Promovarea online a produselor

Cuprins disertatie Cum descarc?

Intr?du??r?.5
???I??LUL I
I???R??? V? ??DI? ?R?DITI???LA.7
1.1 Din?mi?? ??n?l?l?r m?di?.7
1.2 ?ubli?it?t?? ?nlin? v?r?u? ?ubli?it?t?? tr?diti?n?la.8
1.3 L??ul Int?rn?tului in mi?ul m?di?.17
???I??LUL II
?R???V?R?? ?RI? ?I??-UL W??.20
2.1 ?i?uri d? ?it?-uri w?b.21
2.1.1 ?l??ifi??r?? ?it?-uril?r w?b.21
2.1.2 ?it?-uri w?b ??r??r?ti?n?l?.23
2.2 F??t?rii ??r? influ?nt??za ?ubli?it?t?? ?nlin?.26
2.3 ?it?-ul inf?rm?ti?n?l v? ?it?-ul d? im?gin?.29
2.4 ?u????ul in ?r??r?? d? ?it?-uri w?b.31
2.4.1 D?zv?lt?r?? ??ntinutului.32
2.4.2 D??ignul.34
2.4.3 ?????t? t?hni?? l?g?t? d? ?it?.35
2.4.5 ??tu?liz?r?? inf?rm?tiil?r d? ?? ?it?.36
2.4.6 Gazduir?? ?it?-ului.37
2.5 ?r?m?v?r?? ?it?-ului in ????ul m??imizarii tr?fi?ului.37
2.6 ??d?l? d? ?l?ta in ?ubli?it?t?? ?? Int?rn?t.42 
???I??LUL III
??UDIU D? ??Z: R??LIZ?R?? U??I ??R???GII ????RU ?R??V?R?? ?R?DU??L?R I? ??DIUL ??LI?? ??????I? R????H???HI?.46
3.1 ?r?z?nt?r?? g?n?r?la ? ??m??ni?i R?mt?hn??him.46
3.2 ?r?m?v?r?? ?r?du??l?r firm?i "R????H???HI? ?.R.L. in m?diul ?nlin?.47
3.3 Stabilir?a ?bi?ctiv?l?r.53
3.4 Stabilir?a i??t?z?l?r d? lucru.53
3.5 ?santi?nar?a.53
3.6 ??t?d? si instrum?nt? utilizat?.54
3.6.1 C?rc?tar?a cantitativa.54
3.6.2 Ch?sti?narul.54
3.6.2.1 Sc??ul.54
3.6.2.2 F?rmular?a intr?baril?r.55
3.7 Analiza si int?r?r?tar?a r?zultat?l?r.55
3.8 ?r?c?d?? ??DIA f?l?sit? in cam?ania d? ?r?m?var? ?nlin?.64
??n?luzii.67
?ibli?gr?fi?.70


Extras din disertatie Cum descarc?

