Metode computationale in studiul bursei de valori

Cuprins disertatie Cum descarc?

?ntr?du??r?.4
??????LUL ?
????R??UL ???R?T??? S? D??V?L?AR?? ???T?L?R ?UR???R?.6
1.1 ??urt ??t?r??.6
1.2 ?ur??, ???t? ?rg?n?z?ta s? ??????l?z?ta.8
1.2.1 ?? ??t? bur?? ? .8
1.2.2 ?l???f???r?? ???t?l?r f?n?n???r?.9
1.2.3 ??r??t?r??t???l? ???t?l?r bur???r?.10
1.3 ??z? jur?d??a s? ?tru?tur? ?rg?n?z?t?r??a ? bur???.12
1.3.1 ??dru l?g??l?t?v s? ?tru?tur? ?n?t?tut??n?la ? bur??? d? v?l?r?.12
1.3.2 ?g?nt?? ???t?? bur???r?.16
???I??LUL II
?UR?? D? V?L?RI ?U?UR?S?I.18
2.1 R?lul bur??i in ???n?miil? ?m?rg?nt?.18
2.2 ?ur?? d? V?l?ri ?u?ur?sti.20
2.2.1 ?r?z?nt?r?? g?n?r?la si m?n?g?m?ntul ?ur??i d? V?l?ri ?u?ur?sti.20
2.2.2 Fun?ti?n?r?? ?ur??i d? V?l?ri ?u?ur?sti.24
2.2.3 Indi?ii ?ur??i d? V?l?ri ?u?ur?sti.31
2.2.4 ??rf?rm?nt?l? si r??lizaril? ?V?.35
2.3 Metode computationale.38
Concluzii.41
Bibliografie.43


Extras din disertatie Cum descarc?

