Minorul - subiect al infracțiunii la viața sexuală

Cuprins disertație

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I 
1.1. Aspecte introductive privind infracțiunile sexuale în care este implicat un minor ..4
1.2. Legislația națională privind infracțiunile la viața sexuală în care minorii pot fi subiecți activi sau pasivi 5
CAPITOLUL II
2.1. Cauze care au condus la săvârșirea unei infracțiuni sexuale de către un minor 9
2.2. Cauze care au favorizat victimizarea unui minor prin săvârșirea unei infracțiuni la regimul sexual ..11
CAPITOLUL III. Procedura în cauzele cu infractori minori
3.1. Măsuri de ocrotire a minorilor în procesul penal 14
3.2. Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori 16
3.3. Judecarea cauzelor cu infractori minori ...18
3.4. Punerea în executare a măsurilor privind minorii .. ..23
CAPITOLUL IV. Practică judiciară
Studiu de caz: Analizarea unei infracțiuni la viața sexuală săvârșită de către un minor 26
Analizarea speței, situația premisă, forme, modalități, sancțiuni
CONCLUZII 42
BIBLIOGRAFIE ..43


Extras din disertație

INTRODUCERE
Motivarea alegerii temei
Într-un stat cu principii sănătoase, minorul reprezintă aurul societății în cadrul căreia interesul superior al minorului ar trebui să reprezinte elementul primordial.
Motivul pentru care am ales tema „Minorul, subiect al infracțiunii la viața sexuală” îl reprezintă în principal încercarea de a analiza din punct de vedere legal, psihologic și social faptele din spectrul sexual la care minorii sunt parte.
Sexualitatea reprezintă un subiect intens abordat, fiind de cel mai multe ori un factor util și benefic omenirii, cu excepția cazurilor în care sunt implicați minori, fie ca subiecți activi sau pasivi.
Problematica abordată și scopul lucrării
Prezenta lucrare de disertație este conceptualizată dintr-o parte teoretică formată din trei capitole pe parcursul cărora voi analiza problematica implicării minorilor, sub orice formă, în viața sexuală și o parte practică în cuprinsul căreia este tratat un studiu de caz privind săvârșirea unei infracțiuni sexuale de către un minor cu evidențierea particularităților privind procedura penală în cauzele cu infractori.
Scopul lucrării este de a explora prezența și implicarea minorului în viața sexuală sub toate implicațiile ei, de a analiza cauzele care au determinat ca un minor să fie subiect activ al unor astfel de fapte sau, din contră, studierea factorilor care au condus la victimizarea sexuală a unui copil. 
Prezenta lucrare își propune să furnizeze o analiză complexă și actualizată a situației de fapt și de drept în care se regăsește un minor implicat într-o faptă penală de natură sexuală, precum și evidențierea lacunelor legislative dar și a aspectelor practice care se doresc a fi armonizate.
Importanța și actualitatea temei de cercetare
Importanța acestui studiu este de a oferi un tablou limpede privind traseul unui minor cu înclinații sexuale din spectrul legii penale de la săvârșirea faptei până la executarea pedepsei în sensul acestei legi.
În cadrul acestei teme de disertație mi-am propus să analizez din punct de vedere juridic penal procedura care trebuie urmată în cauzele cu infractori minori, felul măsurilor de protecție a minorilor în cadrul procesului penal, specificul urmăririi penale în aceste cauze, precum și judecarea și punerea în executare a pedepselor privind minorii ca agresori sexuali.
Actualitatea temei de cercetare este conferită de categoria specială de subiecți care urmează a fi studiată. Astfel, minorii reprezintă factorul vulnerabil al unei națiuni și astfel suntem obligați să manifestăm o implicare activă din punct de vedere social.
De asemenea, având în vedere panta ascendentă în ceea ce privește infractorii minori din domeniul sexual, se impune să identificăm măsuri actuale de prevenire și coerciție a unor astfel de fapte, care să ne conducă spre o societate educată și „scoasă la lumină”.
CAPITOLUL I.
1.1 Aspecte introductive privind infracțiunile sexuale în care este implicat un minor
Încă din cele mai vechi timpuri problema sexualității a reprezentat un subiect controversat, însă aceasta devine cu atât mai sensibilă atunci când sunt implicați copii.
Deși activitatea sexuală este un comportament manifestat în mare parte de fiecare copil, ba chiar unii dintre ei adoptă acest tip de practică mult prea timpuriu, esențial este ca aceasta să se producă în condiții în care să nu fie de natură să afecteze dezvoltarea fizică, emoțională sau psihică a minorului implicat într-o asemenea acțiune.
Astfel, legea penală statuează asupra apărării valorilor sociale primordiale în care sunt implicați minorii, respectiv libertatea la viață sexuală, aspect care presupune ca minorul să fie protejat pentru a nu deveni o victimă a unor astfel de infracțiuni, precum și adoptarea unor norme legislative în vederea împiedicării unui minor de a săvârși astfel de fapte.
Conform notei privind unele propuneri pentru modificarea Codului Penal din anul 2021 al Consiliului Superior al Magistraturii, deși societatea românească încă este considerată pragmatică în ceea ce privește cazurile de abuz sexual asupra unui minor, existând tendința de a „ascunde sub preș” aceste situații, în ultimul timp reprezentanții justiției au acordat o atenție deosebită cauzelor sexuale în care sunt implicați copiii și au solicitat luarea unor măsuri ferme și cu impact social, indiferent de vârsta făptuitorului.
Infracțiunile contra libertății și integrității sexuale au efecte foarte grave și uneori ireversibile asupra procesului de formare al personalității unui minor, indiferent dacă minorul este făptuitor sau victimă, iar uneori nu există pârghii care să repare acest episod traumatizant din viața copilului, indiferent de forma de implicare.
Din punct de vedere psihologic, minorul care a fost implicat într-o formă de abuz sexual, fie că este subiect activ sau pasiv, după consemnarea infracțiunii prezintă unele semne posttraumatice printre care putem enumera sentimentele de culpabilitate, incapacitatea de a reacționa, neputința de a relata evenimentul, ori sentimentul că a provocat o murdărie corporală.


