Răspunderea disciplinară a funcționarului pubic

Cuprins disertație

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I : CONSIDERATII GENERALE PRIVIND FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARII PUBLICI SI CONDUITA ACESTORA ... 9
1. Definitia functiei publice .9
2. Trasaturi ale functiei publice .10
3. Codul de conduita a functionarilor publici .11
4. Notiunea de functionar public 11
5. Drepturile si obligatiile functionarilor publici 12 
6. Principalele forme de raspundere ale functionarului public ...18 
CAPITOLUL II : RASPUNDEREA DISCIPLINARA A FUNCTIONARILOR PUBLICI ELEMENTE CARACTERISTICE ...20
1. Cadrul reglementarilor in materie ..20
2. Definirea raspunderii disciplinare a functionarilor publici 23
3. Conditiile raspunderii disciplinare a functionarilor publici 30
CAPITOLUL III : ABATERILE DISCIPLINARE POTRIVIT
REGLEMENTARILOR ACTUALE 31
1. Notiunea de abatere disciplinara ...31
2. Elementele abaterii disciplinare .32
2.1. Gravitatea abaterii disciplinare prevazute de Legea nr.188/1999 ..33
3. Abaterea disciplinara in Codul muncii ...37
CAPITOLUL IV: SANCTIUNILE DISCIPLINARE APLICABILE 
FUNCTIONARILOR PUBLICI ...39
1. Aspecte generale privind sanctiunile disciplinare ..39
2. Procedura disciplinara aplicarii sanctiunilor disciplinare ...43
3. Cumulul raspunderii disciplinare cu alte forme ale raspunderii juridice 45
3.1 Cumulul raspunderii disciplinare cu raspunderea penala .45
3.2 Cumulul raspunderii disciplinare cu raspunderea contraventionala .49
3.3 Cumulul raspunderii disciplinare cu raspunderea patrimoniala ...50
CAPITOLUL V : REGULI PROCEDURALE PRIVIND CERCETAREA DISCIPLINARA SI APLICAREA SANCTIUNILOR DISCIPLINARE ..51
1. Cercetarea prealabila a abaterii disciplinare ..51
2. Scopul cercetarii disciplinare prealabile 51
3. Comisia de disciplina 52
4. Procedura disciplinara aplicarii sanctiunilor disciplinare ..53
5. Contestarea dispozitiei de sanctionare 55
6. Radierea disciplinara 56
CAPITOLUL VI : STUDII DE CAZ ..59
CONCLUZII 73
BIBLIOGRAFIE .77
A. Legislatie 
B. Doctrina


