Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Cuprins disertație Cum descarc?

Capitolul I: Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale. pag. 1
Capitolul II: Evoluţia sancţionării minorilor până în prezent. pag. 14
Secţiunea I : Reglementări anterioare anului 1936. pag. 15
Secţiunea a II-a : Codul penal de la 1936. pag. 17
Secţiunea a III-a : Reglementarea Codului penal din 1968. pag. 19
Secţiunea a IV-a : Decretul nr. 218/1977. pag. 22
Secţiunea a V-a : Legea nr. 104/1992 şi Legea 140/1996. pag. 26
Capitolul III :Cadrul legal al sancţionării minorului prin măsuri educative în legislaţia în vigoare . pag. 30 
Secţiunea I : Măsurile educative neprivative de libertate. pag. 32
Subsecţiunea I.1 : Mustrarea . pag. 32
Subsecţiunea I.2 : Libertatea supravegheată. pag. 35
Secţiunea II : Măsurile educative privative de libertate. pag. 43
Subsecţiunea II.1 : Internarea într-un centru de reeducare. pag. 43
Subsecţiunea II.2 : Internarea într-un institut medical-educativ. pag. 47
Capitolul IV : Probleme speciale
Secţiunea I. Perspective legislative. Concepţia Noului Cod Penal(Legea nr. 286/2009). pag. 50
1. Măsurile educative neprivative de libertate . pag. 51
A. Stagiul de formare civică . pag. 53
B. Supravegherea . pag. 54
C. Consemnarea la sfârşit de săptămână . pag. 54
D. Asistarea zilnică . pag. 55
2.Măsurile educative privative de libertate . pag. 56
A. Internarea într-un centru educativ . pag. 56
B. Internarea într-un centru de detenţie . pag. 57
Secţiunea II. Elemente de drept comparat. Sancţionarea infractorilor minori în alte sisteme de drept . pag. 60
Concluzii . pag. 71
Bibliografie


Extras din disertație Cum descarc?

Capitolul I 
Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale
Problema răspunderii penale a minorilor şi problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi încă constituie un capitol controversat şi dificil din materia dreptului penal şi a procedurii penale. Discuţiile sunt întreţinute de realitatea infracţională din rândul tineretului, datorată lipsei capacităţii depline de înţelegere a faptelor lor antisociale şi lipsei de experienţa de viaţă. Societatea se vede în situaţia de a se apăra în faţa unor tineri care nu înţeleg semnificaţia faptelor pe care le săvârşesc, iar tinerii nu înţeleg necesitatea societăţii de a se apăra. 
Dificultatea în acest domeniu o reprezintă stabilirea exactă a vârstei de la care minorii ar trebui să răspundă penal. Ideea generală este de a ridica această limită de vârstă, cu scopul de a scoate de sub protecţia legii un număr de tineri, cărora nu li se va aplica legea penală, oferindu-li-se astfel o mai bună metodă de reeducare şi prevenire în privinţa săvârşirii de noi infracţiuni. Altfel spus, se încearcă îndreptarea lor prin alte mijloace decât aplicarea unei pedepse.
În legislaţia penală română, problema minorităţii în materie penală este tratată de Codul Penal, în “Partea generala”, “Titlul V ”, în capitolul numit “Minoritatea”. Astfel, legiuitorul român a consacrat, în art. 99, limitele răspunderii penale a minorului : 
• alin.1 : Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal.
• alin.2 : Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal, dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ.
• alin.3 : Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal.
Astfel, constatăm că legiuitorul român consacră răspunderea penală a minorilor, condiţionată însă de constatarea, pentru cei care aveau 14 ani, dar nu împliniseră încă 16 ani, a existenţei discernământului în momentul săvârşirii faptei, adică a aptitudinii minorului de a înţelege şi voi producerea rezultatului, raportată la fapta concret săvârşită. Prezumţia de incapacitate care operează în acest caz este una relativă, putând fi înlăturată prin dovada existenţei discernământului la data comiterii faptei. 
Aceasta este aşadar o faptă prevăzută de legea penală şi nu o infracţiune, neconstituind temei legal pentru angajarea răspunderii penale. Pentru minorii care împliniseră 16 ani la data producerii faptei nu se cere îndeplinirea niciunei alte condiţii suplimentare, în materie operând o prezumţie legală absolută de capacitate. 
Pentru aplicarea legii penale, în materia care ne interesează, limita de vârstă trebuie îndeplinită la data săvârşirii faptei şi nu la data descoperirii faptei sau în timpul judecăţii. De asemenea, în cazul infracţiunilor continue, continuate şi de obicei, interesează momentul epuizării, pentru că în raport de această dată se verifică starea de minoritate a făptuitorului.
Minoritatea – cauză care înlătură 
caracterul penal al faptei
În articolul 50 Cod penal este prezentată cauza care exclude infracţiunea ce ne interesează în aceasta lucrare, şi anume, minoritatea făptuitorului : nu constituie infracţiune fapta prevăzuta de legea penală, săvârşită de un minor care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde penal. 
Această stare a făptuitorului îl împiedică să devină subiect activ al infracţiunii, întrucât una dintre condiţiile cerute este aceea a capacităţii, adică aptitudinea persoanei de a-şi da seama de caracterul şi semnificaţia socială a actelor sale de conduită şi de a-şi dirija în mod liber voinţa în raport cu aceste acte. Este normal să se întâmple aşa, din moment ce dezvoltarea psiho-fizică a persoanei se dobândeşte în mod treptat, existând astfel o perioadă în viaţa persoanei care nu este caracteristică responsabilităţii. 
Potrivit celor două articole care operează în această materie, pe de o parte art. 99 Cod penal, alin. 1 şi 2, în care se prevede că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani, sau cel care are între 14 şi 16 ani, dar acţionează fără discernământ, nu răspunde penal şi pe de altă parte art. 50 Cod penal, în care se prevede că nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită de un minor care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde penal, rezultă clar că starea minorului care acţionează în aceste condiţii se încadrează în una din cauzele care exclud caracterul penal al faptei. 
Spre deosebire de iresponsabilitate, unde incapacitatea psiho-fizică este datorată alienaţiei mintale ori altor cauze care determină această stare anormală, în cazul minoritaţii starea de insuficienţă psiho-fizică este una normală şi se datorează vârstei fragede.


