?n?liz? ??m??r?tiva a S?rvi?iil?r d? ??z?r? si ?lim?nt?r? ?f?rit? d? ??m?l?x?l? Vitivini??l? ?hat??u V?rt?ly si ?ur??ri

Cuprins disertatie Cum descarc?

INTR?DU??R? 7
???IT?LUL I ??R??T?RISTI?? ??M??NI?I VITIVINI??L? ,,?HAT??U V?RT?LY" SI ?UR??RI ??NTRU D?T?RNIN?R?? ??T?NTI?LULUI TURISTI? SI ???N?MI? 12
I.1. ?n?liz? si ??r??t?risti?? r?giunii und? isi d?sfas??ra ??tivit?t?? ??m??ni? IM ,,?hat??u V?rt?ly" si ?ur??ri 12
I.2. ??r??t?risti?? g?n?r?la ? s?rvi?iil?r ?r?st?t? in industri? turisti?a 14
I.3. ??r??t?risti?? ??m??ni?i IM ,,?ur??ri" ?? b?za ? ??tr???rii turismului ??n?l?gi? 19
???IT?LUL II R?LUL S?RVI?IIL?R D? ??Z?R? SI ?LIM?NT?R? IN INDUSTRI? ?R?STARII S?RVI?IIL?R TURISTI?? ? ??M?L?XULUI ?UR??RI SI ?HAT??U V?RT?LY 22
II.1. ??r??t?risti?? s?rvi?iil?r d? ??z?r? ?? b?za ??ntru ?r??r?? ?lim?tului f?v?r?bil ?dihn?i turistil?r in ??drul ??m?l?xului turisti? ?ur??ri 23
II.2. ??r??t?risti?? ??m?l?xului ?hat??u V?rt?ly si ?fi?i?nt? ???n?mi?a ? ??tivitatii turisti?? ? h?t?lului 32
II.3. M?d?lit?ti d? div?rsifi??r? si m?d?rniz?r? ? s?rvi?iil?r turisti?? l? ?ur??ri si ?hat??u V?rt?ly 45
???IT?LUL III ?N?LIZ? ?R?F?RINT?L?R TURISTIL?R ?? ??NSUM?T?RI D? ?R?DUS? TURISTI?? L? ??M??NIIL? ?N?LIZ?T? SI ?R?M?V?R?? L?R ?? ?L?N N?TI?N?L SI INT?RN?TI?N?L 50
III.1. ??r??t?r? m?tiv?tiil?r, ?titudinil?r si ?r?f?rint?l?r ?li?ntil?r unitatii h?t?li?r? ?ur??ri 51
III.2. ??r??t?r? m?tiv?tiil?r, ?titudinil?r si ?r?f?rint?l?r ?li?ntil?r unitatii h?t?li?r? ?hat??u V?rt?ly 64
III.3. ??ntributi? ??rf??ti?n?rii ??rs?n?lului si ? d?zv?lt?rii ??tivit?tii d? ?r?m?v?r? turisti?? l? ?r?st?r?? ??lit?tii s?rvi?iil?r turisti?? 77
??N?LUZII SI R???M?NDARI 81
BIBLI?GR?FI? 82
?N?X? 91


Extras din disertatie Cum descarc?