?ntr?du??r?
?r??? ???n?m?? n?t??n?la, ?nd?f?r?nt d? n?v?lul ?au d? d?zv?lt?r?, ??t? ??r??t?r?z?ta d? ?x??t?nt? s? fun?t??n?r?? un?r ???t? ??????l?z?t?, und? ?? intaln??? s? ?? r?gl??za, l?b?r ??u d?r?j?t, ??r?r?? s? ?f?rt? d? ??t?v? f?n?n???r?, n?????r? ?r?ar?? d? r??ur?? ??ntru d?zv?lt?r?? ?r?du?t??? d? bunur? s? ??rv???? in ??drul f?rm?l?r.
In ???n?m?? f?n?n???ra ??r?u?tul ??t?v?l?r f?n?n???r? ?r? l?? intr? mult?m?? ?f?rt?nt?l?r d? f?ndur? (?nv??t?t?r??) s? mult?m?? ut?l?z?t?r?l?r ????t?r?, in v?d?r?? r??l?zar?? un??ulu? ????: ??t??f???r?? n?v??? ???n?m???, ? ?ar?? f?n?l?z?r? ??t? ?r?f?tul.
?nv??t?t?r?? ?unt ??? ??r? ?f??tu??za ?nv??t?t??, ?r?n ?l???r?? f?ndur?l?r in ????ul v?l?r?f??ar?? l?r, ??r ut?l?z?t?r?? ?unt ??? ??r? m?b?l?z??za f?ndur?l? ??ntru ?-s? f?n?nt? ?r??r?? ??t?v?t?t? ???n?m??a.
?? tr?n?f?ra ??tf?l ? ??rt? d?n r??ur??l? f?n?n???r? ?x??t?nt? intr-? ???n?m??, intr? ??? b#%l!^+????r? l? d?t?n, ?r?n d????n?b?l?z?r?, ?atr? ?g?nt?? ???n?m??? ??r? l? f?l?????, f?? ??ntru ?n?t??r?? un?? ??t?v?tat?, f?? ??ntru intr?t?n?r?? s? d?zv?lt?r?? un?? ?f???r? ?x??t?nt?.
In ???l?s? t?m?, ?? n?st? ? r?l?t?? d? f??db??k, d? l? ut?l?z?t?r?? d? f?ndur? ?atr? ?nv??t?t?r?? ?n?t??l?, ?r?n d??tr?bu?r?? ?r?f?tulu? ?bt?nut in urm? v?l?r?f??ar?? r??ur??l?r f?n?n???r?.
Intr-? ???n?m?? d? ???ta, d??tr?bu?r?? ?r?f?tulu? ???t? f?, in?a, ?r??and ?ub?t?tu?ta d? d??tr?bu?r?? r???ulu?, in ??zul un?? ut?l?zar? n??r?f?t?b?l? ? f?ndur?l?r ??r? ?u fa?ut ?b???tul tr?n?f?rulu?.
??tf?l, ??? d?? ??rt?n?r? d?v?n, ?r?n ?r??r?? v??nta, n?dur? ?l? unu? ??r?u?t f?n?n???r ? ?aru? f?n?l?z?r? ???t? f? ?r?f?tul ??u ?s??ul.
?r?nz??t??l? intr? ??l? d?ua ??t?g?r?? d? ??rt?????nt? l? fluxul f?n?n???r ?? r??l?z??za ?r?n ?nt?rm?d?ul ???t?l?r f?n?n???r?.
In?a d? l? ???r?t?? l?r, bur??l? d? v?l?r? ?-?u bu?ur?t d? un ?nt?r?? d????b?t d?n ??rt?? m?r?lu? ?ubl??, r??r?z?ntand ??ntru un?? ? ???r?nta d? imb?gat?r? r???da ??r ??ntru ?lt?? ??lut?? in ?aut?r?? un?? ??rt?tud?n? ??u?r? v??t?rulu? ??r????t ??u ind??art?t. 
In ??nd?t??l? tr?nz?t??? R?man??? l? ???n?m?? d? ???ta, bur?? d? v?l?r? s?-? r?lu?t ??t?v?t?t?? du?a ? intr?ru??r? d? ??r???? ??n?? d???n??. In ??ud? unu? in???ut ?z?t?nt s? ? un?r ????l?t?? in ??t?v?t?t?? ??, bur?? d? v?l?r? is? ??n??l?d??za ??z?t?? in m???n??mul ???n?m??? d? ???ta, urmand ?a j???? un r?l t?t m?? ?m??rt?nt in v??t?r.
??rn?nd d? l? ?????ta r??l?t?t?, ?m ??n??d?r?t ???rtuna ?n?l?z? t?m?? ?l??? in ??drul ?r?z?nt?? lu?rar? d? l???nta.
R???rt?t l? ?n?? d? in???ut ?? ??t?v?tat?? d? tr?nz??t??n?r? l? ?ur?? d? V?l?r? ?u?ur?st?, ?r?gr???l? ?unt ?v?d?nt? s? ??n???t?nt?. D? l? ?rg?n?z?r?? un?? ??ngur? s?d?nt? d? tr?nz??t??n?r? ?? ?a?tamana in ?nul 1995, ?u un rul?j m?d?u z?ln?? d? d??r 200.000 d? d?l?r? s? ? ????t?l?z?r? b#%l!^+a?b#%l!^+??b#%l!^+??bur???ra t?t?la d? 100 d? m?l???n? d? d?l?r?, ??taz? ?ur?? d? V?l?r? ?u?ur?st? ? ?jun? l? ? ????t?l?z?r? d? ???t? 17 m?l??rd? d?l?r? s? ? v?l??r? m?d?? z?ln??? ? tr?nz??t??l?r d? ???t? 10 m?l???n? d? d?l?r?. 
?r?n????l?l? m?d?f??ar? ?unt in?a d? n?tura ??l?t?t?va s? ?? r?f?ra in ?r?mul rand l? imbunatat?r?? ??nt?nua ? tr?n???r?nt?? s? ?f????nt?? ???t?? bur???r?.
?ur?? d? V?l?r? ?u?ur?st? ? int?l?? ?a ??ntru ? ?r?? ?r?m???l? un?? ?r?st?r? ?anat???? ? ???t?? ??t? n?v??? ?? ?nv??t?t?r?? ?a ???ta lu? d???z??l? d? ?nv??t?r? ?? b?z? un?r ?nf?rm?t?? ??m?l?t? s? ?r?m?t?, ??r? ?a l? ??rm?ta ?a ?n?l?z?z? s? ?a ?v?lu?z? r???ur?l? ?? ??r? l? ?n?umba ?l???m?nt?l? f?n?n???r? ?f??tu?t? in t?tlur? l??t?t? l? ??t? ?ur???.
??m??n??l? ?l? ?ar?r t?tlur? f?? ?b???tul n?g????r?l?r in ??drul ?ur??? ?u int?l?? ?a ?d??t?r?? un?? ?t?tud?n? tr?n???r?nt? s? r?????t?r?? ?x?g?nt?l?r d? ?nf?rm?r? ?m?u?? d? ?t?tutul d? ?????t?t? d?t?nuta ?ubl?? ?unt in ?r??r?ul b?n?f???u s? ?a ??tf?l ga???? in ?nv??t?t?r? s? in ???t? bur???ra, ??rt?n?r? ??r? ??t ??ntr?bu? l? f?n?nt?r?? ?r????t?l?r d? d?zv?lt?r? ? ?f???r??.
D? ???m?n??, in ??r???d? ??ur?a d? l? inf??nt?r?? ??, ?ur?? d? V?l?r? ?u?ur?st? ? urmar?t ?r??r?? un?? ?nfr??tru?tur? m?d?rn? s? fl?x?b?l? ?? ??r? ?a ?? ??r?j?n? ??t?v?t?t?? ?????f??a un?? ???t? bur???r?. ?-? tr??ut ??tf?l tr??t?t d? l? un ???t?m ?l??tr?n?? d? tr?nz??t??n?r? ?m??rt?t, ??r? ?r??u?un?? ?r?z?nt? f?z??a ? br?k?r?l?r in ?n??nt? ?ur???, l? tr?nz??t??n?r?? d? l? d??t?nta s? m?? ???? l? ? ?l?tf?rma ?l??tr?n??a d?zv?lt?ta ?nt?gr?l "?n-h?u??" d? ??????l?st?? ?V?.
Un? d?n ??nd?t??l? ??ntru ??n??l?d?r?? s? ?u?t?n?r?? ?r????ulu? d? ?r?st?r? ???n?m??a ??t? l?g?ta s? d? ?????ul ??m??n??l?r l? r??ur?? d? f?n?nt?r? n?n-b?n??r? ??ntru ?r????t?l? ?r??r?? d? d?zv?lt?r?.
D? ?????, ?tr?t?g?? d? d?zv?lt?r? ? ???t?? bur???r? d?n R?man?? is? ?r??un? ?a ?u?t?na bun? fun?t??n?r? ? ??r?u?t?l?r n?????r? ??ntru ?? r??ur??l? f?n?n???r? d????n?b?l? in ???t? d? ????t?l ?a ???ta f? ?r??nt?t? in m?d ?f????nt ?atr? z?n?l? ?r?du?t?v? ?l? ???n?m???.


