Lucrări de Disertație pentru domeniul Marketing

docx

Strategii de Marketing

Introducere Începuturile turismului se pierd în adâncurile vremurilor. Este cât se poate de probabil că oamenii au efectuat, de pildă, deplasări de « agrement » dintr-o zonă în alta imediat după ce s-au desprins de stramoșii lor, oricare ar fi aceștia. Voiajele de studiu ale tinerilor români în Grecia erau frecvente în antichitate, la fel ca cele legate de jocurile olimpice. Evul Mediu consacra vizitele la unele temple de renume, în timp ce Renașterea generează voiajele de placere, precum și cele legate de curiozitățile intelectuale. Capitalismul impulsionează călătoriile în scopuri de afa... vezi detalii

doc

Conducerea Activității de Marketing

INTRODUCERE În ultimele decenii , firmele au trebuit sa faca fata unei concurente mai acerbe mai oricând; a fost necesara trecerea de la o filozofie bazata pe produs la una bazata pe client si marketing. Acest lucru se realizeaza printr-o mai buna cunoastere si satisfacere a nevoilor si dorintelor consumatorilor. Abordarea obiectiva, logica si comparativa a conceptului de marketing în cadrul oricarei unitati productive sau de servicii, însotita de aplicarea lui în practica de o serie de maduri concrete reprezinta o pârghie importanta de îmbunatatire a activitatii economice, un instrumen... vezi detalii

doc

Analiza Influentei Mediului de Marketing la Colegiul Economic Ion Ghica Bacău

MEMORIU JUSTIFICATIV In lucrarea de disertatie „Analiza influentei mediului de marketing la Colegiul Economic Bacau” am incercat sa surprind influenta factorilor din micromediu si macromediu asupra desfasurarii activitatii institutiei, pentru o adaptare mai eficienta la piata educationala. Am ales acesta tema pornind de la necesitatea adaptarii la schimbari a tuturor firmelor si institutiilor, ca si conditie a supravietirii pe o piata extrem de dinamica. Vremurile in care traim sunt caracterizate, poate mai mult decat cele trecute, prin complexitate si dinamism. Schimbarile se produc rap... vezi detalii

doc

Strategii Decizionale de Preț Utilizând Capacitatea Firmei

INTRODUCERE Progresul continuu al societăţii contemporane este strâns legat de realizarea a numeroase obiective în diferite sectoare de activitate. Modelele tradiţionale fac faţă cu greu complexităţii mereu crescânde a proiectelor, a cerinţelor sporite privind obţinerea unor parametri economici corespunzători. Din această perspectivă, rezolvarea problemelor economice este o luptă cu timpul şi cu eforturile materiale sau costurile. Tendinţele negative care conduc la depăşiri de termene şi de costuri se manifestă tot mai intens pe măsura avansării lucrărilor, singura cale de evitare sau aten... vezi detalii

docx

Analiza și Previzionarea Vânzărilor

Introducere Ştiinţa viitorului, sau futurologia, a luat naştere în 1943, avându-l ca autor pe Ossip Kurt Flechtheim. Aceasta se prezintă ca un pluralism de alternative sau posibilităţi, ca un sistem de viitori posibili cu evoluţie de tip arborescent. Futurologia este ştiinţa care se ocupă de studiul legilor şi metodelor de previziune a viitorului. Cercetarea previzională este un proces rezultat din nevoia dirijării şi stăpânirii unei uriaşe cantităţi de fapte şi evenimente apărute ca urmare a implicaţiilor în viaţa practică a revoluţiei ştiinţifice şi tehnologice, cu consecinţe asupra ac... vezi detalii

doc

Efectele Fertilizării Asupra Productivității Agricole

INTRODUCERE Am ales tema „Efectele fertilizării asupra productivităţii agricole” deoarece consider că ar fi interesant, dar mai ales util, să aflăm în ce măsură folosirea materialelor chimice pot stimula creşterea importanţei şi volumului agriculturii în cadrul economiei. În contextul crizei mondiale, elementul de bază pentru ieşirea din criză este, consider eu, creşterea producţiei de cereale la nivel naţional. Aşadar, se cuvine să ne aplecăm asupra situaţiei agriculturii în trecut, pentru a putea determina în ce masură se poate reveni la acea situaţie; asupra situaţiei agriculturii la n... vezi detalii

doc

Cercetarea Intențiilor de Cumpărare pentru Autoturismele Marca Dacia

INTRODUCERE Cercetarea de marketing este indispensabilă oricărei organizaţii datorită rolului său în sprijinirea procesului decizional. Domeniul de studiu ale cercetării de marketing este extrem de vast, respectiv: firma însăşi, cu resurselor sale umane, materiale şi financiare şi sinergia lor, studierea pieţei - cererea şi oferta, preţurile şi tarifele, importurile şi exporturile etc.; conjunctura pieţei, nevoile de consum - modul de formare, ierarhia şi materializarea lor în consum prin intermediul cererii pe piaţă; studierea comportamentului de cumpărare şi de consum, investigaţii ce au... vezi detalii

doc

Dezvoltarea Afacerilor în Turism. Studiu de Caz Select Holiday Villa's Bran

Cap. 1. TRATAREA ASPECTELOR TEORETICE PRIVIND PLANUL DE AFACERI AL UNEI FIRME 1.1. IMPORTANȚA UNUI PLAN DE AFACERI Planul de afaceri nu reprezintă un formular ce trebuie completat la cererea unui ofiţer de credite, un element birocratic ce trebuie realizat pentru a obţine o anumită sumă din partea unui finanţator. El reprezintă cu mult mai mult – un sistem complex bazat pe interdependenţă şi care reflectă într-o manieră accesibilă ideea de afaceri şi evoluţia acesteia în timp. Rolul său este nu numai de a demonstra că afacerea merită finanţată, ci şi de a ghida întreprinzătorul începând... vezi detalii

docx

Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața Produselor de Tutun din România

