Ocrotirea Persoanei Fizice

Cuprins disertatie Cum descarc?

ARGUMENT . 6
CAPITOLUL I - CONSIDERATII GENERALE.8
1.1. Scurt istoric.8
1.2. Sediul materiei.9
1.3. Clasificarea persoanelor fizice.9
1.4. Categorii de persoane fizice supuse ocrotirii prin mijloacele de drept civil.11
CAPITOLUL II - OCROTIREA COPILULUI.12
2.1. Ocrotirea copilului prin parinte.12
2.1.1.Notiunea si principiile ocrotirii parintesti.12
2.1.2. Continutul ocrotirii parintesti.14
2.1.3. Exercitarea ocrotirii parintesti.15
2.1.4. Raspunderea parintilor.16
2.2. Tutela copilului.17
2.2.1. Notiunea tutelei copilului.17
2.2.2.Caracterele juridice ale tutelei copilului.18
2.2.3. Principiile tutelei copilului.19
2.2.4. Deschiderea tutelei.19
2.2.5 .Capacitatea de a fi tutore.20
2.2.6. Continutul ocrotirii minorului prin tutela.22
2.2.7. Consiliul de familie.24
2.2.8. Incetarea tutelei copilului.25
2.2.9. Raspunderea tutorelui.26
2.3. Curatela copilului (incapabilului).27
2.4. Protectia copilului aflat in dificultate.28
2.4.1. Preliminarii.28
2.4.2. Plasamentul copilului.29
2.4.3. Plasamentul copilului in regim de urgenta.29
2.4.4. Supravegherea specializata.29
CAPITOLUL III - OCROTIREA PERSOANEI FIZICE PRIN INTERDICTIE JUDECATOREASCA.33
3.1. Notiune si sediul materiei.33
3.2. Conditiile punerii sub interdictie judecatoreasca.34
3.3. Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca.35
3.4. Efectele punerii sub interdictie judecatoreasca.37
3.5. Ridicarea interdictiei judecatoresti.38
3.6. Incetarea interdictiei judecatoresti.39
CAPITOLUL IV - OCROTIREA PERSOANEI CU TULBURARI PSIHICE PRIN TRATAMENT MEDICAL OBLIGATORIU.40
4.1. Consideratii generale privind bolnavul psihic.40
4.2. Surse internationale de drept privind bolnavul psihic.41
4.3. Instituirea tratamentului.43
4.4. Incetarea internarii.45
4.5. Masuri de siguranta cu caracter medical.46
CAPITOLUL V - ALTE MIJLOACE DE OCROTIRE A PERSOANEI FIZICE.53
5.1. Curatela - notiune.53
5.1.1. Instituirea curatelei persoanei fizice.54
5.1.2. Procedura de instituire a curatelei persoanei capabile.55
5.1.3. Continutul curatelei persoanei capabile.56
5.1.4. Incetarea curatelei propriu-zise.56
5.1.5. Curatela speciala.57
5.2. Ocrotirea persoanelor varstnice.57
5.2.1. Beneficiarii masurilor de protectie sociala.57
5.2.2. Masuri de protectie sociala.58
5.2.3. Obligatiile persoanelor ingrijite in camine.60
5.2.4. Acte necesare.60
5.2.5. Institutia competenta.61
5.2.6. Cai de atac.61
5.2.7. Asistenta la incheierea actelor juridice.61
5.2.8. Suspendarea si incetarea masurilor de asistenta sociala.62
5.3 Ocrotirea persoanelor cu handicap.63
5.3.1 Definirea termenului de handicap mintal.63
5.3.2 Etiologia handicapului mintal.64
5.3.3 Drepturile persoanelor cu handicap.65
5.3.4 Fundamente medico-stiintifice ale protectiei sociale a persoanelor cu handicap mintal.67
5.3.5 Asistenta juridica.68
CONCLUZII.69
BIBLIOGRAFIE.71


Extras din disertatie Cum descarc?