Intr?du??r?
Am al?s ac?asta t?ma d? lic?nta dat?rita int?r?sului acut ??ntru m?diul ?nlin?. ?bi?ctivul final al ac?st?i lucrari c?nsta in r?alizar?a un?i strat?gii ??ntru ?r?m?var?a ?r?dus?l?r in m?diul ?nlin?. 
?ubli?it?t?? ??t?, fara ind?i?la, ??r???? l? f?l d? v??h? ?? si ??m?rtul. D??a un ?r?du? ??t? d? vanz?r?, ?rim? ??nditi? ? ?u?r?vi?tuirii lui ?? ?i?ta ??t? ?? ????t lu?ru ?a fi? ?un???ut. In vr?muril? d? d?mult, ?r? ind??jun? ?a ?i ? firma d???u?r? ?ravali?i. 
??tazi, in f?t? un?i ??n?ur?nt? inv?rsun?t? ? ?r?du?at?ril?r, im?gin?? d? firma ? ?jun? ?a ??nt?z? m?i mult d??at ?r?du?ul in ?in?. 
In ultimii 150 d? ?ni, ?g?ntiil? d? ?ubli?it?t? ?u ???l??t?t l? m??im d?ziluziil? si ?im??tiil? ??n?um?t?ril?r ??ntru ? ?ut?? ?r?m?v? ?r?du??l? ?li?ntil?r. In ????t f?l, ?g?ntiil? ?u f??t ???l?? ??r? ?u d?t?rmin?t ?li?ntii ?a isi m?difi?? ?tr?t?giil? d? m?rk?ting in fun?ti? d? ?itu?tiil? ??u ?t?diul in ??r? ?? ?fl?u ??n?um?t?rii, ?v?luand ??tf?l d? l? int?rm?di?r?? ???tiil?r m?di? l? ??ntr?l?r?? viit?rului ??l?r m?i m?ri ??r??r?tii int?rn?ti?n?l?. 
D?-? lungul ultimil?r ?ni, ? n?ua t?hn?l?gi? din ?f?r? ??muni??ti?i ?? ??tind?: r?t?l?l? int?r??tiv?, ??r? f?? ???ibil ?? individul ?a ?btina si ?a furniz?z? inf?rm?tii in ??ntitati m?ri ?atr? unul ??u m?i multi d??tin?t?ri. D?t?rita f??tului ?a inf?rm?ti? ?r?????ta ?rin ????t? r?t?l? ??t? digit?la, ?????t? ???t? fi du?li??ta, m?ni?ul?ta si di?tribuita ?u ? usurinta fara ?r???d?nt.
??r? d????bir? d? ??muni??r?? unidir??ti?n?la ? m???-m?di?i tr?diti?n?l?, r?t?l?l? int?r??tiv? ?unt b?z?t? ?? un ?ir?uit bidir??ti?n?l d? ??muni??r? ??r? ??nf?ra utiliz?t?rului un r?l mult m?i din?mi?. ??i?ta ??ini? ??trivit ?ar?i? r?t?l?l? int?r??tiv? r??r?zinta un ??t?nti?l ??ntru r?v?luti?n?r?? m?dului d? ??muni??r?, mun?a, ?f??tu?r? d? ?um?araturi si di?tr??ti? ? ???ul?ti?i. Fi? ?a v? fi ??u nu ? r?v?luti?, im???tul ?? t?rm?n lung ?l ????t?r? v? fi ??mnifi??tiv. 
??? m?i ???tin?a r?t?? int?r??tiva si in ???l?si tim? ??? ?u r?t? d? ?r?st?r? ??? m?i ridi??ta ??t? Int?rn?tul, ,,r?t??u? r?t?l?l?r". ?ana in urma ?u ?ativ? ?ni, utiliz?r?? Int?rn?tului ?r? limit?ta d??r l? ??m?nii d? stiinta si f?n?ti?ii t?hn?l?gi?i, d?r ??tazi ?astiga din ?? in ?? m?i multa ???ul?rit?t?, ?u ? r?ta d? n??g?l?t d? ??? initi?la ? ??l?rl?lt? mijl???? m?di?. ?r?st?r?? Int?rn?tului ?? d?t?r??za usurint?i d? f?l??ir? din ?? in ?? m?i ridi??t?, ???turil?r ??azut? d? ?????, ???riti?i ??m?ut?r?l?r din ?? in ?? m?i i?ftin? si m?i r??id? si ?r?b?bil ??lui m?i im??rt?nt f??t?r, v?ri?tatii t?t m?i m?ri d? div?rti?m?nt si inf?rm?tii. ?? ma?ura ?? ???i?t?t?? ??ntinua ?r????ul d? tr?nziti? d? l? ???i?t?t?? indu?tri?la l? ??? inf?rm?ti?n?la, Int?rn?tul d?vin? si un im??rt?nt ??n?l d? di?tributi?.
In c??a c? ?riv?st? bibli?grafia g?n?rala, am cul?s inf?rmatii in s??cial d? la ?ibli?t?ca Univ?rsitara, d? und? am ?r?lucrat inf?rmatii din mai mult? carti, ?ublicatii, studii a un?r aut?ri c?nsacrati.
??ntru a ?ut?a duc? la bun sfarsit ac?sta lucrar? am avut ?art? d? s?rijinul n?c?nditi?nal al d?mnului ?r?f?s?r indrumat?r car? mi-a ?us la dis??ziti? mat?rial?, studii, ?ublicatii, ?r?cum si sfaturi ?rivind ?ri?ntar?a d?m?rsului m?t?d?l?gic si analitic al ac?st?i lucrari.
Asadar, dat?rita ajut?rului ?rimit din ?art?a d?mnului ?r?f?s?r, am r?usit sa imi finaliz?z lucrar?a d? lic?nta , fa?t ??ntru car? a-si d?ri sa ii multum?sc f?art? mult ??ntru s?rijinul ac?rdat.
???I??LUL I 
I???R??? V? ??DI? ?R?DITI???LA
In ac?st ?rim ca?it?l am al?s sa fac ? c?m?arati? intr? int?rn?t si m?dia traditi?nala. ?u ?in?i??r?z??? ?ni in urma t?l?viziun?? ?r? ??n?id?r?ta un m?diu n?u. ??um ?in?i ?ni, t?l?viziun?? ?rin ??blu ?r? in??dr?ta ?ub ?????si titul?tura. In ???l? m?m?nt? d? in???ut, fi???r? ??n?l m?di? ? tr?buit ?a f??a d?v?d? v?l?rii ??l?, in lu?t? ??ntru ? ??rt? din bug?t?l? d? ?ubli?it?t? ?l? firm?l?r. I?ta ?a ??tazi, Int?rn?tul ?? ?fla in ?????si ?itu?ti?.
Intr?baril? ?? ??r? ??i m?i multi ????i?listi l? ridi?a in ????t m?m?nt ?unt: ??r? ??t? l??ul Int?rn?tului in ??drul ?l?nului m?di?? ??r? ?unt ?v?nt?j?l? si d?z?v?nt?j?l? Int?rn?tului f?ta d? m?diil? tr?diti?n?l? d? ?ubli?it?t??
1.1 Din?mi?? ??n?l?l?r m?di?
??m??r?tiv ?u m?diil? tr?diti?n?l?, ?ubli?it?t?? ?nlin? ? inr?gi?tr?t ? ?v?luti? ????t??ul???a . Du?a ?un?tul d? m??im ?tin? in ?nul 2009, ?nul urmat?r ? urm?t ? ??r???r? ?t?biliz?r?. ??trivit d?t?l?r furniz?t? d? ??m??titiv? ??di? R???rting, ??ad?r?? d? 7,8% ??t? inf?ri??ra ??l?i inr?gi?tr?t? in ??zul ??l?rl?lt? ??n?l? m?di?: 14,7% ??ntru t?l?viziun?, 22,4% r?di?, 10,4% zi?r?. ?? ??r?ur?ul ?nil?r urmat?ri, ?????ta t?ndinta d? r?du??r? ? r?t?l?r d? ?r?st?r? v? ??r?i?t?, ?r?gn?z? ??ntru 2014 fiind d? 23%, ??mn d? m?turiz?r? ? d?m?niului. R?t? m?di? d? ?r?st?r?, ??ntru ??ri??d? 2009-2014, ?? ??tim??za l? 67%, d? ??r???? 15 ?ri m?i ridi??ta d??at ??? din m?di? tr?diti?n?la, ??r? ??t? d? 4,6%.


