Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL

Cuprins disertație Cum descarc?

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND RISCUL 8
1.1.Definiţia riscului 8
1.2.Riscul din perspectiva afacerilor 10
1.3.Factori generali de risc 11
1.4.Factori de risc într-o afacere 12
1.5.Riscul şi factorul uman 14
1.6.Evaluarea situaţiei actuale 15
1.7.Noile tendinţe ale riscului în afaceri 16
CAPITOLUL II. MANAGEMENTUL RISCULUI 18
2.1.Definiţia managementului riscului 18
2.2.Evoluţia managementului riscurilor 20
2.3.Clasificarea riscurilor din perspectiva managementului 23
2.4.Categorii de riscuri pentru antreprenori 35
2.5.Managerul de risc 36
2.6.Psihologia riscurilor 40
CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ASIGURĂRI 41
3.1.Clasificarea riscurilor pentru o firmă de asigurări 41
3.2.Obiectivele şi caracteristicile managementului riscului în activitatea de asigurări 46
3.2.1.Obiectivele managementului riscului în activitatea de asigurări 47
3.2.2.Caracteristicile managementului riscului în activitatea de asigurări 48
CAPITOLUL IV. EVALUAREA MANAGEMENTULUI RISCURILOR ÎN CADRUL SOCIETĂŢII DE ASIGURĂRI CLASSIMA S.R.L. 49
4.1.Prezentarea generală a societăţii 49
4.1.1.Caracterizarea firmei 49
4.1.2.Obiectul de activitate 50
4.1.3.Forme de asigurări practicate 50
4.1.4.Activitatea de reasigurare 52
4.2.Piaţa S.C. CLASSIMA S.R.L. 52
4.3.Promovarea firmei 54
4.4.Structura organizatorică a societăţii 69
4.4.1.Componentele structurii organizatorice 69
4.4.2.Structura organizatorică operaţională 71
4.5.Gestiunea financiară a firmei 71
4.5.1.Evoluţia principalelor surse de venituri din cadrul firmei 73
4.5.2.Structura principalelor cheltuieli din cadrul firmei 75
4.5.3.Evoluţia primelor de asigurare 79
4.5.4.Evoluţia sumelor asigurate 80
4.5.5.Evoluţia despăgubirilor 82
4.6.Rezerve tehnice 84
4.7.Rezerve matematice 85
4.7.1.Comisioane 86
4.7.2.Număr de poliţe emise 87
4.7.3.Structura portofoliului 88
4.8.Evaluarea şi gestionarea riscurilor care influenţează activitatea întreprinderii 89
CONCLUZII 98
BIBLIOGRAFIE 100


Extras din disertație Cum descarc?