ARGUMENT
Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astazi insa, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleaca asupra acestei institutii mai mult ca oricand.
Necesitatea protejarii unor interese nationale si existenta unor categorii de persoane fizice carora trebuie sa li se asigure o protectie speciala din diverse ratiuni au condus la adoptarea de reglementari care contureaza regimuri juridice diferite pentru diferite categorii de persoane fizice.
Prin ocrotirea persoanei fizice se intelege ansamblul mijloacelor de drept civil prin intermediul carora se asigura recunoasterea si protectia drepturilor subiective civile si a intereselor indreptatite ale acesteia, precum si mijloacele de protectie ale persoanei fizice ca participanta la circuitul civil.
Totalitatea mijloacelor juridice folosite in scopul ocrotirii omului formeaza sistemul mijloacelor de ocrotire a persoanei fizice. Acest sistem a fost caracterizat in literatura juridica ca o ,,unitate in diversitate". Unitatea deoarece finalitatea lui este ocrotirea omului, diversitate deoarece este alcatuit din mijloacele juridice de ocrotire furnizate de fiecare ramura de drept. Astfel fiecare ramura de drept are mijloace proprii de ocrotire a persoanei fizice, astfel fiecare sistem fiind alcatuit tocmai din mijloace juridice de ocrotire de ramura, cum ar fi de drept civil, de drept comercial, de dreptul familiei, de dreptul muncii, de drept financiar, etc.
Institutia juridica civila a ocrotirii persoanei fizice nu este destinata ocrotirii tuturor oamenilor, asa cum sugereaza denumirea sa, ci numai acelor categorii care nu-si pot administra bunurile sau proteja singure interesele datorita varstei, starii de sanatate mintala sau altor situatii deosebite. Aceste persoane sunt de multe ori persoane care nu au capacitate de exercitiu sau au o capacitate de exercitiu restransa. 
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil reprezinta mijlocul legal prin care persoanele fizice aflate in situatii speciale, datorita varstei, starii de sanatate mintala sau a altor circumstante deosebite sunt ocrotite. Categoriile de persoane fizice si mijloacele de drept civil pentru ocrotirea lor sunt urmatoarele: 
a) minorii, a caror ocrotire se realizeaza prin parinti, prin instituirea tutelei, prin darea in plasament, dar si prin alte masuri de protectie speciala anume prevazute de lege (art. 106 alin. 1 C.civ.);
b) alienatii si debilii mintali a caror ocrotire se realizeaza prin punerea sub interdictie si prin instituirea tutelei sau curatelei (art. 106 alin. 2 C.civ.);
c) persoanele aflate in situatii deosebite a caror ocrotire se realizeaza prin curatela;
d) persoanele cu tulburari psihice, care sunt ocrotite prin tratament medical;
e) persoanele varstnice sau persoanele cu handicap;
Pe langa aceste mijloace clasice de ocrotire a persoanei fizice exista si altele, cum ar fi: incredintarea minorului unui serviciu public specializat sau unui organism privat autorizat, incredintarea copilului unei familii sau unei persoane, plasamentul copilului la o familie sau o persoana, tratamentul medical obligatoriu, etc.
Procedurile privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competenta instantei de tutela si a consiliului de familie care trebuie sa solutioneze in regim de urgenta aceste cereri (art. 107 C.civ. ).
Sediul materiei il constituie Codul Civil, Cartea I, Titlul III - Ocrotirea persoanei fizice - art. 104-186; Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr.487/2002, Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Legea nr. 17/2000, lege privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata in 2007, Legea cetateniei romane nr. 21/1991 (republicata in anul 2010) si alte acte normative.
Dintre reglementarile internationale amintim: Conventia cu privire la drepturile copilului (ratificata de tara noastra in 1990); Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, cu protocoalele aditionale (ratificata de Romania in 1994); Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale incheiata la Haga in 1993 (ratificata prin Legea nr. 84/1994) etc.
CAPITOLUL I
CONSIDERATII GENERALE
1.1 Scurt istoric
In dreptul roman erau puse sub tutela sau curatela acele persoane care aveau capacitate de folosinta, insa nu aveau capacitate de exercitiu. Tutela era instituita pentru impuberi (pana la varsta de 14 ani) si pentru femei. Spre sfarsitul republicii, urmare a emanciparii femeii, tutela ei se afla in declin, iar in a doua jumatate a secolului al IV-lea se pare ca a fost suprimata.
Tutorele - atit impuberului, cat si femeii - nu avea gestiunea averii acestora, ci doar abilitatea de a-si da incuviintarea pentru anumite acte.
Tutorele putea fi inlaturat de la tutela, daca s-a facut vinovat de dol sau de culpa grava prevedea Legea celor XII Table; in cazul in care, la incetarea tutelei se dovedea ca a sustras din bunurile incapabilului, el era obligat sa plateasca dublul valorii acelor bunuri.
Dreptul roman a creat actio tutelae acordata pupilului impotriva tutorelui pentru rstituirea patrimoniului (inclusiv descocotirea), dar si tutorelui impotriva pupilului pentru rambursarea eventualelor cheltuieli pe care le-a ocazionat cu administrarea patrimoniului incapabilului, pentru ocrotirea mai eficienta prin tutela . La inceput raspunderea tutorelui pentru prejudiciile cauzate era apreciata in abstracto (acel gospodar ideal - bonus pater familias), iar mai tarziu in concreto, adica trebuia sa depuna aceeasi diligenta, ca si pentru patrimoniul propriu .
In ceea ce priveste curatela, aceasta era cunoscuta de Legea celor XII Table. Erau pusi sub curatela nebunii (furiosi) si risipitorii (prodigi). Curatorul era ales dintre cei mai apropiati mostenitori prezumtivi si trebuia sa se ingrijeasca de patrimoniul incapabilului. Prodigul (care era asimilat nebunului), adica risipitorul, era socotit astfel daca isi risipea averea mostenita, primita pe cale legala de la stramosi. Mai tarziu, aria actelor de risipa s-a largit.