INTRODUCERE Piaţa a apărut cu multe secole în urmă ca o punte de legătură între producţie şi consum. Alvin Toffler consideră că premisa ce a stat la baza apariţiei pieţei a fost sciziunea dintre producători şi consumatori ce este necesară atunci când se separă funcţia productivă de cea a consumatorului. Piaţa poate fi definită în diverse moduri. În general, „este considerată locul de întâlnire dintre oferta vânzătorilor şi cererea cumpărătorilor, prima reprezentând forma de manifestare a producţiei în condiţiile economiei de piaţă, iar cererea cumpărătorilor reprezentând nevoia umană solv... vezi detalii

doc

Aspecte ale negocierii și comunicării în afaceri la Allianz Țiriac Asigurări SA

INTRODUCERE Această lucrare este structurată în patru capitole după cum urmează: - capitolul 1 Negocierea în afaceri; - capitolul 2 Comunicarea în afaceri; - capitolul 3 Comunicarea în negociere; - capitolul 4 Tehnici de comunicare utilizate de ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. în relaţiile cu clienţii. Primul capitol se referă la negociere. În acest capitol sunt cuprinse informaţii despre conceptul de negociere, despre forme de negociere, despre funcţii ale negocierii, despre factorii negocierii, despre etapele negocierii, despre strategii, tehnici şi tactici de negociere. Al doilea ... vezi detalii

docx

Cercetări de marketing a locurilor - mediul rural Caraș - Severin

Rezumat Cuvinte cheie: Caraş-Severin, mediul rural,turism, agroturism, localităţi. În cadrul lucrării ” Cercetări de marketing a locurilor : mediul rural Caraş – Severin” am făcut o cercetare de marketing şi de asemenea şi o prezentare a locurilor din mediul rural al Judeţului Caraş-Severin. Lucarea este structurată pe patru capitole după cum urmează: În primul capitol al lucării ce poartă denumirea de „Studiul asupra stadiului de dezvoltare a locurilor rurale din Caraş-Severin” am vorbit despre localizarea geografică a Caraş-Severinului despre cadrul natural şi anume despre munţi, depre... vezi detalii

doc

Strategiile de Marketing Abordate de o Companie

INTRODUCERE De-a lungul anilor, firma S.C. Romtrans S.A a bombardat piaţa efectivă şi cea potenţială prin diferitele tehnici promoţionale care au avut success sau din contră au fost eşecuri. Acest lucru m-a determinat sa fac o certcetare de marketing, chestionând diferiţi subiecţi pentru a afla care este atitudinea lor faţă de promovarea utilizată care i-a atras sau nu pe viitorii clienţi, deoarece fiecare individ în parte are concepţiile proprii, interpretarea proprie, stilul de viaţă, personalitatea şi nu în ultimul rând atitudinea faţă de aceste produse. Alt aspect care vreau să îl ur... vezi detalii

doc

Politica Promoțională la SC Ultra Pro Computers SRL

Capitolul 1. Prezentarea firmei Ultra Pro Computers 1.1 Prezentare generala Fondata în 1995 ca firma cu capital românesc, orientata catre distributie, K Tech Electronics, comercializeaza o gama larga de componente hardware, accesorii si periferice, software si sisteme, asigurând instalari de retele si service în domeniu. În 1999 s-a înfiintat Ultra Pro Computers si la sfârsitul anului firma a obtinut datorita performantelor si standardului înalt de calitate al serviciilor prestate, certificarea ISO 9001:1995, înlocuita în prezent de standardul SR EN ISO 9001:2000. Anul 1999 a marcat înc... vezi detalii

doc

Strategii de segmentare și poziționare la SC Ambient SRL

CAP 1. CONSIDERAŢII PRIVIND SEGMENTAREA PIEŢEI 1.1 Paşii principali ai managementului în marketing Oamenii de marketing au un set de reguli, la fel ca şi avocaţii, contabilii, bancherii, inginerii şi oamenii de ştiinţă. Ei văd managementul în marketing ca având cinci paşi de bază care pot fi reprezentaţi după cum urmează: CP→STP→MM→I→C unde: CP = cercetare de piaţă STP = segmentare, alegerea pieţei ţintă şi poziţionare MM = mixul de marketing (mai cunoscut ca cei patru P, adică producţie, preţ, plasament şi promovare) I = implementare C = control (obţinerea de feedback, evaluări... vezi detalii

doc

Cercetarea Imaginii Băuturilor Răcoritoare în Rândul Consumatorilor

NTRODUCERE Dintre cele patru elemente primordiale, apa a fost probabil cea mai preţuită de către umanitate de-a lungul veacurilor. Apa a fost venerată penru miraculosul său har de a fi indispensabilă existenţei noastre. Ea pare a ascunde însuşi secretul vieţii prin simplitatea sa tainică. Zeităţile mitologice se luptau pentru a o aconta, iar mai spre timpurile noastre, Leonardo da Vinci o numea ,,seva vieţii”. Apa este cautată obsesiv de către savanţi pe lumi îndepărtate, existenţa ei fiind proba cea mai de încredere pentru existenţa vieţii. Deşi a rămas indispensabilă existenţei noastre,... vezi detalii

Hopa sus!