Extras din disertație

INTRODUCERE
Partea introductiva a proiectului va evidentia, in primul rand, modalitatea de abordare a acestuia, gandita sub forma unei cercetari in urma careia vreau sa evidentiez, printr-o analiza obiectiva, cum sunt vazute prevederile deontologice cuprinse in Statutul Functionarilor Publici dar si-n Codul de Conduita. De asemenea, un punct important al proiectului il reprezinta si redarea principalelor caracteristici ale celor doua acte normative de maxima importanta pentru conduita functionarilor publici dar si analiza principalelor prevederi pe care acestea le contin. Voi prezenta in detaliu formele raspunderii pentru functionarii publici, functia publica, drepturile si obligatiile functionarilor publici; abaterile disciplinare; in ce masura functionarii care lucreaza in administratia publica respecta prevederile cuprinse in Legea 188/1999, ce face referire la Statutul functionarilor publici, luand in considerare si continutul stabilit in Codul de Conduita al acestora; sanctiunile disciplinare si cumulul raspunderii disciplinare si aplicarea sanctiunii disciplinare; doua studii de caz.
O abordare importanta a proiectului este si deontologia ce intereseaza nu aplicarea unei sanctiuni, ci respectarea legii independent de aplicarea sanctiunii, se leaga, cu alte cuvinte, de notiunea de responsabilitate. Deontologia trebuie sa se raporteze ideatic in primul rand la manifestarea individului din punct de vedere moral, la respectarea regulilor din proprie convingere nu de teama sanctiunii. Asa cum se afirma intr-o lucrare de specialitate, ,,functionarul public trebuie sa-si duca la bun sfarsit atributiile, nu pentru ca asa i se impune, ci fiindca e convins ca ele reprezinta rostul sau profesional". Prin urmare, continutul juridic al deontologiei s-a transformat de-a lungul vremii, intelegand sensul normelor generale privitoare la responsabilitatea salariatului (functionarului) si unele norme specifice editate pentru anumite categorii de persoane -  profesionisti, in scopul angajarii raspunderii acestora, iar sensul strict, cuprinzand regulile privitoare la raspunderea disciplinara a salariatului (functionarului).
La nivelul acestei raspunderi a functionarului, un act normativ cu valoare de principiu a fost asteptat indelung, aparitia Legii nr. 188/1999 nefiind de natura sa satisfaca necesitatea unui cod deontologic aplicabil functionarului public. Mai mult, legea speciala nu cuprinde referiri specifice la regulile deontologice, prevazand numai reguli generale de raspundere patrimoniala (civila), contraventionala, disciplinara si penala. In acest context, o lege care sa prevada regimul juridic al conduitei profesionale de urmat pentru functionarii publici este binevenita, aspect implinit la aparitia Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici.
In primul capitol voi prezenta aspectele privind functia si functionarul public caracteristice altor sisteme de drept europene, constituie adevarate modele pentru procesul de reforma si modernizare a functiei si functionarului public din sistemul romanesc. In sistemul romanesc, principalele masuri de reforma in ceea ce priveste functia publica si functionarul public, dar nu numai, dupa 1989, s-au axat in principal pe crearea cadrului legal (adoptarea de acte normative), avand in vedere lipsa reglementarilor care sa surprinda noile realitati in acest domeniu, si completarea acestuia, acolo unde a fost cazul. Masurile de reforma in domeniul functiei si functionarului public au vizat realizarea urmatoarelor obiective: elaborarea cadrului legal in domeniu, completarea cadrului legal in domeniu in privinta aspectelor care necesitau revizuire, dezvoltarea resursei umane prin asigurarea stabilitatii si depolitizarii functiei publice, crearea unui corp de functionari publici profesionisti, crearea unui sistem de dezvoltare a carierei functionarului public si a unui sistem de formare continua si de specialitate, precum si salarizarea adecvata a functionarilor publici, crearea unor mecanisme si institutii de control ale aplicarii legislatiei in domeniu de catre institutiile si autoritatile publice; asigurarea transparentei decizionale in activitatea administrativa. Pana in prezent, dupa cum se reflecta aceasta din Rapoartele de tara elaborate de catre Comisia Uniunii Europene, reforma administratiei publice si implicit a reformei functiei publice nu a constat doar in schimbarea legislatiei, in crearea unor departamente europene sau suprimarea altora. Cea mai importanta parte din aceasta reforma consta in schimbarea mentalitatilor, a viziunii functionarilor publici in ceea ce priveste rolul lor in societate.
Procesul de reforma a administratiei publice s-a desfasurat in vederea crearii unui corp de functionari publici profesionist, sau mai precis, in vederea atragerii tinerilor profesionisti bine pregatiti in administratia publica din Romania. 
In indeplinirea acestui scop s-a luat masura crearii unei noi functii publice specifice cu statut special, denumita manager public, care sa beneficieze de un sistem de promovare speciala si un nivel de salarizare motivant, a carui componenta esentiala o reprezinta infiintarea si dezvoltarea unui corp profesionist de functionari publici, neutru si comparabil cu cel existent in tarile Uniunii Europene. Romania trebuie sa aiba un sistem administrativ, juridic si alte forme ale dreptului care sa fie competitiv pentru a se ridica la nivelul celorlalte state membre ale Uniunii Europene, de aceea reforma administratiei publice si implicit reforma functiei publice este mereu un obiectiv important al fiecarui Guvern, iar aceasta reforma este limpede ca trebuie sa inceapa cu cei care fac administratie, respectiv cu functionarii publici.
In cel de-al doilea capitol voi prezenta definirea si conditiile raspunderii disciplinare a functionariilor publici. O perioada indelungata, functionarii au fost supusi unor regimuri restrictive, dat fiind specificul misiunii lor de a servi statului. Actualmente, acest specific este in atenuare progresiva, remarcandu-se o tendinta evidenta de a sterge diferenta dintre functionari si restul cetatenilor. 
Dupa cum functionarii publici au obligatii fata de serviciul public, la fel ei au si drepturi respective. Drepturile si obligatiunile functionarilor publici se divizeaza in doua mari categorii: drepturi si obligatiuni cu caracter general pe care le au toti functionarii publici si drepturi si obligatiuni speciale, pe care le au numai anumite categorii de functionari publici. Functionarilor le sunt garantate libertatea de opinie, libertatea de exprimare (cu conditia respectarii principiului neutralitatii si a obligatiei de rezerva), libertatea de asociere, libertatea sindicala, dreptul la greva. Despre aceste drepturi putem spune ca sunt niste reglementari legale intalnite in Legea cu privire la Serviciul public si desigur in Codul Muncii. Obligatiile membrilor serviciului public decurg din misiunea lor de a servi interesului general. In primul rand, ei trebuie sa respecte o serie de obligatii profesionale propriu-zise, care trebuie realizate in exercitiul functiei; in al doilea rand, ei sunt datori sa indeplineasca unele obligatii ce afecteaza comportamentul lor personal. 
In cel de-al treilea capitol voi dezbate abaterile disciplinare, in care cercetarea abaterii disciplinare constituie prima faza a actiunii disciplinare. Aceasta este o prerogativa a angajatorului; este singurul in masura sa constate savarsirea abaterilor disciplinare de catre salariatii sai si sa aplice sanctiunile corespunzatoare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Raspunderea disciplinara a functionarului pubic.doc

