Lucrări de Disertație pentru domeniul Organe de mașini

doc

Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice

Introducere Totalitatea vehiculelor care se pot deplasa pe calea ferată şi servesc pentru transportul mãrfurilor sau cãlãtorilor, formeazã materialul rulant fe-roviar. Dintre acestea, vehiculele care se deplaseazã prin forţe proprii, fiind dotate cu unitãţi energetice, formeazã materialul rulant motor, iar cele care nu se pot deplasa singure formeazã materialul rulant remorcat. În cazul în care generatorul nu ar avea înfãşurarea excitaţiei sepa-rate cu reglare automatã a valorii curentului de excitaţie, acesta ar trebui sã funcţioneze dupã curba (BGE) imposibil de realizat deoarece putere... vezi detalii

docx

Proiectarea unei stări tribologice la un sistem arbore-lagăre

INTRODUCERE Din antichitate oamenii au observat ca introducerea intre doua suprafețe solide in contact si mișcare relativa a unei grăsimi animale sau ulei vegetal duce la o mare reducere a frecării si implicit a uzării. La egipteni (2400 Î.H.) [3] pentru ușurarea transportului blocurilor de piatra pentru construcția piramidelor se turna pe suprafața de frecare apa. Asta însemna prima ungere sau lubrifiere. Ungerea este un proces interpus intre doua suprafețe care se mișcă relativ. Interpunerea se realizează printr-o substanță care astăzi se numește lubrifiant cu scopul reducerii frecării s... vezi detalii

docx, ppt

Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă

Introducere In domeniul prelucrarii materialelor, concomitent cu o cat mai buna organizare a muncii, se impune realizarea unor tehnologii si imbunatatirea celor existente, crearea de noi echipamente si utilaje tehnologice, care sa asigure reducerea consumului de materiale si energie, cresterea productivitatii muncii si obtinerea unor produse de calitate ridicata. Printre tehnologiile moderne care pot si trebuie sa raspunda acestor cerinte sunt si cele de prelucrare prin deformare plastica la rece a metalelor. Aceste tehnologii prezinta o deosebita importanta deoarece permit realizarea unei ... vezi detalii

Hopa sus!