Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Cuprins disertație

CUPRINS:
CAPITOLUL I -  STADIUL CUNOASTERII IN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE ...
1.1. Aria de definitie si aplicabilitate a imobilizarilor corporale. ... .. 
1.1.1. Definitii si concepte cheie ... .. 
1.1.2. Aria de aplicabilitate .
1.2. Referentialul contabil. Standarde si reglementari contabile in domeniu (cu deosebire OMFP 3055/2009) .
1.3. Sinteza din literatura de specialitate .. .
1.4. Recunoasterea si evaluarea activelor imobilizate .. 
1.4.1. Recunoasterea activelor imobilizate .. ...
1.4.2. Evaluarea activelor imobilizate .. ...
1.4.3. Evaluarea inititala a imobilizarilor corporale 
1.4.4. Evaluarea ulterioara recunoasterii initiale ...
1.5. Tratamente si practici contabile specifice . ...
1.5.1. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor . ..
1.5.2. Studiu de caz . 
1.5.2.1. Caracteristicile firmei S.C. RAFO S.A. ONESTI .. . ..
1.5.2.2. Tratamentul contabil al imobilizarilor corporale .. 
1.6. Interpretari si analize financiare .
CAPITOLUL II -  CONTRIBUTII PERSONALE. PROIECT DE PERFECTIONARE SI APROFUNDARE ...
2.1. Formularea de politici si optiuni contabile pentru sporirea relevantei si credibilitatii informatiei .
2.2. Aplicarea pentru prima data a unui IFRS/IAS. Politici contabile adoptate . .
2.3. Schimbarea politicilor contabile. De la politici contabile agresive la politici contabile prudentiale si invers 
BIBLIOGRAFIE . 
ANEXE .
ANEXA 1 - Bilant 2008 . ...
ANEXA 2 - Cont de profit si pierdere 2008 .
ANEXA 3 - Bilant 2007 . ...
ANEXA 4 - Cont de profit si pierdere 2007 .
ANEXA 5 - Bilant 2006 . ..
ANEXA 6 - Cont de profit si pierdere 2006 .


Extras din disertație

Studiul imobilzarilor corporale in aceasta lucrare acopera aspecte conceptuale relevante (definitia, aria de aplicabilitate, recunoasterea si evaluarea imobilizarilor corporale conform OMFP 3055/2009), precum si aspecte specifice imobilizarilor corporale (amortizarea imobilizarilor, metode de amortizare, durata de viata, valoarea reziduala utila, tratamente contabile, reevaluari, interpretari si analize financiare anuale).
1.1. Aria de definitie si aplicabilitate a imobilizarilor corporale
Reglementarile contabile din Romania definesc activele imobilizate ca acele active ale unei intreprinderi destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia. 
IAS 16 "Imobilizari corporale" are ca obiectiv descrierea tratamentului contabil pentru imobilizarile corporale iar, in cadrul acestuia, identificarea momentului de recunoastere a acestor active, a valorii lor contabile si a amortizarii aferente. 
1.1.1. Definitii si concepte cheie 
Imobilizari corporale sunt acele active care sunt detinute de o intreprindere pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor, sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si pot fi utilizate pe parcursul mai multor perioade. 
Se poate constata ca majoritatea activelor necorporale satisfac, de asemenea, aceasta definitie. Aceasta problema poate sa apara in contabilitatea franceza (sau romaneasca) deoarece, in engleza, titlul normei ("Property, plant and equipment") face imposibila orice confuzie cu activele necorporale (intangibles).
Identificarea elementelor ce raspund definitiei imobilizarilor corporale este uneori delicata, mai ales atunci cand este vorba despre active complexe. Fiecare element trebuie sa fie contabilizat in mod separat amortizat pe durata sa de utilizare.
Intr-un ansamblu imobiliar, cladirile si terenurile trebuie sa fie evaluate si contabilizate separat, deoarece durata de utilizare a terenurilor este nelimitata si, ca atare numai cladirile trebuie sa fie amortizate.
Piesele de schimb destinate repararii echipamentelor aflate in stare de utilizare reprezinta o problema a dificultatilor de clasificare. Desi sunt considerate adesea furnituri in stoc, piesele de schimb constituie imobilizari, in situatia in care durata prevazuta de amortizare a acestora depaseste un an. Aceeasi identificare este conferita si pieselor care nu pot sa fie utilizate decat pentru un echipament special si care, in aceasta calitate, trebuie sa fie amortizate in acelasi ritm ca si echipamentul.
Amortizarea este alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila. 
Valoarea amortizabila este costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare, din care s-a scazut valoarea reziduala. 
Durata de viata utila reprezinta perioada pe parcursul careia se estimeaza ca intreprinderea va utiliza activul supus amortizarii sau numarul unitatilor produse sau a unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de intreprindere prin folosirea activului respectiv. 
Costul reprezinta suma platita in numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justa a altor contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ, la data achizitiei sau constructiei acestuia. 
Valoarea reziduala reprezinta valoarea neta pe care o intreprindere estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfarsitul duratei de viata utila a acestuia, dupa deducerea prealabila a costurilor de cesiune previzionate.
Valoarea justa reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.
Pierderea din depreciere reprezinta diferenta dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila.
Valoarea contabila reprezinta valoarea la care un activ este recunoascut in bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pana la acea data, precum si a pierderilor cumulate din depreciere.
1.1.2. Aria de aplicabilitate 
IAS 16 "Imobilizari corporale" trebuie sa fie aplicat pentru contabilizarea imobilizarilor corporale, exceptand situatia in care o alta norma contabila internationala impune sau autorizeaza o prelucrare contabila diferita. Norma nu se aplica elementelor urmatoare: 
- padurilor si resurselor naturale ce se reinnoiesc prin ele insele; 
- resurselor ce nu se reinnoiesc: concesiuni miniere, prospectiuni si extractii de minereuri, de petrol, de gaze naturale si alte resurse similare.
- activelor biologice aferente activitatilor agricole;
In anumite cazuri, normele contabile internationale autorizeaza ca valoarea contabila a imobilizarilor corporale sa fie initial constatata conform unei abordari diferite de cea care este prescrisa in IAS 16 "Imobilizari corporale". De exemplu, norma IAS 22 "Gruparile de intreprinderi" prevede ca imobilizarile corporale achizitionate in cadrul unei grupari de interprinderi sa fie evaluate initial la valoarea justa, chiar si atunci cand aceasta este mai mare decat costul lor. Norma IAS 25 "Contabilizarea plasamentelor" autorizeaza o intreprindere sa trateze imobilele de plasament ca imobilizari corporale, conform prezentei norme, sau ca plasamente pe termen lung, conform normei IAS 25.
IAS 16 "Imobilizari corporale" nu trateaza aspecte legate de aplicarea unui sistem complet ce reflecta efectele variatiilor de preturi. Totusi, intreprinderile ce aplica un astfel de sistem sunt obligate sa se conformeze ansamblului aspectelor prezentei norme, cu exceptia celor relative la evaluarea imobilizarilor corporale posterioare contabilizarii lor initiale.
Acest standard trebuie aplicat in contabilitatea imobilizarilor corporale, exceptand cazul in care un alt IAS prevede sau permite o abordare contabila diferita.
1.2. Referential contabil. Standarde si reglementari contabile in domeniu. (cu deosebire OMFP 3055/2009) 
Romania aplica reglementarile contabile armonizate cu Directiva a-IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009.


