Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

Cuprins disertație Cum descarc?

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. FUNDAMENTARI TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND STOCURILE SI PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE.5
1.1. Delimitari si structuri privind stocurile si productia in curs de executie.6
1.2. Recunoasterea si evaluarea stocurilor si productia in curs de executie.9
1.2.1 Evaluarea stocurilor la intrarea in entitate.11
1.2.2 Evaluarea la iesirea stocurilor din gestiune.13
1.2.3 Evaluarea stocurilor la inventariere.17
1.2.4 Evaluarea stocurilor la intocmirea bilantului.17
CAPITOLUL II. CONTABILITATEA CURENTA A STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE.19
2.1. Contabilitatea curenta a stocurilor cumparate.20
2.1.1 Politici si metode de contabilitate a stocurilor cumparate.20
2.1.2 Contabilitatea operatiilor privind stocurile cumparate.21
2.1.2.1 Contabilitatea stocurilor cumparate in metoda inventarului permanent si metoda inventarului intermitent.21
2.1.2.2 Particularitati in contabilitatea stocurilor cumparate.24 
2.1.2.2.1 Stocuri cumparate fara facturi sosit.24
2.1.2.2.2 Stocuri cumparate cu reduceri comerciale si financiare.25 
2.1.2.2.3 Stocuri la cost prestabilite. .27
2.1.2.2.4 Stocuri la pret cu amanuntul.29
2.1.3 Contabilitatea curenta a stocurilor fabricate.30
2.1.3.1 Particularitatile metodelor de contabiliate a stocurilor fabricate.30 
2.1.3.2 Contabilitatea operatiilor privind stocurile fabricate.31
2.1.4 Politici contabile privind deprecierea stocurilor si productia in curs de executie.32
CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ PRIVIND APLICAREA DIFERITELOR POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE LA S.C. MAT PLAST INDUSTRY SRL.34
3.1. Prezentare de ansamblu a S.C. Mat Plast Industry S.R.L.34
3.2. Evolutia principalilor indicatori la S.C. Mat Plast Industry S.R.L.36 
3.3. Politici contabile privind organizarea stocurile la S.C. Mat Past Industry S.R.L.38
3.3.1Metoda costului standard.38
3.3.2Metoda costului cu amanuntul.40
3.4. Politici contabile privind alte operatii cu stocuri la S.C Mat Plast Industry S.R.L.42
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE


Extras din disertație Cum descarc?

INTRODUCERE
Stocurile reprezinta, materiale, lucrari si servicii destinate sa fie consumate la prima lor utilizare, sa fie vandute in situatia cand au starea de marfa sau produse rezultate din prelucrare, precum si productia in curs de executie.
Stocurile, sub aspectul gestionarii, se pot grupa in stocuri si productia in curs de executie, ambele fiind considerate active circulante materiale. 
Comisia Internationala a Standardelor Contabile (I.A.S.C.), in norma de contabilitate IAS 2 ,,Stocurile" aplicata incepand cu 1.01.1976 si revizuita in anul 1993 defineste stocurile ca fiind un element de activ, iar costul de achizitie al acestora cuprinde pretul de cumparare, taxele vamale si alte taxe nerecuperabile, cheltuieli de transport- aprovizionare. 
In Romania, prin Regulamentul de aplicare a Legii Contabilitatii nr. 82/1991 este data urmatoarea definitie acestei clase de active patrimoniale: ,,Contabilitatea stocurilor si comenzilor in curs de executie cuprinde ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul unitatii patrimoniale, destinate: fie a fi vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie; fie a fi consumate la prima lor utilizare.
Problema stocurilor, atat ca activitate, cat si ca fenomen economic reprezinta tema de permanente reflectari, analize si raspunsuri la multe din intrebarile carora, fie literatura de specialitate, fie practica direct productiva, le-au dat de fiecare data solutii mai mult sau mai putin eficiente, cert insa este faptul ca mai toti agentii economici inca se mai confrunta cu aspecte de genul: marfuri in stoc fara miscare, cu miscare lenta sau alte stari de manifestare care nu pot genera efecte de prejudiciere a firmei de importante valori materiale si financiare.
