Motivarea Angajatilor in Inteprinderi de Turism

Extras din disertatie Cum descarc?

?rgument
?m ?les c? tema pentru lucr?re? de disert?tie, Motiv?re? ?ng?j?tilor din intreprinderi de turism, deo?rece, consider ca, d?torita unui person?l motiv?t in domeniul turismului, se po?te ?junge l? dezvolt?re? turismului. Urmand o f?cult?te in geogr?fie si un m?ster in turism, unde ?m reusit sa-mi ?profundez cunostintele, imi doresc fo?rte mult sa continui si sa lucrez in domeniul turismului.
Pentru ? intelege cu ?devar?t motiv?re? l? locul de munca este nevoie de m?i mult decit un demers ?c?demic. Efic?cit?te? politicilor de ?f?ceri depinde de corectitudine? opiniilor despre motiv?re. D?ca ?ceste? nu sunt corecte, fie nu ?u niciun imp?ct, fie, m?i rau, sunt distructive pentru org?niz?tie. Corectitudine? nu depinde num?i de intelepciune si experienta, ci si de cercet?re? sistem?tica. Cercet?re? ne fereste de ? ?ve? prejudecati si de ? vede? lucrurile ?s? cum vrem, nu cum sunt. De ?semene?, ne proteje?za impotriv? efemerului si modei.
De ce motiv?re?? Pentru ca motiv?re? este un element esenti?l in to?te domeniile de ?ctivit?te. Motiv?re? vine din interiorul fiecarui?, din cele m?i launtrice ?scunzisuri ?le fiintei um?ne si este ?danc inradacin?ta in dorintele si nevoile omului.
Motiv?re? ?ng?j?tilor este ,,o stiinta" ?l carui rol s-? dovedit, in timp, ? fi unul fo?rte import?nt. Uneori, recrut?re? ?ng?j?tilor este f?cila, d?r pastr?re? lor m?i dificila. Mentinere? ?ng?j?tilor in firma, cre?re? cu ?jutorul lor ? unor produse competitive pe pi?ta, mentinere? firmei in top, depind in m?re masura de modul in c?re ?ng?j?torul/m?n?gerul intelege import?nt? motivarii person?lului din subordine si stie ca trebuie sa c?ute, sa descopere si sa ?plice ?cele tehnici de motiv?re c?re sunt in concord?nta cu ?steptarile ?ng?j?tilor.
Omul este o fiinta superio?ra inzestr?ta cu c?litati si resurse nebanuite. Motiv?ti? ?re drept scop gener?re? dorintei, l? fiec?re ?ng?j?t, de ?-si utiliz? resursele (?ptitudini, competente, cunostinte) l? cote m?xime in procesul de re?liz?re ? s?rcinilor de serviciu s?u in re?liz?re? ?ltor ?ctiuni menite sa sustina dezvolt?tre? firmei.
Motiv?re? se regaseste in corel?re? necesitatilor, ?spir?tiilor si intereselor person?lului din c?drul unei firme, prin re?liz?re? obiectivelor si exercit?re? s?rcinilor, competentelor si respons?bilitatilor ?tribuite. Motiv?re? ?re c? scop stimul?re? ?ng?j?tilor in obtinere? de perform?nte. Rolul motiv?tiei nu se limite?za l? ?-i f?ce pe o?meni sa munce?sca, ci merge pana l? ?-i f?ce sa munce?sca bine, lucru c?re implica utiliz?re? integr?la ? resurselor fizice si intelectu?le de c?re dispun indivizii.
Lips? unei motiv?tii puternice (profesion?le si soci?le) conduce l? ?p?riti? oportunismului si diminu?re? loi?litatii s?l?ri?tilor, lipsa de ?ng?j?ment r?tion?l ?l person?lului pentru succesul org?niz?tiei si imposibilit?te? ?tingerii unor niveluri superio?re de perform?nta.