Fisiere in arhiva (1):

  • Metode computationale in studiul bursei de valori.doc

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

1. ??rn?, F. (2004) ,,?i?t? d? ???it?l - ?n?liz? si str?t?gii inv?stiti?n?l?", ?ditur? Univ?rsitatii d? V?st, ?imis??r?;
2. ??rdun??nu, ? & ??rn?, F. (2001) ,,?i?t? d? ???it?l si ???r?tiuni bursi?r?", ?ditur? ?irt?n, ?imis??r?;
3. Dufl?ux ?l?ud?, ?i?t? fin?n?i?r? ?ditur? ???n?mi?a - ?u?ur?sti 2003;
4. Grig?r?s?u, F., (2008) ,,?urs? d? v?l?ri - ?i?t? fin?n?i?r?. Instrum?nt? bursi?r?. ????nsimul d? tr?nz??tii bursi?r?", ?ditur? ???n?mi?a, ?u?ur?sti;
5. I?vu, L. (2009) ,,L??ul ?i?t?i d? ???it?l in fin?nt?r?? ???n?mi?i r?man?sti" (t?za d? d??t?r?t), ?imis??r?;
6. ?urg??, ?. (2004) ,,?i?t? d? ???it?l - Fin?nt?r?. ?l?s?m?nt. ?r?t??ti?", ?ditur? Univ?rsitatii d? V?st, ?imis??r?;
7. ?itu ?dri?n, ?urs? d? marfuri si v?l?ri ?ditur? ?ribun? ???n?mi?a ?u?ur?sti 2002; 
8. ?aun? ??rin, ?urs? d? V?l?ri ?u?ur?sti, ?ditur? ?mni? Uni S.?.S.?. ?r?s?v 2001;
9. ?lin ???n?ru (2014) ,,?urs? d? V?l?ri ?u?ur?sti", ?ditur? Fund?ti?i R?mani? d? b#%l!^+a??ain?, ?u?ur?sti;
10. St?i??, V., ??rbu, I. & ?ur?riu, I. (2006) ,,Sist?mul bursi?r int?rn?ti?n?l", ?ditur? Fund?ti?i R?mani? d? ?ain?, ?u?ur?sti;
11. htt?://www.tr?d?vill?.?u/??tiuni/??tiuni-list?t?-burs?;
12. www.bvb.r?.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!