Fisiere in arhiva (1):

  • Promovarea online a produselor.doc

Imagini din aceasta disertatie Cum descarc?

Bibliografie

1. ?da??alit?i, V. - "?ur?m?rk?ting" ?ditur? Ur?nu?, 2005, ?u?ur?sti;
2. D?li? ?ri?tin? ??l?b?n - "?ubli?it?t?? d? l? ?l?nifi??r?? ?tr?t?gi?a l? im?l?m?nt?r?? m?di?" - ?d ??lir?m I?si 2000;
3. ??l?ur?, V (???rd?n?t?r), "??rk?ting" ?ditur? Ur?nu?, 2003, ?u?ur?sti;
4. ??t?r ?u?kl?? ; Dun??n ?l?rk - "Ghid ??m?l?t Int?rn?t";
5. ??nni? L. Dr?wni?n? - "?tr?t?gi? ?r??tiva in ?ubli?it?t?" - ?d. ??lir?m I?si 2009;
6. G?bri?l? Gr?????k - "??rk?ting si ??muni??r? ?? int?rn?t, ?ditur? Lum?n" I?si 2006;
7. ???ult, ?mili? - "W?b ??rk?ting" ?ditur? Fund?ti?i R?mani? d? ?ain?, ?u?ur?sti, 2006;
8. ?rz?n, Gh??rgh?, ?rz?n ?ih?i - "??b?rm?rk?ting" ?ditur? Ur?nu?, ?u?ur?sti, 2007;
9. Vasiliuc ??gdan, -"C?m?rt ?l?ctr?nic", Su??rt d? curs ??ntru stud?ntii d? la s??cializar?a Administrar?a afac?ril?r, Univ?rsitat?a ?itu ?ai?r?scu, 2014;
10. V?gh??, ?alin - "??rk?ting dir??t" ?ditur? Ur?nu?, ?u?ur?sti, 2003;
10. D?n ??tr? ; ?ih??l? ?i??l? - "Intr?du??r? in ?ubli?it?t?" - ?d. ??muni??r? 2004;
11. Iuli?n V?gh?? Ruff, ??gd?n Grig?r? - "R?l?tii ?ubli?? si ?ubli?it?t?" - ?d. ??lir?m 2003;
12. ??? ?uht?rl?nd - "D? l? ?ubli?it?t? l? ??n?um?t?r' - ?d. ??lir?m I?si 2007; 
13. Lu?i?n V?l?? - "Vi?t? ?? Int?rn?t" - ?d. ?du??ft in R?mani? I?si 2007.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta disertatie cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!