Motivarea personalului în management - provocări și soluții

Cuprins disertație Cum descarc?

REZUMAT . pg. 3
LISTA TABELE ȘI FIGURI pg. 6
INTRODUCERE ... pg. 7 
CAPITOLUL 1 - IMPORTANȚA COMUNICĂRII ȘI A MOTIVĂRII ÎN PROCESUL DE MANAGEMENT AL ANGAJAȚILOR .. pg. 9
1.1. Aspecte introductive privind comunicarea și motivarea ... pg. 9
1.2. Definirea și rolul comunicării manageriale în motivarea angajaților . pg. 10
1.3. Motivarea tinerelor generații de angajați pg. 12
CAPITOLUL II - MOTIVAREA ÎN VEDEREA OBȚINERII PERFORMANȚEI ... pg. 15
2.1. Definirea și scopul motivației . pg. 15
2.2. Teorii privind motivația în muncă .. pg. 16
2.3. Factori motivaționali ... pg. 24
2.4. Metode de motivare pg. 28
CAPITOLUL III - STRATEGII DE RECOMPENASARE A ANGAJAȚILOR . pg. 32 
3.1. Metode financiare de recompensare a personalului pg. 35
3.2. Metode non-financiare de recompensare a personalului pg. 36
3.3. Practici internaționale de aplicare a strategiilor de motivare .. pg. 38
3.4. Motivarea personalului în Uniunea Europeană .. pg. 40
3.5. Exemple de motivare în companii de renume pg. 42
CAPITOLUL IV - STUDIU DE CAZ - STRATEGII DE MOTIVARE ȘI GRADUL DE SATISFACȚIE AL ANGAJAȚILOR S.P.D.Î.R.P. REȘIȚA .. pg. 46
4.1. Introducere .. pg. 46
4.2. Metode și forme de evaluare a angajaților .. pg. 48
4.3. Interpretarea rezultatelor . pg. 49
4.4. Concluzii în urma studiului . pg. 53
CONCLUZII pg. 56
ANEXE . pg. 57
Anexa 1 - Chestionar . pg. 57
BIBLIOGRAFIE .. pg. 60


Extras din disertație Cum descarc?

INTRODUCERE
“Tot mai mulți manageri acordă o atenție specială factorului uman concepția modernă fiind că angajații sunt însăși organizația în sine.” 
Buna funcționare a unei instituții este în corelație cu maniera în care salariații sunt încurajați să munceasca, prin diverse mijloace de motivare, prin felul în care li se asigură posibilitatea de ascensiune și dezvoltare a carierei.
Motivarea definește actul prin intermediul căruia lucrătorii sunt dirijați să atingă țelurile impuse ale companiei.
Actualmente angajații nu mai profesează doar din considerente financiare ci și pentru a obține starea psihologică de mulțumire sufletească în urma acțiunilor întreprinse, pe lângă satisfacția financiară existând și instrumente non-financiare de satisfacere care au uneori rezultate mai spectaculaose chiar decât o majorare a remunerației (mobilarea optimă a încăperii unde lucrează, modernizarea și îmbunătățirea continuă a procesului de muncă, promovarea etc.)
Angajații sunt eficienți dacă primesc respectul cuvenit și dacă simt că se integrează în colectiv.
Toate instrumentele de motivare au avantaje și dezavantaje, aplicarea lor trebuind să se facă în principal pe baza preferințelor celor implicați.
Fiecare organizație trebuie să își dezvolte propriul sistem de motivare, care să poată fi adaptat și îmbunătățit din mers pe măsură ce organizația evoluează și îți schimba caracteristicile.
Identificarea celor mai eficace metode de motivare reprezintă o provocare permanentă a managerilor, indiferent de sectorul de activitate.
“Obiectivul general al lucrării este acela de a evidenția importanța strategică a motivării în cadrul procesului de management, fiind demonstrat faptul că performanțele obținute la nivelul organizației, precum și prestigiul acesteia depind în mod hotărâtor de calitatea resurselor umane.
Pentru elaborarea lucrării am recurs la surse bibliografice din domenii precum comunicarea, comunicarea managerială, relațiile publice, cursuri de management și de marketing. De asemenea, am folosit și dicționare de specialitate, pentru explicarea unor noțiuni, termeni și concepte. 
Sursele au fost atât cărțile cât și internetul, pentru partea teoretică.” Pentru partea practică am realizat un studiu de caz pe bază de chestionar, aplicat pe un eșantion de 186 angajați din cadrul Serviciului Public “Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului 
Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Reșița, reprezentând 100% din totalul populației studiate.
Primul capitol al lucrării prezintă importanța comunicării și a motivării în procesul de 
management al angajaților, detaliind aspecte despre comunicare și motivare. Un subcapitol 
aparte îl constituie tratarea subiectului motivării în rândul tinerilor angajați.
Capitolul al II-lea abordează scopul și componentele motivației, în vederea obținerii performanței, factori motivaționali de bază și teorii privind motivația. Într-un subcapitol dedicat sunt prezentate cele mai eficiente și utilizate strategii de motivare a angajaților.
Capitolul III tratează problematica recompensării angajaților și vine, în completare, cu aspecte privind practicile internaționale de aplicare a strategiilor de motivare, motivarea personalului în Uniunea Europeană și exemple de motivare din trei companii de renume (Walt Disney, Ubisoft, Nestlé).
Capitolul IV cuprinde un studiu de caz privind strategiile de motivare în cadrul S.P.D.Î.R.P. Reșița (instituția în care pofesez) și gradul de satisfacție al angajaților. 
În contextul globalizării și schimbărilor continue în care ne aflăm, clasicele modele de managementul sunt depășite, căutându-se noi tehnici manageriale și motivaționale.
„Ponderea în care puterea, autoritatea și influența sunt utilizate a suferit modificări de-a lungul timpului. Astăzi accentul este pus pe influență, autoritatea ierarhică este mai puțin eficientă în a produce efectele scontate. Mai importante sunt capacitatea de a motiva, aprecia, înțelege și negocia.” 
Am încercat să conturez importanța motivării personalului în procesul de management și să evidențiez cât este de necesară redefinirea conceptului de motivare. 
Concluziile pe care le-am tras în urma studiilor își vor dovedi utilitatea în viitor, constituind atât un punct de sprijin personal, în activitatea pe care o voi desfășura, în calitate de participant la conducerea grupurilor de lucrători ai unei instituții publice, cât și, sper, în activitatea altor persoane implicate în procese de coordonare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Motivarea personalului in management - provocari si solutii.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

