Markeingul tradițional și ecomarketingul

Cuprins disertație

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I
TENDINŢE MODRNE ÎN MARKETING 5
1.1. Marketing modern şi marketing strategic 5
1.2 Aspecte privind dezvoltarea marketingului 18
CAPITOLUL II
ECOMARKETINGUL – FORMĂ A MARKETINGULUI MODERN 22
2.1. Conceptul de ecomarketing 22
2.2. Particularităţi ecomarketului 23
CAPITOLUL III
PREZENTAREA ACTIVITĂŢII COMERCIALE A 
S.C ROLICOM IMP/EXP. S.R.L. 31
3.1. Introducere 31
3.2. Logistica firmei 34
3.4. Strategii de distribuţie 38
CAPITOLUL IV
ECOMARKETINGUL ÎN CADRUL 
S.C ROLICOM IMP/EXP. S.R.L 38
4.1. Politica de produs 38
4.2. Politica de preţ 38
4.3. Politica de distribuţie 39
4.4. Politica de promovare 49
4.5. Politica de mediu promovată de firmă 49
CONCLUZII 50
BIBLIOGRAFIE 52


Extras din disertație

INTRODUCERE
Pentru a-şi atinge obiectivele de ecomarketing, întreprinderea trebuie să combine diversele alternative strategice potenţiale, urmărind în special o orientare echilibrată, ceea ce îi impune un anumit cod de acţiune în cadrul unor concentrări succesive sau simultane care menţin un echilibru dinamic al modalităţilor de abordare şi tratare a clienţilor, concurenţilor, intermediarilor şi publicului în contextul orientării constante spre dezvoltare.
Lucrarea de licenţă cu titlul MARKEINGUL TRADIŢIONAL ŞI ECOMARKETINGUL a fost elaborată pe trei capitole, primele doua fiind de cercetare fundamentală, iar ultimul de cercetare aplicativă.
În primul capitol - TENDINŢE MODRNE ÎN MARKETING, am prezentat marketingul modern şi marketing strategic, precum şi aspectele privind dezvoltarea marketingului.
Al doilea capitol - ECOMARKETINGUL – FORMĂ A MARKETINGULUI MODERN, prezintă conceptul de ecomarketing şi particularităţiile acestuia.
La capitolul al treilea – PREZENTAREA ACTIVITĂŢII COMERCIALE A S.C ROLICOM IMP/EXP. S.R.L. , s-a făcut o prezentare a firmei, logistica acesteia, dar şi strategiile de distribuţie.
Capitolul patru – reprezintă continuarea celui anterior, şi prezăntă politiciile de ecomarketing, şi anume, politica ede produs, de preţ, de distribuţie şi de promovare.
Cuvinte cheie: marketing, strategii, ecomarketing, politici de marketing.
CAPITOLUL I
TENDINŢE MODRNE ÎN MARKETING
1.1. Marketing modern şi marketing strategic
„Marketingul se schimbă în permanenţă. Odată cu piaţa şi noua economie a revoluţiei digitale.”
Marketingul modern poziţionează consumatorul în centrul acţiunilor întreprinderii. Diferiţi autori au prezentat conceptul de marketing astfel : 
I. procesul managerial de identificare, anticipare şi satisfacere în mod rentabil a nevoilor consuma¬torilor, astfel încât aceştia să obţină maximum de valoare, calitate şi satisfacţie pentru fiecare ban cheltuit; 
II. ansamblul de mijloace folosite de o companie pentru a-şi vinde produsele şi serviciile clienţilor, astfel încât să-şi permită maximizarea profitului; 
III. identificarea şi satisfacerea nevoilor consumatorilor în condiţii de rentabilitate; 
IV. o filozofie a afacerilor care consideră satisfacerea normativelor clienţilor reţeta succesului întreprinderii şi recomandă utilizarea practicilor de marketing pentru identificarea şi satisfacerea acestor normative; 
V. un fenomen dinamic, care implică un mod de gândire flexibil şi activităţi adaptate permanent condiţiilor existente pe piaţă; 
VI. tot ceea ce ajută un antreprenor să promoveze o afacere din momentul conceperii acesteia, până în momentul în care produsul sau serviciul este cumpărat de o clientelă fidelă; 
VII. marketingul înseamnă să oferi bunuri şi servicii necesare acelor clienţi care au nevoie de ele, la momentul potrivit, în locul potrivit şi la un preţ avantajos şi însoţite de acţiuni de promovare corespunzătoare; 
VIII. marketingul de succes înseamnă „să vinzi lucruri care nu se mai întorc câtorva oameni care se întorc”.
Diferenţa dintre marketingul clasic şi cel modern : 
Concepţia tradiţională (marketingul firmei)
Potrivit acesteia, marketingul este: 
- accesoriu faţă de producţie: o activitate minoră, puţin nesemnificativă; 
- limitat: 
- în conţinut: se limitează la acţiunile de distribuţie, vânzare, reclamă; 
- în câmpul de aplicabilitate: doar câteva bunuri de larg consum.


Fisiere în arhivă (1):

  • Markeingul traditional si ecomarketingul.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Adăscăliţei V., Euromarketing – fundamente, Ediţia a-II-a revizuită şi adăugită, Ed. Uranus, Bucureşti, 2005
2. Adăscăliţei V., Introducere în marketing relaţional, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2007
3. Balaure V. (coord.), Marketing, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Uranus, Bucureşti, 2002
4. Cătoiu Iacob (coordonator), Cercetări de marketing, Ed Uranus, Bucureşti, 2002
5. CHIȘ, ș.a., Studiul mărfurilor și asigurarea calității, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2009
6. Florescu C., Mâlcomete P., Pop N. Al. (coordonatori), Marketing: Dicţionar explicativ, Ed. Economică, Bucureşti, 2003
7. IOSIF, GH. şi colab., Ecomarketingul societăţilor comerciale, Editura Tribuna economică, Bucureşti, 2009
8. Kotler Philip, Managementul marketingului, Teora, 2007
9. Kruszewska I. (ANPED), România - invadată de organismele modificate genetic. O ameninţare pentru agricultura românească, Biodiversitate şi aderarea la Uniunea Europeană - Raport, mai, 2003
10. Lefter C., Cercetarea de marketing. Teorie şi practică, Ed Lux Libris, Braşov, 2004
11. Manea Gh., Protecţia mediului, şansă de supravieţuire a întreprinderii, Ed. OID- ICM, Bucureşti, 2006
12. Munteanu, C., Maxim, E., Sasu, C. - „Marketing - principii, practici , orizonturi”, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2008
13. Nicolescu, Ovidiu, Managementul modern al organizaţiei, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2001;
14. Nicolescu Ovidiu, Managementul organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti 2007;
15. Niculescu Niculae G., Progres tehnic. Management modern. Eficienţă economică, Editura Economică, Bucureşti 2000;
16. Popescu I. C., Metode calitative utilizate în cercetările de marketing, Ed. Proexpert, Bucureşti, 2000
17. R.FRATILA, Fundamentele ştiinţei mărfurilor, Ed.Alma Mater, Cluj- Napoca, 2006
18. Radu M., Legumele ecologice produse în România ajung pe mesele nemţilor, elveţienilor şi olandezilor, Adevărul, 14.feb.2005
19. Rindaşu Venera Cristina, Management antreprenorial şi inovator, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa 2007;
20. Ştefancu C., Agricultura ecologică avansează rapid prin terenurile patriei, Wall Street Journal, 14 iulie 2006
21. *** Colecţia Revistei Capital
22. *** Colecţia Revistei de ecologie industrială
23. *** Codex Alimentarius
24. *** Dicţionar The Economist


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!