Perspective de Dezvoltare a Activitatiilor Comerciale Carasene

Cuprins disertație

Introducere 4
Capitolul 1. Aspecte teoretice privind activitatea de comert 5
1.1. Principii călăuzitoare în afacerile de comerţ 6
1.2. Strategii în afacerile de comerţ 7
Capitolul 2. Afacerea de comerţ în concepţia agenţilor economici 20
2.1 Aspecte privind activitatea de comerţ 20
2.2 Globalizare şi comerţ 20
Capitolul 3. Perspectivele de dezvoltare a activităţii de comerţ în Municipiul Reşiţa – Studiu de caz 28
3. 1. Prezentarea generală a cercetării 28
3.2. Studiul calitativ 29
3.2.1. Prezentarea generală a structurii studiului calitativ 29
3.2.2. Realizarea studiului calitativ 30
3.3. Interpretarea rezultatelor studiului calitativ 42
Capitolul 4. Cercetarea 36
Concluziile studiului 47
Concluzii 49
Anexe 50
Bibliografie 71


Extras din disertație

INTRODUCERE
Nici un domeniu de activitate nu presupune o motivaţie mai profundă şi o finalitate mai complexă, o investiţie mai mare de profesionalism şi creativitate, o previziune mai realistă a efectelor sale, ca domeniul afacerilor de comerţ.
Dicţionarele de referinţă în limba român definesc acest termen de afacere, asociindu-l cu „speculă şi speculaţii”, cu sensul de profit ilicit, alături de care se propune definiţii de o maximă generalitate de genul „acţiune importantă, îndeletnicire treabă, ocupaţie, întreprindere cu rezultat favorabil” etc.
Şi sensurile inserate în dicţionarele limbilor de circulaţie internaţională sunt limitative în raport cu bogăţia semantică a noţiunii accentuând fie ideea de „interes al întreprinzătorului, fie de finalitate în a câştiga bani”.
Capitolul I Aspecte teoretice privind activitatea de comerţ, prezintă principiile călăuzitoare în afacerile de comerţ precum şi strategii în afacerile de comerţ. 
În capitolul II, este prezentată afacerea de comerţ în concepţia agenţilor economici, aspecte privind activitatea de comerţ şi globalizarea şi comerţ.
Capitolul 3. Perspectivele de dezvoltare a activităţii de comerţ în Municipiul Reşiţa – Studiu de caz, prezintă cercetarea, studiul calitativ şi interpretarea rezultatelor studiului calitativ.
În final sunt prezentate concluziile şi concluziile studiului.
CAPITOLUL I 
ASPECTE TEORETICE PRIVIND ACTIVITATEA DE COMERT
Nici un alt domeniu de activitate nu presupune o motivaţie mai profundă şi o finalitate mai complexă, o investiţie mai mare de profesionalism şi creativitate, o previziune mai realistă a efectelor sale, ca domeniul afacerilor de comerţ.
Dicţionarele de referinţă în limba român definesc acest termen de afacere, asociindu-l cu „speculă şi speculaţii”, cu sensul de profit ilicit, alături de care se propune definiţii de o maximă generalitate de genul „acţiune importantă, îndeletnicire treabă, ocupaţie, întreprindere cu rezultat favorabil” etc.
Şi sensurile inserate în dicţionarele limbilor de circulaţie internaţională sunt limitative în raport cu bogăţia semantică a noţiunii accentuând fie idea de „interes al întreprinzătorului, fie de finalitate în a câştiga bani”.
Unele lucrări de specialitate dau noţiunii „afacere” accepţiuni care exprimă concepţia autorilor lor în această problemă, altele tratează funcţii, factori, etape, tipologii, conduite, stiluri, efecte ale afacerilor, fără a defini explicit sensul conceptului. Sintetizând ideile esenţiale cuprinse într-o serie de lucrări elaborate de reputaţi specialişti, aceştia înţeleg prin afacere iniţiativa unui întreprinzător, concretizată într-o relaţie contractuală şi având o finalitate economico-financiară precizată corespunzătoare unui anumit scop. Spre deosebire de concepţia potrivit căreia finalitatea afacerilor este exclusiv economico-financiară se poate sublinia că o adevărată afacere este doar aceea care soluţionează nevoi materiale sau spirituale care oferă soluţii la problemele membrilor societăţii şi produce implicit profituri financiare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Perspective de Dezvoltare a Activitatiilor Comerciale Carasene.doc

Imagini din acest disertație

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!