Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș

Cuprins disertație Cum descarc?

Lista de figuri şi tabele 5
Rezumat.7
Introducere.10
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII ŞI CARACTERISTICI GENERALE ALE 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ.
I.1. Definiţie, scopuri, obiective, responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor 11
I.2. Amplasare geografică şi relief 12
I. 3. Caracteristici climatice 13
I.4. Reţeaua hidrografică 15
I.5. Populaţia 16
I.6. Căile de transport 16
I.7. Infrastructuri locale 16
I.7.2.Instituţii publice: 16
I.7.2. Reţele de utilităţi 17
CAPITOLUL II. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 19
II.1. Analiza riscurilor naturale 19
II.1.1. Inundaţii 19
II.1.2. Incendii de pădure 21
II.1.3. Cutremure 21
II.2. Analiza riscurilor tehnologice 23
II.2.1. Accident chimic 23
II.2.2. Riscuri de transport rutier si feroviar 25
II.2.3. Risc transport prin reţele magistrale 28
II.3. Analiza riscurilor biologice 28
II.3.1. Epidemii 28
II.3.2. Epizotii 29
II.4. Analiza riscurilor sociale 30
II.5. Analiza riscurilor de incendii 31
II.6. Analiza riscurilor de muniţie neexplodată 37
II.7. Zone de risc crescut 38
CAPITOLUL III. ACOPERIREA RISCURILOR.38
III.1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie – intervenţie 38
III.2. Etapele de realizare a acţiunilor 39
III.3. Faze de urgenţă a acţiunilor 40
III.4. Acţiunile de protecţie-intervenţie 40
III.6. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare 41
CAPITOLUL IV. RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE, LOGISTICA ACŢIUNILOR 43
IV.1.Resursele umane,materiale şi financiare 43
IV.2.Logistica acţiunilor 44
CAPITOLUL V. STUDIU DE CAZ : ACCIDENT MAJOR LA S.C. NITROPOROS S.R.L. 44
V.1. Metodologii pentru analiza riscurilor industriale 44
V.2. Descrierea amplasamentului şi a zonei în care se afla obiectivul: 50
V.3. Denumirea instalaţiilor din obiectiv: 52
V.4. Structura pentru managementul situaţiilor de urgenţă: 60
V.5. Consideraţii teoretice asupra dispersiei poluanţiilor: 64
V.6. Identificarea pericolelor şi asigurarea măsuri de siguranţă pe amplasamentul 67
Sc. Nitroporos srl: 67
V.7. Scenariul accidentului 72


Extras din disertație Cum descarc?

REZUMAT
Creşterea rapidă a populaţiei şi urbanizarea în plină dezvoltare, degradarea mediului cauzată de expansiunea industriala, schimbarea cursurilor apelor şi creşterea folosirii unor resurse pe cale de a se epuiza, globalizarea şi dezvoltarea economică rapidă, razboaiele şi mişcările masive de populaţie au un mare impact asupra planetei, crescând frecvenţa şi consecinţele dezastrelor. În scopul realizării în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepţie unitară a măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor unor dezastre, informării oportune asupra unor fenomene naturale şi accidentale, precum şi desfăşurarea intervenţiei de urgenţă pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor asupra persoanelor, bunurilor materiale şi mediului cu maximum de eficienţă se întocmeşte Planul de analiză şi acoperire a riscurilor.
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare P.A.A.R., cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective şi are drept scop de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. În acest context prezenta lucrare tratează analiza şi acoperirea riscurilor la nivelul teritoriului municipiului Făgăraş.
Cuvinte cheie: analiză, acoperire, risc, management risc, situaţii de urgenţă, plan de urgenţă internă, plan de urgenţă externă.
INTRODUCERE
Gestionarea cu maximă eficientă a situaţiilor de urgentă ce pot aparea la nivel teritorial presupune printre altele şi întocmirea unui document denumit: Planul de analiză si acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor. În acest scop a fost elaborată lucrarea de disertaţie” Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Făgăraş”. Realizarea unei astfel de lucrări are ca obiective principale:
- asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitare consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc;
- amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;
- alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.
Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, respectiv comitetul local pentru situaţii de urgenţă, care şi întocmeste acest document. Lucrarea elaborată cuprinde V capitole:
dispoziţii şi caracteristici generale ale municipiului Făgăraş;
analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă;
acoperirea riscurilor;
resurse umane, materiale şi financiare, logistica acţiunilor;
studiu de caz : accident major la S.C. Nitroporos S.R.L.
Primele patru capitole tratează identificarea, analiza şi gradul de acoperire a riscurilor specifice teritoriului municipiului Făgăraş, iar în ultimul capitol se prezintă modul de gestionare a unei situaţii de urgentă generată de explozia unui vagon încărcat cu azotat de amoniu, eveniment produs în cadrul societaţăţii Nitroporos.


Fisiere în arhivă (2):

  • Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Fagaras.doc
  • Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Fagaras.pptx

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

Managementul Situaţiilor de Urgenţă, Curs Masterat, Colectiv de autori Facultatea de Pompieri, Editura Matrix Rom, 2012;
Managementul Organizaţiei, jr.Liviu Pândele, Editura Romprint, Braşov, 2004;
Enciclopedia Geografică a României, Volumul I, Dan Ghinea, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996;
Făgăraş 700 de Ani, Cadru fizico-geografic al Ţării Făgăraşului, Matei Stegeran, Editura Arta Grafică, Făgăraş, 1991;
Michel-Louis Rouquette, Despre cunoaşterea maselor – Eseu de psihologie politică, Editura POLIROM 2002;
OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G.R. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
H.G.R. nr.2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
Hotărârea Guvernului nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
HOTĂRÂRE Nr.1854 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii;
O.M.A.I. nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
O.M.A.I. nr.736/2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona de risc, în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă;
O.MA.I. nr.1259/2006 privind pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
ORDIN nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor;
ORDIN nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;
Hotararea Guvernului nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei Nationale de prevenire a situatiilor de urgenta. 
HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania.
Plan de urgenţă internă sc.Nitroporos srl.
Plan de urgenţă externă ISU “ Ţara Bârsei “ al judeţului Braşov;
Curs Masterat, Analiza riscurilor industriale, Prof.univ.dr.ing. Ioan Flucuş, 2012;
www.facultate.regielive.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!