Necesitatea de a administra stocurile, depozitele, amplasarea si conditiile adecvate de depozitare a bunurilor, materialelor reprezinta un aspect important deoarece prin aceasta se poate economisi mult timp si se pot minimaliza erorile in optimizarea utilizarii spatiului de depozitare, precum si a faptului ca, fiecare tip de stoc este pastrat tot timpul in conditii de depozitare corecte.
De asemenea adaugam si considerentul indispensabilitatii stocurilor, constienti de faptul ca, cel putin din punct de vedere teoretic constituirea de stocuri reprezinta o necesitate obiectiva a cunoasterii, in sensul constituirii, utilizarii si rationalizarii acestora in scopul atingerii, mentinerii si eventual diversificarii - dezvoltarii nivelului maximelor interese ale firmei in relatiile cu piata.
Teoria stocurilor a aparut din necesitatea asigurarii unei aprovizionari ritmice si cu cheltuieli minime a stocurilor de materii prime si materiale in procesul de productie, sau a stocurilor de produse finite si bunuri de larg consum in activitatea de desfacere a marfurilor.
Stocul este o rezerva de material destinat sa satisfaca cererea beneficiarilor, acestia identificandu-se, dupa caz, fie unei clientele (stoc de produse finite), fie unui serviciu de fabricatie (stocuri de materii prime sau de semifabricate), fie unui serviciu de intretinere (articole de consum curent sau piese de schimb), fie unui serviciu de dupa vanzare (piese detasate). 
Rolul determinant al stocurilor este evidentiat de faptul ca acestea asigura certitudine, siguranta si garantie in alimentarea continua a productiei si consumului prin servicii si ritmicitatea desfacerii rezultatelor acesteia.
Analiza si gestiunea stocurilor prezinta aceleasi caracteristici pentru toate ramurile de activitate din economie (industrie, comert - servicii si agricultura). In cele trei domenii nivelul considerat normal al stocurilor releva in general aceleasi categorii obiective, respectiv : nivelul stocurilor este motivat de interesul - tranzactii, care are cea mai ,,solida baza", inca de la momentul infiintarii firmei, in cadrul careia functiunea comerciala fiind creata, intretinuta si dezvoltata la nivelul realizarii in cele mai bune conditii a intregii activitati comerciale a acesteia (marketing - cumparari, depozite, vanzari, transport); efortul de gestiune a stocurilor pentru nivele normale, trebuie sa indeplineasca notiunea de regulator al productiei intre aprovizionare si consum, care cere, in general un nivel de stoc superior.
Nivelul stocurilor este influentat de starea de precautie care explica provenienta si posesia stocului. In masura in care nu exista o certitudine cu privire la cererea de consum este necesar sa se detina la fiecare stadiu al fluxului de aprovizionare si livrare o rezerva de reglare ce constituie o garantie la orice abatere de previziune, a starii de precautie a decidentului. 
Nivelul stocurilor este motivat de specificitatea relatiilor de piata concurentiala, speculative, chiar daca, pe fond se vorbeste de ceeea ce denumim negocieri. Firma, ca urmare a libertatii politicii sale comerciale poate realiza speculatii asupra preturilor, respectiv aprovizionarea la cel mai mic cost posibil si stabilirea unui pret de vanzare pe piata in beneficiul firmei. In contextul acestui proces de cumparare - vanzare, firma poate in mod normal prin abilitati speculative, sa maresca partea sa de castig prin operatiuni comerciale si sa construiasca in acest fel strategia dominarii efective a unei piete sau a unui segment de piata. In tot acest ,,joc", un singur aspect devine foarte clar, cel care asigura echilibrul speculativ al operatiunilor, respectiv stocul, cel care, in maniera in care determina si ajuta efectiv proprietarul in sustinerea operatiunilor speculative, in egala masura il forteaza la precautie, avandu-se in vedere costul de imobilizare, in orice moment imprevizibil ca mod de manifestare si efecte in functie de raportul variabilelor de pe piata.
