Probele în auditul financiar

Cuprins disertație

Introducere 1 
Cap. I Conceptul, obiectivele si nevoia de audit financiar ... 3
1.1. Nevoia de audit si servicii de asigurare ... ... . . ...3
1.2. Relatia dintre raportul de audit si probele colectate de auditor ...7
1.3. Raspunderea juridica in auditul financiar ..14
1.3.1. Raspunderea fata de clienti 16
1.3.2. Raspunderea fata de terti 17
1.3.3. Raspunderea penala 18
1.3.4. Raspunderea auditorilor in Romania ..19
1.3.5. Protejarea auditorilor in caz de raspundere juridica .. 20 
1.4. Responsabilitatile si obiectivele auditului financiar ...21
1.4.1. Responsabilitatile managementului .21
1.4.2. Responsabilitatile auditorului ..22
1.4.3. Segmentarea situatiilor financiare din perspectiva
auditului financiar . 22
1.4.4. Asertiunile managementului 24
1.4.5. Obiective de audit 24
1.5 Procesul de audit ..27
1.6. Reglementarea auditului financiar in Romania ..29
Cap. II Probele de audit -  structura de rezistenta a oricarei misiuni de audit financiar .33
2.1. Conceptul si clasificarea probelor de audit ..33
2.2. Decizii privind probele de audit . .34
2.2.1. Decizii privind selectarea procedurii de audit ...34
2.2.2. Decizii privind elementele de selectat ..37
2.2.3. Decizii privind dimensiunea esantionului selectat ...39
2.2.4. Decizii privind programarea in timp ..41
2.3. Caracteristicile probelor de audit .41
2.4. Tipuri de probe de audit ...45 2.4.1. Probe uzuale in auditul financiar ...45
2.4.1.1. Examinarea fizica 45
2.4.1.2. Confirmarea .46
2.4.1.3. Documentarea ..47
2.4.1.4. Observarea ...48
2.4.1.5. Chestionarea 48
2.4.1.6. Reconstituirea ..49
2.4.1.7. Procedurile analitice 50
2.4.1.8. Analiza caracteristicilor pe tipuri de probe ..50
2.4.2. Tehnici specifice de obtinere a probelor de audit ..52
2.4.2.1. Participarea la inventarierea stocurilor .52
2.4.2.2. Confirmarea creantelor .53
2.4.2.3. Investigatia privind litigiile si revendicarile .55
2.4.2.4. Evaluarea si prezentarea investitiilor pe termen lung ...56
2.5. Tipuri de proceduri analitice .56
Concluzii finale .62
Bibliografie 64
Anexe


