Modalități de dezvoltare și promovare a turismului rural în nordul și sudul Republicii Moldova

Cuprins disertație Cum descarc?

INTRODUCERE 6
CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII TEORETICE, METODOLOGII PRIVIND DEZVOLTAREA şi AMENAJAREA ZONILOR TURISTICE. 10
I.1 Analiza conceptelor şi caracteristicilor privind dezvoltarea satelor turistice. 10
I.2. Caracteristica tipologiilor şi principiilor amenajărilor în scopuri turistice. 15
I.3. Analiza aspectelor legislative privind amenajareaturistică şi protecţia mediul înconjurător. 20
CAPITOLUL II FACTORII CARE INFLUENTEAZA DESFASURAREA ACTIVITATI TURISTICE în MEDIUL RURAL. 31
II.1 Analiza şi caracteristica elementelor de infrastructură turistică în mediul rural Nord/Sud. 31
II.2 Promovarea produselor turistice şi impactul asupra dezvoltari economice a tarii. 33
II.3 Modalități conceptuale de amenajare a construcţiilor turistice rurale şi importanţa acestora în atragerea turiştilor 38
CAPITOLUL III ANALIZA SOWT A AMENAJĂRILOR RURALE DIN ZONA TURISTICĂ DE NORD ȘI SUD 41
III.1 Caracteristici generala a pensiunii Hanul lui Hangan (Lalova). 41
III.2. Analiza generala a vilei Ambasadorf (Albota de sus). 44
III.3 Analiza SOWT a pensiuni Hanul lui Hangan şi vila Ambasadorf. 46
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 50
BIBLIOGRAFIE 52
ANEXE 55


Extras din disertație Cum descarc?

INTRODUCERE
Cu toate că Republica Moldova are o suprafață, mică ea dispune de un, potenţial turistic, măreț și–diversitate de rezervaţii peisagistice și landşafturi naturale şi monumente unice.aloare europeană şi mondială
Amenajarea teritoriului este acţiunea interdisciplinară la care, contribuie economia şi organizarea, turismului, ecologia, geografia, arhitectura, sociologia, psihologia care porneşte de la studiile. de detaliu. Amenajarea turistică a teritoriului, este parte integră a amenajării teritoriului unei ţări. Este procesul dinamic şi complex de amenajare ştiinţifică a turismului cu luarea în considerare a relaţiei mediu. 
Actualiatatea temei. 
Elaborarea și lărgirea serviciilor turistice rurale propuse cetăţenilor R. M. şi celor din străinătate. prin promovarea agropensiunilor turistice după preţ, calitatea serviciilor şi amplasarea. 
Studierea unitaţilor de cazare a pensiunilor turistice din ţara noastră este necesară la momentul actual avînd scopul de a găsi moduri de oferire a serviciilor calitative turiştilor, pentru a poziţiona satele Moldovei ca destinaţie turistică. În prezent tot mai apare necesitatea de a propune crearea unei noi viziuni asupra amenajării, perioadei respective, fapt ce conferă temei un grad sporit de interes şi, de actualitate.
Scopul lucrării P
Prezentarea conceptului unei afaceri în mediu rural ţărănească transformată în, pensiune turistică rurală, prin amenajarea acesteia potrivit exigenţelor pieţei turistice, precum şi prin implimentarea unor tehnologii de deservire a oaspeţilor.
Obiectivele lucrării. 
Realizarea obiectivelor autorii îşi propun unrmătoarele 
• Studierea situaţiei turismului R.M. în special a turismului rural şi a capacităţii lui de lansare pe piaţa turistică;
• Caracterizarea unei pensiuni turistice pentru a oferirea standartelor a diferitor segmente de turişti;
• Descrierea tehnicilor şi metodelor de deservire a turiştilor în spaţiile de cazare şi alimentare, de organizare a agrementului şi deservire a excursioniştilor în mediul rural.
• Prezentarea unor repere pentru diversificarea ofertei turistice la sate pentru a putea fi implimentate în condiţiile realităţii din R. M.
Obiectul de studiu al lucrării. 
Dezvoltarea economică permite peremutaţii profunde în structura socială au generat probleme în domeniul utilizării şi administrării spaţiului. De asemenea, pentru a înfrumuţesa, cele spuse sunt prezentate, cîteva modeluri de amenajatre a unei agropensiuni, privind importanţa gusturilor preferate, de turiştii din R. Moldova.
Analiza şi caracteristica construcţiilor şi amenajărilor turistice rurale se bazează în mare parte pe tradiţiile locale, ceea ce îi atrage pe turişti cel mai mult.
Nivelul de cercetare ştiinţifică.
Asemănătoare a mai multor lucrări dedicate turismului rural în R.Moldova încearcă înpreună cu autorii să dea o explicaţie din diferite puncte de vedere a turismului rural şi a oportunităţii dezvoltării lui în ţara noastră. Nu de mult au apărut publicaţii cu, recomandări practice pentru antreprenorii, din mediul rural care au ales turismul ca, activitate de bază. Autorik susţin că, pentru transformarea satului moldovenesc în destinaţie turistică, sunt necesare:
• Promovarea diverselor forme de ospitalitate tradiţională moldovenească;
• Valorificarea potenţialului,cultural şi natural, concentrat pe teritoriului localităţii;
• Folosirea unor tehniciK şi metode de organizare şi prestare calitativă a serviciilor turistice.
• Dezvoltarea unei abordări pro-active în planurile modalități de dezvoltare a afacerilor în mediul rural.


