Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale

Cuprins disertație Cum descarc?

ABREVIERI 5
INTRODUCERE 6
SECȚIUNEA I 7
UNIUNEA EUROPEANĂ - SCURT ISTORIC 7
SECȚIUNEA II 11
INSTITUȚIILE UNIUNII EUROPENE 11
2.1. CONSILIUL EUROPEAN (CE) 11
2.2. PARLAMENTUL EUROPEAN 14
2.3. CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (CUE) 21
2.4. COMISIA EUROPEANĂ 22
2.5 CURTEA DE CONTURI 24
SECȚIUNEA III 26
BUGETUL UNIUNII EUROPENE 26
3.1. DEFINIȚII 26
3.2. Venituri bugetare 27
3.2 PROCEDURA BUGETARĂ 30
SECȚIUNEA IV 33
AUDITUL FINANCIAR - PÂRGHIE A MANAGEMENTULUI FONDURILOR EUROPENE NERAMBURSABILE 33
4.1 OBIECTIVELE ȘI CLASIFICAȚIA AUDITULUI FINANCIAR 34
4.2 CLASIFICAREA AUDITULUI FINANCIAR 35
4.3 FUNCȚIILE AUDITULUI FINANCIAR 37
SECȚIUNEA V 44
STUDIU DE CAZ - PROGRAMAREA, PREGĂTIREA ȘI EXERCITAREA MISIUNII DE AUDIT AL BUGETULUI PRIVIND REALIZAREA UNUI KM LINIE DE TRAMVAI FINANȚATĂ DIN FONDURI EUROPENE ȘI CONTRIBUȚII NAȚIONALE LA PRIMĂRIA MUN. BUCUREȘTI 44
5.1 PREZENTAREA INSTITUȚIEI PUBLICE 44
5.2 PREZENTAREA INVESTIȚIEI/ACHIZIȚIEI 46
5.2.2 PROPUNEREA TEHNICĂ 54
5.2.3 PROPUNEREA FINANCIARĂ 55
CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 64
ANEXE 70


Extras din disertație Cum descarc?

INTRODUCERE
Ordinea juridică pe care a creat-o Uniunea Europeană a devenit astăzi o componentă constantă a vieții politice și a societății noastre. În fiecare an, se iau în temeiul tratatelor Uniunii mii de decizii care influențează în mod esențial statele membre ale UE și viețile cetățenilor acestora. Oamenii nu mai sunt numai cetățenii propriilor țări, ai propriului oraș sau district; ei sunt și cetățeni ai Uniunii. Fie și numai din acest motiv, este deosebit de important ca aceștia să fie informați cu privire la ordinea juridică ce le afectează viața de zi cu zi. Totuși, complexitatea structurii Uniunii și ordinea juridică a acesteia nu sunt ușor de înțeles. Această dificultate este cauzată, în parte, chiar de formularea tratatelor, care este adesea oarecum neclară și ale cărei implicații nu sunt ușor de apreciat. Un alt factor este faptul că numeroase concepte cu care tratatele operează în încercarea de a controla situația nu sunt familiare. În cele ce urmează se va încerca asigurarea în beneficiul cetățenilor interesați a unei imagini de ansamblu incipiente asupra structurii UE, precum și a pilonilor de susținere a ordinii juridice europene.
Am ales ca temă pentru lucrarea de disertație “PROGRAMAREA, PREGĂTIREA ȘI EXERCITAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT AL BUGETULUI AFERENT UNUI PROIECT FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE ȘI CONTRIBUȚII NAȚIONALE”, fiind o temă structurată pe cinci secțiuni, fiecare prezentând aspecte relevante cu tema aleasă.
Astfel, prima secțiuni denumiă “Uniunea Europeană” face referire la un scurt istoric al acesteia.
A doua secțiune poartă numele de “ Instituțiile Uniunii Europene”. În cadrul acestui secțiuni se tratează 
Prezenta lucrare tratează principalele elemente și prevederi teoretice referitoare la materia auditului financiar, ca activitate care evidențiează, controlează și totodată repară, acolo unde este posibil acest lucru, cheltuirea ineficientă sau defectuoasă a resurselor prezente la nivelul instituțiilor publice. Astfel, partea a doua a lucrării este dedicată unui studiu de caz amănunțite privind acțiunile de audit desfășurat la Primăria Municipiului București și totodată detaliază abaterile și recomandările formulate de auditori vizavi de activitatea acestor entități de interes public.
SECȚIUNEA I
UNIUNEA EUROPEANĂ - SCURT ISTORIC
Uniunea se bazează pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și a respectării drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între bărbați si femei.[...]" 
Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, compusă din 27 țări în prezent. Este considerată a fi o construcției sui generis (ne mai întâlnită până acum, care nu poate fi calificată în funcție de criterii deja existente), situându-se între federație și confederație (intru în sistem federal, deciziile importante sunt luate de către un organ comun, căruia statele membre îi sunt subordonate, în timp ce într-un sistem confederal, hotărârile se iau în unanimitate de către ansamblul statelor membre).
Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare și integrare care a început propriu zis în anul 1951. Acest proces a fost unul extrem de complex, marcat de mai multe etape care au condus la configurarea actuală a Europei. Inițial, Uniunea Europeană a fost gândită ca o soluție la criza apărută după cel de al doilea război mondial, după ce în iulie 1914 Europa se află la apogeu (secolul XIX a reprezentat pentru Europa punctul culminant al puterii, crearea imperiilor coloniale, puterea economică și financiară, realizarea unor imense progrese tehnice), în 1945 ea se găsește aproape dărâmată din punct de vedere politic, economic și militar. Pe scena internațională rămăseseră doar două state care puteau fi calificate drept veritabile puteri mondiale: SUA și URSS. În acest context, cooperarea între statele europene apare ca o necesitate, singura soluție viabila care putea încheia criza creată și putea relansa Europa pe plan mondial. Astfel, între Franța și Germania, aflate de prea mult timp în conflict, se încearcă o reconciliere istorică, clădită pe fundamente economice. Pornind de la ideea consilierului său, Jean Monet, ministrul de externe francez, Robert Schuman, propune, de acum celebra declarație de la 9 mai 1950, plasarea întregii producții franco-germane de cărbune și oțel în subordinea unei “Înalte Autorități” comune, în cadrul unei organizații deschise participării și celorlalte țări ale Europei. După un an de negocieri, Franței și Germaniei li se alătură Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg, care semnează la Paris, la 18 aprilie 1951, Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului. Această Comunitate creează “Europa celor Șase” și marchează începutul construcției europene. În martie 1957, cele șase țări semnează la Roma doua tratate care înființează doua noi comunități europene: Comunitatea Economica Europeana (CEE) și Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (EURATOM). La acel moment, existau, în consecința, trei comunități europene distincte, cu competențe limitate și activând doar pe plan economic. Aceste comunități aveau structuri de conducere distincte, situație care sa menținut până în anul 1965, când aceste organe de conducere au fuzionat. Anul 1992 reprezintă un moment marcant pentru construcția europeană. Trebuie, însă, menționat, mai întâi, că numărul membrilor din Comunitățile Europene se mărise în urma a trei valuri de aderare: 1973 - Danemarca, Irlanda si Regatul Unit; 1981 - Grecia; 1986 - Spania si Portugalia.