In literatura de specialitate in domeniul stocurilor se vorbeste de existenta a cinci functii pe care stocurile le indeplinesc in procesele firmei : functia de reglare a proceselor economice in timp; functia de rentabilizare a capacitatilor de productie; functia de asigurare asupra efectelor de fluctuatie a cererii; functia speculativa si de anticipare a fenomenelor de piata; functia reziduala (castig de libertate fata de planul de stabilire a costurilor de gestiune si informatie).
Aceste functii in ansamblu dar fiecare in parte contribuie la otimizarea stocurilor pentru productie sau pentru vanzare in relatia cu piata. Neglijarea sau tratarea cu superficialitate a oricareia dintre acestea poate determina o diminuare in sensul eficientei a raportului productie-piata.
CAPITOLUL I.
FUNDAMENTARI TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND STOCURILE SI PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE
Realizarea obiectivului de activitate al oricarei entitati, indiferent de specificul sau, necesita, pe langa activele imobilizate, si o varietate de active circulante denumite si active curente. Deoarece se considera ca valoarea stocurilor se recupereaza prin consum, vanzarea si, implicit, incasarea lor intr-o perioada de un an, in bilantul contabil, stocurile sunt inscrise in activele circulante ale entitatii. 
Stocurile si productia in curs de executie se poate defini ca fiind ansamblul de bunuri materiale, titluri de valoare, servicii din cadrul unitatilor economice care sunt destinate pentru a se consuma la prima utilizare, pot fi vandute dupa inchiderea procesului de prelucrare urmarea unui ciclu de productie sau ele se pot vinde in starea in care s-au cumparat.
Stocurile privite ca si componente ale activelor circulante se afla intr-o continua miscare, schimbandu-si forma materiala si utilitatea in cadrul circuitului economic al patrimoniului (materii prime, productie in curs de executie, produse finite, bani).
In sens general, stocurile reprezinta "cantitatea de active materiale si financiare existente la un moment dat intr-o unitate patrimoniala.
In calitatea lor de active, stocurile sunt recunoscute numai atunci cand este posibil ca ele sa aduca inteprinderii beneficii economice viitoare si costul lor sa poata fi evaluat in mod credibil.
Pentru atibuirea calitatii de active stocurilor, fiecare inteprindere aplica rationament profesional pentru a evalua nivelul sub care un element nu poate fi prezentat in bilant, ci trecut in contul de profit si pierdere, precum si pentru luarea deciziei referitoare la inregistrarea stocurilor in categorii separate sau intr-o singura categorie . 
Un element al stocurilor este controlat de entitate daca situatia lui poate fi influentata prin deciziile managerilor, adica poate fi consumat, vandut, schimbat cu alte bunuri, folosit la plata unei datorii sau folosit drept garantie la obtinerea unui imprumut bancar. 
In principiu, o entitate isi poate exercita controlul asupra stocurilor pe care le are in proprietate. Ea nu isi exercita controlul asupra stocurilor pe care le detine, temporar, fara titlu de proprietate, cum este cazul stocurilor preluate in custodie, deoarece depozitia se efectueaza pe riscul si la dispozitia proprietarului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Politici si optiuni contabile aferente stocurilor si productiei in curs de executie.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

1. Bojian Octavian "Bazele Contabilitatii", Editura "Economica", Editia a 6-a, 2003;
2. Barbacioiu Victoria, Radu Baluna, Sorin Domnisoru, Simina Manea -"Contabilitate Financiara" "Editura "Sitech"Craiova, 2006;
3. Bengescu Marcela "Deprecierea Temporara a Stocurilor si Creantelor Curente" in "Contabilitatea, Expertiza si Auditul Afacerilor" nr. 9, 2006;
