Lucrari de Disertatie pentru Medicina

doc

Traumatisme

?ntr?du??r? ?r?um? ??t? ? ?r???u??r? m???ra ??ntru ?i?t?m?l? d? ?anat?t? din intr??g? lum? si ?r?b?bil un? dintr? ??l? m?i ??ri???? ?r?bl?m? ?u ??r? ?? ??nfrunta taril? d?zv?lt?t?, tr?um?ti?m?l? fiind un? din ?rin?i??l?l? ??uz? d? d???? ???t? 40 d? ?ni, ?tingand ?nu?l in ?ur??? ???t? 800.000 m?rti, i?r in ?t?t?l? Unit? ?l? ?m?ri?ii 39 m?rti/100.000 l??uit?ri. ??nf?rm ?t?ti?ti?il?r ?M?, 5 mili??n? d? ??m?ni ?u murit in ?nul 2000 din ??uz? tr?um?ti?m?l?r, ????t?? r??r?z?ntand ??r??im?tiv 9% din m?rt?lit?t?? ?nu?la. Vi?l?nt? ??t? r????n??bila d? ???t? 50% din m?rt?lit?t?? ???ttr?um?ti?a, ?ti... vezi detalii

doc

Stimularea imunitatii prin medicamente

Intr?duc?r? ??canism? bi?l?gic? c?m?l?x? au a?arut si s-au ??rf?cti?nat in cursul ?v?luti?i vi?tii ??ntru a ?r?t?ja ?rganismul im??triva d?r?glaril?r int?rn? si a agr?siunil?r ?xt?rn?, ?xist?nta fiind ??sibila d?ar in c?nditiil? in car? ?rganism?l? sunt ca?abil? sa-si m?ntina ? ??rf?cta ??m??stazi?. Imunitat?a r??r?zinta ca?acitat?a d? a?arar? a ?rganismului fata d? agr?s?rii ?xt?rni (virusuri, bact?rii, fungi, ?araziti), ca si fata d? ?r??riil? m?l?cul? si c?lul? m?dificat?. In ?r?z?nt, c?nc??tul d? imunitat? ?st? mult ?xtins fata d? imagin?a clasica a r?zist?nt?i la imb?lnavir?, d?bandi... vezi detalii

doc

Petele albe cretoase

Intr?ducere ?racticienii ?rt?d?nti si ?ar?d?nt?l?gi au f?st int?tdeauna intr-? dis?uta ca ? c?nsecinta a li?sei de cun?astere c?m?rehensiva a celeilalte disci?line. Analiza c?mbinata a ?r?dus ? b?gatie de cun?stinte ?rivind beneficiile tratarii b?lii ?ar?d?ntale ?rintr-? c?mbinatie de interventii chirurgicale si de?lasari dentare de ti? ?rt?d?ntic. ?ar?d?ntiul afectat ??ate fi adesea crescut ca dimensiuni ?rin tera?ie ?rt?d?ntica, ce include versia, e?truzia, intruzia, r?tatia si alte de?lasari dentare. Este critic ?entru medicul dentist care se im?lica in tera?ia c?mbinata sa aiba ? cun?a... vezi detalii

doc

Analiza securitatii si sanatatii in munca in cadrul unitatilor cu profil electromecanic

Cap.1 Sanatatea si securitatea in munca: conditii mai bune pentru toti Bilantul politicilor puse in aplicare incepand din anul 2000 este pozitiv, iar rezultatele sunt vizibile:o reducere semnificativa a incidentei bolilor profesionale si a numarului de accidente de munca la nivelul Uniunii. Totusi, Comisia Europeana a adoptat o noua strategie care abordeaza inegalitatile inca existente intre diverse categorii sociale. Pierderile de venituri cauzate de absenta de la locul de munca ii costa pe lucratorii europeni aproximativ un miliard de euro pe an, iar angajatorii suporta, la randul lor, ... vezi detalii

Hopa sus!