Fisiere în arhivă (1):

  • Politici si tratamente contabile privind evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporale.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Dutescu A, Ghid pentru intelegerea si aplicarea Standardelor
Internationale de Contabilitate, Editat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, Bucuresti 2001.
2. Feleaga, N., Ionascu, I., Tratat de contabilitate, vol I, Editura Economica,
Bucuresti, 1998 si vol II, Editura Economica, Bucuresti, 1999.
3. Ionescu C, Mihai M, Solomon M, -Standarde Internationale de
contabilitate- Ghid parctic, Editura Irecson, Bucuresti 2003
4. Mitea Neluta, Amortizarea imobilizarilor corporale, Tribuna Economica,
2007
5. Ristea Mihai, Contabilitatea intre fiscal si gestionar, Editura Tribuna
Economica, Bucuresti 1998
6. Ristea Mihai, Metode si politici contabile de intreprindere, Editura tribuna
Economica, Bucuresti 2000.
7. Ristea Mihai, Optiuni si metode contabile de intreprindere, Editor Tribuna
Economica, Bucuresti 2001.
8. Ristea Mihai, Contabilitate aprofundata, Ed a II-a revizuita si adugita,
Editura Universitara, Bucuresti 2001.
9. Ristea Mihai, Contabilitatea financiara a intreprinderii-  Editura Tribuna
Universitara, Bucuresi 2004.
10. Ristea Mihai, Contabilitate financiara, Editura Universitara, Bucuresti
2005
11. Toma Marin, Ghid pentru intelegerea si aplicarea IAS 16 : Imobilizari
corporale, CECCAR.
12. Van Greuning, Hennie; Koen, Marius, Standarde Internationale de
contabilitate: ghid practice = International accounting standards: a practical guide, Editia bilingva Romana-Engleza, Editura IRECSON, Bucuresti, 2007.
13. IASB Standarde Internationale de Raportare Financiara, Editura
CECCAR, Bucuresti 2005
14. IASC, Standardele Internationale de Contabilitate, traducere din limba
engleza, Editura Economica, Bucuresti 2001.
15. Ministerul Finantelor; Ghid practic de aplicare a Standardelor
Internationale de Contabilitate, Partea I, Editura Economica, Bucuresti 2001.
- ** http://www.de-contabilitate.ro/
- ** http://www.mfinante.ro/
- ** http://ro.wikipedia.org


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!