Extras din disertație

Introducere 
Orice profesie, necesita atat un complex de cunostinte teoretice si de deprinderi practice care definesc pregatirea cuiva, cat si atestatele necesare prin care se recunoaste aceasta pregatire. Prin urmare, inca de la alegerea profesiei contabile am fost constienta de faptul ca pentru a obtine cunostintele teoretice, aptitudinile practice si abilitarile necesare desfasurarii acestei profesii va trebui sa urmez una dintre specializarile propuse de studiile economice superioare. Dintre acestea, tinand seama de preferinte, dar si de faptul ca domeniul respective sta la baza profesiei contabile, am ales contabilitatea.
Dintre multitudinea de discipline specifice acestui domeniu, inca din timpul studiilor de licenta, am remarcat ca domeniu de varf al profesiei contabile auditul.
Dupa finalizarea studiilor superioare, prin examenul de licenta, avand in vedere ca pregatirea mea in acest domeniu era abia la inceput, iar concurenta de pe piata locurilor de munca este acerba, am decis sa profit de crearea modulului de master in domeniul auditului.
Deoarece pe teme de audit, in literatura de specialitate, lucrarile aplicative nu ofera prea multe informatii, iar experienta practica in ceea ce priveste auditul imi lipseste cu desavarsire (intrucat nu lucrez in acest domeniu), la alegerea temei dizertatiei m-am oprit asupra unei teme care poate fi abordata preponderent din punct de vedere teoretic. Avand in vedere importanta decisiva a acestui concept pentru audit, am ales tema ,,Probele in auditul financiar".
In lucrare am prezentat, asadar, principalele aspecte legate de determinarea naturii si cantitatii probelor pe care auditorul ar trebui sa le acumuleze, dar si de obtinerea lor. 
Primul capitol ,,Conceptul, obiectivele si nevoia de audit financiar" abordeaza conceptele fundamentale ale auditului financiar. Astfel, dupa o scurta trecere in revista a menirii profesiei de audit (satisfacerea nevoilor de audit si de servicii de asigurare), am procedat la prezentarea obligatiilor auditorilor ce decurg din misiunea pe care o au (raspunderea, responsabilitatile si obiectivele pe care trebuie sa la indepineasca auditorii), precum si la descrierea etapelor presupuse de procesul de audit, dar a finalitatii acestui proces (emiterea unei opinii de audit si elaborarea raportului de audit).
In ce de-al doilea capitol ,,Probele de audit -  structura de rezistenta a oricarei misiuni de audit financiar" am abordat, dupa cum indica si titlul, problematica centrala a lucrarii -  probele de audit. Astfel, in prima parte am prezentat definirea conceptului de probe de audit si clasificarea acestora, dupa care am procedat la o analiza a deciziilor pe care auditorul trebuie sa le ia in ceea ce priveste alegerea si obtinerea probelor de audit necesare, decizii ce au un impact hotarator asupra oricarui audit. In continuare, in acest capitol, am prezentat caracteristicile probelor de audit, care influenteaza aceste decizii, tipurile de probe (uzuale si specifice) la care auditorul poate apela pentru a valida datele furnizate de entitatea auditata, dar si procedurile aplicate pentru obtinerea probelor. Alegerea depinde, deopotriva, atat de specificul datelor auditate, cat si de rationamentul auditorului. In finalul capitolului, data fiind importanta subiectului, precum si accentul deosebit pus in practica actuala a auditului pe acesta, a fost prezentat mai detaliat unul dintre tipurile uzuale de probe, respectiv procedurile analitice.
La elaborarea lucrarii, dintre sursele de informatii folosite in documentarea teoretica de o importanta deosebita au fost:
- discutiile cu profesorul coordonator;
- lucrarile de specialitate, dar si din domeniile complementare auditului (mentionate si la bibliografia selectiva);
- legislatia in vigoare cu privire la organizarea si desfasurarea activitatii de audit, precum si normele elaborate de organismele profesionale (Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania si Camera Auditorilor Financiari din Romania); 
- informatiile furnizate de site-ul Camerei Auditorilor Financiari din Romania (www.cafr.ro);
- diverse reviste si publicatii de specialitate.
Fiind constienta de limitele acestei modeste incercari in directia abordata, consider ca cititorii sunt indreptatiti sa-si exprime eventualele critici, observatii sau sugestii si ca primirea lor reprezinta o favoare deosebita. 
Cap. I Conceptul, obiectivele si nevoia de audit financiar
1.1. Nevoia de audit si servicii de asigurare
In procesul de fundamentare a deciziilor pe baza carora se realizeaza actul conducerii, orice manager are interesul sa cunoasca, in detaliu si in orice moment, situatia activitatii entitatii economice conduse, lucru ce poate fi realizat prin organizarea unui sistem de control intern care sa constate eventualele abateri in modul de gestionare a proceselor economice.
Independent de conducerea entitatii, partenerii acesteia au si ei nevoie de informatii despre situatia financiara si despre alti indicatori ai activitatii entitatii pentru a lua decizii cu privire la colaborarea lor in viitor.
Desi este de presupus ca informatiile furnizate de controlul intern sunt reale si redau cu fidelitate situatia entitatii la un moment dat, pentru o mai mare credibilitate fata de parteneri este, totusi, necesar ca aceste informatii sa fie validate si de catre o alta autoritate, externa, independenta si echidistanta fata de cele doua entitati, emitentul si utilizatorul de informatii.
Se impune, deci, ca activitatea entitatii economice sa fie urmarita si de catre o alta structura externa, alta decat sistemul de control intern, care sa dea posibilitatea oricarui partener, si nu numai, de a accede, prin intermediul acesteia, la date si informatii independente si impartiale privind entitatea economica.
Pentru a raspunde acestei cerinte, auditorii financiri si expertii contabili ofera de ani de zile numeroase servicii cu caracter de asigurare , in special asigurari privind cantitatea si calitatea informatiilor continute in situatiile financiare. 
Serviciile cu caracter de asigurare reprezinta servicii profesionale independente, care permit imbunatatirea calitatii informatiilor oferite factorilor de decizie. Persoanele care poarta raspunderea luarii deciziilor economice fac apel la serviciile cu caracter de asigurare pentru a imbunatati fiabilitatea si relevanta informatiilor pe care le utilizeaza ca baza in procesul de luare a deciziilor. 
Serviciile cu caracter de asigurare sunt valoroase deoarece persoana care ofera asigurarea respectiva este independenta si este perceputa ca fiind nepartinitoare fata de informatiile pe care le examineaza.
Una dintre categoriile de servicii cu caracter de asigurare oferite de auditorii financiari si expertii contabili o reprezinta serviciile de certificare. Serviciul de certificare este un tip de serviciu cu caracter de asigurare, prin care auditorul emite un comunicat in forma scrisa, in care exprima o concluzie privind fiabilitatea unei declaratii scrise a unei terte parti. Exista trei categorii de servicii de certificare: serviciile de audit (auditul situatiilor financiare istorice), revizuirea situatiilor financiare istorice si alte servicii de certificare. Ultimele doua categorii sunt denumite servicii conexe auditului.
Serviciul de audit reprezinta forma de serviciu de certificare ce presupune examinarea profesionala a situatiilor financiare si a altor informatii pentru ca auditorul sa poata colecta si evalua probele necesare emiterii unei opinii referitoare la intocmirea, sub toate aspectele semnificative, a situatiilor financiare in conformitate cu un cadru identificat de raportare financiara.