Fisiere în arhivă (3):

  • 1.prima pagina si plan.doc
  • 2.masurile educative si evolutia lor in sistemul dr.pen. rom..doc
  • 3.bibliografie.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

I. Cursuri, manuale, tratate
1. BASARAB Matei, Viorel PAŞCA, Gheorghiţă MATEUŢ, Constantin BUTIUC, Codul penal comentat, Vol. I. Partea generală, Editura Hamangiu, 2007 ;
2. BICA Gheorghe, GRIGA Ioan, GAVRIL Paraschiv, GHEORGHE Alecu Drept penal. Partea Generala, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 ;
3. BULAI Constantin, Drept penal, Partea generală, vol III, Bucureşti, 1982;
4. BULAI Constantin, Drept penal român, vol. II, Casa de Editură şi Presă “Şansa”, Bucureşti, 1992 ;
5. BULAI Costică, BULAI Bogdan N., Manual de drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, 2007 ;
6. BULAI Costică, Avram FILIPAŞ, Constantin MITRACHE, Instituţii de drept penal. Curs selectiv pentru licenţă 2001-2002, Editura Trei, Bucuresti, 2001 ;
7. DONGOROZ Vintilă, Drept penal, Bucureşti, 1939, Editura Tiraju-Institut de arte grafice, 1939 ;
8. DONGOROZ Vintilă, Siegfried KAHANE, Ion OANCEA, Iosif FODOR, Nicoleta Iliescu, Cconstantin BULAI, Rodica STĂNOIU, Victor ROŞCA, Explicaţii II, Explicaţii teoretice ale codului penal al RSR, vol. III, Ed. Academiei, Bucureşti, 1970 ;
9. GIURGIU Narcis, Drept penal general; doctrină, legislaţie,jurisprudenţă, Editura Sunset, Iasi, 1997 ;
10. OANCEA I., Drept execuţional penal, Editura All, Bucureşti, 1996 ;
11. RĂMUREANU Virgil, Codul Penal al României comentat. Parte specială, volumul II, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975 ;
12. STĂNOIU Rodica-Mihaela, GRIGA Ioan , DIANU Tiberiu, Drept penal.Parte generală, Editura Hyperyon XXI, Bucureşti, 1992 ;
13. STRETEANU Florin, Tratat de drept penal, parte generală, vol. I, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008 ;
14. TANOVICEANU I., Curs de drept penal, Bucureşti, 1912 ;
15. TEODORESCU Iulian, Curs de drept penal, Bucureşti, 1926 ;
16. VASILIU Theodor (colectiv), Codul penal al României comentat şi adnotat, partea generală, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972 ;
17. Volonciu N., Tratat de drept procesual penal, vol II, Editura Paideia, Bucureşti, 1994 ;
18. ZOLYNEAK Maria, Drept Penal, Editura Fundaţiei “Cheamarea”, Iaşi, 1993 ;
19. ZOLYNEAK Maria, Maria MICHINICI, Drept penal, partea generală, Editura Fundaţiei “Chemarea”, Iaşi, 1999 ;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!