Fisiere în arhivă (1):

  • Minorul - subiect al infractiunii la viata sexuala.docx

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Adrian Neculau și Ferreol Gilles, (2003) Violența.Aspecte Psihosociale, Editura Polirom, București;
2. A.Boroi, (2014) Drept Penal. Partea Generală. Editura a 2- a rev., Ed. C.H.Beck, București;
3. Golu P., Verza E., Zlate M. (1995) Psihologia copilului. București Editura didactică și pedagogică;
4. Ion Miron, V. Bujor (2001) Violența sexuală, aspecte juridico-penale și criminologice, Chișinău;
5. Maria Dorina Pasca (2005) Infractorul minor și integrarea sa în comunitate Editura Ardealul;
6. Mihail Udroiu, (2017) Procedură Penală, Partea Specială, Ed. Ch. Beck, București;
7. Mihail Udroiu, (2020) Codul de Procedură Penală, Comentariu pe articole. Ediția 3, Editura C.H. Beck; 
8. Prof.univ.dr.Ioan Griga. (2020) Proceduri Penale Speciale, București;
9. Codul Penal, Codul de Procedură Penală, (2021) Editura Universul Juridic, septembrie;
10. Revista Națională de Drept, nr.5, (2017), Personalitatea infractorului minor: Concept, formare, clasificări, București;
11. Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzurilor sexuale (Convenția Lanzarote) (2007);
12. Consiliul Superior al Magistraturii. Raport privind practica instanțelor de judecată și a parchetelor de pe lângă acestea în investigarea și soluționarea cauzelor privind infracțiunile la viața sexuală cu victime minore.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!