Fisiere în arhivă (1):

  • Programarea, pregatirea si exercitarea activitatii de audit al bugetului aferent unui proiect finantat din fonduri europene si contributii nationale.doc

Imagini din acest disertație Cum descarc?

Bibliografie

1. Colins, L. Valeni, G. - Audit et controle intern, Ed. „Dalloz", Paris, 1992; 
2. Athanassiou, Phoebus (februarie 2006). „The Application of multilingualism in the European Union Context” (PDF). ECB. p. 26.
3. European Commission. „About the European Commission”
4. Hix, Simon (1999) “Sistemul politic al Uniunii Europene” MacMillan, Basingstoke. p32
5. Bermann, George (2004). „Puterea Executivă în Noua Constitutie Europeană” New York University
6. Comisia Europeană, European Union, Public Finance, Ediția a patra, 2008, p.20,21
7. Comisia Europeană, European Union, Public Finance, Ediția a patra, 2008, p.198-199
8. Lia Pop, Pentru Parlamentul European, Ed. Universității din Oradea, 2007, p.105.
9. Bistriceanu Gh.D., Demetrescu C.G., Macovei E.I. - Lexicon de finanțe-credit, contabilitate și informatică financiar-contabilă, Vol. I, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981. 
10. Chivulescu, M. - Specializarea sectorială - procedură premergătoare auditului financiar, Revista „Tribuna Economică", nr.7 și 12/1998; 
11. Popeangă, P. - Auditul financiar, Ed. „Tribuna Economică", București, 1999; 
12. Popeangă, P., Vilaia, D. - Organizarea auditului statutar în România, în calitatea acesteia de membru asociat al Uniunii Europene, Revista „Tribuna Economică", 1999; 
13. Popeangă, P., - Controlul financiar contabil, Revista „Tribuna Economică", 1999; 
14. Popeangă, P., - Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil, Fundația “România de Mâine”, București, 2000 
15. Popeangă P., Bragadireanu C., Audit financiar, Ed. Pro Universitaria, București, 2013, suport de curs; 
16. Toma, M., Chivulescu, M. - Tehnici și proceduri de audit, Revista „Tribuna Economică", nr. 8/1997; 
17. Popeangă, P. - Audit financiar, Editura - Pro Universitaria- , 2008, ediție revizuită, completată și reeditată în 2012
18. Popeangă, P. - Buget și contabilitate bugetară, Editura - Pro Universitaria - , 2012, ediție revizuită, completată și reeditată în 2017;
19. Popeangă, P. - Control financiar, editura - Dareco- , 2005; 
20. Popeangă, P. - Controlul financiar și fiscal, Editura - C.E.C.C.A.R.- București, 2004.
21. Popeangă, P. - Procedee si tehnici de control financiar, Editura “Tribuna Economica”,1998
22. Discrete elements of public planning, ROMANIAN REVIEW OF SOCIAL SCIENCE, nr. 109/2016, București;
23. Des fumigènes dans le code fiscal roumain ADEF, UNIVERSITES FISCALES EUROPEENES, NICE - France, 2009 ;
24. Impôt or emprunte, ADEF, UNIVERSITES FISCALES EUROPEENES, NICE - France, 2007 
25. Popeangă, P. - Riscuri în activitatea de audit financiar, Tribuna Economică (Auditul Financiar), Nr. 6, 2006
LEGISLAȚIE
1. Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei Municipiului București.
2. Legea52/21.01.2003 privind transparența decizională în administrația publică.
3. Legea 544/12.01.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
4. Legea 215/2001 a administrației publice locale, actualizată și republicată.
5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.
6. *** Legea contabilității nr. 82/1991, republicată , 
7. *** Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial nr. 953/24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare 
ALTE SURSE
1. https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/drept/izvoarele-constructiei-europene
2. http://www.istorie.ucdc.ro
3. www.curteadeconturi.ro
4. https://europa.eu/european-union/about-eu/history_ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această disertație cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!