4. Budugan Dorina,Ioan Berghea, Liliana Georgescu, Leontina Betianu "Contabilitate de Gestiune" Editura "CECCAR", Bucuresti, 2007;
5. Burada Corneliu "Contabilitatea Stocurilor Cumparate in Metoda Costului Standard si Pret cu Amanuntul" in " Gestiunea si Contabilitatea firmei"V 10, nr. 7, 2007;
6. Caloianu Florentin "Sisteme de Contabilizare a Stocurilor" "Revista Finante Publice si Contabilitate" V 17, nr. 5, 2006;
7. Caraiani Chirata, coordonator: Olimid Lavinia "Coord. Bazale Contabilitatii" Ed. A-2-a, Bucuresti. Ed. ASE 2001;
8. Constangioara Alexandru Doctorand Lector Universitar "Universitatea din Oradea , Facutatea de Stiinte Economice , Catedra de Management si Marketing" Extras din " Managementul Stocurilor",
9. Cristea Horia, coord; Cacic Leonora "Ghid Pentru Intelegerea si Aplicarea IAS 2 Stocuri" Bucuresti: CECCAR., 2004;
10. Donos Sergiu-Gabriel "Optimizarea marimii stocurilor si gestiunea stocurilor in situatii de risc" in Revista "Gestiunea si contabilitatea firmei" nr. 11-12, decebbrie 2006;
11. Donos Sergiu-Gabriel "Determinarea Marimii Stocurilor si a Necesarului lor de Finantare" in " Gestiunea si contabilitatea firmei", nr.10-octombrie 2006;
12. Dumitru Georghe "Evaluarea Stocurilor" in Revista" Tribuna Economica" V.16, nr. 7 pag 55-58, 2005;
13. Dumitrana Mihaela, Luminita Ialba, Oana Duta -"Contabilitatea in Comert si Turism" Editura "Universitara" Bucuresti 2008;
14. Epuran Mihail, valeria Babaita, Carmen Imbrescu "Teoria Contabilitatii" "Editura Economica", 2004, Bucuresti;
15. Firescu Victoria "Intelegerea si Aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate" "Editura Sitech" Craiova, 2009;
16. Gheorghe Dumitru "Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime si Materiale" in Revista "Finante Banci Asigurari" V 8, nr. 6, p. 7-12, iunie 2005;
17. Iacob Petru Pantea, Atanasiu Pop -"Contabilitatea Financiara a Inteprinderii", Editura "DACIA Cluj Napoca, 2005;
18. Ionescu Cicilia "National si International Privind Contabilizarea Stocurilor" in Revista "Gestiunea si Contabilitatea firmei", V. 9, nr. 5, p. 14-28, 2006;
19. Istrate Costel "Introducere in Contabilitate", Stiinte Economice" Editura Polirom 2002;
20. Matis Dumitru, Adriana Tiran Tudor, Alexandra Ileana Mutiu -"Elemente de Contabilitate" Editura Accent" 2004 , Cluj Napoca;
21. Mandoiu Nicolae -"Reglementari Contabile" 2010", Editura "Confisc", Bucuresti 2009;
22. Morosan Ioan "Monografie Contabila Privind Stocurile, partea I - in Contabilitatea, Expertiza si Auditul Afacerilor" nr. 3 p. 25-33, 2007;
23. Munteanu Victor "Teoria si Bazele Contabilitatii" "Editura Lumina Lex", 2003, Bucuresti;
24. Popa Adriana Florina, Mirela Nichita, Ileana Cosmina Pitulice, Iulia Jianu "Studii Practice Privind Aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara in Romania " Editura "Contraplus" 2007;
25. Ristea Mihai, Dumitru Corina "Tratamente Contabile si Informationale Privind Stocurile" in Revista "Gestiunea si contabilitatea firmei", V.10, nr..1, p. 2-10, 2007;
26. Ristea Mihai , Corina Graziella Dumitru, Corina Ioanas, Alina Irimescu "Contabilitatea Societatilor Comerciale" Vol I. "Editura Universitara "Bucuresti 2009;
27. Tulvinschi Mihaela "Contabilitatea Stocurilor de Marfuri in Comertul cu Amanuntul" in Revista " Finante publice si contabilitate", V. 15, nr. 11-12, p. 70-73, noiembrie-decembrie 2004;
28. Tulvinschi Mihaela "Contabilitatea Stocurilor de Ambalaje" in Revista "Finante Publice si Contabilitate" "V. 15, nr. 10, p. 44-47, octombrie 2004";
29. Visan Dumitru, Burtescu Claudia, Ionas Corina ,,Recunoasterea si Evaluarea Stocurilor" in ,,Contabilitate in Gestiunea si contabilitatea firmei", V.8, nr. 7, p. 27-43, 2005;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!