Lucrări de Disertație pentru domeniul Pedagogie

docx

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa înaintea ta un şcolar pe care niciodată nu trebuie să îl pierzi din vedere: pe tine însuţi!” Nicolae Iorga Evaluarea este permanentă în orice domeniu de activitate umană. Învățarea este un domeniu central și de maximă importanță socială, arie în care activitatea de evaluare se manifestă cu precădere și al cărei demers este profund justificat deoarece este imposibil să ne imaginăm un proces educativ sau formativ fără procesul de evaluare. Concep... vezi detalii

doc

Aspecte Științifico-metodice în Predarea Citirii și Scrierii în Clasa I

ARGUMENT Procesul formǎrii deprinderilor de citire şi scriere este deosebit de complex, deoarece înseşi aceste deprinderi sunt foarte complexe. Bazele formǎrii lor se pun in clasa I, dar mai indelungat continuând în clasele urmatoare, pânǎ când cititul şi scrisul devin mijloace de autoinstruire. Fiind cunoscutǎ valoarea cu totul deosebită a acestor deprinderi, se poate spune cǎ temelia întregii munci de învǎţare se pune in clasa I. De optimizarea startului pe care-l iau elevii în clasa I, depinde succesul lor în efortul pe care-l fac pentru acumularea valorilor culturii materiale şi spiri... vezi detalii

doc

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii care îl apropie de realităţile înconjurătoare. Pentru un copil, aproape orice activitate este un joc. Tocmai prin joc el prefigurează, anticipează conduitele superioare. La copil, scria Claparede ,, jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa ,,psihologică'' poate să respire şi în consecinţă poate să a... vezi detalii

doc

Rolul jocurilor didactice matematice în dezvoltarea capacităților intelectuale ale preșcolarilor (parte teoretică)

Cap 1 1.2. Formarea reprezentarilor si notiunilor matematice Z. P. Dienes valorifică implicaţiile matematice ale teoriei lui Piaget în elaborarea unui sistem de învăţare a conceptelor matematice cu accent pe învăţarea prin acţiune şi experienţă proprie a copilului şi folosirea materialelor structurate (piese, logice, riglete). În acest mod structurile matematice sunt dobândite sub forma acţiunii, imaginii sau simbolului, materialele structurate constituind mijloace de construcţie prin acţiune a structurilor. Valoarea materialului structural creşte în măsura în care el reuşeşte să evidenţi... vezi detalii

doc

Instrumente de Măsurare și Apreciere a Comportamentelor Comunicaționale

„Transformă-ţi permanent viaţa în devotament faţă de adevăr şi de bine.”(Brâncuşi) „Nu e destul să ştii trebuie să şi aplici. Nu e destul să vrei trebuie să şi fac.” (Goethe) Comunicarea este un proces complex, conştient şi reversibil, folosit pentru schimbul de informaţii, sentimente sau ipostaze între oameni. Introducere Titlul acestei lucrări de disertaţie pentru masterat, „Instrumente de măsurare şi apreciere a comportamentelor comunicaţionale”, v-a încerca să analizeze în special testele de inteligenţă şi câteva teste specializate, utilizate în psihologia ocupaţională. Testele ca... vezi detalii

doc

Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță

INTRODUCERE Limbajul este un mijloc de creaţie, de afirmare de sine, de adaptare şi de facilitare a relaţiilor sociale. Limbajul este strâns legat de evoluţia personalităţii umane, pe care o exprimă din punct de verede al stilului, al nivelului de cultură şi al sociabilităţii. Evoluţia personalităţii fiecărui individ depinde de bazele de la care porneşte această dezvoltare. Bazele acestuia sunt depuse în perioada de vârstă preşcolară, vârstă ce este considerată o perioadă liniştită, situată între puternica dezvoltare şi creşterea din primii ani de viaţă şi tulburenţa vârstei şcolare. De a... vezi detalii

doc

Gestionarea conflictelor în școală

Scoala romaneasca a traversat o perioada de reforme menite sa consolideze sistemul de invatamant, iar acum se afla in faza in care ar trebui sa se produca o anumita asezare, mai ales in invatamantul preuniversitar. Gestionarea conflictelor in organizatia scolara reprezinta punctul cheie pentru buna desfasurare a procesului didactic. Aceasta lucrare isi propune sa identifice, sa sintetizeze, completeze si explice conflictele in organizatia scolara. S-a observant ca de cele mai multe ori, oamenii scolii incearca evitarea conflictelor, desi acestea nu au intotdeauna un impact negativ. Pentru a... vezi detalii

Hopa sus!