Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

Cuprins disertație Cum descarc?

Introducere.
1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf.
2. Profesionalizarea managerilor de proiect.
3. Introducerea contractelor de management de proiect.
4. Elaborarea manualului de proceduri pentru managementul proiectelor.
5. Întărirea şi dezvoltarea competenţelor personalului în domeniul managementului proiectelor prin intermediul programelor de formare şi perfecţionare profesională.
6. Îmbunătăţirea managementului informaţiei în cadrul proiectelor de construcţii.
7. Utilizarea unor metode adecvate pentru managementul riscurilor.


Extras din disertație Cum descarc?

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf
Pe baza experienţei dobândite prin realizarea cercetării privind stadiul de aplicare al managementului proiectelor în firmele de construcţii din România suntem în măsură să propunem o metodologie de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor pentru această categorie de firme, produs pe care l-am numit MProPerf.
În esenţă metoda constă în identificarea stadiului de aplicare al managementului proiectelor şi a principalelor puncte slabe şi forte în domeniu din cadrul firmei analizate ceea ce permite formularea unor recomandări pentru trecerea la un stadiu superior de aplicare. Această abordare, conform rezultatelor cercetării noastre, poate genera un spor de profitabilitate în activitatea firmei (coeficientul de corelaţie dintre stadiul de aplicare al managementului proiectelor şi rata profitului fiind ridicat: 0,7719), aşa cum rezultă din tabelul următor :
Stadiul de aplicare al managementului proiectelor Rata medie a profitului (%)
Intuitiv 2,75
Incipient 3,61
Organizat 10,88
Condus 18,91
Adaptabil 18,85
Se constată că cele mai importante sporuri ale ratei profitului se înregistrează prin trecerea de la stadiul incipient la cel organizat (triplarea ratei profitului) şi de la cel organizat la cel condus (dublarea ratei profitului). Trecerea de la stadiul condus la cel adaptabil nu produce efecte asupra ratei profitului, fiind însă posibil ca alţi indicatori să reflecte acest plus calitativ: satisfacţia clienţilor, motivaţia sporită a echipei de proiect, etc.
Pentru culegerea informaţiilor necesare diagnosticării se va utiliza un chestionar (prezentat în finalul acestor consideraţii). Completarea chestionarului va permite organizaţiei:
- Să identifice starea curentă în ceea ce priveşte managementul proiectelor şi să determine priorităţile şi direcţiile viitoare de acţiune în domeniu;
- Să efectueze comparaţii cu realizările altor organizaţii similare (benchmarking ) şi practici performante în domeniu;
- Să îşi monitorizeze în mod regulat progresul în aplicarea managementului proiectelor.
Punctarea criteriilor incluse în cadrul chestionarului trebuie realizată cu obiectivitate cât mai mare. În acest scop este indicată completarea chestionarului în mod independent de către mai mulţi manageri din cadrul organizaţiei (manager general, director tehnic, manageri de proiect – indiferent de denumirea pe care o poartă în cadrul firmelor respective) şi purtarea ulterior a unor discuţii între aceştia privind aspectele asupra cărora există percepţii diferite. Un aspect esenţial pentru buna utilizare a metodei îl constituie înţelegerea conţinutului fiecărui criteriu de apreciere a managementului proiectelor. În acest scop cooptarea în echipa de analiză a unui consultant de specialitate poate favoriza obţinerea unor rezultate mai relevante. O altă metodă poate fi cea în care completarea chestionarului este realizată de către un consultant independent pe baza informaţiilor furnizate de către managerii intervievaţi, a documentelor studiate şi a observărilor pe teren. Rolul consultantului (sau echipei de consultanţi) este crucial şi în etapa de formulare a recomandărilor pentru perfecţionare.
În acordarea punctelor trebuie avut în vedere în ce măsură fiecare aspect abordat în cadrul chestionarului este aplicat în mod:
- Sistematic (secvenţe planificate de evenimente în loc de reacţii intuitive)
- Regulat (constituie modul normal de operare)
- Supus unor evaluări regulate în vederea perfecţionării
- Proactiv şi nu reactiv.
Fiecare întrebare din cadrul chestionarului contribuie într-o măsură egală la scorul final, astfel încât se poate obţine rapid o imagine privind punctele forte şi domeniile în care se pot aduce îmbunătăţiri. Decizia privind aspectele care trebuie perfecţionate trebuie să ţină seama de un complex de factori, printre care foarte importanţi sunt obiectivele strategice ale organizaţiei şi cultura organizaţională.


Fisiere în arhivă (1):

  • Posibilitati de Perfectionare a Managementului Proiectelor de Constructii.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!