1. Armstrong, M., Managementul Resurselor Umane - Manual de practică, Editura CODECS, 2007
2. Bonciu, C., Instrumente manageriale psihologice, Editura All Beck, București, 2000
3. Burciu, A., Chasovschi C., Vancea R., Nastase C., Introducere în management, Editura Economică, București
4. Burduș, E., Căprărescu, G., Fundamentele managementului organizației, Editura Economică, 1999
5. Burnois, F., Chouchal, J.H., Managing Managers in Europe, în European Management Journal
6. Certo, S.C., Managementul modern, Editura Teora, București, 2002
7. Chașovschi, C., Managementul resurselor umane, Curs 2007-2008
8. Cherecheș, I., Motivarea și recompensarea, Editura Perfect, București, 2004
9. Chișu, V.A., Manualul specialistului în resurse umane, Casa de editură Irecson, București, 2000
10. Ciopi, O., Ciopi, M., Motivarea personalului în raporturi de muncă, 2003
11. Coates, C., Managerul total, Editura Teora, București, 1997
12. Cole, G.A., Managementul personalului, Editura CODECS, București, 2000
13. Constantinescu, D., Managementul resurselor umane, Suport de curs, Editura Fundației Ecologice, București, 2003
14. Covey, S., The Seven Habits of Highly Effective People, Simon & Schuster, New York, 1987
15. Crețu, R., Shanks, R., Ciobanu, G., Motivarea angajaților în companiile românești, Editura Cornelius SRL, Baia Mare, 2001
16. Deaconu, A., Podgoreanu S., Segal, T., Factorul uman și performanțele organizației, Editura ASE, București, 2004
17. Decenzo, D.A., Robbins, S.P., Personnel/Human Resource Management, Subsequent Edition
18. Dennz, R., Cum să te motivezi ca să câștigi, Editura Plitom, 2005
19. Drăgușin, M., Management - Particularități în comerț, Editura Gruber, București, 2003
20. Druță F., Motivația economică, Editura Economică, București, 1998
21. Emilian, R., (coordonator), Managementul resurselor umane, Editura ASE, București, 2003
22. Gary, J., Comportament organizațional, Editura Economică, București, 1998
23. Harrington, H.J., Management total în firma secolului 21, Editura Teora, București, 2000
24. Hăhăianu, L., (coordonator), Consilier - Managementul resurselor umane, Editura “Rentrop & Straton - Grup de editură și consultanță în afaceri”, București, 2000
25. Hoffman, O., Sociologia organizațiilor, Editura Economică, 2004
26. Keenan, K,, Cum să motivezi, Editura „Rentrop & Straton - Grup de editură și consultanță în afaceri”, București, 1997
27. Kok, L.H., Walt Disney employees’ training participation and its effect on employees’ intrinsic motivation, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, April 2009
28. Kubr, M., Introducere în management, Editura Alternative, București, 1994
29. Luthans, F., Kreitner, R., Organizational Behavior Modification, 1975
30. MacDonald, J., Piggot, J., Global Quality - The New Management Culture, Great Britain, 1992
31. Manolescu, A., Managementul resurselor umane, Editura R.A.I., București, 2008
32. Maslow, A., Motivation and personality, 3rd Edition, Harlow, 1987
33. Mathis, R.L., Nica, P., Rusu, C., Managementul resurselor umane, Editura Economică, București, 1997
34. Miner, J.B., Organizational Behavior: Essential Theories of Motivation and Leadership, 1st edition, Routledge, 2005
35. Nica, P. ș.a., Managementul firmei, Editura Condor, Chișinău, 1994
36. Nica, P., Prodan, A., Iftimescu, A., Management, Editura Sedcom Libris, Iași, 2001
37. Popescu, L., Resurse umane, comportament și management, București, Editura Cimer, 2001
38. Prodan, A., Tofan, A., Managementul resurselor umane, Editura Universității A.I. Cuza, 2008
39. Russu, C., Management, Editura Expert, București, 1996
40. Rușeț, C., Managementul resurselor umane, Editura Solness, Timișoara, 2006
41. Sherman, A., Bohlander, G., Managing Human Resources, South-Western Publishing Co, 1992 Edition
42. Stăncioiu I., Management - Elemente fundamentale, Editura Teora, București, 1998
43. Șerb, S., Relații publice și comunicare, Editura Teora, București, 2005
44. Taylor, F.W., Scientific Management, 1911
45. Zlate, M., Tratat de psihologie organizațional-managerială, vol I, II, Editura Polirom, 2007


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!