Fisiere în arhivă (1):

  • Probele in auditul financiar.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

1. Arens A. A., Audit -  o abordare integrata, editia a 8-a,
Loebbecke J. K. Editura Arc, Chisinau, 2003.
2. Boulescu M. Auditul financiar. Repere normative nationale,
Editura Economica, Bucuresti, 2003.
3. Craciun St. Controlul si auditul financiar. Expertiza contabila 
Editura Economica, Bucuresti, 2003.
4. Criveanu M. Contabilitatea publica in noul sistem contabil
Editura Sitech, Craiova, 2005.
6. Domnisoru S. Audit financiar -  contabil
Editura Universitaria, Craiova, 2005.
7. Ghita M., Conceptele, metodologia si raportarea in audit 
Domnisoru S. Editura Universitaria, Craiova, 2003.
8. Iacob C., Contabilitate si control de gestiune
Ionescu I. Editura Sitech, Craiova, 2003.
10. Mihai M. Principiile contabilitatii
Editura Universitaria, Craiova, 1999.
11. Popeanga P. V. Auditul financiar -  contabil 
Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 1999.
12. Rogoveanu I., Elemente de analiza si contabilitate
Domnisoru S. Editura Universitaria, Craiova, 1999.
13. Sandu M. Contabilitatea si fiscalitatea in cadrul firmei
Editura Reprograph, Craiova, 2004.
14. Staicu C. Contabilitate financiara armonizata cu directivele europene
Editura Universitaria, Craiova, 2004.
15. CAFR Norme minimale de audit
Editura Economica
16. XXX Colectia revistelor Tribuna Economica si 
Control economico-financiar, Bucuresti, 1999-2006.
17. XXX Colectia Monitorul Oficial al Romaniei, Bucuresti, 1995-2006.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!