Imagini din acest disertație

Bibliografie

A. Legislatie
1. Legea functionarilor publici. Legea 188/1999 actualizata privind Statutul functionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004;
3. Legea nr. 363/2007 -  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 29 decembrie 2008;
4. Legea nr.220/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati (republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.150 din 1 martie 2007; 
5. Legea nr. 53 / 2003, modificata prin Legea nr. 40 / 2011;
6. Managementul resurselor umane, Legea nr.7/2004, republicat in 2007 Codul de conduita al functionarilor publici; 
7. Legea nr.7/2004 - publicata in Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004, republicata in Monitorul Oficial nr. 525 din 2 august 2007; 
8. Legea nr. 251 din 23 iunie 2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 574 din 4 iulie 2006, prevederile art. 29 din Legea nr. 188/1999 intra in vigoare la 1 ianuarie 2007;
9. Legea nr. 363/2007 -  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 29 decembrie 2008.
10. Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225, din 31 martie 2011.
B. Doctrina
1. Alexandru Ioan, ,,Administratia publica", editia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007;
2. Alexandru Ioan, Drept administrativ in Uniunea Europeana. Drept administrativ comparat. Drept administrativ al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2006;
3. Beligradeanu Serban, ,,Admisibilitatea cumulului raspunderii disciplinare a salariatilor cu raspunderea lor penala si contraventionala" in revista Dreptul nr. 4/2006, pp.171-173; 
4. Beligradeanu S., Consideratii teoretice si practice in legatura cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, in "Dreptul" nr. 2/2000;
5. Brehoi Gheorghe, Executarea sanctiunilor disciplinare, in ,,Dreptul";
6. Cristea S., "Libertatea de opinie a functionarilor publici din Romania". Studiu comparat cu Franta, in ,,Curierul judiciar" nr. 12/2003; 
7. Constitutia Romaniei, adoptata prin referendum la 19 octombrie 2003;
8. Calinoiu C., Vedinas V., ,,Teoria functiei publice comunitare", Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999; 
9. Campianu V.I , op. cit., p. 299; I.T. Stefanescu, Disciplina muncii si raspunderea disciplinara;
10. Dacian Dragos, Elemente de drept administrativ, Suport de curs an universitar 2011/2012, Cap. V -  Functia publica si functionarul public-;
11. Dabu Valerica, ,,Raspunderea juridica a functionarului public". Curs universitar, Editura Global Lex, Bucuresti, 2000; 
12. Dabu Valerica, Etica si Dreptul Comunicarii, Bucuresti, 2007; 
13. Dan Top, Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer , 2011;
14. Florea M. , Responsabilitatea actiunii sociale, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti;
15. Iorgovan Antonie -  ,,Tratat de drept administrativ", Editia a III-a restructurata, revazuta si adaugita, Vol. I, Editura All Beck - Bucuresti, 2001;


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!