezintă marea necunoscută a unui sistem, putând împiedica sau, dimpotrivă, putând potenţa o acţiune, un proces, o activitate. 
Resursele umane constituie elementul creator, activ şi coordonator al activităţii din cadrul organizaţiilor, ele influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi informaţionale. Descrise ca “resurse”, oamenilor le este subliniată importanţa şi se arată faptul că managementul lor cere nivele înalte de preocupare sinceră faţă de oameni, atenţie şi profesionalism, deoarece rezultate lor devin tot mai importante în timp 
Definiţiile managementului resurselor umane propuse de diverşi specialişti în materie se încadrează cel puţin într-una din cele patru perspective de înţelegere a managementului resurselor umane evidenţiate de Beardwell şi Holden şi anume: o expresie a practicii de personal existente; o nouă disciplină managerială; un model bazat pe resurse sau un fenomen strategic şi internaţional.


Fisiere în arhivă (1):

  • Managementul Recompenselor in Administratia Publica Locala.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!