Fisiere in arhiva (1):

  • Ocrotirea Persoanei Fizice.doc

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

1. Beleiu Gh., Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a-X-a revazuta si adaugita de M.Nicolae, P.Trusca, Ed.Universul juridic, Bucuresti, 2006
2. Boroi G., Drept civil. Partea generala, Editura All Beck, Bucuresti, 1999
3. Chelaru E., Drept civil. Persoane, Ed. C.H.Bek, Bucuresti, 2008
4. Florian E., Protectia drepturilor copilului, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2007
5. Gaius, Institutiunile, Ed. Academiei, R.S.R., Bucuresti, 1982
6. Hanga Vl. - Drept privat roman, Univ. Independenta D.Cantemir, Facultatea de drept Cluj-Napoca, 1992
7. Lupan E., Popescu Dan A., Drept civil. Persoana fizica, Ed.Lumina Lex, Bucuresti, 1993
8. Lupan E., Drept civil Persoana fizica, Ed.Lumina Lex, Bucuresti 1999
9. Lupan E., Drept civil.Persoanele.Scheme .Ed .C.H.Bek, Bucuresti 2007
10. Morozan Florina, Cigan D., Drept civil. Introducere in dreptul civil, Note de curs, Ed. Universitatii din Oradea, 2008
11. Muresan M., Boar Ana, Diaconescu S., Drept civil.Persoanele, Ed.Cordial Lex, Cluj Napoca, 2000
12. Pop T., Drept civil roman.Persoana fizica, Persoana juridica, Ed.Lumina Lex, Bucuresti, 1994
13. Stefan Rauschi, Gh. Popa, Stefania Rauschi, Drept civil, Teoria Generala. Persoane fizice. Persoane juridice, Ed. Junimea, Iasi 2000
14. Racu Aurelia, Istoria psihopedagogiei speciale, Ed. Lumina, Chisinau 1997
15. Romosan I.D., Rudenia, Ed.Imprimeriei de Vest, Oradea
16. Ungureanu O., Jugastru C., Drept civil.Persoanele, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2009
17. Ungureanu O., Munteanu C., Drept Civil. Persoanele, Ed. Hamangiu, 2011
18. Vaideanu G., Necularu A., Aspecte ale psihopedagogiei, recuperarii si reintegrarii, Iasi 1987
19. http://www.avocatura.com/speta-134997-minori-si-familie--supraveghere-specializata.html
20. http://legeaz.net/spete-penal/inlocuire-tratament-medical-cereri-547-2011


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!