INTRODUCERE
Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător dinamic şi în continuă schimbare şi acţionarea cu măsuri eficiente pentru a asigura şi creşte competitivitatea întreprinderii, sunt cerinţe de bază la care trebuie să răspundă un conducător prin activitatea desfăşurată pentru a asigura creşterea întreprinderii.
Pentru a răspunde cât mai bine acestor cerinţe, prezenta lucrare îşi propune să trateze unele aspecte de bază privind riscurile care pun în pericol funcţionarea normală şi sănătoasă a unei societăţi de asigurări, cunoaşterea modului de depistare a slăbiciunilor economice ale acesteia, prin folosirea unor metode şi tehnici adecvate şi a unor indicatori economico-financiari de diagnosticare a activităţii. 
Pentru a înţelege mai bine managementul riscului în afaceri, în prima parte a lucrării este prezentat ce este riscul, cum evoluează, cum este abordat şi tipologia riscurilor care ne înconjoară în viaţa economică contemporană, apoi este definit şi detaliat sistemul de management al riscurilor în afaceri, iar în ultima parte am aplicat practic analiza riscului la nivelul unei societăţi de asigurări.
Lucrarea de faţă are ca scop principal prezentarea implicaţiilor riscurilor şi pericolelor asupra bunurilor şi proprietăţilor agenţilor economici, diferitelor persoane juridice şi a oamenilor, dar şi a importanţei activităţilor de evitare, prevenire, limitare şi acoperire a acestora, necesare în cadrul unei economii de tip concurenţial, economie care este caracterizată prin riscuri şi incertitudini la tot pasul.
În condiţiile economiei de piaţă, incertitudinea este principalul factor care acţionează asupra relaţiilor economice, asupra existenţei omului şi asupra societăţii în ansamblu. Astfel se poate afirma că un fapt este cert, incertitudinea creată de riscurile care ne înconjoară şi care nu poate fi doar evitată, prevenită sau limitată ci trebuie realizat un sistem de protecţie şi de acoperire eficient. Acest sistem a fost creat şi este ceea ce numim generic asigurare.
Sistemul astfel creat acoperă pierderile cauzate ca urmare a unor calamităţi naturale precum cutremurul, fie că are ca scop reluarea procesului de producţie sau refacerea mediului ambiant deteriorat ca urmare a activităţii omului sau progresului tehnic. În acesta situaţie, asigurarea are un rol definitoriu atât în toate sferele activităţii economice, la nivel macro şi micro economic, dar şi în existenţa umană.
La aceste tipuri incertitudini şi pericole, printre altele, este expusă şi avuţia sau averea persoanelor fizice şi juridice care sunt tot mai mult afectate de diverse pericole.
În aceste condiţii, asigurările de bunuri şi asigurătorii de bunuri, joacă un rol dominant în protejarea averii şi avuţiei oamenilor şi persoanelor juridice.
Asigurătorul de bunuri, ca entitate specializată în protecţia riscului devine un element de referinţă în viaţa economică şi socială a unei societăţi.
Activitatea pe care asigurătorul de bunuri o desfăşoară trebuie să presupună o administrare corespunzătoare a acestui tip de riscuri atât în beneficiul asiguraţilor dar şi pentru obţinerea de profit.
Fie că este vorba de cuantificarea riscului, stabilirea primelor de asigurare, fructificarea fondurilor şi rezervelor asigurătorului, cuvintele care trebuie să definească activitatea acestuia din urmă sunt prudenţialitate, echilibru financiar şi eficienţă maximă.
De asemenea, principiile de dezvoltare durabilă care sunt subiecte de discuţie la nivel naţional şi internaţional nu fac altceva decât să sublinieze rolul şi importanţa industriei asigurării în cadrul acestei evoluţii a omenirii şi a civilizaţiei. Conform acestor principii este necesară transmiterea şi către următoarele generaţii a dreptului de folosinţă şi asupra a ceea ce înseamnă componenta materială a existenţei umane. Fără existenţa asigurării care are ca scop refacerea bunurilor materiale distruse acest lucru nu ar fi posibil.
Asigurătorul de bunuri este o instituţie care aparţine nu numai acţionarilor ci şi asiguraţilor, societăţii în ansamblu său, deoarece numai în condiţiile în care această instituţie este stabilă din punct de vedere financiar şi se dezvoltă şi comunitatea va putea fi protejată.
Aderarea României la Uniunea Europeană presupune o serie de procese şi reglementări cu implicaţii fundamentale asupra economiei asigurărilor de bunuri şi a întregii economii. Concurenţa şi protecţia asiguraţilor sunt elementele ce vor caracteriza etapa post aderare în ceea ce priveşte asigurătorii de bunuri.
În afara beneficiilor aderării vor exista însă şi costuri pe care asigurătorii de bunuri trebuie să le identifice din timp în etapa de pre-aderare, pentru ca mai târziu să le poată suporta în condiţii de eficienţă. Criteriul de capital, spre exemplu, se va constitui într-un impediment major în desfăşurarea activităţii de către asigurătorii de bunuri din România.
Extinderea Uniunii Europene face parte din procesul de globalizare, şi ca orice proces are avantaje şi dezavantaje. Unii vor profita de aceste avantaje în timp ce alţii vor suporta costurile. Acesta este principiul economiei de piaţă, concurenţa şi eficienţă.


Fisiere în arhivă (1):

  • Managementul Riscului in Afaceri cu Aplicatii la Firma SC Classima SRL.DOC

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!