Lucr?re? de f?ta este structur?ta pe trei c?pitole. In primul c?pitol, intitul?t ?specte gener?le ?le motivarii, vom prezent?, pe scurt, ce intelegem prin motiv?re, l? ce ?juta motiv?re? si cum sunt o?menii motiv?ti in c?drul org?niz?tiilor. ?bordarile teoretice, in intelegere? procesului motiv?tor sunt multiple si diferite, pentru ca multi teoreticieni ?u dezvolt?t propriile opinii cu privire l? motiv?tie. Ei ?u ?bord?t motiv?ti? pornind de l? diferite puncte de vedere, de l? idei determin?te de conditiile soci?le si politice existente l? ?ce? vreme. ? motiv? o?menii in munc? lor inse?mna ? le rasplati contributi? l? progesul org?niz?tiei, d?r, m?i ?les, de ? dezvolt? pentru ei insisi utilit?te? d?t? de dimensiune? subiectiva ? muncii.
Dougl?s McGregor ? re?liz?t Teori? Y intr-o directie opusa cu Teori? X. In ?ce?sta v?ri?nta, se presupune ca m?n?gerii cred in motiv?ti? interio?ra venita din p?rte? ?ng?j?tilor pentru desfasur?re? ?ctivitatilor l? locul de munca. Unul dintre cele m?i import?nte ?specte ?le motivarii unei forte se refera l? l?ude si recuno?stere.
In cel de-?l doile? c?pitol, Motiv?re? ?ng?j?tilor din intreprinderi de turism, ne vom ?x? strict pe modul in c?re sunt motiv?ti cei c?re lucre?za in turism.
In cee? ce priveste p?rte? pr?ctica, vom discut? despre mod?litatile de motiv?re ? ?ng?j?tilor din c?drul hotelului Unire?, pe b?z? unor chestion?re complet?te de catre o p?rte din ?ng?j?tii hotelului. Vom ?n?liz? rezult?tele chestion?relor, i?r pe b?z? ?cestor? vom recom?nd? catev? mod?litati de imbunatatire ? motivarii ?ng?j?tilor pentru ? ?jut? l? perfection?re? perform?ntelor.
C?p. 1 ?specte gener?le ?le motivarii in munca
Este din ce in ce m?i ?ccept?t f?ptul ca in m?n?gementul firmei, resurs? um?na determina succesul si prosperit?te? lui. Cat pot dur? o buna politica comerci?la si un? fin?nci?ra sanato?sa, d?ca ?ng?j?tii desfaso?ra in m?g?zine, ?teliere s?u h?le, munca de sl?ba c?lit?te, d?ca ?cesti? se f?c ca muncesc, d?ca-si petrec timpul de munca intr-un mediu conflictu?l s?u d?ca s?bote?za firm?? 
Pentru ? pune m?i bine in evidenta c?r?cteristicile de b?za ?le m?n?gementului resurselor
um?ne, este neces?r sa se define?sca si sa se contureze cat m?i ex?ct locul si continutul ?cestui?, in liter?tur? de speci?lit?te exprimandu-se diferite si numero?se opinii.
Cu to?ta diversit?te? de opinii, m?re? m?jorit?te ? speci?listilor in domeniu considera ca
m?n?gementul resurselor um?ne, c? orice ?lt domeniu stiintific, este rezult?tul cercetarii speci?liz?te si se inscrie pe tr?iectori? dej? cunoscuta ? unei evolutii si diversificari rel?tiv r?pide, in numero?se domenii de ?ctivit?te.
Potrivit liter?turii de speci?lit?te, m?n?gementul resurselor um?ne presupune o ?bord?re s?u o tr?t?re tot?la, glob?la, interdisciplin?ra si profesion?la ? problem?ticii person?lului din c?drul unei org?niz?tii. 
Termenul m?n?gementul resurselor um?ne reflecta, de ?semene?, crestere? preocuparilor societatii, precum si ?le org?niz?tiilor in cee? ce priveste problemele o?menilor.
?ce?st? cu ?tat m?i mult, cu cat, dupa cum mentione?za John M. Iv?ncevich si Willi?m F.
Glueck, in prezent, ?ng?j?tii cer mult m?i mult de l? posturilor lor si raspund mult m?i f?vor?bil
?ctivitatilor m?n?geri?le c?re ?u in vedere imbunatatire? c?litatii vietii in gener?l si ? vietii profesion?le in speci?l. De ?cee?, m?n?gementul resurselor um?ne este nu num?i un domeniu stiintific fo?rte import?nt, ci si deosebit de interes?nt, si in ?cel?si timp f?scin?nt, deo?rece se refera l? o?meni si l? n?tur? um?na, implica o?meni si ?re in vedere deciziile in legatura cu ?cesti?.


Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

1. Burle?, Schiopoiu, ?dri?n?, M?n?gementul resurselor um?ne, Editur? Universit?ri?, Cr?iov?, 2008 
2. Chereches, Io?n, Motiv?re? si recompens?re? person?lului, Editur? Perfect, Bucuresti. 2004
3. Chisu, Vioric? ?n?, Posturi, s?l?rii si...beneficii, Editur? Irecson, Bucuresti, 2005
4. De?conu, ?., Rosca, L., Chivu, I., Podgore?nu, S., Comport?mentul org?niz?tion?l si m?n?gementul resurselor um?ne, Editur? ?.S.E, Bucuresti, 2002
5. M?nolescu, ?urel, M?n?gementul resurselor um?ne, Editi? ? 4 ? revizuita, Editur? Economica, Bucuresti, 2003
6. Mironescu, Rox?n?, Resurse um?ne in turism, Editur? ?lm? M?ter, B?cau, 2002
7. Nov?c, Emili?, ?brud?n, Denis?, M?n?gementul resurselor um?ne - elemente teoretice si pr?ctice,Editur? Eurobit, Timiso?r?, 2010
8. Prod?n, ?dri?n?, M?n?gementul de succes. Motiv?tie si comport?ment, Editur? Polirom, I?si, 1999
9. Prod?n, ?dri?n?, M?n?gementul resurselor um?ne, Editur? ?ltius ?c?demy, I?si, 2002
10. Prod?n, ?dri?n?, Rot?ru ?nton, M?n?gementul resurselor um?ne, Editur? Sedcom Libris, I?si, 2006
11. Sirot?, D?vid, Mischkind, Louis ?., Meltzer, Mich?el Irwin, Motiv?re? ?ng?j?tilor. Cum creste perform?nt? comp?niei od?ta cu entuzi?smul o?menilor, Tr?ducere de Catalin? Timofte, Editur? ?LL, Bucuresti, 2010
12. Stephen, P. Robbins, M?y, Coulter, M?n?gement, Pe?rson Educ?tion
13. Stoic?, Mih?el?, M?n?gementul resurselor um?ne in turism, Editur? RisoPrint, Cluj N?poc?, 2009
14. Ticu, Const?ntin, Determin?nti ?i motiv?tiei in munca. De l? teorie l? ?n?liz? re?litatii org?niz?tion?le, Editur? Universitatii "?lex?ndru Io?n Cuz?", I?si, 2009
15. Ungure?nu, Sorin, Introducere in m?n?gementul resurselor um?ne, Editur? Romprint, Br?sov, 2003
16. Verboncu, I., Cum conducem? Ghid metodologuc pentru m?n?geri, Editur? Tehnica, Bucuresti, 1999
17. Wilson, Jerry R, 151 de idei eficiente pentru motiv?re? ?ng?j?tilor. Cum sa-i formezi si sa-i pastrezi pe cei m?i buni, tr?d. de Kiki V?silescu, Editur? Polirom, I?si, 2007
18. Zigl?r, Zig, S?v?ge, Jim, Motiv?ti?: o c?le spre perform?nte deosebite.Cum sa obtii tu si ceil?lti rezult?te excelente, Business Tech Intern?tion?l Press, Bucuresti, 1998
19. Russu C. ,Management,concepte,metode si tehnici, Editura Expert, Bucuresti, 1995
20. Dima C. ,Managementul organizational, Editura Scrisul Romanesc, Craiova, 1996


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!