Fisiere în arhivă (1):

  • Modalitati de Dezvoltare si Promovare a Turismului Rural in Nordul si Sudul Republicii Moldova.docx

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

Legile şi actele normative ale Republicii Moldova
1. Hotărârea Nr. 1065 din 02.09.2003, Strategia de dezvoltare durabila a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015 Nr. 1065 din 02.09.2003
2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 242 din 01.03.2005 cu privire la aprobarea Programului Naţional "Satul Moldovenesc" (2005-2015) //Monitorul Oficial 71-73/471, 
3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova - Cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei - Nr.643 din 27.05.2003 / Monitorul Oficial al R. Moldova nr.99-103/680 din 06.06.2003.
4. Legea Republicii Moldova nr. 352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova //Monitorul Oficial 14-17/40, 02.02.2007.
MONOGRAFII
1. Augustin I. O estetică reconstrucţie rurală, Bucureşti: Editura Paideia, 2002. – 230p.
2. Baloiu V. Vestigii cultuale în regiunea Orhei, Bucuresti: Editura Ceres, 1995. – 140p.
3. Bărbulescu C. Integrare tehnologică în arhitectura contemporană, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujană, 2002. – 158p.
4. Benedek J. Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană, 2004. – 504p.
5. Berbecaru I., Botez M. Teoria şi practica amenajării turistice, Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1998. – 165p. 
6. BusagliM. Să înţelegem arhitectura, Chişinău: Editura Ştiinţa, 2008. – 120p.
7. Cazacu C., Constantin E., Cazacu E., Maracineanu F. Dezvoltarea rurala durabila prin exploatarea amenajarilor, Craiova: Editura Alma Craiova, 2009. – 346p. 
8. Cot F. Urbanismul şi amenajarea teritoriului – utopii şi realităţi, Chişinău: Editura Pro Noi, 2010. – 140p.
9. Cristea V. Amenajări, construcţii şi instalaţii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică 2002. – 252p.
10. Crişan R. Recomandări privind conservarea patrimoniului arhitectural, Bucureşti: Editura Universitară Ion Mincu, 2005. – 155p.
11. Gheorghiu T.O. Locuire şi neaşezare, Bucureşti: Editura Paideia, 2002. – 126p. 
12. Gîlvan V., Platon N., Rusu V., Managementul Turistic rural în R.M. Chişinău: Editura Bons Offices, 2004. – 144p.
13. Grama N. Elemente de etică profesională în arhitectură rurală, Bucureşti: Editura Universitară Ion Mincu, 2009. – 415p.
14. Iancu A. Elemente de arhitectură rurală, Cluj-Napoca: Editura U.T. Pres, 2002. – 315p.
15. Ianoş I. Satele şi organizarea spaţiului turistic, Bucureşti: Editura Academiei România, 2000. – 164p.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!