Lucrări de Disertație pentru domeniul Matematică

doc

Rolul noțiunii de limită în unele probleme de matematică

Introducere Notiunea de limita este indispensabila in definirea si studiul conceptelor de baza ale analizei matematice: continuitatea, derivabilitatea si integrabilitatea functiilor. Germenii notiunii de limita trebuie sa fie aparut din cele mai vechi timpuri, de vreme ce babilonienii aproximau radacina patrata dintr - un numar pozitiv de forma , unde (xn)n 1 este sirul dat de relatia de recurenta xn = , pentru n 1 si x1 = a. Aceasta aproximatie s-a dovedit ulterior nu numai corecta ci si avantajoasa pentru calculul numeric. Apoi pentru determinarea lungimii la un cerc de raza r, grecii ut... vezi detalii

docx

Modalități de Eficientizare

ARGUMENT Învățământul matematic are ca finalitate formarea deprinderilor și capacităților necesare învățării matematicii, care devin utile în activitatea de zi de zi. Astfel se dezvoltă o serie de aptitudini: a gândi personal și activ, a folosi analogii, a analiză o problemă matematică și a o descompune în sub-probleme mai simple. Prin rezolvarea exercițiilor și problemelor, procesele cognitive ale elevului, cu precădere gândirea, sunt stimulate și canalizate spre o activitate susținută. Pe măsură ce are loc dezvoltarea psihică a elevului prin contribuția studiului matematicii, această de... vezi detalii

docx

Generarea Curbelor Plane

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licenţă cu titlul “GENERAREA CURBELOR PLANE” face parte din geometria diferenţială. Lucrarea este structurată în patru capitole astfel: Capitolul 1 tratează reprezentarea grafică a funcţiilor făcându-se referire la: ecuaţiile unei curbe plane, curbe date parametric, curbe în coordonate polare. Capitolul 2 tratează unele curbe uzuale, cum ar fi: lănţişorul, tractricea, cicloida, epicicloida, hipocicloida precum şi spirala lui Arhimede, spirala hiperbolică şi spirala logaritmică. Capitolul 3 dezbate probleme legate de tangenta unei curbe cu subpunctele: t... vezi detalii

pdf

Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar

ARGUMENT Tema ,, Stimularea potentialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar" a pornit de la ideea ca introducerea jocului didactic in cadrul procesului de invatamant este imperios reclamata de particularitatile de varsta ale elevilor mici si de necesitatea tratarii individuale a acestora in vederea cresterii randamentului scolar, deci imbunatatirea performantelor scolare. Prin caracterul sau atractiv, prin dinamismul sau, prin stimularea interesului si competitivitatii, jocul didactic contribuie la consolidarea cunostintelor matematice si la insusirea unor concepte si no... vezi detalii

pdf

Integrabilitatea funcțiilor reale de o variabilă reală și de două variabile reale

Introducere Prezenta lucrare are ca scop extinderea notiunii de integrala, inlocuind intervalul de integrare cu corespondentul sau in plan sau in spatiu. Formal, notiunii de ,,interval unidimensional'' ii corespunde, in plan, notiunea de ,,interval bidimensional'', iar in spatiu, aceea de ,,interval tridimensional''. Lucrarea este format din trei capitole, dupa cum urmeaza: Capitolul I: Integrala in sensul lui Riemann Capitolul II: Integrarea functiei reale de o variabila reala Capitolul III: Integrala dubla In capitolul I se trateaza notiunile matematice fundamentale pentru studiul integra... vezi detalii

docx

Testarea ipotezelor statistice

INTRODUCERE Un test statistic constă în obținerea unei deducții bazată pe o selecție din populație prin testarea unei anumite ipoteze (rezultată din experiența anterioară). De cele mai multe ori această ipoteză este o afirmație referitoare la valoarea parametrului necunoscut al densității populației. Testarea unei ipoteze statistice este procedeul prin care folosind informația dintr-o selecție a populației se ajunge la o decizie asupra ipotezei în cauză. Dacă informația dată de selecție este consistentă cu ipoteza, atunci se accept ipoteza, iar în caz contrar aceasta este respinsă. Lucra... vezi detalii

Hopa sus!