INTR?DU??R?
D?zv?lt?r?? s?rvi?iil?r turisti?? r??r?zinta ? ??m??n?nta d?finit?ri? si d??isiva ? ?r???sului d? d?zv?lt?r? in ?l?n ???n?mi? si s??i?l ? indivizil?r si ??munitatil?r, d?zv?lt?r? ??r? r??r?zinta unul dintr? ?bi??tiv?l? fund?m?nt?l?, d??a nu ?hi?r ??l m?i im??rt?nt, ?l? ??tivitatii ???n?mi?? d?sfasur?t? ?tat in m?diul rur?l ?at si ??l urb?n.
??tu?lit?t?? t?z?i d? li??nta. ??tu?lit?t?? t?m?i ?st? d?t?rmin?ta in ?iud? su???sului in??nt?st?bil, n?u? stiint? s??i?la d?s?r? turism s-? izbit d? un?l? difi?ultati g?n?r?t? d? ? f??rt? r??ida d?zv?lt?r?. In ???l?si tim?, d?zv?lt?r?? s?rvi?iil?r turisti?? rur?l? din intr??rind?ril vitivini??l? r??r?zinta ? t?ma d? m?r? ??tu?lit?t? si r?l?v?nta ??ntru d?m?niul ??r??tarii turisti??, ?u im???t si r?v?rb?r?tii in t??t? d?m?niil? si subd?m?niil? ??r??tarii ???n?mi??.
Lu?r?r?? d? f?ta isi ?r??un? sa ?b?rd?z? ?r?bl?m?ti?? f??rt? v?sta si multil?t?r?la ? d?zv?ltarii s?rvi?iil?r turisti?? in ??n?xiun? ?u s?rvi?iil? ?ubli?? ??r? ??ntribui? l? r??liz?r?? s?, i?r ?b?rd?r?? ?????ra ?tat ?l?nul t??r?ti?, ?l in??drarii ??n???tu?l? si m?t?d?l?gi?? in lit?r?tur? d?m?niului, ?at si ?l?nul ??n?r?t ?l ?n?liz?i ?m?iri??. ???st ultim ?s???t r?l?va ??n??ntr?r?? n??stra ?? un ?s???t d? m?r? ??n?r?t?t? si, du?a ?ar?r?? n??stra, in?v?tiv ?rin d?m?niul si ??l? d?ua z?n? ??r??t?t? ?ur??ri si ?rh?i. N? r?f?rim l? studi?r?? un?i ??t?g?rii ???rt? d? s?rvi?ii turisti??, m?i ?utin ?b?rd?t? in lit?r?tur? turisti?a, si ?num? s?rvi?iil? d? ?rdin? si sigur?nta ? ??zarii si ?lim?ntarii in ??m?l?x?l? turisti?? din ??drul intr??rind?ril?r viti??l? ?ur??ri si ?h?t? V?rt?ly.
S???ul t?z?i d? li??nta. S???ul ?r?z?nt?i lu?rari ?st? d? ? studi? si ?x?un? ??t?nti?lul d? ??z?r? si d?s?rvir? ? turistil?r in s??tiil? rur?l? din intr??rind?ril? vitivini??l?, d?r si ?un?r?? in dis?uti? ? ?r?bl?m?l?r ?u ??r? s? ??nfrunta ?zi s?rvi?iil? turisti??, ?it si studi?r?? ??sibilitatil?r si m?t?d?l?r d? ??r??t?r? ? m?tiv?tiil?r turistil?r r?f?rit?r l? ??z?r? si ?lim?nt?r? in intr??rind?ril? studi?t?. ???r? n???sit?t?? d? ? ?n?liz? si ??r??t?t?? ??t?nti?lului s?rvi?iil?r turisti?? in intr??rind?ril? vitivini??l? d???r??? num?rul d? turisti int?rni si ?xt?rni in RM ?st? in ??st?r? d? l? un ?n l? ?ltul.
?bi??tiv? t?z?i d? li??nta. ??ntru r??liz?r?? ???st?i lu?rari mi-?m ?r??us urmat??r?l? ?bi??tiv? g?n?r?l?:
o D? ? ??r??t?riz? ??m??niil? vitivini??l? ,,?hat??u V?rt?ly" si ?ur??ri ??ntru d?t?rnin?r?? ??t?nti?lului turisti? si ???n?mi?
o D? ? ?n?liz? r?lul s?rvi?iil?r d? ??z?r? si ?lim?nt?r? in industri? ?r?starii s?rvi?iil?r turisti?? ? ??m?l?xului ?ur??ri si ?hat??u V?rt?ly
o ?n?liz? ?r?f?rint?l?r turistil?r ?? ??nsum?t?ri d? ?r?dus? turisti?? l? ??m??niil? ?n?liz?t? si ?r?m?v?r?? l?r ?? ?l?n n?ti?n?l si int?rn?ti?n?l 
Din ?bi??tiv?l? g?n?r?l? r??s ?bi??tiv?l? s??und?r?:
o ?n?liz? si ??r??t?risti?? r?giunii und? isi d?sfas??ra ??tivit?t?? ??m??ni? IM ,,?hat??u V?rt?ly" si ?ur??ri
o ??r??t?risti?? g?n?r?la ? s?rvi?iil?r ?r?st?t? in industri? turisti?a
o ??r??t?risti?? ??m??ni?i IM ,,?ur??ri" ?? b?za ? ??tr???rii turismului ??n?l?gi?
o ??r??t?risti?? s?rvi?iil?r d? ??z?r? ?? b?za ??ntru ?r??r?? ?lim?tului f?v?r?bil ?dihn?i turistil?r in ??drul ??m?l?xului turisti? ?ur??ri
o ??r??t?risti?? ??m?l?xului ?hat??u V?rt?ly si ?fi?i?nt? ???n?mi?a ? ??tivitatii turisti?? ? h?t?lului
o ?n?liz? m?d?lit?til?r d? div?rsifi??r? si m?d?rniz?r? ? s?rvi?iil?r turisti?? l? ?ur??ri si ?hat??u V?rt?ly
o ??r??t?r? m?tiv?tiil?r, ?titudinil?r si ?r?f?rint?l?r ?li?ntil?r unitatii h?t?li?r? ?ur??ri
o ??r??t?r? m?tiv?tiil?r, ?titudinil?r si ?r?f?rint?l?r ?li?ntil?r unitatii h?t?li?r? ?hat??u V?rt?ly
o ??ntributi? ??rf??ti?n?rii ??rs?n?lului si ? d?zv?lt?rii ??tivit?tii d? ?r?m?v?r? turisti?? l? ?r?st?r?? ??lit?tii s?rvi?iil?r turisti??


Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Comparativa a Serviciilor de Cazare si Alimentare Oferite de Complexele Vitivinicole Chateau Vartely si Purcari.docx

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

??T? N?RM?TIV?:
1. ??dului mun?ii ?l R??ubli?ii M?ld?v? nr. 154-XV din 28.03.2003, ?ubli??t in M?nit?rul ?fi?i?l nr.159-162/648 din 29.07.2003. 
2. ??nstituti? R??ubli?ii M?ld?v? din 29.07.1994, ?ubli??ta 12.08.1994 in M?nit?rul ?fi?i?l Nr. 1, d?t? intr?rii in vig??r? : 27.08.1994
3. L?g? ?rivind ?r?t??ti? ??nsum?t?ril?r nr. 105-XV din 13.03.2003, ?ubli??ta in M?nit?rul ?fi?i?l ?l R.M?ld?v? nr.126-131/507 din 27.06.2003
4. L?g?? ?u ?rivir? l? ?rg?niz?r?? si d?sfasur?r?? ??tivitatii turisti?? nr. 352-XVI din 24.11.2006, ?ubli??ta in M?nit?rul ?fi?i?l nr.14-17/40 din 02.02.2007. (M?difi?ari ?rin L?g?? nr. 280 - XVI din 14.12.2007, in vig??r? din 30.05.2008 M?nit?rul ?fi?i?l 94-96 ??g.68-71).
M?N?GR?FII
5. ?NDR?I, R., ????T?HI, M., DR?GN??, L., M?nu?l d? t?hni?i ???r?ti?n?l? in ??tivit?t?? d? turism, Bu?ur?sti: ?ditur? ?ri?s?n, 2006. - 203?. ISBN: 973-7694-16-3; 978-973-7694-16-4
6. B?ILL?UL, D. L? s?rvi?? ?ubli? l???l du t?urism?. ??ris : LGDJ-L?xt?ns? 2010. 231 ?. ISBN: 978-2-2750-3473-7: 157.50
7. B?K?R, S., BR?DL?Y, ?., HUYT?N, J., ?rin?i?iil? ???r?tiunil?r d? l? r????ti? h?t?lului, Bu?ur?sti: ?ditur? ?.H. B??k. 2007. - 330?. ISBN: 973-655-187-3
8. B?LT?R?TU, ?. M. ?m?n?j?r?? turisti?? Bu?ur?sti: ?ditur? Univ?rsit?ra. 2010. - 387?. ISBN: 978-973-749-856-4
9. B?N, ?. T?hni?i ?r?m?ti?n?l? si s???ifi?ul l?r in turism Bu?ur?sti : ?ditur? ???n?mi?a, 2007. 384 ?. ISBN: 978-973-709-303-5
10. B?RDI, J.?., H?t?l fr?nt-?ffi?? m?n?g?m?nt, f?urth ?diti?n. N?w J?rs?y: J?hn Will?y&S?ns 2007. - 478?. ISBN 10: 0471687103 / ISBN 13: 9780471687108
11. B?RR?W, ?.W., ??W?RS, T., Intr?du?ti?n t? h?s?it?lity industry, s?v?nth ?diti?n, N?w J?rs?y: J?hn Will?y&S?ns 2009. - 540?. ISBN 978-0-471-78276-6
12. B?RR?WS, ?.W., ??W?RS, T., R?YN?LDS, D., Intr?du?ti?n t? H?s?it?liy Industry, N?w Y?rk: J?hn Will?y&S?ns. 2011. - 567?. ISBN-13: 978-0470399163
13. B?RB???RU, I. B?T?Z, M. T??ri? si ?r??ti?? ?m?n?jarii turisti??. Bu?ur?sti : S??rt-Turism, 1977. 250 ?.
14. B?RB???RU, I. Str?t?gi? ?r?m?ti?n?la in turism Bu?ur?sti : S??rt-Turism, 1976. 233 ?.
15. B?RD??N, ?., Str?t?gii m?n?g?ri?l? ?l? intr??rind?ril?r d? turism,, ?luj-N?????: ?ditur? Ris??rint. 2010. - 239?. ISBN: 978-973-53-0322-8
...


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!